Kuberneri kuukiri 10 – aprill 2014

Aprilli alguses saabus Rotary Internationali peasekretärilt John Hewkolt häid uudiseid. Rotary lastehalvatusevastane töö on lõpuks saanud laia meediakajastust. Muude meediakanalite hulgas on CNN, BBC, The Guardian, Reuters, The Wall Street Journal, The New York Times ja Washington Post tõstnud käesoleva aasta jooksul esile  meie organisatsiooni tähelepanuväärset rolli lastehalvatuse hävitamisel. Osa meediakajastusest on käsitlenud meie koostööd Gatesi Fondiga. Lõplik läbilöök  toimus, kui India kuulutati lastehalvatusevabaks. Seda eesmärki oli peetud võimatuks. Maailmas on praegusel hetkel vaid kolm riiki, kus metsik lastehalvatuse viirus  põhjustab endiselt haigusjuhtumeid: Afganistan, Nigeeria ja Pakistan. Üksikuid juhtumeid avastatakse sõjategevuse aladel nagu Süürias ja Somaalias. Nende likvideerimise jaoks on olemas oma strateegia.

Oleme seega väga lähedal lõplikule võidule, kuid finišist ei saa siiski veel rääkida. Järgmine kriitiline aasta on 2018, kuid on tõenäoline, et viiruse käitumine ei muutu ega kriisipesad hävine maailmast kusagile,  nii et ka pärast seda aastat tuleb kaua hoolitseda järeltegevuste eest.

Kõige selle nimel on kulutatud kujutlematu hulk raha  ja vaja oleks lisagi. Kuigi rotary-piirkondades tuleb ette üldisi võitlusväsimuse märke, ei kavatse me alla anda, vaid järgime endiselt Gatesi Fondi üleskutset. Jooksva rotary-aasta eesmärgist puudub meil endiselt 17 eurot liikme kohta. Kõikidel klubidel tuleks see eesmärk enne rotary-aasta lõppemist ühel või teisel viisil saavutada. Ametlikku korjandusluba oodates hakkab tunduma, et eesmärgini on kõige lihtsam jõuda korjanduskarpi klubikoosolekul ringi käia lastes ja taaskord ammutades klubiliikmete omast taskust. Kui luba lõpuks saabub, võivad klubid panustada eesmärgi saavutamisse ka avalike korjanduskampaaniate kaudu.

Rotariaanid on alati vastutanud oma lubaduste täitmise eest. Sel aastal alanud Uue lastehaigla 2017 korjandus on toonud meie piirkonnas kokku üle 38 000 euro ja kuuldavasti neid klubisid, kes pole oma korjanduste tulu üle kandnud, on veel terve hulk. Kutsungi klubisid üles kandma oma lastehaiglale mõeldud raha enne juunit üle piirkonna kodulehel leitavale korjanduskontole, et saaksime alustada uue rotary-aasta kampaaniat teadmisega senise tulemuse kohta.

Kuni piirkonnakonverentsini oli suurima summa kogunud Töölö RK, sellest järgmiseMäntsälä RK ja kolmandaks Eira RK. Klubidele autasudena antud PHF tunnustused saavad endale tublimad klubiliikmed vastavalt koosolekutel tehtud otsustele.

Suomenlinnas 12.4. peetud piirkonnakonverents õnnestus üldise hinnangu kohaselt suurepäraselt. Ühte ainsasse päeva mahtus ametlik programm, pidulikud kõned, teemakohased ettekanded, ajaviide ja maitsev õhtusöök. Kuna ka ilm soosis keskmiselt 130 osalejat, võime olla rotary-aasta peasündmusega rahul. RI ametlik esindaja PDG Maurice Halliday Šotimaalt õnnitles ja tänas  piirkonda õnnestunud konverentsi puhul.
Konverentsi ametlikus osas toimunud RI seadusandliku kogu esindaja valimisel sai enim hääli PDG Mikael Kietz, Ekenäs RK. Varuesindajaks valiti PDG Hannu Ervamaa, Eira RK-st.

Rotary-kevad on kiire aeg. Äsjatoimunud suured sündmused on kulutanud aktiivsete klubiliikmete jõudu, kuid veel on ees üritusi, kuhu eriti oodatakse osalema tulevasi presidente ja teisi võtmeametitesse asujaid. Olulisemad neist on piirkonna liikmeskonna-teemaline seminar 7.5.2014 Lindströmi hoones Helsingis ja Rotary Fondi nõupidamispäev 15.5.2014 Kalastajatorppas.

RI president Ron Burton peab liikmete värbamist meie organisatsiooni seisukohast keskseks küsimuseks. Liikmeskonna kasv on mitmete aastate jooksul peatunud nn  vanades rotary-riikides, nii USA-s, Inglismaal ja Austraalias – aga ka Skandinaavias. Kasvu võib täheldada Aasias, eriti Lõuna-Koreas, Tais, Taiwanis ja Indias. Ka Aafrikas on teatud kasv. Erinevalt muust Euroopast on Saksamaal õnnestunud äratada uus innustuslaine, mille põhjusi tasuks lähemalt analüüsida.

Kõikidel klubidel tuleks nüüd kohe registreerida tulevane president mainitud liikmeskonna-teemalisele seminarile, kus räägitakse ka järgmisest Rotary päevast, mis toimub  11.10.2014. Rotary päeva korralduse eest klubitasandil vastutab just tulevane president.

15. mail toimub piirkonna Rotary Fondi nõupidamispäev Kalastajatorppas. Osalema oodatakse  eelkõige fondi asjureid, klubide presidente ja tulevasi presidente. Sündmusel räägitakse, kuidas korraldada edukaid rahakogumisüritusi ja kuidas koostada head toetusetaotlust.

Kui piirkonna korraldatavad üritused tunduvad väsitavatena, siis tulemas on ka ajaviitelist tegevust!

Rotary piirkond 1420 osaleb nüüd esimest korda ”Maailmakülas”. 24.–25.5.2014 Helsingi Raudteeväljakul ja Kaisaniemes toimuval sündmusel osaleb üle 400 eksponendi. Meie piirkonnal on näituseboks kesksel kohal. Tutvustame oma tegevust, esitledes muuhulgas noorsoovahetust, võitlust lastehalvatuse vastu ning valmisolekut olla abiks katastroofitingimustes ShelterBoxide abil. Sündmuse territooriumil asuvale hiigelekraanile saame 20 sekundit kestva klipi, mis kordub mõlemal päeval 12 korda. Esinemislavadel jagame intervjuude vormis infot, mille täpsem sisu on alles kavandamisel. Näitusestendidel pakutakse kirjalikku materjali rotary-tegevuse kohta ja väikestel kuvaritel jooksevad videod erinevatest Rotary sündmustest piirkonnas. Kõige sellega soovime saada positiivset avalikkuse tähelepanu ja ka võimalikke liikmekandidaate meie klubidesse.

Olen juba varem reklaaminud 5.6.2014 Tai suursaatkonna korraldatavat sündmust”Magical Dances of Thailand” Rahvusooperis. Suursaatkond soovib, et sündmuse tulu läheks Uue Lastehaigla2017 toetusfondile, see on ka põhjus, miks meie piirkond on kaasatud korraldamisse. Sündmuse kohta leiab täpsemat infot piirkonna kodulehel.

Pileteid saab aadressi lippu.fi  kaudu hinnaga ą 22.50, kuid piirkonna igale Soome klubile saadetakse 4 piletit hinnaga ą 20.00.
Piletite eest palutakse maksta klubi nime ja selgitust ”Thai-Dance” kasutades Uue Lastehaigla korjanduskontole, mille rekvisiidid leiate piirkonna kodulehelt.

Sündmusele on palutud kõik piirkonna varasemad kubernerid ning see teenib ka nende iga-aastase kohtumise eesmärki. Loodan, et see suurepärane pakkumine toob kokku suure hulga meie piirkonna rotariaane suvisele sündmusele, kuhu tavaliselt vaid vähestel on võimalik osalema pääseda. Esineb klassikalise tai tantsu kõrget professionaalsust esindav tantsurühm (Department of Fine Arts, Ministry of Culture of Thailand). Sündmusel on võimalik tutvuda ka tai käsitööga selle erinevates vormides.

Pärast sellist valikut võivad klubid keskenduda oma pidulikele ketivahetusüritustele. Olen saanud arvukalt kutseid tähtsündmustele, suur tänu selle eest kutsujatele. Üritan osaleda eelkõige klubisündmustel, kus antakse üle need 21 PHF tunnustust, mille puhul olen saanud isiklikult otsustada, millistele teenekatele rotariaanidele need minu kuberneriaastal jagatakse.

Nii me siis suundumegi juba kettide vahetuse ja pidulike kõnede poole. Enne rotary-aasta vahetust on siiski veel palju ära teha. Seepärast soovin endiselt kõikidele jõudu selle aasta eesmärkide saavutamiseks.

Kaasakem Rotary ja muutkem ta nähtavaks!

Rotary-dollar on 0.74 eurosenti

Ilkka Torstila
Piirkonnakuberner 2013–2014

Kuberneri kuukiri 9 – märts 2014

Kuigi emakese looduse ajanäitaja teeb oma ettearvamatuid liikumisi, käib Rotary aastakell kindlalt ja plaanidekohaselt.

Kevadine PETS Lauttasaari ühiskoolis on edukalt läbi viidud, minu õnnitlused sel puhul  DGE Birger Stjernbergile ning kõikidele sündmusel esinejatele ja selle õnnestumise heaks tööd teinuile. Kommentaarid on olnud ainult positiivsed ning vend Birger lõi sündmusel – asjassekuuluvalt –   toetava  ja innustava meeleolu. Tulevased klubide võtmeisikud alustavad oma ametiaega hästi informeerituina.

Ootuspäraselt sai Uue Lastehaigla 2017 projekt PETS-il teenitud tähelepanu. Anne Berner, Helsinki-Helsingfors RK ja toetusfondi juhatuse esimees tutvustas algatust ja veenis kohalolijaid selle olulisusest. Ka rotariaane ja eriti just rotariaane tuleb nüüd ja edaspidigi motiveerida. Oleme ju  sidunud end piirkonnatasandil selle projektiga kolmeks aastaks.

17. märtsiks olid meie piirkonna rotariaanid kogunud annetuskontole kokku 38 424 eurot. Põhiosa annetustest on tulnud otse klubide liikmetelt, kuid on alustatud ka märkimisväärseid projekte ning edaspidi moodustavad projektidest saadavad tulud tõenäoliselt üha olulisema osa rotariaanide panusest üleriigilisse korjandusse.

Piirkonna veebilehel www.rotary1420.org/projektit/lastensairaala leiate nii juhised kui klubi viitenumbri, millega saate jälgida klubidevahelist võistlust annetuste suuruste osas. Selle aasta  võistlus lõpeb 31.3., mille järel otsustatakse piirkonnakonverentsil avalikustatavad  kolm parimat klubi. Klubid autasustatakse PHF tunnustustega, mille saajad võivad klubid ise otsustada. Nüüd on võimalus  tõsta panuseid, viia lõpule alustatud kampaania või tõsta oma klubi osa annetustes kas iganädalaste klubikoosolekute ajal toimuva korjanduse või loterii abil!

Võistlus jätkub siiski ka kogu järgmise hooaja jooksul. Erilise näitena tuleb mainida, et Tai suursaatkond soovib annetada 5. juunil 2014 Soome Rahvusooperi Almini saalis peetava rahvatantsuetenduse piletimüügi tulu Uue Lastehaigla 2017 korjanduse heaks. Suursaadik on teinud ettepaneku, et piirkonna rotary-klubid võtaksid pileteid ą 20 eurot müügiks ja sellega suurendaksid oma klubi panust. Teame, et Tai on väga tugevate traditsioonidega rotary-maa ning seetõttu võttiski saatkond rotariaanidega ühendust.  Saadikul on soov osaleda kultuurivahetuses  ja abistamistöös. Ta toetab ka võimalikku globaalset projekti, mida kavandatakse Tai põhjapoolsetele aladele. Võimaliku projektiga seonduvalt anname informatsiooni hiljem, kuid asjast huvitatud klubidel tasub võtta kuberneriga ühendust kasvõi kohe.

”Super-aprilli” oodates tasub siiski mainida Herttoniemi klubi hästi õnnestunud kirikukontserdi puhul. Pileteid müüdi üle 250 ja kontsert ise oli suurepärane. Meie piirkonna klubidel on pidevalt käimasolevaid projekte, millest mitmed on seotud hetkel aktuaalsete Läänemere ja Lastehaigla projektidega. Kui viimati külastasime Eestit seoses Viljandis toimuva PETS-iga, nägime et ka sealsed klubid viivad ellu uhkeid ja ambitsioonikaid projekte. Eesti PETS-il tutvustatud projektidest sai parima  projekti autasu Türi klubi. Ka ”pea-PETS-iga” seoses on loodetud saada klubide projektide tutvustusi ja ehk ka parimate autasustamist või tunnustamist. Võib-olla järgmisel aastal  meilgi …?

Lähenev piirkonnakonverents 12.4.2014 Suomenlinnas on lõpule jõudva rotary-aasta peasündmus. Aprilli algusesse on kogunenud suur hulk sündmusi, millest osa ajaliselt lausa kattub. On tehtud ettepanekuid, et piirkonna veebilehel olev sündmuste kalender vähendaks selliseid kattuvusi. Võib-olla tõesti, kuid vaja oleks ka muud koordineerimist.

Rotary-aasta tähtsad kuupäevad on alati pikalt ette teada. Samadele päevadele ei tohiks seega planeerida sündmusi, kuhu oodatakse arvukalt osalejaid. Kõigepealt tuleks kontrollida, kas see kuupäev on juba hõivatud. Teiselt poolt ei saa kõik osaleda kõikidel sündmustel ja vastavalt sündmuse iseloomule tuleks siis seada prioriteedid. Vaatamata sellele, nagu piirkonna uue veebilehe külastajad võivad tõdeda, hakkab seal olema kattuvalt tulevasi sündmusi ning mida rohkem korraldajad oma sündmuste kohta infot annavad, seda parem kalender meil tuleb.

Piirkonnakonverentsi kõige tähtsam ametlik päevakorrapunkt on RI Seadusandliku kogu (COL) esindaja valimine aastaks 2016 (või tegelikult ajavahemikuks enne 2016. aastal peetavat koosolekut). Nagu juba varem on teatatud, toimub valimine salajase sedelihääletuse teel, kus oma hääle annab klubi presidendi ja sekretäri allkirjaga volikirja omav klubi esindaja. See tähendab, et kohaloleval klubi esindajal ei ole automaatselt näiteks presidendi või tulevase presidendi ametist lähtuvat (ex-oficio) volitust, vaid tal peab koosolekule tulles olema sel hetkel ametis oleva klubi presidendi ja sekretäri allkirjadega (ehk klubi ”määratud”) volikiri, mis kontrollitakse koosolekule registreerumisel.

Tähtajaks on seatud üles kolm täisaja ametis olnud kuberneri:

PDG Heimo Nummela, Espoo, Tapiola RK. VTK, eMBA. Piirkonnakuberner 2008–2009 ja seejärel mh. Soome Rotary juhatuse esimees ja COL esindaja piirkonnast 1420 aastatel 2010–2013;

PDG Hannu Ervamaa, Helsinki, Eira RK. OK, Kohtunik. Piirkonnakuberner 2010–2011 ja seejärel  mh. Soome Rotary juhatuse esimees  käesoleval aastal ;

PDG Mikael Kietz, Ekenäs RK. OK, Kohtunik. Piirkonnakuberner 2011–2012 ja seejärel mh. Soome Rotary juhatuses ning käesoleva aasta piirkonna asekuberner.

Piirikonnakonverentsil ei saa esitada muid kandidaate. Klubidel palutakse arutada kandidaatide üle ning juhendada oma esindajaid hääletama. Hääletusel loetakse kõige enam hääli saanud kandidaat COL esindajaks valituks ja teiseks jäänud kandidaat jääb varusse.

Piirkonna toetuste taotluste viimane tähtaeg on 31.3.2014. Fondi komitee koguneb vahetult pärast seda käsitlema  taotlusi.

RI presidendi tunnustuse ankeedid tuleb saata piirkonna kubernerile hiljemalt 31.3.2014.

Piirkonna uue veebilehe kasutajakoolitust alustatakse piirkonna juhtkonnast 3.4.2014 ja üritatakse laiendada seda vastavalt vajadusele kõikidele tasanditele.

Mitmetel klubidel, mh. Verkkorotary’l, on tänavu kevadel tähtis sünnipäev. Mitmelt poolt on tulnud positiivset arengut ja optimismi tekitavaid signaale  mh. uute liikmete värbamisest ja koolitamisest. Viimaste arvutuste kohaselt juhib piirkonnad 1420 teiste Soome piirkondade arvestuses 22 uue liikmega. Hoidkem positiivset meelt ja tegutsemisindu!

Engage Rotary – Change Lives!                   Light Up Rotary!

Rotary-dollar on 0.74 eurosenti

Ilkka Torstila
Piirkonnakuberner 2013–2014

Kuberneri kuukiri 8 – veebruar 2014

Kui ei oleks olnud olümpiamänge ega sellega seotud talispordialade teleülekandeid, oleks aasta kõige külmem aeg möödunud täiesti märkamatult. Nüüd julgeme juba lootusrikastena oodata kevade tulekut, kuigi lõokeste ja musträstaste vaatlusandmed on üsna murettekitavad – looduse seisukohalt. Minu oma klubi meteoroloog (N.B! klassifikatsioonid on Rotarys absoluutselt olulised) hoiatab koosolekute alguses liigse kevadeootuse eest. Oleme ju alles veebruari ja märtsi vahetusel.

Rotary seisukohast on praegune hetk ka uue loomise aeg. Rotary-kevade aeg. Sellesse olemuslikult kuuluvad eel-PETSid on viidud edukalt läbi ja piirkonna veebilehele on ilmunud tegeliku PETSi ja piirkonnanõukogu kutse, programm ja registreerumisjuhised. Uue veebilehe (d1420.rotary.fi) kaudu on nüüd lihtne registreeruda ja saada nii DGE Birger Stjernbergi juhtimisel 15.3.2014 Lauttasaare Ühiskoolis toimuva sündmuse osaliseks. Programmis on muuhulgas teavet Rotary Fondi kohta, juhiseid klubide registrisse kandmiseks ning ettekanded Lastehaigla projekti hetkeseisust ja noorsoovahetuse tähendusest Rotarys. PDG Leila Risteli räägib juhtimisest rotary-organisatsioonis.

Piirkonna koduleht näeb nüüd tõesti uus välja. Tasapisi muutub selle kasutamine rutiinseks ning kogu oluline kommunikatsioon saab toimuda läbi veebilehe, nii kinnitavad piirkonna IT- ja kommuni¬katsiooni¬komitee. Veebileht ja selle alamlehed ei ole uhiuued, kuid varasemast värskendavalt eri¬nevad ja kasutaja seisukohast vaadatuna tähelepanuväärselt paindlikumad.  Lisame aja jooksul piisa¬valt madalama astme kasutajaõigusi  ning oodata on ka veebikasutuse koolitust, mis on suunatud eriti vastutavates ametites olijaile. Veebikülastajad märkavad kindlasti, et oluliselt on paranenud selle aja¬kohasus. Avalehel on lisaks PETS-ile juba Herttoniemi klubi kuulutus 11.3.2014 toimuva kiriku¬kontserdi kohta ja Katajanokka klubi teadaanne festivalist Save The Baltic Sea, mis peetakse 7.4., 8.4. ja 10.4.2014. Herttoniemi sündmuse tulu läheb Lastehaiglale ning  Katajanokka oma Läänemere projektile.

Üldiselt on märgata klubide tegevuse elavnemist, seda eriti piirkonna peamiste projektide ümber. Pikisilmi ootame End Polio Now korjanduste ametlikku loa saamist. Mingil määral üllatusena on tulnud tähelepanek, et mitmed klubid tahaksid tõepoolest näidata end rotariaanidena korjandus¬karpidega avalikes kohtades, tehes tööd ”kätega mullas”. Sellises vormis tegevus ei ole varem klubide poolt eriti toetust leidnud, kuid eelmise aasta kogemused olid  ainult positiivsed. Nii et kui ametlik luba – ja kevad – saabuvad, seadkem end valmis ja andkem oma panus vastavalt Bill ja Melinda Gatesi EPN üleskutsele. Piirkonnal on 7 eurot/liige juba ootamas, kuid  puudub veel 17 eurot liikme kohta selleks aastaks. Eesmärk on saada see summa kokku kas erinevate ürituste, korjanduse või klubiliikmete otseannetuste kaudu.

Aprillikuu ”supernädal” lõpeb piirkonnakonverentsiga, mille info ilmub juba järgmisel nädalal piirkonna kodulehele. Minge ja lugege kutset kevadisele piirkonnakonverentsile 12.4.2014 Suomenlinnas. Soovime, et suur hulk rotariaane registreeruks populaarsesse asukohta, ”Suokki-sse” veetma kevadpäeva osaledes kõrgetasemelisel konverentsil. Enne lõunat on ametlik programm ning õhtupoolik on ajaviitelisem nii rotariaanidele kui nende kaaslasetele. Õhtul kohtume tenalji von Fersenis (sõna ’tenalji’ tutvustatakse ekskursioonide ajal) ja ”murrame jääd” meeleoluka õhtuprogrammi saatel.

Piirkonnakonverentsi ajal on võimalus tutvustada infolaadal ka (klubi)projekte ning taaskord näha ja kohata meie kõikide jaoks nii tähtsaid vahetusõpilasi, kes just samal nädalal on Suomenlinnas ”laagris”.

Koos piirkonnakonverentsiga peetaval koosolekul valitakse piirkonna 1420 poolt 2016. a
COL (Council on Legislation) esindaja,  milleks iga klubi peab määrama oma ametliku esindaja koos volikirjaga. Hääletamisel võetakse arvesse klubi suuruse ja häältearvu suhet. Koosolekule registreerudes annavad klubide ametlikud esindajad oma volikirjad kontrollimiseks ja selle kaudu on koosoleku ajal teada saalisolevate klubide esindatus ja kasutuselolevad hääled.

Rotary-aasta ei lõpe piirkonnakonverentsiga, klubi tasemel keskendutakse tegevuse kavandamisele  koostöös vana juhatuse ja AG-dega. Maikuusse (7.5.2014) on liikmeskonnakomitee kavandanud liikmes¬konda puudutavatele teemadele keskenduva seminari, mille kohta esimene info on samuti ilmunud piirkonna veebilehele.

Aasta 2016–2017 piirkonnakuberneri kandidaadiks on valitud PAG Markku Stenvall, Espoo Meri Rotaryklubist. Minu isiklikud õnnitlused Markkule kuberneri teekonna alguseks! Loodame, et ta saab tulla end tutvustama kas piirkonnanõupidamise või –konverentsi osalejatele.

Kui ei teaks või ei kontrolliks rotary-allikatest, siis tuleks üllatusena, et veebruar on ülemaailmse üksteisemõistmise kuu! Korrates iseennast kuukirja algust tsiteerides: ilma olümpiamängudeta ei saa just praegu parimagi tahtmise juures rääkida mingist ülemaailmsest üksteisemõistmisest! Ja vaevalt need ülespuhutud ja liialdustega hiilanud mängudki asja parandasid.

Märts omakorda on lugemis- ja kirjaoskuse kuu, millest annavad meile sobivalt märku naljakad  ”trükivead” juba korduvalt reklaamitud piirkonna veebilehel ja võib-olla selles kuukirjaski.

Vaatamata kõigele tasub olla kaasatud Rotarysse!

Rotary-dollar on 0.74 eurosenti

Ilkka Torstila
Piirkonnakuberner 2013–2014

Kuberneri kuukiri 7 – jaanuar 2014

Isegi kui kõik avalikud kanalid tulistaksid ainult masendavaid ennustusi või eesseisvaid katsumusi, ei leia te selle aasta esimesest  kuberneri kuukirjast muud kui helget tulevikku ja häid uudiseid!

Rotary Internationali tulevase presidendi, Taiwanilt pärit oleva Gary Huangin valitud aastateema:
”Light Up Rotary” on esimene uudis, mis räägib valgusest ja igatsetud väljapaistvusest Rotary-maailmas.

Kunagi ammu olin arvamusel, et RI tulevase presidendi teema oli üleliigne vaevanägemine, sealjuures kalliski, kuid arvamus võib ju muutuda! Rotary tulevik ja tegevuste edukus põhineb pideval motiveerimisel ja uueneval innustusel. Aastateemaga äratatakse maailma rotariaanid pooleaastasest töörügamisest teadmisele, et meid raputatakse jälle. Vanast ei maksa kinni hoida. Tuleb näha asju uuest vaatenurgast. Ja iga teema toob endaga kaasa midagi, mida ehk varem ei taibanud mõeldagi.

Meie tulevane piirkonnakuberner DGE Birger Stjernberg, Helsinki International (”HIRC”) Rotary-klubist raporteeris eelmisel nädalal San Diego Rahvusvaheliselt koosolekult piirkonna-nõukogule.

Üks koosolekul üleskerkinud huvitav teema oli Rotary tegevuste laiendamine nii, et needpuudutaksid kogu peret, abikaasat ja lapsi, et noored pered ei peaks Rotaryt pere kulul toimuva konkureeriva ajaviitmisena. Sellest ja muudestki uudistest kuuleme edaspidi otse DGE Birgerilt PETS-il.

Veel ühe hea uudisena on põhjust mainida, et piirkond 1420 saavutas esimese poolaasta tulemuseks netokasvu +10 liikme võrra, mis oli Soome piirkondade parim tulemus. Positiivse arengu põhjustas muidugi Eesti uus klubi oma liikmetega, kuid seda ei maksa alahinnata. Eesti on meie piirkonna osa ning tundub, et eraldi piirkonnaks pürgimise asemel tasub Eestil otsida oma tegevusi toetavaid elemente Soomest ja ka vastupidi. Koos võiksime olla tõeliselt tugev ja kasvav piirkond ning  visioonide erinevused ei peaks õõnestama  Soome ainsa rahvusvahelise piirkonna alustalasid ja samas nõrgendama mõlema riigi klubide tegevuseeldusi.

Soome kõikide piirkondade koostöö hea eesmärk oli ühine Rotary Fondi innustuspäev,mis algas laupäeval 25.1.2014 laevareisiga Tallinna ja jätkus pühapäeval kuival maal peetud sessiooniga. Varem, üldiselt märtsis ja traditsiooniliselt Tamperes peetud Rotary Fondi seminarid jäid mitmelgi põhjusel selle hiilgavalt kavandatud ja õnnestunud sündmuse varju.

Esiteks oli juba osavõtt omaette saavutus. Sündmusel osales üle 150 rotariaani ja/või abikaasa kõikidest piirkondadest. Kogu seminari jooksul oli kohal rotary-maailma kõrgeima taseme esindaja, rotary-aasta 2009–2010 RI president ja tulevane Rotary Fondi esimees etc, etc. John Kenny abikaasaga. Ma ei  tea millal – pärast Carl Wilhelm Stenhammari külaskäiku Soome – oleks kõrgeima taseme külaline osalenud samalaadsel sündmusel, mis tänavu oli sihilikult suunatud Eestisse. Rotariaanlikult pingevaba ja kergesti lähenetav John ja tema abikaasa June nautisid külaskäiku hoolimata sellest, et International Assembly ja meie seminari vahele jäi vaid üks puhkepäev kodus Šotimaal.

Fondi seminar/innustuspäev näitas, et kõikides Soome piirkondades ja Eestis mõistetakse (pärast seda veel paremini) Rotary Fondi tähendust ning et ühiskonna teenimisega seotud ülesandeid nähakse teiste klubitegevuste kõrval endisest nõudlikumate ja olulisematena.

Sündmus tõestas ka, et meil on soov ja vajadus varasemast tihedama ühistegevuse järele piirkondade vahel ja et tulevaste projektide õnnestumine eeldab mitmete klubide (ja piirkondade) vahelist koostööd.

Üks selge ettepanek oli, et iga piirkond võiks määratleda oma PETS-il kõige olulisemad projektid ning seoks nendega ühel või teisel viisil kõik piirkonna klubid.

Suur tänu innustuspäevade õnnestumise eest – lisaks esinejatele – läheb organiseerijatele:PP Erkki Ilusele, Herttoniemi-Hertonäs RK ja IPDG, DRFCC Harry Hedmanile, Munkkiniemi-Munksnäs RK.

Selliste sündmuste ”sool” on loomulikult mitteametlikes vestlustes ja ideedevahetuses. Minu vestlustes tuli teemaks muuhulgas ajakirja Rotary Norden tähendus. Esile toodi mõte, et kõige targem oleks saada väljaandesse The Rotarian Põhjamaade osa ja sellele vastutav korrespondent. Ühe hoobiga saaksime liita kohaliku kummastuse rahvusvahelise väljaandega. Informatsiooni meie regioonis toimuvast jagataks teistelegi peale skandinaavlaste ja The Rotarian tooks meile vajalikku teavet mujalt rotary-maailmast.

Ajakirjas The Rotarian oli huvitav artikkel selle kohta, kuidas kujunevad meie liikmemaksud. Ei tea, kas see on hea uudis, et Euroopas läheb vaid 2 % liikmemaksust piirkonnale ning 28 % klubile, 6 % väljaande tellimusele, 4 % RI liikmemaksuks ja ülejäänud 60 % kulubki sellele kuulsale rotary-lõunasöögile! Kubernerina arvan, et see info peaks lõpetama vähemalt arutelu selle üle, et me maksame oma liikmemaksudega liiga palju piirkonna teenuste eest. Kas piirkonna osa saab veel väiksem olla?

The Rotarian on sisuliselt märkimisväärselt huvitavam kui Rotary Norden, mille saab täna valida  kas veebi- või paberväljaandena.

Klubide registreerimine muutub nüüd oluliselt lihtsamaks, sest oleme saanud ühise näidispõhikirja. Registreerumisjuhised leiate Soome Rotary veebilehelt (www.rotary.fi). Muutes eelkinnitatud näidispõhikirjas vaid klubi ja piirkonna andmed, saab klubi registreerituks paari nädala jooksul. Klubi peetakse registreerituks hetkest, kui kõik toimingud on lõpule viidud. Asugem siis kõik tegutsema!

Praegu on aeg koos oma AG-ga vaadata üle klubi võimalused täita RIP Ron BurtoniPresidendi tunnustuse kriteeriumid. Täidetud ankeet tuleb saata piirkonnakubernerile hiljemalt 31.3.2014 ning seda ei ole vaja kuhugi mujale saata!

Tunnustuse saanud kuulutatakse välja piirkonnakonverentsil 12.4.2014, mille registreerumisjuhised ja programmi paneb korraldustoimkond üsna varsti piirkonna kodulehele. Juba praegu on teada, et RI presidendi isiklik esindaja on PDG Maurice Halliday abikaasaga Šotimaalt, Skandinaaviamaade esindaja DG Per Dahlqvist abikaasaga Rootsist (D 2320) ja Soome piirkondade esindaja DG Matias Röyttä abikaasaga Turust (D 1410).

Eel-PETS-id algavad abikuberneride toetusel kohe kuu vahetudes ja päris PETS-i registreerumis- ja programmiinfo on korraldava klubi, Helsinki Internationali väitel piirkonna kodulehel samuti alates järgmisest nädalast.

Aasta alguse uutest valikutest tasub juba praegu mainida uusi abikubernere: Tapio Meskanen, Karkkilan RK (Põhja-Helsinki ja Vantaa), Irmeli Viherluoto-Lindström, Kauniainen-Grankulla RK (Lääne-Uusimaa) ja Erkki Rajala, Verkkorotary (Lõuna- ja Lääne- Helsinki).

Vahetusid ka kõik kolm Eesti abikuberneri ning uued on Kalju Albert, Põlva RC, Avo Kull, Rapla RC ja Lauri Väli, Haapsalu RC. Regioonid, mille eest nad vastutavad, kinnitatakse hiljem.

Õnnitlen kõiki uusi AG-sid ja soovin neile edu huvitavas piirkonnatasandi töös.  Samuti kutsun neid osalema 9.2.2014 Tamperes korraldatavale  kõikide piirkondade abikuberneride kohtumisele.

Veebruari alguses toimub koos IT- ja kommunikatsioonikomiteega töö piirkonna uue veebilehe kallal, mis on iseenesest samuti hea uudis!

Rotary-dollar on endiselt 0.74 eurot.

Kaasa Rotary – muuda elu!

Ilkka Torstila

Piirkonnakuberner 2013–2014

Kuberneri kuukiri 6 – detsember 2013

Jõulud tulid ja läksid. Kätte on jõudnud rotary-aasta keskpaik  ja uued ülesanded ootavad.

Jõulueelses ootuses vaibus tegevus paljudes klubides ja liikmeid oli tavapäraselt võimalik kohata kirikutes. Mina ise osalesin Agricola kiriku hommikupalvusel, kus juba paljude aastate jooksul on kogunenud lisaks mu oma klubile, Finlandia Hall Rk-le ka Eira Rk, Kluuvi Rk ja Verkkorotary. Kluuvi Rk liikme Eero Suomineni jõulukõnet saab lugeda piirkonna avatud foorumis. Sündmuse  tipphetk oli  Tapiola Jousenkaari kooli tähepoiste* jõulunäidend. Tempokad ja veatud rollisooritused soojendasid vana ”Murjanite kuninga“ meelt!

Üle kogu maailma – olenemata usutunnistusest või kultuurist – veedetakse detsembrikuud ka rotary-pere kuuna.

Eesti rotariaanide algatatud korjandus Riia kaubanduskeskuses toimunud katastroofi ohvrite omastele saavutas hea tulemuse, millest oluline osa tuli ka Helsingi Toomkiriku kontserdi korjandusest. Suur tänu kõikidele kontsertidel osalenutele annetuste eest!

Rahalisest abist on suurem tähendus siiski sellel, et katastroof viis kokku Eesti ja Läti rotariaanid ja toimus esimene ühine kahe Baltimaa rotary-kogukonna vaheline koosolek. Piirkond toetab jõupingutusi, mis lähendavad kõiki Baltimaid ühisteks rotary-projektideks. Ajakirja Rotary Norden viimase väljaande juhtkiri annab hea pildi mainitud riikide Rotaryst. Läti kuulub Rootsi D 2410 koosseisu nii nagu Eesti Soome D 1420-sse.

Filipiinide taifuuni tagajärgedega tegeldakse endiselt ja ka veel pikalt tulevikus. Meie piirkonna osas tean, et Shelter Box’i korjanduses osales umbes 30 klubi. Osade otse tehtud annetuste kohta ei ole raporteid. Kõige olulisem on pidada meeles, et abivajadus on endiselt suur. Soomest on teadupoolest kogutud vahendeid umbes 40 telgi jaoks.

Piirkonna 1420 kodumaised suurprojektid edenevad hästi. Nii Lastehaigla 2017 korjandus kui Läänemere projekt on kulgemas soodsas pärituules. Lastehaigla algatusele annavad hoogu ettevõtete suured annetused ja loomulikult projekti algusajale iseloomulik innustus. Piirkonna klubid on üksmeelselt liitunud korjandusega ning algava poolaasta jooksul ootame ettevõtmisi, mille tulemusel saadakse abiks minev raha mujalt ning mitte otse klubikassast.

Rotary-aastat 2014-2015 puudutavad  piirkondlike toetuste (District Grants), globaalsetetoetuste ja stipendiumide taotlemise juhendid on saadetud klubidele teadmiseks. Piirkondlike toetuste ja stipendiumide taotlemine algab 15.1.2014. Selgusetuks jäänud  küsimuste korral tasub võtta ühendust DRFCC Harry Hedmaniga.

Läänemere projekt on aastatepikkuse töö tulemusel lõpuks muutunud meie piirkonna püsivaks tipp-projektiks. „Soome laht 2014“ aasta algab Läänemere heaks läbi viidud korjanduse tulude üleandmisega 10.1.2013 Riihimäe linnavalitsuse hoones.  Siis anname üle Vantaa jõe ja Helsingi Vetekaitse seltsile korjanduse ühised tulud, millest umbes 10 000 eurot on pärit Silakkasoutu (Silgusõudmisvõistlused) sündmuselt.

Läänemere projekti järgmiste sündmustega juba tegeldakse täie hooga ja kaasatud on suur hulk meie piirkonna klubisid. 2014. a Silakkasoutu võetakse piirkonna ”tiiva alla”. Sündmus tuleb endisest esinduslikum  ja osalejaid oodatakse nii teistest Soome piirkondadest kui muudest Läänemere ümbruse riikidest. Kindlate eesmärkidega töö hakkab tooma tulemusi.Õnnitlused sel puhul kogu Läänemere komiteele!

Aasta algus kulgeb hoolikalt ettevalmistatud eel-PETSide tähe all 4.2., 6.2., 11.2. ja 13.2.2014. Päris  PETS on Soomes 15.3.2014 Lauttasaari Ühiskoolis.

Soome rotary-piirkondade abikubernerid kogunevad 9.2.2014 Tamperes ühiseks koolitusseminariks, mille viivad läbi RI koordinaator PDG Mikael Ahlberg, RC Öland Södra, D 2410 ja abikoordinaator PDG Veli-Matti Heinijoki, RC Tampere International, D 1390. Seminar on esimene omalaadne  ja see rõhutab abikuberneride töö olulisust rotary-piirkonnas. Meie piirkonnast osalevad lisaks kolmele ametist taanduvale AG-le nende asemele valitavad uued AG-d ning kolm ametisse jäänud Soome abikuberneri ja võimaluse korral ka kõik Eesti abikubernerid. Sündmus pakub ainulaadse võimaluse siirata  kogemusi ja teadmisi ning anda AG-dele innustust uuteks ülesanneteks piirkonnast suuremateski mastaapides.

Ka piirkondade ühiselt taotletav Rotary avalikkuse toetus rõhutab meie kuue piirkonna soovi koostööks. Rotary nähtavus suure avalikkuse silmis ei saa piirduda klubi- või piirkonnatasandiga. Parim oleks, kui rahvas õpiks meid tundma ROTARIAANIDENA ning mitte piirkondadena või kohalike klubidena.

Piirkonna veebilehe raskepärasus on olnud pidev kõneaine juba paar aastat. Probleemid sisselogimise ja aktuaalsete uudiste kiire levitamisega põhjustavad halle juukseid meile kõikidele. Asi peaks paranema, kui aastavahetusel lõpeb varasema teenusepakkujaga sõlmitud lepingu kehtivus. Leping lõpetatakse enne tähtaega ning piirkonna IT komitee töö ja soovituste tulemusel on valitud kodulehele uus platvorm. Usun, et meie liikmed tervitavad muutust innukalt, kui veebruaris 2014 on uus koduleht ”up and running”, nagu komitee avalduses on öeldud.

2016.–2017. aasta piirkonnakuberneri (DGNN) kandidaatide ülesseadmise aega pikendati  nimetamiskomitee otsusega kuni 15.1.2014 kell 16:00. Klubidel on niisiis endiselt piisavalt aega teha oma ettepanekuid vastavalt varem presidentidele saadetud juhistele. Komitee tahab rõhutada ettepanekute vormilist külge, mille hulka kuulub ka, et kandidaat on klubi koosolekul üksmeelselt heakskiidetud ja soovib ka ise sellesse ametisse asuda.

Piirkonna 1420 esindaja 2016. a RI seadlusandlikku kogusse (Council on Legislation=COL) valitakse piirkonnanõupidamisel 12.4.2014. Klubidel palun teha kandidaatide ettepanekud vabas vormis ja saata need kubernerile kas e-posti või kirja teel hiljemalt 31.1.2014.  Ettepanek peab sisaldama kandidaadi nõusolekut ning klubi presidendi ja sekretäri allkirja. Sobivuskriteeriumid leiate Manual of Procedure (2010) punktis 8.020.

Rotary-aasta 2013–2014 on niisiis poole peal. Esimesed kuus kuud möödusid suures osas klubikülastuste tähe all ning nii klubide kui piirkonna eesmärkide ja projektide kavandamise ja „turustamisega“. Olen küsijatele öelnud, et teine poolaasta on lubaduste lunastamise aeg.Klubid on üle vaadatud, piirkonnaorganisatsioon löögivalmis ja taas on aeg kannustada kõiki osalema töös Rotary ühiste eesmärkide nimel!

Soovin kõikidele piirkonna 1420 rotariaanidele ja nende peredele edukat uut aastat!

Rotary-dollar on detsembris 2013 ja jaanuaris 2014 0,74 eurot.

Kaasa Rotary – muuda elu!

Ilkka Torstila
Piirkonnakuberner 2013–2014
* Tähepoisid – soome keeles Tiernapojat ehk tähtipojat – on sajandeid vana soome jõulutraditsioon, laulumäng, mida algselt esitasid noored poisid, liikudes majast majja. Traditsioon on tuntud eelkõige Soome põhjaosas. Laulumäng põhineb peamiselt Matteuse evangeeliumil ja jutustab idamaa tarkade retkest Jeesuslapse juurde ning kuningas Herodesest, kes käsib oma sõduritel tappa kõik väikesed poisslapsed, lootuses surmata ka vastsündinud Jeesus, tulevane ” juutide kuningas”. Tänapäeval esitatakse tähepoiste laulumängu eelkõige erinevatel jõulu- ja pikkujoulu pidudel. Vaata lähemalthttp://fi.wikipedia.org/wiki/Tiernapojat
(tõlkija kommentaar)

Kuberneri kuukiri 5 – november 2013

Meie piirkonna jaoks oli novembri tipphetk kindlasti Eestis asutatud uue Tallinn Hansa Rotary klubi charter-pidu 24. novembril Mustpeade majas Tallinnas. Nagu eestlastele kombeks, oli tegemist hoolikalt kavandatud ja viimase peal läbiviidud tervikuga. Pidu algas hümni ühislaulmisega ja koori etteastega ning jätkus kõnedega ja lõpuks kõikide uute klubiliikmete esitlemise ja õnnitlemisega. Tumedates ülikondades mehed ja pikkades õhtukleitides naised lõid piduliku meeleolu. Pidu ise oli siiski rõõmus, kerge ja jätkus hilisööni.Tallinn Hansa RK president Sirje Kallasvee esines asjatundlikult erinevates rollides ja oli kindlasti õhtu keskne kuju. Oli ta ju kümme aastat tagasi ka ristiklubi, Tartu Hansa RK asutaja. Soomest olid külalistena PDG Hannu Ervamaa, PDG Mikael Kietz, IPDG Harry Hedman, mõlemad abikaasadega nagu ka allakirjutanu.

Oma tervituskõnes rõhutasin klubielu ja klubi ühiskonna teenimise funktsioonide tasakaalu olulisust ning esitasin kohalolijaile RI presidendi Ron Burtoni isikliku tervituse. Klubi sai peale charter-kirja ning piirkonna 1420 vimpli suure hulga kingitusi õnnitlevatelt Eesti klubide presidentidelt. Eestlastel on suur tahe asutada süsteemselt uusi klubisid  juba kavandatud paikkondadesse. Praegusel hetkel Eestis liikmete arv kasvab, kui samas Soomes liigume selgelt miinuse poolel: viimase poole aasta jooksul oli kogu riigis liikmeskonna vähenemine -115, kuigi juurdekasvu hulka tuleb lugeda 31 Eesti  uut liiget ja piirkonna 1390 7-liikmeline netolisa. Trend on murettekitav!

Teine mainimisväärt fakt on Lastehaigla 2017 korjanduse ametlik käivitumine.Külastage piirkonna kodulehte, otsige kodulehe Lastehaigla kaustast oma klubi viitenumber  ja järgige samal lehel olevaid tegevusjuhiseid, mille juhtgrupp, selle esimees  AG Rauno Selenius, Eira RK ja Kommunikatsioonikomitee esimees Pertti Huitu, Verkkorotary on koostanud. Erinevaid projekte ja algatusi on juba alustatud. InnerWheeli korraldatud kontserdile on järel ainult piiratud arv pileteid. Kogu Kontserdihall (Musiikkitalo) on seega välja müüdud! Jälgigem nüüd huviga korjandusbaromeetrit. Alati, kui teie klubi kannab midagi korjanduskontole, pidage meeles lisada ka oma klubi viitenumber.

Filipiinide katastroof eeldas samuti rotariaanidelt kiiret tegutsemist. Piirkond vastas rahvusvahelisele üleskutsele, sest Soome ShelterBoxi tugirühma korjandusluba oli veel taotlemisel. Kuigi kõik üleskutsele vastanud klubid vaevalt on raporteerinud oma annetustest, kuid tean, et umbes pooled piirkonna klubidest on annetanud vähemalt 100 eurot ja vähemalt Helsinki International RC ja Kauniainen- Grankulla RK annetasid terve ShelterBoxi varustuse. Minu õnnitlused selle eest! Üleskutse kehtib endiselt.

Maailm vajab Rotaryt ja rotariaane! Eesti klubide algatusel toimisid juba varem kokkulepitudkirikukontserdid 5. ja 7. detsembril Tallinnas ja 8. detsembril  Helsingi Toomkirikus ka Riia kaubanduskeskuse katastroofi ohvrite mälestuskontsertidena. Suurepärase kontserdi kõrval viisid rotariaanid läbi ka korjanduse vanemad kaotanud laste, päästetöödel osalenud päästjate omaste ja päästetöödel viga saanute heaks. Helsingi Toomkiriku kiire luba korjanduse läbiviimiseks on märk abivalmidusest, mis minu kogemuse järgi elab meis kõikides ”sisseehitatuna”!
Kontserdil esinesid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koor ja Tallinna Kammerorkester dirigent Tõnu Kaljuste juhatusel.

Piirkonna ja klubide argipäev täidab üpris efektiivselt suurema osa klubiametnike vaba aja. Just nüüd tuleks klubidel pidada meeles sisestada jaanuarikuise SAR (SemiAnnual Report) andmed Soome Rotary andmesüsteemi enne 31.12.2013. Ka rotary-teatmiku andmed tuleb endiselt kanda süsteemi aastavahetuseks. Teatmikust on olnud palju juttu klubivisiitidel kogu sügise jooksul. Tundub, et päris suur osa liikmeskonnast on juba valmis elektrooniliseks rotary-teatmikuks, mille andmed on tegelikult ju pidevalt olemas. Eriti Eesti osas on selline nõudmine hästi põhjendatud. Paberkandjal olev rotary-teatmik on vanaaegne, sisaldab palju üleliigset, on mõneski osas ebatäpne ja vigane ning eriti oluline – see on kallis. Soome Rotary, kelle kätes on lõplik sõna rotary-teatmiku  saatuse kohta, otsustab järgmise aasta alguses, millises vormis teatmikku edaspidi avaldatakse.

Piirkonna poolest ootan huviga kolme uue AG valimist Soome ja kõigi kolme AG vahetumist Eestis. Nüüd, kui oleme siirdunud osalisele taotlemisprotseduurile, kutsun kõiki üles kaalutlema julgelt, kas sooviksite hakata abikuberneriks ja saatma oma taotlus kubernerile. Vajaduse korral nimelt pikendame taotlemise/esitamise aega.

Ka tulevase piirkonnakuberneri kandidaatide esitamise aeg saab läbi. Klubidel tuleb esitada  sobiv kandidaat rotary-aastaks 2016-2017 hiljemalt 15.12.2013.  Osa Soome piirkondi ongi juba oma kandidaadi nimetanud, ülejäänud on koos meiega samas esitamisperioodis.

Rotary Fondi komitee on saanud abirahasid puudutava juhendi valmis ning regionaalsed toimkonnad on koostatud.

Innustuspäevadeks kutsutud Rotary Fondi seminar peetakse laevakruiisil Tallinna 25.-26.jaanuaril 2013. Peakülaline on tulevane Fondi esimees, endine RI president John Kenny. Loodame, et sellel piirkondadevahelisel sündmusel osalevad vähemalt klubide RF asjurid ja loodetavasti ka tulevased presidendid ja AG-d.

Olen kuulnud, et piirkonna klubide registreerumiseks vajalik näidispõhikiri on Soome Patendi- ja registriametis valmis saamas. Kuna sellega ei ole eriti kiire, jääme ootama edasisi juhiseid.

Piirkonnakuberneri klubivisiidid on kõik läbi viidud. Kogemus oli ainulaadne ja elavdav. Loodan, et ka klubidele jäi külastustest mõtteainet. Kuigi aeganõudev ringkäik toimub organisatsiooni vaatenurgast niigi aktiivsel sügishooajal, ei saa selle ärajätmist isegi kaalutleda  –  hoolimata väsimusest. Kõikidele piirkonna 1420 rotariaanidele rahulikku adventi ja jõuluootust soovides soovin tänada teid ka klubikülastustel kogetud külalislahkuse ja rotary-vaimu eest!

Kaasa Rotary – muuda elu!
Ilkka Torstila
Piirikuvernööri 2013-2014

Rotary-dollar on 0,74 eurot

***

17.12.2013

Kuberneri kuukiri 4 – oktoober 2013

Oktoober on kuberneri ametiaja kuudest seni selgelt kõige kiirem. Rotary-aasta tegevus klubides ja piirkonnas on hooga alanud ning Rotary Internationali juhtkonnalt ja Rotary Fondilt tuleb erinevatele osapooltele iga päev juhiseid.

Klubikülastusi kogunes oktoobrisse 22 ja selle kõrval tuli tegeleda muudegi asjadega!

Sügise tähtsaim piirkondlik sündmus on loomulikult piirkonnakoosolek, mis peeti laupäeval, 26. oktoobril Helsingi Soome klubi ruumides. Piirkonna klubid olid hästi esindatud ja põhikirjas ettenähtud küsimuste käsitlemine toimus ilma ebakõladeta. IPDG, DRFC Harry Hedman tegi aruande möödunud rotary-aasta kohta ja sai koosolekult oma ametiaega puudutava vabastuse vastutusest.

Sündmuse atmosfäär oli kodune. Alustasime heatasemelise muusikalise etteastega. Õhtupoolik kulus peamiselt Uue Lastehaigla 2017 tugifondi korjandusprojekti puudutavat ettekannet kuulates. Kohal olid fondi finantsjuht Tuula Colliander, Inner Wheeli piirkonna 142 esimees Raija Partanen ning rotary-noored Tiia Rahkonen, Matti Pousu ja Panu Puhakka, kellel kõikidel oli oluline korjandust puudutav sõnum. Eriti sütitav oli noorte  spontaanne ja ühiskondlikku tähendust rõhutav esinemine.

Ka lubatud väikesemahuline kunstioksjon viidi tempokalt läbi, kuid kohalolijad olid kahjuks küllaltki passiivsed. Kas põhjus võis olla liiga kõrges alghinnas? Seda  ”mängulisust”, mida oodati, ei olnud osalejate nägudelt sugugi märgata. Keegi mainis, et võib-olla ei ole rotariaanid harjunud kunstioksjonitega? Oksjonilt koguti möödaminnes siiski päris hea põhi, 1500 eurot. Suur tänu teoste annetajatele, Tauno Kangrole ja Maria Munsterhjelmile!

Lastehaigla projekti tutvustas meie piirkonna poolt kommunikatsioonikomitee esimees, rotary-vend Pertti Huitu Verkkorotary klubist. Lisaks informatiivsele ettekandele veensid tõenäoliselt Finlandia Hall RK presidendi Ulla-Marja Urho selgitused ja põhjendused korjanduse tausta kohta osalejaid selles, et meie piirkonna eesmärk on nii ajaliselt kui sihi osas hästi püstitatud.

On põnev hakata jälgima pühendumisastme ja rahakogunemise edenemist korjandusbaromeetrist, mille põhjal autasustatakse parimate tulemustega klubisid muuhulgas ka PHF tunnustustega.

Samal õhtupoolikul peeti abikuberneridele ja muule piirkonnajuhtkonnale aktuaalseid küsimusi käsitlev seminar. Abikuberneride tähendus piirkonna tegevuse efektiivsemaks muutmisel on olnud eriti oluline. DGN Ritva Heinoneni juhtimisel on abikubernerid toetanud aktiivselt klubisid nii eelmisel hooajal kui uue rotary-aasta kavandamisel. Ühistel koosolekutel on tehtud olulisi otsuseid tulevase koostöö osas, mis keskendub klubide toetamisele, presidentide koosolekutele ja koolituste korraldamisele.

AG-de nägemus on, et uute liikmete koolitus on eelkõige klubide ülesanne. Klubides leidub kogemust ja oskusi ning traditsioonidki kohustavad sponsorliikmeid osalema uute liikmete koolitamisel. Kui uus liige jääb ootama piirkonna koolitusseminari ilma oma klubi vastavasisulise tegevuseta, on lõpptulemus ennustatav. Koolituskomitee esimehe Johanna Jutila-Hakkaraineni, Vantaa Airport RK, koolitusprogramm võib hästi sobida, kui kokku saadakse suurem hulk uusi liikmeid.

Abikuberneridest vahetub Soome poolel kolm – Ritva Heinonen, Helsinki City West RK, Jari Karpakka, Verkkorotary ja Markku Elo, Tikkurila-Dickursby RK –  ning Eesti poolel kõik kolm – Peep Mühls, Tallinn Vanalinn, Baldur Kubo, Tartu Toome ja Arvo Villman, Pärnu RK. Uute  AG-de kandidaatide ülesseadmisaeg  on juba alanud. Klubid võivad pakkuda enda meelest sobivaid rotariaane sellesse ametisse, kuid ka asjast huvitatud rotariaanid ise võivad seada oma kandidatuuri üles. Abikuberneride ametiaeg on kolm aastat, kuid see võib loomulikult erinevatel põhjustel jääda ka lühemaks.

Kandidaadiks asetunud või esitatud rotariaanid kutsub piirkonnanõukogu pärast taotluste tähtaega novembri lõpus intervjuule. Lõpliku valiku teeb piirkonnakuberner.
Piirkonnajuhtimise seminaril tõusis esile taas küsimus piirkonna kodulehe taseme ja kasutamisprobleemide kohta. Järgmisel kalendriaasta alguses läheb hetkel katkenud kodulehe hooldus- ja arendusleping hoolikasse kontrolli ning tulevikus ootame  lihtsalt kasutatavat, kasutajasõbralikku, turvalist ja kvaliteetset veebilehte ka piirkonna 1420 rotariaanidele.

Nii Suomen Rotary – Finlands rotary ry sügisesel koosolekul  kui piirkonnakoosolekul  käsitleti taaskord piirkondade ja klubide registreerimisega seotud teemasid. SR esimees, PDG Hannu Ervamaa selgitas küsimuse tausta ja olukorda ning nüüd on meie eesmärk, et piirkond saab ühe ja ainsa olemisvormi registreeritud ühendusena ja seejärel registreeruvad vähehaaval ka klubid vastavalt praegusel hetkel patendi- ja registriametis kinnitamisel olevate klubide näidispõhikirjale. See näidispõhikiri on puhastatud kogu üleliigsest (RI materjalidest ülekantud) ”koormast”, mille tulemusel võime oodata näidispõhikirjalt võimalikult vabasid raame, mida seejärel täiendatakse klubi enda tegevuskavade ja vastavate otsustega. Nii ei põhjustata liiga keerulise põhikirjaga klubitegevusele piiranguid.

SR sügiskoosolek käsitles ka ajakirja Rotary Norden sisu ja vormi. Edaspidi võime valida kas traditsioonilise paberikandjal või elektroonilise lehe – kuidas keegi soovib. Käimas on küsitlus liikmete eelistuste kohta versioonide suhtes.

Council on Legislation ehki COL = seadusandlik kogu tegi oma märtsikuu koosolekul otsuse osalemiskohustuse suhtes. Osalemiskohustust ei ole kaotatud, eelootustest hoolimata, vaid jäeti ootele kuni aastani 2016. Teema on äratanud hämmastust ja elavat arutelu ka näiteks meie klubivisiitidel. Sellega seoses tahaksin mainida, et otsus mõjutas dramaatiliselt klubide aruandluse taset, millele viitasin juba oma eelmises kirjas. Kui raporteerimise protsent on ainult 30, ei tee me selle teabega enam midagi! Palun klubide presidente ja sekretäre kindlasti end selles suhtes kokku võtta. Kuna aruandluskohustus jäi, tuleb meil ka seda järgida. See on sama kohustav püsijuhend kui ükskõik milline RI nõutav teave. Me ei tohi seda ignoreerida!

Sama COL soovib nüüd rotary-piirkondadelt esindajaid eelmainitud 2016. a koosolekule. Esindajad nimetatakse varakult ja otsus tehakse piirkonnanõupidamisel (PETS) märtsil 2014, vastavalt klubidelt saadud ettepanekutele. Klubid võivad esitadaoma või mõne teise klubi liikme esindaja kandidatuuri vabas vormis kirjalikult ja saata seekubernerile hiljemalt 31.12.2013. Kandidaat peab olema tegutsenud terve ametiaja piirkonnakubernerina ja kirjalikud ettepanekud peavad allkirjastama klubide presidendid ja sekretärid.

Et meie piirkonna korjandusluba on alles taotlemisel ja ei ole saabunud, tuleb kõik Polio Plus fondi minevad klubide kogutud rahad esialgu kanda otse www.rotary.org aadressile, klõpsates Give ja valides Polio-Plus. Rahvusvaheline lastehalvatuse vastane päev oktoobris möödus ning meil ei olnud võimalust näiteks karbikorjandusteks, nii et jääme ootama loa saamist ja viime korjandused läbi kevadel. Piirkonna EPN-koordinaator Merja Roivainen, Töölö-Tölö RK, tuletab piirkonnalehe veerus meelde, et lastehalvatus on nüüd aktuaalsem probleem kui kunagi varem.

Rotary-aasta esimesel poolel suunaku piirkond ja klubid oma annetused eelpool käsitletud Uue Lastehaigla 2017 korjandusele ja selles ettenähtud meetmete kavandamisele. Selle kohta saame juhiseid juhtrühmalt ja kommunikatsioonikomiteelt. Teavet saab: AG Rauno Selenius, Eira RK või  PP Pertti Huitu, Verkkorotary.

November on Rotary Fondi kuu. Regionaalsed toimkonnad on loodud ja abirahade taotlusprotseduurid koostatud. Tuleb pidada meeles, et piirkonnatasandil saab nüüd ja tulevikus projekte ellu viia ainult nende rahade abil, mida me ise kogume iga-aastasesse fondi = Annual Funds = Share -süsteem. Järgides Every Rotarian Every Year (EREY)annetusmudelit, tagame, et ka tulevikus saab piirkond pakkuda klubidele projektide elluviimiseks vahendeid piirkonnaabirahade vormis!

Rotary Fondi komitee korraldab innustuspäevad laevaseminaril 25.–26.1.2014. Seminari Keynote speaker on Rotary Fondi tulevane esimees John Kenny. Haarake võimalusest!

Klubikülastuste ring on jõudnud lõpumeetriteni. Kogu piirkond on aktiivne. Õhus on ärategemise vaimu ja ootel on huvitavad rotary-sündmused, mille osas soovitan järgida infot piirkonna kodulehel.

Rotary-dollar on endiselt 0.77€

Kaasa Rotary – muuda elu
Ilkka Torstila
Piirkonnakuberner 2013–2014

Kuberneri kuukiri 3 – september 2013

Ilkka Torstila Kuvernööri – Guvernör – Governor 2013–2014
ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern Finland and Estonia
Kuberneri kuukiri, september 2013

Piirkonnakoosolek läheneb. Saime kõik põhikirjas sätestatud vajalikud dokumendid saadetud klubide presidentidele täpselt kuu aega varem ning nii selles kirjas kui piirkonna veebilehel on täpsustused koosoleku päevakava kohta. Mitmed inimesed on juba jõudnud imestada, miks ühepäevane kohustuslik osalemine ainult koosolekul põhjustab 40 eurose kulu osaleja kohta.

Koosoleku koht on Helsingi Soome Klubi, mis on oma asukohalt ja tasemelt väga kvaliteetne. Ruumide kasutus, kohv, karastusjoogid ja lõuna tõstavad kulud 40 eurole, mida tuleb pidada mõistlikuks.

Alustame 26. oktoobri hommikul kell 9.30 hommikukohvi ja registreerimisega. Tegelik koosoleku algus on võimaliku muusikalise etteaste järel umbes kell 10.00–10.15.

Päevakava on muljetavaldavalt pikk, kuid mitmed küsimused on nii hästi ette valmistatud, et loodetavasti ei võta nende käsitlemine ülemäärast aega.

Mõned asjassesüvenenud on imestanud, et päevakavas esineb nii nimekuju Soome Rotary-piirkond 1420 kui Soome Rotary-piirkond 1420 ry. Selgituseks niipalju, et piirkond 1420 on Rotary Internationali liikmete piirkond ja selle kõrvale on omal ajal asutatud Soome seadustele vastav registreeritud ühendus (ry) ning mõlemad nõuavad eraldi käsitlemist koosolekul.

Selles küsimuses on nüüd tulemas põhikirja muudatuste kaudu ühtne praktika. Tulevane muudatus tingib ka selle, et ka klubid peavad vastavalt ametkondlikule nägemusele lõpuks registreeruma, kui soovivad olla registreeritud piirkonna 1420 liikmed. Küsimust käsitletakse päevakorra punktis 19.D.

Punktis 15 määratakse tulevase 2016–2017 rotary-aasta kuberneri nimetamiskomitee. Kubernerikandidaate on saanud esitada piirkonnale alates rotary-aasta algusest. Piirkonna klubidel tuleks valida kuberner vastutustundlikult ja Rotary põhimõtete kohaselt. Piirkond peab valima kandidaadi mitte varem kui 36 kuud, kuid hiljemalt 24 kuud enne ametisse asumist.

Niisiis on see teema just nüüd ajakohane. See on ka põhjus, miks tegelik asjakohane kuulutus saadetakse klubide presidentidele eraldi.

Meie piirkond lükkab õige pea ametlikult käima Lastehaigla 2017 korjanduse. Sellega seoses saadetakse klubidele infot ning asjaga on seotud ka meie rotary-kogukonna jaoks uus sündmus, mida ma ei tohi veel paljastada, kuid see kajastub septembrikuu rotary-teemas.

Olgu siiski mainitud, et sündmusel läheb oksjonile märkimisväärset tähelepanu äratanud noore Soome kunstniku Fanny Tavastila teos ja rahvusvahelistki mainet saavutanud Eesti skulptori Tauno Kangro töö. Oksjoni tulust saab põhi meie piirkonna Lastehaigla korjan-dusele. Mõlemad kunstnikud osalevad sündmusel.

Piirkonnakoosolek lõpeb sellega, välja arvatud piirkonna juhtkonnale. Edasi toimub seminar, kus käsitletakse aktuaalseid piirkonna küsimusi nii Soome kui Eesti osas. Eeldatav päeva lõpp on kell 16.00.

Eelpool viitasin kuu rotary-teemale, milleks on noorsooteenistus. Ametlikult on seadusandlik kogu nimetanud uue teenistusliini (”5th Avenue of Service”, ”New Generations”) Youth Service nime all kulgema. Eesti keeles niisiis noorsooteenistus.

Kuu aja jooksul ongi selles suhtes toimunud olulisi edenemisi. Märkimisväärseim neist ehk see, et Soomes toimub aastal 2016 EEMA koosolek, kuhu oodatakse osalema umbes 3000 oma piirkonnas noorsooteenistuse valdkonnas töötavat rotariaani. Vastutus langeb suures osas meie piirkonna noorsooteenistuse komitee esimehele Liisa Stjernbergile. Sellise koosoleku saamine Soome on sündmus, mille puhul on põhjust õnnitleda kõiki noorsoovahetuse eest töötanud rotariaane meie kõikides piirkondades.

Klubikülastuste ajal olen näinud arvukalt rõõmustavaid seiku meie tegevusest. Klubid on iseseisvad ja teadlikud oma erilisusest. Uuelt Rotary Fondi tegevusmudelilt oodatakse uut tõuget tavapärase klubitegevuse kõrvale.

Esialgu on meie piirkonna Rotary Fondi komitee organiseerinud territoriaalsed toimkonnad, millega soovitakse parandada oskusi klubitasandil ja tõhustada klubidevahelist koostööd.

Eelmisel nädalal valmis juhendmaterjal piirkonna abirahade taotlemise ja jagamise menetluse kohta. See on hea, sest olen klubidele levitanud sõnumit, et uus fondimudel soosib lähialadele suunatud projektitegevust, millele tasub taotleda abiraha piirkonnast, sest selle üle otsustab piirkond ilma, et Rotary Fond ütleks sõna sekka summade või sihtkohtade osas.

Globaalsete projektide kohta tulevad juhised hiljem. Rotary Fondi alane koolitus toimub Eestis 2.11.13 ja Soomes laevaseminarina 25.1.2014.

Klubid on end mitmel erineval moel üles töötanud. Helsinki City West on nüüd 100 % Paul Harris Fellow klubi, mis on suur haruldus igal pool. Palju õnne !

Praegugi on meie tegevuses erinevaid ”tõmbenumbreid”, näiteks osalemine Mommilanjärve sõudmisvõistlusel. Viimase eeskujul on tekkimas 6.10.2013 toimuv Silgusõudmisvõistlus (Silakkasoutu), kuhu on tulemas 6–7 võistkonda muuhulgas nii Eestist kui väljastpoolt piirkonda 1420. Kutsun kõiki selle üleriigilise tähtsündmuse pealtvaatajateks kas stardipaika Kaisaniemen randa kell 10.00 või finišisse Presidendilossi ette umbes kell 12.30!

Eesti klubidest väärib mainimist kindlasti uusim ehk Tallinn Hansa Rotary Klubi (Rotary Club of Tallinn Hansa), mis sai Charteri 16.9.2013 ja seda tähistav pidu toimub 23. novembril Tallinnas. Eesti rotary-tegevus on aktiivne ja erineb isikupära poolest suuresti Soome omast, mis on minu meelest ainult värskendav. Mainitud Tallinna Hansa klubigi on esialgu ”vaid naiste klubi”!

Eestis asutatud Eesti Rotary Keskus hakkab loodetavasti märkimisväärsel kombel toetama sealsete klubide vahelist koostööd ja soovime saavutada loomulikult ka seda, et uue keskuse loomisega selginevad Eesti kavatsused piirkonna 1420 suhtes. ERK põhikiri on parajasti ülevaatusel Rotary peakorteris.

Piirkond taotleb korjanduse läbiviimise luba PolioPlus kampaaniateks. Et selle saamine võtab kindlasti mõne nädala aega, tasub olulisemad projektid siirdada kevadele. Muuseas, näiteks klubide sees toimuvate korjanduste tulemusel poliokontole kogunev (ja PHF punkte koguv) raha tasub ”pantida” seniks, kuni piirkond saab avatud oma PolioPlus konto.

Et ma ei jõudnud klubivisiitide kiire aja tõttu Peterburi seminarile, annan vaid edasi sealt vahendatud tervitused. Sündmus oli hästi korraldatud ja pidulik. Loomulikult olid kohal järgmisele perioodile hinge sisse puhumas tulevased RI juhid. See seminar on sündmus, kus tasub tingimata osaleda ja saada maitset rahvusvahelisest atmosfäärist veidi väiksemal skaalal.

Kui on soov näha ja kogeda tõeliselt suurt Rotary rahvusvahelist mõõdet, on õige kohtRotary Konvent, mis järgmisel korral toimub 1.-4.6.2014 Sydneys. Registreerumine ja ühine reisikorraldus on juba alanud.

Sydneysse oodatakse 25 000–30 000 osalejat. Ehk tuleks minna suurema seltskonnaga kogema aussie’de taktikepi all rulluvat mõnusat rotary-meeleolu!

Kas oled muide märganud Rotary uut graafilist ”ilmet”? Veidi kahvatu minu meelest.

Rotary-dollar on endiselt 0.77 eurot.

Kaasa Rotary, muuda elu

Ilkka Torstila
Piirkonna kuberner 2013–2014

30.09.2013

Kuberneri kuukiri 2 – august 2013

Piirkonnakuberneri sügis kulgeb tavaliselt hoogsalt klubivisiitide märgi all. Juba praegu on viiendik klubidest läbi käidud ja kogemusi hakkab kogunema. Hoolimata märgatavast pingest, mida põhjustab 74 klubi külastamine, pean neid visiite seni veel tõeliselt meeldivateks ja kasulikeks. Enamikus klubidest on meeleolu olnud sarnane ja vastuvõtt meeldiv. Juhatused on olnud kohal peaaegu in corpore ja arutelud keerelnud tõeliste probleemide ümber.

Klubi tegevuskava on tegelikult aruteludele üsna kehv põhi, sest see ei ole iseenesest mõeldud selliseks kasutuseks, vaid ühtsel viisil ankeedi vormis toimuvaks ülemaailmseks infokogumiseks.
Siiski, juhul kui (!) klubid täidaksid neid hoolikalt, saaks neist klubivisiidi aluseks piisavat infot.
Õigupoolest oleks lihtsaim viis jõuda otse klubi puudutavate küsimuste juurde üks A4 leht, kus tulevane president kirjeldaks oma ametiajaks koostatud tegevuskava, võttes arvesse RI presidendi ”aunimetuse ankeedis” esile tõstetud selle aasta väljakutsed.

Mingil põhjusel ei ole ka see info jõudnud tulevaste presidentideni ja see hakkab omal ajal – kevadel 2014 – mõjutama hinnangut jooksva aasta tegevusele.
Visiidid toimuvad üldiselt nii, et alguses veeretatakse mõtteid klubide kõrge keskmise ea ja napi liikmete juurdekasvu üle. Enamasti on alanud aasta ootused liikmete juurdekasvule ettevaatlikult optimistlikud ja kaalutakse erinevaid värbamismeetodeid.

Seejärel jõutaksegi juba klubitegevuseni ning selles rõhutatakse tavaliselt iga-nädalaste koosolekute programmi kõrget kvaliteeti ja ligitõmbavust, kuigi koosolekute aeg, eriti lõunaajal tundub põhjustavat üha enam osalemiskadu. Tegelikult on osalemisaktiivsus 30 %, ümber, vaatamata sellele, milline on klubi liikmete arv.
Märtsikuise COLi (Council on Legislation) otsus lükata osalemiskohustuse üle otsustamine edasi ja teha seda alles 2016. aastal, on aluseks, et osalemise suhtes toimime nii nagu ennegi. Aruandlus on mingil põhjusel muutunud endisest kehvemaks, mis tähendab, et varsti ei anna osalemisraportid enam piisavat informatsiooni ühelegi osapoolele. Selle suhtes oleks selja sirgu ajamine omal kohal ja täiesti vältimatu. Seega – raporteerige!
Klubis toimuv on siiski ainult üks osa rotary-tegevusest! Vaja oleks rohkem ühiskonda teenivaid projekte.

Projektide ja Rotary Fondi kohta ei taha tegevuskava ankeetidest leiduda ajakohast informatsiooni. Kas ankeedi täitmine on problemaatiline? Kas küsimustele ei osata vastata? Tundub, et märtsikuise PETSi sõnum Rotary Fondi alase kompetentsi (0%) kohta tabas märki. Õnneks saavad lubatud territoriaalsed Rotary Fondi toimkonnad kindlasti juba sügise alguseks viimase informatsiooni ja juhised, et klubid jõuaksid veel piisavalt aegsasti enne piirkonna abirahade taotlemist veebruaris-märtsis 2014 saabuvaks taotlustähtajaks mõelda välja häid, võimaluse korral teiste klubidega koostöös läbiviidavaid projekte.

Eelmainitud COL ehk seadusandlik kogu tegi aastal 2007 otsuse, et kui ei määrata teisiti, on ja esialgu ka püsib lastehalvatuse hävitamine Rotary ja Rotary Fondi peamise sihina.

Jõudsime juunis Lissaboni konvendil pidulikult veelkord kinnitada seda eesmärki. Rõõmustades kuulsime samas Bill Gatesi fondi vastutulekust (2 USD/1 USD) ja Dubai riigi osalusest, kui just nädala eest tuli tagasilöök. Somaalia kaootilises situatsioonis ilmnes uus (ootuspärane?) massihaigestumine, 105 uut juhtumit ja lisaks koos pagulastega kümme juhtumit naaberriigis Keenias. Ülemaailmselt on nüüd registreeritud 181 haigestumisjuhtumit, kaasa arvatud eelmainitud. Kolmes varasemas endeemilises riigis on juhtumite arvud siiski vähenenud.

Töö seega jätkub. Kriisi- ja sõjategevuse piirkondades on peaaegu võimatu viia läbi vaktsineerimisprogrammi, mille tõttu tuleb ka edaspidi tagasilööke, kuid eesmärgist ei loobuta. Nagu juba tõdesin, oleme kinnitanud oma osalust , makstes liikme kohta aastas 7 eurot.

Kuna Soome Rotary otsustas hoolimata ametisolevate kuberneride soovist loobuda lastehalvatuse kaotamist toetava korjanduse jätkutaotlusest, tuleb meil nüüd piirkondades eraldi taotleda load ja lisaks kanda hoolt tulevaste korjanduste praktilise korralduse eest. Lubade saamine võtab aega, kuid 2014. aasta kevadel saame jälle asuda läbi viima nii karbikorjandusi kui muid korjandusluba nõudvaid projekte. Klubisid kannustatakse siiski pidevalt kasvatama lastehalvatuse vastaseid toetusi, annetades iga-aastasesse ja PolioPlus fondi isiklikke või klubides kogutud summasid.

Õnneks on meil küllalt eesmärke Lastehaigla toetusfondi korjanduse osas. Piirkond on otsustanud osaleda korjanduses küllaldase panusega, 20 eurot/liige/aasta kolme aasta jooksul.

Korjanduse läbiviimine võib toimuda vastavalt klubide ja üksikisikute ideedele. Autoriteetne juhtrühm töötab juhiste koostamise kallal, et saata need klubidesse ning korjanduse avalöök antakse piirkonnakoosolekul 26.10.2013. Koosolek peetakse Helsingis, Soome klubis (Suomalainen klubi). Sündmusele üritatakse saada piisavalt avalikkuse tähelepanu ja seal puhutakse hinge sisse klubidesse, kes on praeguseks vastanud väljakutsele positiivselt.

Lastehalvatuse vastase korjanduse loa lõppemise kõrval saime ka ametivõimudelt tuleva näpuviibutuse osaliseks. Patendi- ja registriamet saatis tagasi seal muutmisel olnud piirkonna 120 ry põhikirja ja tõdes oma tagasisides ühemõtteliselt, et registreeritud ühenduse (Piirkonna 1420 ry) liikmed saavad olla vaid registreeritud klubid. Laialdase aruteluringi järel peaks see nüüd lõpetama jutud selle üle, kas registreeruda või mitte. Riigi seadusi tuleb järgida. Klubid peavad registreeruma. Asja hea küljena võib pidada, et probleem on sellega lahendatud ja et registreerumine on ka tegevuse parim vastutuskindlustus. Halb külg on igal aastal korduv allkirjaõiguslike isikute teatamine ja 15 euro suurune maks.

Registreerumisel pakub piirkond abi, saates klubidele tegevusjuhendi ja eelnevalt kinnitatud näidispõhikirja, et asi laheneks võimalikult vähese vaevaga.

Klubivisiitidel räägitakse niisiis pidevalt liikmete juurdekasvust ja selle vältimatusest. Üks auliige väitis olevat kuulnud seda juba 28 järjestikuse kuberneri suust!

Et käesolev kuu on Rotary liikmeskonna ja selle lisandumise kuu, lõppegu siis augusti kuukirigi liikmete juurdekasvu olulisuse rõhutamisega. Rotary kassa koosneb peaaegu üksnes liikmemaksudest, see kasvatab protsente Rotary Fondi investeeringutes ja kahaneb kahjuks kiiresti muuhulgas kõrgete tegevuskulude tõttu, mida muuseas üksteisele järgnevad RI presidendid on pidevalt lubanud lõigata.

RIP Ron Burton seadis meie eesmärgiks saavutada 2015. a lõpuks1,3 miljonit liiget. ”Vanades” rotary-maades on kasv kidur ja jääb plus-miinus-null tasemele, kuid Lõuna-Ameerikas, Aasias ja endistes nõukogudemaades on kasv selline, et Roni eesmärk võib osutuda saavutatavakski.

Teiselt poolt, kuna Hiina rahvusvahelised klubid, mis pika vaheaja järel said taas elamisruumi näiteks Šanghais, liideti 1.7.2013 Rotary piirkonnaga 3450 (Macau, Hong Kong, Mongoolia), siis saab näha, mis on selle tagajärjed. Tekib mõte, et kui hiinlased tõsiselt huvituvad tulevikus Rotaryst, tuleb Ron Burtonil muuta komakohta ja rääkida 1,3 miljardist rotariaanist!

Rotary-dollari kurssi augustis on 1 USD = 0,77 €

Ja klubivisiidid jätkuvad! Järgmisel nädalal kohtume Eestis.

Jälgige uudiseid sündmuste kohta piirkonna kodulehel – olge kaasatud Rotarysse!
Ilkka Torstila
Piirkonna kuberner 2013–2014

Kuberneri kuukiri 1 – juuli 2013

Head rotariaanid!

Kuigi suur osa Soome rotariaanidest juulis alles „astub mööda aasa äärt“, on tõsiasi, et 1. juulil 2013 algas ametlik rotary-aasta 2013-2014. See päev on ülemaailmselt meie vaatenurgast lausa dramaatiline. Tuhanded RI, tsoonide, piirkondade ja klubide ametnikud kaotavad hetkega oma „tärnid“ ja nende kommunikatsiooniõigused katkestatakse samal momendil, kui uued inimesed võtavad ameti üle. Tuleb vaid loota, et vähemalt suurim osa neist teab oma tulevasi kohustusi, sest tegevuse ladus järjepidevus eeldab erioskusi ja laiaulatuslikke teadmisi meie organisatsiooni erinevatest valdkondadest.

Juuli on ka aeg saata poolaasta-aruanded (SAR) Zürichisse ja maksta RI per capita liikmemaksud vastavalt juhistele. Ülehomme algab minu jaoks klubivisiitide intensiivne periood. Esimene külastatav klubi on Ekenäs RK, kus juba mitmel aastal on visiidiring alguse saanud. Kokku külastame 74 klubi Soomes ja Eestis ning mu kalendris ei ole eriti palju päevi teisteks tegevusteks jäänud. Ootan innukalt kohtumisi ja vestlusi kõikides piirkonna klubides.
Kui heidan pilgu ajas tagasi, võin tõdeda, et õigupoolest algas rotary-aasta samaaegselt kalendriaastaga. Siis pidid olema organisatsioonid koos nii klubi- kui piirkonna tasandil, kiirustati eel-PETS-ide ja PETS-ide programmide koostamisega ja oldi valmistumas rahvusvaheliseks assambleeks San Diegos, kust naastes jätkasid nii DG kui DGE paralleelselt oma ametiülesannete täitmist nii, et kettide vahetuse ajaks olime ka tegelikult juba vahetuseks valmis. Samal ajal tegid AG-d tänuväärt valgustustööd järgmise aasta uute programmide ja organisatsioonide nimel, unustamata kõikide komiteede tööd vastavalt vastutusvaldkondadele.

Juba selle kirja keskel tahaksin avaldada veelkord tänu DG Harryle hästi toiminud koostöö eest, mis jätkub, kui hakkame koos tegelema Rotary Fondi küsimustega, Harry olles kolm järgmist aastat RF komitee esimees. Fondiga seotud küsimused on osutunud klubide seisukohast eriti praegusel üleminekuperioodil kõige problemaatilisemaks. Meil tuleb teha palju tööd kõrvaldamaks tõenäoliselt asjatud kartused projektide raskuste ees, et klubid hakkaksid lisaks kohalikele projektidele kas üksi või koos töötama välja ideid ja viima ellu suuremaid ja auahnemaid piirkonna või globaalse tasandi projekte.

Jaanipäev õnnestus niivõrd-kuivõrd veeta kodumaal, enne kui reisisime umbes 60 soome rotariaaniga Lissaboni konvendile. Sündmus oli igas mõttes ainulaadselt hästi korraldatud.

Esindas see ju RI presidentide Sakuji Tanaka ( 2012-2013) ja Ron Burtoni (2013-2014) ”ametikettide vahetust”. RIP Burtoni aastateemat on juba korduvalt tutvustatud. Hiilgava esinejana oskab Ron tuua ”Engage Rotary – Change Lives” teema välja kõige erinevates seostes. Teiselt poolt on sõnal engage inglise keeles üle 20 erineva tähenduse! Järgmine konvent on Sydneys ja saime oma inimestelt kindla lubaduse, et rahvusvahelise konvendi tähendus tehakse ühekorraga selgeks kõikidele rotariaanidele, et veel suurem hulk inimesi pääseks osalema sellele uskumatule sündmusele. Lissabonis oli 25 000 osalejat!

PDG Hedman tegi oma viimases kuukirjas ülevaate Eesti olukorrast. Minu enda hooaeg algas tormiliselt 4. juulil külaskäiguga Eestisse, kus kogunesid kõigi 15 klubi presidendid/esindajad, AG-d ja teised Rotaryga seotud inimesed asutama varasema infopunkti asemele Eesti Rotary keskust. Algatus, kuhu olid kaasatud kõik Eesti klubid, tuleb tõenäoliselt kasuks kogu piirkonnale 1420. Hoolega ette valmistatud põhikiri ja tegevusjuhised on saadetud ülevaatamiseks RI peakorterisse Evanstoni. Loodan, et võin veel oma ametiajal anda oma allkirja nimetatud keskuse loomisele ja Eestis muutub asjaajamine igakülgselt ladusamaks. Juuli esimene neljapäev – seekord siis 4. juuli – on tavapäraselt olnud Tallinna rotariaanidele aastavahetust tähistav pidupäev ja tänavu siis tavalisest pidulikum. Traditsioonikohaselt istutas iga klubi meist paljudele tuttavasse Kadrioru parki oma puu. peeti kõnesid, vahetati ametikette ja laulis koor. Olime ju Eestis. Uute klubide asutamisalgatused elavad ja selle kõrval ka suur unistus ühel päeval tekkivast oma piirkonnast.

Läänemeri oli teemaks, kui mu oma klubi, Helsinki Finlandia Hall RC osales oma meeskondadega Mommilanjärve sõudevõistlusel, mida korraldati juba 24. korda. Mul oli au olla kümne aerupaariga kirikupaadi tüürimeheks ja see oli lõbus. Sellest sündmusest saate kuulda veel ka teistest allikatest.

Suvi käib oma rada ja rotary-aasta on (minu jaoks) juba täies hoos. Soome suurima piirkonna, D1420 klubid on andnud teada mitmesugustest sündmustest, mida ei ole siin mõtet loetleda. Püüdke aktiivselt jälgida sündmuste kalendrit piirkonna kodulehelt ja üldiselt internetist. Ka teiste piirkondade sündmused on huvipakkuvad ning miski ei takista neis osalemast, juhul kui need on oma olemuselt kõikidele rotariaanidele mõeldud. Kuue piirkonna koostöö toimib optimaalselt. Järgmisel kevadel on kavatsus taotleda ühiste jõududega PR rahastust, mille abil saaks Rotary end kõikjal Soomes esitleda ühtsete materjalidega.

Alustame nüüd täies rahus sügisese programmiga. Lausa kohustuslik on tuletada meelde 26. oktoobril toimuvat piirkonnakoosolekut. Sellega seoses korraldatakse ka piirkonna juhtkonna seminar, mis peaks kuuluma kategooriasse „koolitus“. Koht on veel lahtine, kuid korralduskomitee on asunud asja kallale. Ametlike teemade ja koolituse kõrval saame loodetavasti ka midagi ajaviitelist!
Lõpuks veel paar COL-i ( Seadusandlik kogu) otsust: 1. Osalemiskohustust ei kaotatud. Küsimus jäi endiselt lauale. 2. Igas piirkonnas tuleb nimetada varukuberner. Ametisse on kutsutud ja selle on vastu võtnud PDG Mikael Kietz, Ekenäs RK. Teiste COL-i otsuste kokkuvõte on piirkonna kodulehel.

Rotary-dollari kurss on endiselt 0,77 €.

Alates 15. juulist saab juba teha ettepanekuid tulevase kuberneri kandidaatide kohta ehk DGN valimisaeg on ametlikult alanud. Klubid võivad saata oma ettepanekud piirkonna juhtkonnale (DG) vastavalt Rotary käsiraamatu 2010 protseduuridele.

Lõpuks: Palju edu kõikidele alanul rotary-aastal. Kaasake Rotary!
Ilkka Torstila,
Piirkonnakuberner

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.