Koolitused

Rotary arenguseminarid

MIS SEE ON?

Rotary arenguseminarid (Rotary Leadership Institute – RLI) on mitmekülgne koolitusprogramm, mida kasutab üle 400 Rotary piirkonna üle kogu maailma. See on kiire ja efektiivne viis täiendada oma teadmisi Rotary organisatsiooni, põhimõtete, eesmärkide, tegevuste ja võimaluste kohta. Koolitus toimub sõbralikus ja pingevabas õhkkonnas, osalejad saavad jagada rühmavestlustes oma kogemusi ja nägemusi.

KELLELE ON MÕELDUD?

Osalema on oodatud eelkõige klubide juhtkondades olevad ning sinna  lähiaastatel tulevad rotariaanid, kuid koolitus on avatud ka teistele klubiliikmetele.

KES KOOLITAVAD?

Koolitajad on kogenud Eesti rotariaanid, kes on läbinud vastava väljaõppe. 2023-2024 rotary-aastal kuuluvad Eesti koolitusmeeskonda:

  • Anne Hütt, Tallinn Hansa RK
  • Ene Tigas, Tartu Hansa RK
  • Erkki Leego, Tartu Toome RK
  • Kristel Kesalo, Viljandi RK
  • Reno Olle, Haapsalu RK
  • Rain Eendra, Tartu Toome RK
  • Viktor Hütt, Tallinna RK

Seminaride põhipakett sisaldab kolme koolituspäeva, mis tavaliselt korraldatakse mõnenädalase vahega. Ideaalis tuleks läbida kogu kursus, kuid võimalik on osaleda ka ainult koolituspäeval, mis pakub enim huvi.

Koolitus on tasuta, lõuna eest maksab osaleja ise.

REGISTEERIMINE ON LÕPPENUD, KOHAD ON TÄIS.

Photo: https://my.rotary.org/en/learning-reference 

I PÄEV

Mina kui rotariaan

Reedel, 26. jaanuaril 2024 Viimsis

Viimsi SPA Hotell, Randvere tee 11, Haabneeme
Kell 10.00-15.30

I PÄEVA TEEMAD:

Mina kui juht Rotarys

Räägime, millised on hea juhi omadused ja mis motiveerib olema eestvedaja vabatahtlikes ühendustes.

Minu Rotary maailm

Vaatleme, milline on Rotary missioon ja struktuur ning mida see täendab minu kui rotariaani jaoks.

Eetika ja erialateenistus

Arutleme Rotary väärtuste ja eetiliste põhimõtete üle.

Kaasame oma liikmeid

Arutleme, miks on oluline kaasata kõiki liikmeid klubi tegevustesse.

Teeme projekte

Õpime kavandama ja ellu viima projekti oma klubis.

II PÄEV

Minu Rotary klubi

Reedel, 9. veebruaril 2024 Viimsis

Viimsi SPA Hotell, Randvere tee 11, Haabneeme
Kell 10.00-16.00

II PÄEVA TEEMAD:

Rotary võimalused

Saame ülevaate Rotary programmidest ning arutleme, millist kasu me rotariaanidena ja klubina saame üleilmsest võrgustikust.

Tõhusad juhtimisstrateegiad

Arutleme, kuidas parandada oma eestvedamis- ja kommunikatsioonioskusi ning saavutada toetust oma ettepanekutele klubis.

Oleme klubina atraktiivsed

Uurime, kuidas saab klubi olla ligitõmbav potentsiaalsetele uutele rotariaanidele.

Klubi kommunikatsioon

Vaatleme, mis on efektiivse kommunikatsiooni elemendid ja kuidas neid kasutada Rotarys.

Tiimide loomine

Uurime, kuidas Rotary klubides moodustatakse ja kasutatakse erinevaid mees- ja naiskondi ehk tiime.

Rotary Fond: Põhimõtted ja sihipärane lähenemine

Vaatleme Rotary Fondi eesmärke, rahastusmudelit ja programme ning arutleme, miks peaks Rotary Fondi annetama.

III PÄEV

Minu laienev Rotary-maailm

Reedel, 12. aprillil 2024 Viimsis

Viimsi SPA Hotell, Randvere tee 11, Haabneeme
Kell 10.00 – 16.00

III PÄEVA TEEMAD:

Strateegiline planeerimine

Räägime strateegilise planeerimise tähtsusest ja protsessist ning vaatleme seda oma klubi seisukohast.

Rotary Fond: Rahvusvaheline teenistus

Räägime rahvusvahelise teenistuse võimalustest ja kuidas on need seotud Fondiga.

Rotary Fond: Rahvusvahelised projektid

Saame teada, kuidas viia läbi rahvusvahelisi projekte ja kasutada neis oma erialaseid oskusi.

Rotary avalik kuvand & avalikud suhted

Käsitleme avaliku kuvandi ja avalike suhete teemasid seoses Rotaryga, klubide ja nende liikmetega.

Loome tugevama klubi

Uurime Rotaryle esitatavaid ootusi ning vaatleme, millised on täitunud ja täitumata ootuste tagajärjed.

Muudame maailma

Hindame RLI koolitusest saadud kogemusi ja isiklikku kasvu ja mõtleme, kuidas kasutada koolituselt saadud ideid oma Rotary klubi tegevuse paremaks muutmiseks.