Koolitused

Rotary arenguseminarid

MIS SEE ON?

Rotary arenguseminarid (Rotary Leadership Institute – RLI) on mitmekülgne koolitusprogramm, mida kasutab üle 400 Rotary piirkonna üle kogu maailma. See on kiire ja efektiivne viis täiendada oma teadmisi Rotary organisatsiooni, põhimõtete, eesmärkide, tegevuste ja võimaluste kohta. Koolitus toimub sõbralikus ja pingevabas õhkkonnas, osalejad saavad jagada rühmavestlustes oma kogemusi ja nägemusi.

KELLELE ON MÕELDUD?

Osalema on oodatud eelkõige klubide juhtkondades olevad ning sinna  lähiaastatel tulevad rotariaanid, kuid koolitus on avatud ka teistele klubiliikmetele.

KES KOOLITAVAD?

Koolitajad on kogenud Eesti rotariaanid, kes on läbinud vastava väljaõppe. 2023-2024 rotary-aastal kuuluvad Eesti koolitusmeeskonda:

  • Anne Hütt, Tallinn Hansa RK
  • Ene Tigas, Tartu Hansa RK
  • Erkki Leego, Tartu Toome RK
  • Kristel Kesalo, Viljandi RK
  • Reno Olle, Haapsalu RK
  • Rain Eendra, Tartu Toome RK
  • Viktor Hütt, Tallinna RK

Seminaride põhipakett sisaldab kolme koolituspäeva, mis tavaliselt korraldatakse mõnenädalase vahega. Ideaalis tuleks läbida kogu kursus, kuid võimalik on osaleda ka ainult koolituspäeval, mis pakub enim huvi.

Koolitus koos kohvipausidega on tasuta, lõuna eest maksab osaleja ise.

Photo: https://my.rotary.org/en/learning-reference 

I PÄEV

Mina kui rotariaan

30. septembril 2023 Haapsalu

Haapsalu Kultuurikeskuses, Posti 3, Haapsalu.

Kell 10.00 -17.30

Registreeru seminarile!

I PÄEVA TEEMAD:

Mina kui juht Rotarys

Räägime, millised on hea juhi omadused ja mis motiveerib olema eestvedaja vabatahtlikes ühendustes.

Minu Rotary maailm

Vaatleme, milline on Rotary missioon ja struktuur ning mida see täendab minu kui rotariaani jaoks.

Eetika ja erialateenistus

Arutleme Rotary väärtuste ja eetiliste põhimõtete üle.

Rotary Fond I: Meie fond

Vaatleme Rotary Fondi põhilisi eesmärke, programme ja rahastust ning arutleme, miks peaks Rotary Fond olema iga rotariaani peamine heategevus.

Kaasame oma liikmeid

Arutleme, miks on oluline kaasata kõiki liikmeid klubi tegevustesse.

Teeme projekte

Õpime kavandama ja ellu viima projekti oma klubis.

Registreeru seminarile!

II PÄEV

Minu Rotary klubi

21. oktoobril 2023 Tallinnas

Viimsi SPA hotell, Randvere tee 11, Haabneeme.

Kell 10.00- 17.30

Registreeru seminarile!

II PÄEVA TEEMAD:

Rotary võimalused

Saame ülevaate Rotary programmidest ning arutleme, millist kasu me rotariaanidena ja klubina saame üleilmsest võrgustikust.

Tõhusad juhtimisstrateegiad

Arutleme, kuidas parandada oma eestvedamis- ja kommunikatsioonioskusi ning saavutada toetust oma ettepanekutele klubis.

Oleme klubina atraktiivsed

Uurime, kuidas saab klubi olla ligitõmbav potentsiaalsetele uutele rotariaanidele.

Klubi kommunikatsioon

Vaatleme, mis on efektiivse kommunikatsiooni elemendid ja kuidas neid kasutada Rotarys.

Tiimide loomine

Uurime, kuidas Rotary klubides moodustatakse ja kasutatakse erinevaid mees- ja naiskondi ehk tiime.

Rotary Fond II: Sihipärane lähenemine

Vaatleme, milline on Rotary Fondi toetusmudel ja kuidas seda klubi projektide jaoks kasutada. Rotary fookusvaldkonnad.

Registreeru seminarile!

III PÄEV

Minu laienev Rotary-maailm

4. novembril 2023 Tartus

NB! Muutus asukoht! Restorani Vilde ja Vine konverentsiruum. Aadress on Vallikraavi 4. 

Kell 10.00-17.30.

Registreeru seminarile!
III PÄEVA TEEMAD:

Strateegiline planeerimine

Räägime strateegilise planeerimise tähtsusest ja protsessist ning vaatleme seda oma klubi seisukohast.

Fond III: Rahvusvaheline teenistus

Saame teada rahvusvahelise teenistuse võimalustest ning räägime kuidas kasutada oma erialaseid oskusi rahvusvahelistes projektides.

Rotary avalik kuvand & avalikud suhted

Käsitleme avaliku kuvandi ja avalike suhete teemasid seoses Rotaryga, klubide ja nende liikmetega.

Loome tugevama klubi

Uurime Rotaryle esitatavaid ootusi ning vaatleme, millised on täitunud ja täitumata ootuste tagajärjed.

Muudame maailma

Hindame RLI koolitusest saadud kogemusi ja isiklikku kasvu ja mõtleme, kuidas kasutada koolituselt saadud ideid oma Rotary klubi tegevuse paremaks muutmiseks.

Registreeru seminarile!