Kuberneri kuukiri 1 – juuli 2013

Head rotariaanid!

Kuigi suur osa Soome rotariaanidest juulis alles „astub mööda aasa äärt“, on tõsiasi, et 1. juulil 2013 algas ametlik rotary-aasta 2013-2014. See päev on ülemaailmselt meie vaatenurgast lausa dramaatiline. Tuhanded RI, tsoonide, piirkondade ja klubide ametnikud kaotavad hetkega oma „tärnid“ ja nende kommunikatsiooniõigused katkestatakse samal momendil, kui uued inimesed võtavad ameti üle. Tuleb vaid loota, et vähemalt suurim osa neist teab oma tulevasi kohustusi, sest tegevuse ladus järjepidevus eeldab erioskusi ja laiaulatuslikke teadmisi meie organisatsiooni erinevatest valdkondadest.

Juuli on ka aeg saata poolaasta-aruanded (SAR) Zürichisse ja maksta RI per capita liikmemaksud vastavalt juhistele. Ülehomme algab minu jaoks klubivisiitide intensiivne periood. Esimene külastatav klubi on Ekenäs RK, kus juba mitmel aastal on visiidiring alguse saanud. Kokku külastame 74 klubi Soomes ja Eestis ning mu kalendris ei ole eriti palju päevi teisteks tegevusteks jäänud. Ootan innukalt kohtumisi ja vestlusi kõikides piirkonna klubides.
Kui heidan pilgu ajas tagasi, võin tõdeda, et õigupoolest algas rotary-aasta samaaegselt kalendriaastaga. Siis pidid olema organisatsioonid koos nii klubi- kui piirkonna tasandil, kiirustati eel-PETS-ide ja PETS-ide programmide koostamisega ja oldi valmistumas rahvusvaheliseks assambleeks San Diegos, kust naastes jätkasid nii DG kui DGE paralleelselt oma ametiülesannete täitmist nii, et kettide vahetuse ajaks olime ka tegelikult juba vahetuseks valmis. Samal ajal tegid AG-d tänuväärt valgustustööd järgmise aasta uute programmide ja organisatsioonide nimel, unustamata kõikide komiteede tööd vastavalt vastutusvaldkondadele.

Juba selle kirja keskel tahaksin avaldada veelkord tänu DG Harryle hästi toiminud koostöö eest, mis jätkub, kui hakkame koos tegelema Rotary Fondi küsimustega, Harry olles kolm järgmist aastat RF komitee esimees. Fondiga seotud küsimused on osutunud klubide seisukohast eriti praegusel üleminekuperioodil kõige problemaatilisemaks. Meil tuleb teha palju tööd kõrvaldamaks tõenäoliselt asjatud kartused projektide raskuste ees, et klubid hakkaksid lisaks kohalikele projektidele kas üksi või koos töötama välja ideid ja viima ellu suuremaid ja auahnemaid piirkonna või globaalse tasandi projekte.

Jaanipäev õnnestus niivõrd-kuivõrd veeta kodumaal, enne kui reisisime umbes 60 soome rotariaaniga Lissaboni konvendile. Sündmus oli igas mõttes ainulaadselt hästi korraldatud.

Esindas see ju RI presidentide Sakuji Tanaka ( 2012-2013) ja Ron Burtoni (2013-2014) ”ametikettide vahetust”. RIP Burtoni aastateemat on juba korduvalt tutvustatud. Hiilgava esinejana oskab Ron tuua ”Engage Rotary – Change Lives” teema välja kõige erinevates seostes. Teiselt poolt on sõnal engage inglise keeles üle 20 erineva tähenduse! Järgmine konvent on Sydneys ja saime oma inimestelt kindla lubaduse, et rahvusvahelise konvendi tähendus tehakse ühekorraga selgeks kõikidele rotariaanidele, et veel suurem hulk inimesi pääseks osalema sellele uskumatule sündmusele. Lissabonis oli 25 000 osalejat!

PDG Hedman tegi oma viimases kuukirjas ülevaate Eesti olukorrast. Minu enda hooaeg algas tormiliselt 4. juulil külaskäiguga Eestisse, kus kogunesid kõigi 15 klubi presidendid/esindajad, AG-d ja teised Rotaryga seotud inimesed asutama varasema infopunkti asemele Eesti Rotary keskust. Algatus, kuhu olid kaasatud kõik Eesti klubid, tuleb tõenäoliselt kasuks kogu piirkonnale 1420. Hoolega ette valmistatud põhikiri ja tegevusjuhised on saadetud ülevaatamiseks RI peakorterisse Evanstoni. Loodan, et võin veel oma ametiajal anda oma allkirja nimetatud keskuse loomisele ja Eestis muutub asjaajamine igakülgselt ladusamaks. Juuli esimene neljapäev – seekord siis 4. juuli – on tavapäraselt olnud Tallinna rotariaanidele aastavahetust tähistav pidupäev ja tänavu siis tavalisest pidulikum. Traditsioonikohaselt istutas iga klubi meist paljudele tuttavasse Kadrioru parki oma puu. peeti kõnesid, vahetati ametikette ja laulis koor. Olime ju Eestis. Uute klubide asutamisalgatused elavad ja selle kõrval ka suur unistus ühel päeval tekkivast oma piirkonnast.

Läänemeri oli teemaks, kui mu oma klubi, Helsinki Finlandia Hall RC osales oma meeskondadega Mommilanjärve sõudevõistlusel, mida korraldati juba 24. korda. Mul oli au olla kümne aerupaariga kirikupaadi tüürimeheks ja see oli lõbus. Sellest sündmusest saate kuulda veel ka teistest allikatest.

Suvi käib oma rada ja rotary-aasta on (minu jaoks) juba täies hoos. Soome suurima piirkonna, D1420 klubid on andnud teada mitmesugustest sündmustest, mida ei ole siin mõtet loetleda. Püüdke aktiivselt jälgida sündmuste kalendrit piirkonna kodulehelt ja üldiselt internetist. Ka teiste piirkondade sündmused on huvipakkuvad ning miski ei takista neis osalemast, juhul kui need on oma olemuselt kõikidele rotariaanidele mõeldud. Kuue piirkonna koostöö toimib optimaalselt. Järgmisel kevadel on kavatsus taotleda ühiste jõududega PR rahastust, mille abil saaks Rotary end kõikjal Soomes esitleda ühtsete materjalidega.

Alustame nüüd täies rahus sügisese programmiga. Lausa kohustuslik on tuletada meelde 26. oktoobril toimuvat piirkonnakoosolekut. Sellega seoses korraldatakse ka piirkonna juhtkonna seminar, mis peaks kuuluma kategooriasse „koolitus“. Koht on veel lahtine, kuid korralduskomitee on asunud asja kallale. Ametlike teemade ja koolituse kõrval saame loodetavasti ka midagi ajaviitelist!
Lõpuks veel paar COL-i ( Seadusandlik kogu) otsust: 1. Osalemiskohustust ei kaotatud. Küsimus jäi endiselt lauale. 2. Igas piirkonnas tuleb nimetada varukuberner. Ametisse on kutsutud ja selle on vastu võtnud PDG Mikael Kietz, Ekenäs RK. Teiste COL-i otsuste kokkuvõte on piirkonna kodulehel.

Rotary-dollari kurss on endiselt 0,77 €.

Alates 15. juulist saab juba teha ettepanekuid tulevase kuberneri kandidaatide kohta ehk DGN valimisaeg on ametlikult alanud. Klubid võivad saata oma ettepanekud piirkonna juhtkonnale (DG) vastavalt Rotary käsiraamatu 2010 protseduuridele.

Lõpuks: Palju edu kõikidele alanul rotary-aastal. Kaasake Rotary!
Ilkka Torstila,
Piirkonnakuberner

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.