Kuberneri kuukiri 2 – august 2013

Piirkonnakuberneri sügis kulgeb tavaliselt hoogsalt klubivisiitide märgi all. Juba praegu on viiendik klubidest läbi käidud ja kogemusi hakkab kogunema. Hoolimata märgatavast pingest, mida põhjustab 74 klubi külastamine, pean neid visiite seni veel tõeliselt meeldivateks ja kasulikeks. Enamikus klubidest on meeleolu olnud sarnane ja vastuvõtt meeldiv. Juhatused on olnud kohal peaaegu in corpore ja arutelud keerelnud tõeliste probleemide ümber.

Klubi tegevuskava on tegelikult aruteludele üsna kehv põhi, sest see ei ole iseenesest mõeldud selliseks kasutuseks, vaid ühtsel viisil ankeedi vormis toimuvaks ülemaailmseks infokogumiseks.
Siiski, juhul kui (!) klubid täidaksid neid hoolikalt, saaks neist klubivisiidi aluseks piisavat infot.
Õigupoolest oleks lihtsaim viis jõuda otse klubi puudutavate küsimuste juurde üks A4 leht, kus tulevane president kirjeldaks oma ametiajaks koostatud tegevuskava, võttes arvesse RI presidendi ”aunimetuse ankeedis” esile tõstetud selle aasta väljakutsed.

Mingil põhjusel ei ole ka see info jõudnud tulevaste presidentideni ja see hakkab omal ajal – kevadel 2014 – mõjutama hinnangut jooksva aasta tegevusele.
Visiidid toimuvad üldiselt nii, et alguses veeretatakse mõtteid klubide kõrge keskmise ea ja napi liikmete juurdekasvu üle. Enamasti on alanud aasta ootused liikmete juurdekasvule ettevaatlikult optimistlikud ja kaalutakse erinevaid värbamismeetodeid.

Seejärel jõutaksegi juba klubitegevuseni ning selles rõhutatakse tavaliselt iga-nädalaste koosolekute programmi kõrget kvaliteeti ja ligitõmbavust, kuigi koosolekute aeg, eriti lõunaajal tundub põhjustavat üha enam osalemiskadu. Tegelikult on osalemisaktiivsus 30 %, ümber, vaatamata sellele, milline on klubi liikmete arv.
Märtsikuise COLi (Council on Legislation) otsus lükata osalemiskohustuse üle otsustamine edasi ja teha seda alles 2016. aastal, on aluseks, et osalemise suhtes toimime nii nagu ennegi. Aruandlus on mingil põhjusel muutunud endisest kehvemaks, mis tähendab, et varsti ei anna osalemisraportid enam piisavat informatsiooni ühelegi osapoolele. Selle suhtes oleks selja sirgu ajamine omal kohal ja täiesti vältimatu. Seega – raporteerige!
Klubis toimuv on siiski ainult üks osa rotary-tegevusest! Vaja oleks rohkem ühiskonda teenivaid projekte.

Projektide ja Rotary Fondi kohta ei taha tegevuskava ankeetidest leiduda ajakohast informatsiooni. Kas ankeedi täitmine on problemaatiline? Kas küsimustele ei osata vastata? Tundub, et märtsikuise PETSi sõnum Rotary Fondi alase kompetentsi (0%) kohta tabas märki. Õnneks saavad lubatud territoriaalsed Rotary Fondi toimkonnad kindlasti juba sügise alguseks viimase informatsiooni ja juhised, et klubid jõuaksid veel piisavalt aegsasti enne piirkonna abirahade taotlemist veebruaris-märtsis 2014 saabuvaks taotlustähtajaks mõelda välja häid, võimaluse korral teiste klubidega koostöös läbiviidavaid projekte.

Eelmainitud COL ehk seadusandlik kogu tegi aastal 2007 otsuse, et kui ei määrata teisiti, on ja esialgu ka püsib lastehalvatuse hävitamine Rotary ja Rotary Fondi peamise sihina.

Jõudsime juunis Lissaboni konvendil pidulikult veelkord kinnitada seda eesmärki. Rõõmustades kuulsime samas Bill Gatesi fondi vastutulekust (2 USD/1 USD) ja Dubai riigi osalusest, kui just nädala eest tuli tagasilöök. Somaalia kaootilises situatsioonis ilmnes uus (ootuspärane?) massihaigestumine, 105 uut juhtumit ja lisaks koos pagulastega kümme juhtumit naaberriigis Keenias. Ülemaailmselt on nüüd registreeritud 181 haigestumisjuhtumit, kaasa arvatud eelmainitud. Kolmes varasemas endeemilises riigis on juhtumite arvud siiski vähenenud.

Töö seega jätkub. Kriisi- ja sõjategevuse piirkondades on peaaegu võimatu viia läbi vaktsineerimisprogrammi, mille tõttu tuleb ka edaspidi tagasilööke, kuid eesmärgist ei loobuta. Nagu juba tõdesin, oleme kinnitanud oma osalust , makstes liikme kohta aastas 7 eurot.

Kuna Soome Rotary otsustas hoolimata ametisolevate kuberneride soovist loobuda lastehalvatuse kaotamist toetava korjanduse jätkutaotlusest, tuleb meil nüüd piirkondades eraldi taotleda load ja lisaks kanda hoolt tulevaste korjanduste praktilise korralduse eest. Lubade saamine võtab aega, kuid 2014. aasta kevadel saame jälle asuda läbi viima nii karbikorjandusi kui muid korjandusluba nõudvaid projekte. Klubisid kannustatakse siiski pidevalt kasvatama lastehalvatuse vastaseid toetusi, annetades iga-aastasesse ja PolioPlus fondi isiklikke või klubides kogutud summasid.

Õnneks on meil küllalt eesmärke Lastehaigla toetusfondi korjanduse osas. Piirkond on otsustanud osaleda korjanduses küllaldase panusega, 20 eurot/liige/aasta kolme aasta jooksul.

Korjanduse läbiviimine võib toimuda vastavalt klubide ja üksikisikute ideedele. Autoriteetne juhtrühm töötab juhiste koostamise kallal, et saata need klubidesse ning korjanduse avalöök antakse piirkonnakoosolekul 26.10.2013. Koosolek peetakse Helsingis, Soome klubis (Suomalainen klubi). Sündmusele üritatakse saada piisavalt avalikkuse tähelepanu ja seal puhutakse hinge sisse klubidesse, kes on praeguseks vastanud väljakutsele positiivselt.

Lastehalvatuse vastase korjanduse loa lõppemise kõrval saime ka ametivõimudelt tuleva näpuviibutuse osaliseks. Patendi- ja registriamet saatis tagasi seal muutmisel olnud piirkonna 120 ry põhikirja ja tõdes oma tagasisides ühemõtteliselt, et registreeritud ühenduse (Piirkonna 1420 ry) liikmed saavad olla vaid registreeritud klubid. Laialdase aruteluringi järel peaks see nüüd lõpetama jutud selle üle, kas registreeruda või mitte. Riigi seadusi tuleb järgida. Klubid peavad registreeruma. Asja hea küljena võib pidada, et probleem on sellega lahendatud ja et registreerumine on ka tegevuse parim vastutuskindlustus. Halb külg on igal aastal korduv allkirjaõiguslike isikute teatamine ja 15 euro suurune maks.

Registreerumisel pakub piirkond abi, saates klubidele tegevusjuhendi ja eelnevalt kinnitatud näidispõhikirja, et asi laheneks võimalikult vähese vaevaga.

Klubivisiitidel räägitakse niisiis pidevalt liikmete juurdekasvust ja selle vältimatusest. Üks auliige väitis olevat kuulnud seda juba 28 järjestikuse kuberneri suust!

Et käesolev kuu on Rotary liikmeskonna ja selle lisandumise kuu, lõppegu siis augusti kuukirigi liikmete juurdekasvu olulisuse rõhutamisega. Rotary kassa koosneb peaaegu üksnes liikmemaksudest, see kasvatab protsente Rotary Fondi investeeringutes ja kahaneb kahjuks kiiresti muuhulgas kõrgete tegevuskulude tõttu, mida muuseas üksteisele järgnevad RI presidendid on pidevalt lubanud lõigata.

RIP Ron Burton seadis meie eesmärgiks saavutada 2015. a lõpuks1,3 miljonit liiget. ”Vanades” rotary-maades on kasv kidur ja jääb plus-miinus-null tasemele, kuid Lõuna-Ameerikas, Aasias ja endistes nõukogudemaades on kasv selline, et Roni eesmärk võib osutuda saavutatavakski.

Teiselt poolt, kuna Hiina rahvusvahelised klubid, mis pika vaheaja järel said taas elamisruumi näiteks Šanghais, liideti 1.7.2013 Rotary piirkonnaga 3450 (Macau, Hong Kong, Mongoolia), siis saab näha, mis on selle tagajärjed. Tekib mõte, et kui hiinlased tõsiselt huvituvad tulevikus Rotaryst, tuleb Ron Burtonil muuta komakohta ja rääkida 1,3 miljardist rotariaanist!

Rotary-dollari kurssi augustis on 1 USD = 0,77 €

Ja klubivisiidid jätkuvad! Järgmisel nädalal kohtume Eestis.

Jälgige uudiseid sündmuste kohta piirkonna kodulehel – olge kaasatud Rotarysse!
Ilkka Torstila
Piirkonna kuberner 2013–2014

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.