Kuberneri kuukiri 5 – november 2013

Meie piirkonna jaoks oli novembri tipphetk kindlasti Eestis asutatud uue Tallinn Hansa Rotary klubi charter-pidu 24. novembril Mustpeade majas Tallinnas. Nagu eestlastele kombeks, oli tegemist hoolikalt kavandatud ja viimase peal läbiviidud tervikuga. Pidu algas hümni ühislaulmisega ja koori etteastega ning jätkus kõnedega ja lõpuks kõikide uute klubiliikmete esitlemise ja õnnitlemisega. Tumedates ülikondades mehed ja pikkades õhtukleitides naised lõid piduliku meeleolu. Pidu ise oli siiski rõõmus, kerge ja jätkus hilisööni.Tallinn Hansa RK president Sirje Kallasvee esines asjatundlikult erinevates rollides ja oli kindlasti õhtu keskne kuju. Oli ta ju kümme aastat tagasi ka ristiklubi, Tartu Hansa RK asutaja. Soomest olid külalistena PDG Hannu Ervamaa, PDG Mikael Kietz, IPDG Harry Hedman, mõlemad abikaasadega nagu ka allakirjutanu.

Oma tervituskõnes rõhutasin klubielu ja klubi ühiskonna teenimise funktsioonide tasakaalu olulisust ning esitasin kohalolijaile RI presidendi Ron Burtoni isikliku tervituse. Klubi sai peale charter-kirja ning piirkonna 1420 vimpli suure hulga kingitusi õnnitlevatelt Eesti klubide presidentidelt. Eestlastel on suur tahe asutada süsteemselt uusi klubisid  juba kavandatud paikkondadesse. Praegusel hetkel Eestis liikmete arv kasvab, kui samas Soomes liigume selgelt miinuse poolel: viimase poole aasta jooksul oli kogu riigis liikmeskonna vähenemine -115, kuigi juurdekasvu hulka tuleb lugeda 31 Eesti  uut liiget ja piirkonna 1390 7-liikmeline netolisa. Trend on murettekitav!

Teine mainimisväärt fakt on Lastehaigla 2017 korjanduse ametlik käivitumine.Külastage piirkonna kodulehte, otsige kodulehe Lastehaigla kaustast oma klubi viitenumber  ja järgige samal lehel olevaid tegevusjuhiseid, mille juhtgrupp, selle esimees  AG Rauno Selenius, Eira RK ja Kommunikatsioonikomitee esimees Pertti Huitu, Verkkorotary on koostanud. Erinevaid projekte ja algatusi on juba alustatud. InnerWheeli korraldatud kontserdile on järel ainult piiratud arv pileteid. Kogu Kontserdihall (Musiikkitalo) on seega välja müüdud! Jälgigem nüüd huviga korjandusbaromeetrit. Alati, kui teie klubi kannab midagi korjanduskontole, pidage meeles lisada ka oma klubi viitenumber.

Filipiinide katastroof eeldas samuti rotariaanidelt kiiret tegutsemist. Piirkond vastas rahvusvahelisele üleskutsele, sest Soome ShelterBoxi tugirühma korjandusluba oli veel taotlemisel. Kuigi kõik üleskutsele vastanud klubid vaevalt on raporteerinud oma annetustest, kuid tean, et umbes pooled piirkonna klubidest on annetanud vähemalt 100 eurot ja vähemalt Helsinki International RC ja Kauniainen- Grankulla RK annetasid terve ShelterBoxi varustuse. Minu õnnitlused selle eest! Üleskutse kehtib endiselt.

Maailm vajab Rotaryt ja rotariaane! Eesti klubide algatusel toimisid juba varem kokkulepitudkirikukontserdid 5. ja 7. detsembril Tallinnas ja 8. detsembril  Helsingi Toomkirikus ka Riia kaubanduskeskuse katastroofi ohvrite mälestuskontsertidena. Suurepärase kontserdi kõrval viisid rotariaanid läbi ka korjanduse vanemad kaotanud laste, päästetöödel osalenud päästjate omaste ja päästetöödel viga saanute heaks. Helsingi Toomkiriku kiire luba korjanduse läbiviimiseks on märk abivalmidusest, mis minu kogemuse järgi elab meis kõikides ”sisseehitatuna”!
Kontserdil esinesid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koor ja Tallinna Kammerorkester dirigent Tõnu Kaljuste juhatusel.

Piirkonna ja klubide argipäev täidab üpris efektiivselt suurema osa klubiametnike vaba aja. Just nüüd tuleks klubidel pidada meeles sisestada jaanuarikuise SAR (SemiAnnual Report) andmed Soome Rotary andmesüsteemi enne 31.12.2013. Ka rotary-teatmiku andmed tuleb endiselt kanda süsteemi aastavahetuseks. Teatmikust on olnud palju juttu klubivisiitidel kogu sügise jooksul. Tundub, et päris suur osa liikmeskonnast on juba valmis elektrooniliseks rotary-teatmikuks, mille andmed on tegelikult ju pidevalt olemas. Eriti Eesti osas on selline nõudmine hästi põhjendatud. Paberkandjal olev rotary-teatmik on vanaaegne, sisaldab palju üleliigset, on mõneski osas ebatäpne ja vigane ning eriti oluline – see on kallis. Soome Rotary, kelle kätes on lõplik sõna rotary-teatmiku  saatuse kohta, otsustab järgmise aasta alguses, millises vormis teatmikku edaspidi avaldatakse.

Piirkonna poolest ootan huviga kolme uue AG valimist Soome ja kõigi kolme AG vahetumist Eestis. Nüüd, kui oleme siirdunud osalisele taotlemisprotseduurile, kutsun kõiki üles kaalutlema julgelt, kas sooviksite hakata abikuberneriks ja saatma oma taotlus kubernerile. Vajaduse korral nimelt pikendame taotlemise/esitamise aega.

Ka tulevase piirkonnakuberneri kandidaatide esitamise aeg saab läbi. Klubidel tuleb esitada  sobiv kandidaat rotary-aastaks 2016-2017 hiljemalt 15.12.2013.  Osa Soome piirkondi ongi juba oma kandidaadi nimetanud, ülejäänud on koos meiega samas esitamisperioodis.

Rotary Fondi komitee on saanud abirahasid puudutava juhendi valmis ning regionaalsed toimkonnad on koostatud.

Innustuspäevadeks kutsutud Rotary Fondi seminar peetakse laevakruiisil Tallinna 25.-26.jaanuaril 2013. Peakülaline on tulevane Fondi esimees, endine RI president John Kenny. Loodame, et sellel piirkondadevahelisel sündmusel osalevad vähemalt klubide RF asjurid ja loodetavasti ka tulevased presidendid ja AG-d.

Olen kuulnud, et piirkonna klubide registreerumiseks vajalik näidispõhikiri on Soome Patendi- ja registriametis valmis saamas. Kuna sellega ei ole eriti kiire, jääme ootama edasisi juhiseid.

Piirkonnakuberneri klubivisiidid on kõik läbi viidud. Kogemus oli ainulaadne ja elavdav. Loodan, et ka klubidele jäi külastustest mõtteainet. Kuigi aeganõudev ringkäik toimub organisatsiooni vaatenurgast niigi aktiivsel sügishooajal, ei saa selle ärajätmist isegi kaalutleda  –  hoolimata väsimusest. Kõikidele piirkonna 1420 rotariaanidele rahulikku adventi ja jõuluootust soovides soovin tänada teid ka klubikülastustel kogetud külalislahkuse ja rotary-vaimu eest!

Kaasa Rotary – muuda elu!
Ilkka Torstila
Piirikuvernööri 2013-2014

Rotary-dollar on 0,74 eurot

***

17.12.2013

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.