Kuberneri kuukiri 7 – jaanuar 2014

Isegi kui kõik avalikud kanalid tulistaksid ainult masendavaid ennustusi või eesseisvaid katsumusi, ei leia te selle aasta esimesest  kuberneri kuukirjast muud kui helget tulevikku ja häid uudiseid!

Rotary Internationali tulevase presidendi, Taiwanilt pärit oleva Gary Huangin valitud aastateema:
”Light Up Rotary” on esimene uudis, mis räägib valgusest ja igatsetud väljapaistvusest Rotary-maailmas.

Kunagi ammu olin arvamusel, et RI tulevase presidendi teema oli üleliigne vaevanägemine, sealjuures kalliski, kuid arvamus võib ju muutuda! Rotary tulevik ja tegevuste edukus põhineb pideval motiveerimisel ja uueneval innustusel. Aastateemaga äratatakse maailma rotariaanid pooleaastasest töörügamisest teadmisele, et meid raputatakse jälle. Vanast ei maksa kinni hoida. Tuleb näha asju uuest vaatenurgast. Ja iga teema toob endaga kaasa midagi, mida ehk varem ei taibanud mõeldagi.

Meie tulevane piirkonnakuberner DGE Birger Stjernberg, Helsinki International (”HIRC”) Rotary-klubist raporteeris eelmisel nädalal San Diego Rahvusvaheliselt koosolekult piirkonna-nõukogule.

Üks koosolekul üleskerkinud huvitav teema oli Rotary tegevuste laiendamine nii, et needpuudutaksid kogu peret, abikaasat ja lapsi, et noored pered ei peaks Rotaryt pere kulul toimuva konkureeriva ajaviitmisena. Sellest ja muudestki uudistest kuuleme edaspidi otse DGE Birgerilt PETS-il.

Veel ühe hea uudisena on põhjust mainida, et piirkond 1420 saavutas esimese poolaasta tulemuseks netokasvu +10 liikme võrra, mis oli Soome piirkondade parim tulemus. Positiivse arengu põhjustas muidugi Eesti uus klubi oma liikmetega, kuid seda ei maksa alahinnata. Eesti on meie piirkonna osa ning tundub, et eraldi piirkonnaks pürgimise asemel tasub Eestil otsida oma tegevusi toetavaid elemente Soomest ja ka vastupidi. Koos võiksime olla tõeliselt tugev ja kasvav piirkond ning  visioonide erinevused ei peaks õõnestama  Soome ainsa rahvusvahelise piirkonna alustalasid ja samas nõrgendama mõlema riigi klubide tegevuseeldusi.

Soome kõikide piirkondade koostöö hea eesmärk oli ühine Rotary Fondi innustuspäev,mis algas laupäeval 25.1.2014 laevareisiga Tallinna ja jätkus pühapäeval kuival maal peetud sessiooniga. Varem, üldiselt märtsis ja traditsiooniliselt Tamperes peetud Rotary Fondi seminarid jäid mitmelgi põhjusel selle hiilgavalt kavandatud ja õnnestunud sündmuse varju.

Esiteks oli juba osavõtt omaette saavutus. Sündmusel osales üle 150 rotariaani ja/või abikaasa kõikidest piirkondadest. Kogu seminari jooksul oli kohal rotary-maailma kõrgeima taseme esindaja, rotary-aasta 2009–2010 RI president ja tulevane Rotary Fondi esimees etc, etc. John Kenny abikaasaga. Ma ei  tea millal – pärast Carl Wilhelm Stenhammari külaskäiku Soome – oleks kõrgeima taseme külaline osalenud samalaadsel sündmusel, mis tänavu oli sihilikult suunatud Eestisse. Rotariaanlikult pingevaba ja kergesti lähenetav John ja tema abikaasa June nautisid külaskäiku hoolimata sellest, et International Assembly ja meie seminari vahele jäi vaid üks puhkepäev kodus Šotimaal.

Fondi seminar/innustuspäev näitas, et kõikides Soome piirkondades ja Eestis mõistetakse (pärast seda veel paremini) Rotary Fondi tähendust ning et ühiskonna teenimisega seotud ülesandeid nähakse teiste klubitegevuste kõrval endisest nõudlikumate ja olulisematena.

Sündmus tõestas ka, et meil on soov ja vajadus varasemast tihedama ühistegevuse järele piirkondade vahel ja et tulevaste projektide õnnestumine eeldab mitmete klubide (ja piirkondade) vahelist koostööd.

Üks selge ettepanek oli, et iga piirkond võiks määratleda oma PETS-il kõige olulisemad projektid ning seoks nendega ühel või teisel viisil kõik piirkonna klubid.

Suur tänu innustuspäevade õnnestumise eest – lisaks esinejatele – läheb organiseerijatele:PP Erkki Ilusele, Herttoniemi-Hertonäs RK ja IPDG, DRFCC Harry Hedmanile, Munkkiniemi-Munksnäs RK.

Selliste sündmuste ”sool” on loomulikult mitteametlikes vestlustes ja ideedevahetuses. Minu vestlustes tuli teemaks muuhulgas ajakirja Rotary Norden tähendus. Esile toodi mõte, et kõige targem oleks saada väljaandesse The Rotarian Põhjamaade osa ja sellele vastutav korrespondent. Ühe hoobiga saaksime liita kohaliku kummastuse rahvusvahelise väljaandega. Informatsiooni meie regioonis toimuvast jagataks teistelegi peale skandinaavlaste ja The Rotarian tooks meile vajalikku teavet mujalt rotary-maailmast.

Ajakirjas The Rotarian oli huvitav artikkel selle kohta, kuidas kujunevad meie liikmemaksud. Ei tea, kas see on hea uudis, et Euroopas läheb vaid 2 % liikmemaksust piirkonnale ning 28 % klubile, 6 % väljaande tellimusele, 4 % RI liikmemaksuks ja ülejäänud 60 % kulubki sellele kuulsale rotary-lõunasöögile! Kubernerina arvan, et see info peaks lõpetama vähemalt arutelu selle üle, et me maksame oma liikmemaksudega liiga palju piirkonna teenuste eest. Kas piirkonna osa saab veel väiksem olla?

The Rotarian on sisuliselt märkimisväärselt huvitavam kui Rotary Norden, mille saab täna valida  kas veebi- või paberväljaandena.

Klubide registreerimine muutub nüüd oluliselt lihtsamaks, sest oleme saanud ühise näidispõhikirja. Registreerumisjuhised leiate Soome Rotary veebilehelt (www.rotary.fi). Muutes eelkinnitatud näidispõhikirjas vaid klubi ja piirkonna andmed, saab klubi registreerituks paari nädala jooksul. Klubi peetakse registreerituks hetkest, kui kõik toimingud on lõpule viidud. Asugem siis kõik tegutsema!

Praegu on aeg koos oma AG-ga vaadata üle klubi võimalused täita RIP Ron BurtoniPresidendi tunnustuse kriteeriumid. Täidetud ankeet tuleb saata piirkonnakubernerile hiljemalt 31.3.2014 ning seda ei ole vaja kuhugi mujale saata!

Tunnustuse saanud kuulutatakse välja piirkonnakonverentsil 12.4.2014, mille registreerumisjuhised ja programmi paneb korraldustoimkond üsna varsti piirkonna kodulehele. Juba praegu on teada, et RI presidendi isiklik esindaja on PDG Maurice Halliday abikaasaga Šotimaalt, Skandinaaviamaade esindaja DG Per Dahlqvist abikaasaga Rootsist (D 2320) ja Soome piirkondade esindaja DG Matias Röyttä abikaasaga Turust (D 1410).

Eel-PETS-id algavad abikuberneride toetusel kohe kuu vahetudes ja päris PETS-i registreerumis- ja programmiinfo on korraldava klubi, Helsinki Internationali väitel piirkonna kodulehel samuti alates järgmisest nädalast.

Aasta alguse uutest valikutest tasub juba praegu mainida uusi abikubernere: Tapio Meskanen, Karkkilan RK (Põhja-Helsinki ja Vantaa), Irmeli Viherluoto-Lindström, Kauniainen-Grankulla RK (Lääne-Uusimaa) ja Erkki Rajala, Verkkorotary (Lõuna- ja Lääne- Helsinki).

Vahetusid ka kõik kolm Eesti abikuberneri ning uued on Kalju Albert, Põlva RC, Avo Kull, Rapla RC ja Lauri Väli, Haapsalu RC. Regioonid, mille eest nad vastutavad, kinnitatakse hiljem.

Õnnitlen kõiki uusi AG-sid ja soovin neile edu huvitavas piirkonnatasandi töös.  Samuti kutsun neid osalema 9.2.2014 Tamperes korraldatavale  kõikide piirkondade abikuberneride kohtumisele.

Veebruari alguses toimub koos IT- ja kommunikatsioonikomiteega töö piirkonna uue veebilehe kallal, mis on iseenesest samuti hea uudis!

Rotary-dollar on endiselt 0.74 eurot.

Kaasa Rotary – muuda elu!

Ilkka Torstila

Piirkonnakuberner 2013–2014

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.