Kuberneri kuukiri 4 – oktoober 2013

Oktoober on kuberneri ametiaja kuudest seni selgelt kõige kiirem. Rotary-aasta tegevus klubides ja piirkonnas on hooga alanud ning Rotary Internationali juhtkonnalt ja Rotary Fondilt tuleb erinevatele osapooltele iga päev juhiseid.

Klubikülastusi kogunes oktoobrisse 22 ja selle kõrval tuli tegeleda muudegi asjadega!

Sügise tähtsaim piirkondlik sündmus on loomulikult piirkonnakoosolek, mis peeti laupäeval, 26. oktoobril Helsingi Soome klubi ruumides. Piirkonna klubid olid hästi esindatud ja põhikirjas ettenähtud küsimuste käsitlemine toimus ilma ebakõladeta. IPDG, DRFC Harry Hedman tegi aruande möödunud rotary-aasta kohta ja sai koosolekult oma ametiaega puudutava vabastuse vastutusest.

Sündmuse atmosfäär oli kodune. Alustasime heatasemelise muusikalise etteastega. Õhtupoolik kulus peamiselt Uue Lastehaigla 2017 tugifondi korjandusprojekti puudutavat ettekannet kuulates. Kohal olid fondi finantsjuht Tuula Colliander, Inner Wheeli piirkonna 142 esimees Raija Partanen ning rotary-noored Tiia Rahkonen, Matti Pousu ja Panu Puhakka, kellel kõikidel oli oluline korjandust puudutav sõnum. Eriti sütitav oli noorte  spontaanne ja ühiskondlikku tähendust rõhutav esinemine.

Ka lubatud väikesemahuline kunstioksjon viidi tempokalt läbi, kuid kohalolijad olid kahjuks küllaltki passiivsed. Kas põhjus võis olla liiga kõrges alghinnas? Seda  ”mängulisust”, mida oodati, ei olnud osalejate nägudelt sugugi märgata. Keegi mainis, et võib-olla ei ole rotariaanid harjunud kunstioksjonitega? Oksjonilt koguti möödaminnes siiski päris hea põhi, 1500 eurot. Suur tänu teoste annetajatele, Tauno Kangrole ja Maria Munsterhjelmile!

Lastehaigla projekti tutvustas meie piirkonna poolt kommunikatsioonikomitee esimees, rotary-vend Pertti Huitu Verkkorotary klubist. Lisaks informatiivsele ettekandele veensid tõenäoliselt Finlandia Hall RK presidendi Ulla-Marja Urho selgitused ja põhjendused korjanduse tausta kohta osalejaid selles, et meie piirkonna eesmärk on nii ajaliselt kui sihi osas hästi püstitatud.

On põnev hakata jälgima pühendumisastme ja rahakogunemise edenemist korjandusbaromeetrist, mille põhjal autasustatakse parimate tulemustega klubisid muuhulgas ka PHF tunnustustega.

Samal õhtupoolikul peeti abikuberneridele ja muule piirkonnajuhtkonnale aktuaalseid küsimusi käsitlev seminar. Abikuberneride tähendus piirkonna tegevuse efektiivsemaks muutmisel on olnud eriti oluline. DGN Ritva Heinoneni juhtimisel on abikubernerid toetanud aktiivselt klubisid nii eelmisel hooajal kui uue rotary-aasta kavandamisel. Ühistel koosolekutel on tehtud olulisi otsuseid tulevase koostöö osas, mis keskendub klubide toetamisele, presidentide koosolekutele ja koolituste korraldamisele.

AG-de nägemus on, et uute liikmete koolitus on eelkõige klubide ülesanne. Klubides leidub kogemust ja oskusi ning traditsioonidki kohustavad sponsorliikmeid osalema uute liikmete koolitamisel. Kui uus liige jääb ootama piirkonna koolitusseminari ilma oma klubi vastavasisulise tegevuseta, on lõpptulemus ennustatav. Koolituskomitee esimehe Johanna Jutila-Hakkaraineni, Vantaa Airport RK, koolitusprogramm võib hästi sobida, kui kokku saadakse suurem hulk uusi liikmeid.

Abikuberneridest vahetub Soome poolel kolm – Ritva Heinonen, Helsinki City West RK, Jari Karpakka, Verkkorotary ja Markku Elo, Tikkurila-Dickursby RK –  ning Eesti poolel kõik kolm – Peep Mühls, Tallinn Vanalinn, Baldur Kubo, Tartu Toome ja Arvo Villman, Pärnu RK. Uute  AG-de kandidaatide ülesseadmisaeg  on juba alanud. Klubid võivad pakkuda enda meelest sobivaid rotariaane sellesse ametisse, kuid ka asjast huvitatud rotariaanid ise võivad seada oma kandidatuuri üles. Abikuberneride ametiaeg on kolm aastat, kuid see võib loomulikult erinevatel põhjustel jääda ka lühemaks.

Kandidaadiks asetunud või esitatud rotariaanid kutsub piirkonnanõukogu pärast taotluste tähtaega novembri lõpus intervjuule. Lõpliku valiku teeb piirkonnakuberner.
Piirkonnajuhtimise seminaril tõusis esile taas küsimus piirkonna kodulehe taseme ja kasutamisprobleemide kohta. Järgmisel kalendriaasta alguses läheb hetkel katkenud kodulehe hooldus- ja arendusleping hoolikasse kontrolli ning tulevikus ootame  lihtsalt kasutatavat, kasutajasõbralikku, turvalist ja kvaliteetset veebilehte ka piirkonna 1420 rotariaanidele.

Nii Suomen Rotary – Finlands rotary ry sügisesel koosolekul  kui piirkonnakoosolekul  käsitleti taaskord piirkondade ja klubide registreerimisega seotud teemasid. SR esimees, PDG Hannu Ervamaa selgitas küsimuse tausta ja olukorda ning nüüd on meie eesmärk, et piirkond saab ühe ja ainsa olemisvormi registreeritud ühendusena ja seejärel registreeruvad vähehaaval ka klubid vastavalt praegusel hetkel patendi- ja registriametis kinnitamisel olevate klubide näidispõhikirjale. See näidispõhikiri on puhastatud kogu üleliigsest (RI materjalidest ülekantud) ”koormast”, mille tulemusel võime oodata näidispõhikirjalt võimalikult vabasid raame, mida seejärel täiendatakse klubi enda tegevuskavade ja vastavate otsustega. Nii ei põhjustata liiga keerulise põhikirjaga klubitegevusele piiranguid.

SR sügiskoosolek käsitles ka ajakirja Rotary Norden sisu ja vormi. Edaspidi võime valida kas traditsioonilise paberikandjal või elektroonilise lehe – kuidas keegi soovib. Käimas on küsitlus liikmete eelistuste kohta versioonide suhtes.

Council on Legislation ehki COL = seadusandlik kogu tegi oma märtsikuu koosolekul otsuse osalemiskohustuse suhtes. Osalemiskohustust ei ole kaotatud, eelootustest hoolimata, vaid jäeti ootele kuni aastani 2016. Teema on äratanud hämmastust ja elavat arutelu ka näiteks meie klubivisiitidel. Sellega seoses tahaksin mainida, et otsus mõjutas dramaatiliselt klubide aruandluse taset, millele viitasin juba oma eelmises kirjas. Kui raporteerimise protsent on ainult 30, ei tee me selle teabega enam midagi! Palun klubide presidente ja sekretäre kindlasti end selles suhtes kokku võtta. Kuna aruandluskohustus jäi, tuleb meil ka seda järgida. See on sama kohustav püsijuhend kui ükskõik milline RI nõutav teave. Me ei tohi seda ignoreerida!

Sama COL soovib nüüd rotary-piirkondadelt esindajaid eelmainitud 2016. a koosolekule. Esindajad nimetatakse varakult ja otsus tehakse piirkonnanõupidamisel (PETS) märtsil 2014, vastavalt klubidelt saadud ettepanekutele. Klubid võivad esitadaoma või mõne teise klubi liikme esindaja kandidatuuri vabas vormis kirjalikult ja saata seekubernerile hiljemalt 31.12.2013. Kandidaat peab olema tegutsenud terve ametiaja piirkonnakubernerina ja kirjalikud ettepanekud peavad allkirjastama klubide presidendid ja sekretärid.

Et meie piirkonna korjandusluba on alles taotlemisel ja ei ole saabunud, tuleb kõik Polio Plus fondi minevad klubide kogutud rahad esialgu kanda otse www.rotary.org aadressile, klõpsates Give ja valides Polio-Plus. Rahvusvaheline lastehalvatuse vastane päev oktoobris möödus ning meil ei olnud võimalust näiteks karbikorjandusteks, nii et jääme ootama loa saamist ja viime korjandused läbi kevadel. Piirkonna EPN-koordinaator Merja Roivainen, Töölö-Tölö RK, tuletab piirkonnalehe veerus meelde, et lastehalvatus on nüüd aktuaalsem probleem kui kunagi varem.

Rotary-aasta esimesel poolel suunaku piirkond ja klubid oma annetused eelpool käsitletud Uue Lastehaigla 2017 korjandusele ja selles ettenähtud meetmete kavandamisele. Selle kohta saame juhiseid juhtrühmalt ja kommunikatsioonikomiteelt. Teavet saab: AG Rauno Selenius, Eira RK või  PP Pertti Huitu, Verkkorotary.

November on Rotary Fondi kuu. Regionaalsed toimkonnad on loodud ja abirahade taotlusprotseduurid koostatud. Tuleb pidada meeles, et piirkonnatasandil saab nüüd ja tulevikus projekte ellu viia ainult nende rahade abil, mida me ise kogume iga-aastasesse fondi = Annual Funds = Share -süsteem. Järgides Every Rotarian Every Year (EREY)annetusmudelit, tagame, et ka tulevikus saab piirkond pakkuda klubidele projektide elluviimiseks vahendeid piirkonnaabirahade vormis!

Rotary Fondi komitee korraldab innustuspäevad laevaseminaril 25.–26.1.2014. Seminari Keynote speaker on Rotary Fondi tulevane esimees John Kenny. Haarake võimalusest!

Klubikülastuste ring on jõudnud lõpumeetriteni. Kogu piirkond on aktiivne. Õhus on ärategemise vaimu ja ootel on huvitavad rotary-sündmused, mille osas soovitan järgida infot piirkonna kodulehel.

Rotary-dollar on endiselt 0.77€

Kaasa Rotary – muuda elu
Ilkka Torstila
Piirkonnakuberner 2013–2014

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.