ROTARY NOOSOOVAHETUS

Veeda õppeaasta või suvi välismaal?

Noorsoovahetus on rotariaanide tuntuim projekt. Igal aastal tutvub üle 8000 õpilase maailmas Rotary klubi kaudu erinevate riikide kultuuridega veetes mõned nädalad laagris või terve aasta vahetusõpilasena mujal riigis. Noorsoovahetust saavad taotleda kõik sobivas vanuses noored, ka rotariaanide lapsed.

Noorsoovahetus suunab noori olema vastutustundlik rahvusvahelisel tasandil ning loob eeldused koostöövalmis ja turvalise maailma loomiseks. Eesmärgiks on mõista erinevusi, sallivust ja kultuuride mitmekesisuse väärtustamist.

Tutvu Rotary noorsoovahetusprogrammidega: õppeaastaks, suveks või laagrisse: https://ronoova.ee/