Singapuri deklaratsioon

Äri- ja kutseelus tegutsevatele rotariaanidele formuleeriti kaheksapunktiline eetiline deklaratsioon 1989. aastal Singapuris peetud Seadusandliku Kogu koosolekul.

Äri- ja kutseelus tegutseva rotariaanina pean oma kohuseks:

  • suhtuda oma elukutsesse kui võimalusse teenida ühiskonda;
  • järgida ustavalt nii kirjas kui vaimus oma kutseala eetilisi norme, oma riigi seadusi ja oma ühiskonna moraalinorme;
  • teha kõike tõstmaks oma elukutse prestiiži ja edendamaks kõrgemaid eetilisi väärtusi oma ametis;
  • olla aus ja erapooletu oma tööandja, töötajate, töökaaslaste, konkurentide, klientide, avalikkuse ning kõikide nende suhtes, kellega mul on äri- või kutsealaseid sidemeid;
  • austada ja hinnata kõiki ühiskonnale kasulikke ameteid;
  • pakkuda oma kutsealaseid oskusi abiks, kui üritatakse leida töövõimalusi noortele, püütakse aidata spetsiaalsete probleemide tõttu kannatavaid inimsi ja tõstetakse minu kodukoha elukvaliteeti;
  • olla aus pakkudes oma teenuseid või tooteid ja esindades oma äri- või kutseala avalikkuse ees;
  • mitte paluda teistelt rotariaanidelt ja mitte võimaldada ka ise neile sellist eesõigust või soodustust, mida ma tavaliselt ei võimaldaks oma teistele äripartneritele või ametikaaslastele.

 

Allalaaditud fail
Ühiskonna teenimine kõrgemale isiklikest huvidest