Äri- ja kutseelus tegutsevatele rotariaanidele formuleeriti kaheksapunktiline eetiline deklaratsioon 1989. aastal Singapuris peetud Seadusandliku Kogu koosolekul.

Äri- ja kutseelus tegutseva rotariaanina pean oma kohuseks:

  • suhtuda oma elukutsesse kui võimalusse teenida ühiskonda;
  • järgida ustavalt nii kirjas kui vaimus oma kutseala eetilisi norme, oma riigi seadusi ja oma ühiskonna moraalinorme;
  • teha kõike tõstmaks oma elukutse prestiiži ja edendamaks kõrgemaid eetilisi väärtusi oma ametis;
  • olla aus ja erapooletu oma tööandja, töötajate, töökaaslaste, konkurentide, klientide, avalikkuse ning kõikide nende suhtes, kellega mul on äri- või kutsealaseid sidemeid;
  • austada ja hinnata kõiki ühiskonnale kasulikke ameteid;
  • pakkuda oma kutsealaseid oskusi abiks, kui üritatakse leida töövõimalusi noortele, püütakse aidata spetsiaalsete probleemide tõttu kannatavaid inimsi ja tõstetakse minu kodukoha elukvaliteeti;
  • olla aus pakkudes oma teenuseid või tooteid ja esindades oma äri- või kutseala avalikkuse ees;
  • mitte paluda teistelt rotariaanidelt ja mitte võimaldada ka ise neile sellist eesõigust või soodustust, mida ma tavaliselt ei võimaldaks oma teistele äripartneritele või ametikaaslastele.

Ühiskonna teenimine kõrgemale isiklikest huvidest