Korduma kippuvad küsimused

Rotary International

ROTARI KÄITUMISKOODEKS

Rotary käitumiskoodeks annab raamistiku eetiliseks käitumiseks, mida kõik rotariaanid saavad kasutada koos The Four-Way Testi küsimustega, oma äri- ja kutsetegevuses.

Lae alla Code of Conduct: 200_rotarian_code_of_conduct_en

Allikas: https://my.rotary.org/en/guiding-principles

My Rotary konto saab luua kasutades sama e-posti aadressi, mis on Soome Rotary registris (https://rekisteri.rotary.fi/) selle lingi kaudu: https://my.rotary.org/en/signup

(20.08.2022)

Selleks tuleb sisse logida Rotary Brandcenterisse kasutades My Rotary kontot: https://brandcenter.rotary.org/en-GB (17.07.2022)

Inglisekeelsed juhised logode, graafikate, sõnumite, piltide, videode, värvide ja fontide kohta, leiab siit: https://brandcenter.rotary.org/en-us/our-brand/brand-elements. 

A consistent voice and unified visual identity are essential components of a strong brand. Learn how to use Rotary’s communication and design elements to build awareness and recognition of Rotary.

  • Logos and graphics – Create customized logos that identify your club, district, or zone.
  • Voice and messaging – Help Rotary stand out from other organizations with compelling, consistent messages.
  • Images and videos – Use photography and video to inspire and motivate people and show Rotary members as people of action.
  • Colors – Create a unified look and feel in your communications by using Rotary’s official colors.
  • Typography – Discover which fonts you need to create Rotary-branded materials for print and online use.

Ülevaatliku juhise saad alla laadida siit: LogosataGlance-EN20_20200730-013

Klubiametnik (Varahoidja) näeb oma rotary-aasta arveid, logides sisse My Rotary’sse >> HOME > Clubs > (….) Rotary Club > Finance. 

Club officers can review member and subscription details by signing in to My Rotary and hovering over HOME, then Clubs, before selecting My club. From there, select Finance and choose Club Invoice from the options to View Current Invoice, View Current Invoice Details, View Previous Invoice, and View Previous Invoice Details.

Uuendatud 5.01.2023

Eesti klubidel ei ole kohustust tellida Rotaryt ega piirkondlikku ajakirja.

Liikmed saavad aga tellida ajakirja “Rotary” My Rotary kaudu või kirjutada e-kirja aadressile data@rotary.org ja nad vastutavad ajakirja tellimistasu tasumise eest. Arve esitatakse klubile koos poolaasta arvega ning arve järgi on liikmed tellinud ajakirja “Rotary”.

Rotary ajakirja tellijad on nähtavad detailselt klubiarvelt (saadaval registreeritud klubiametnikele My Rotarys, nt varahoidja näeb).

Klubi tasub arve ja ise reguleerib klubisiseselt, kuidas ajakirja tellinud liikmed katavad tellimistasu.

Tasuks ka kontrollida https://rekisteri.rotary.fi/ liikme isikuandmeid ja vajadusel redigeerides:

***

Estonian clubs are not required to subscribe to the Rotary or the regional magazine.

However, individual members can subscribe to the “Rotary” magazine via My Rotary or write an e-mail to data@rotary.org and are responsible for paying the magazine subscription fee. According to the previous invoice, members have subscribed to the “Rotary” magazine.

The persons subscribing to the Rotary magazine can be seen in the detailed club invoice (available for registered club officers of Tartu Hansa on My Rotary).

The club will pay the invoice and must internally regulate how the individual members cover the subscription fees.

 

Uuendatud: 17.01.2023

RI saadab arve Rotary klubile juuli ja jaanuri jooksul, ning Rotaract klubile jaanuari jooksul.

Invoices will be issued to Rotary clubs by the end of July and January, and Rotaract clubs by the end of January.

Uuendatud 5.01.2023

Piirkond 1420

Liikmete infosüsteemiga seotud tugi toimub e-posti teel. Kasutaja teatab probleemist, saates meili aadressile tuki.rotarypalvelu@rotary.fi.

Kõik sellele aadressile saabuvad kirjad edastatakse kasutajatoe grupi liikmetele e-kirjana.

Kasutajatoe gruppi kuuluvad:

Jaana Hertell-Amokrane
Markku Kalliomäki
Jaakko Panula
Martti Sjölund
Marit Mikson (eesti keel)

Uuendatud 27.10.2022

Soome/Eesti piirkondade ühisel kodulehel on leht “Ajakohast”, kuhu lisatakse värskemat infot: https://rotary.fi/et/ajakohast/ ja piirkonna D1420 kodulehel on uudised “Päevakohast” lehel: https://rotary.fi/d1420/et/paevakohast/ (20.03.2022).

D1420 kuberneri kuukirjad leiab piirkonna kodulehelt: https://rotary.fi/d1420/et/paevakohast/kuberneri-uudised/ ja rotary.ee lehelt uudiste alt.

(21.03.2022).

Rotary klubi

Klassifikatsioon kirjeldab kas selle organisatsiooni põhitegevust või professionaalset teenust, mille heaks rotariaan töötab, või rotariaani enda tegevust organisatsioonis.

Mõned näited klassifikatsioonidest on järgmised: veinivalmistamine, tervishoiu juhtimine, pangandus, ravimite jaemüük, nafta turustamine ja kindlustusagentuur.

Näiteks, kui inimene on panga president, ei klassifitseerita teda mitte “panga presidendiks”, vaid “pangandus”.

 

Rotary sümboolikat saab tellida mitmest e-poest, näiteks:

Presidendi keti leiab sellest e-poest:

Presidendi rinnamärgid aasta-arvudega, leiab sellest e-poest: 

Järgmise rotary-aasta peamiste klubiametnike (A, B, D, E, G, J, L, S1) ja klubide koosolekute andmed peavad olema sisestatud Soome andmesüsteemis (https://rekisteri.rotary.fi/) hiljemalt käesoleva rotary-aasta 15.12.

Teiste klubiametnike ja kõikide liikmete andmed klubi põhiandmed tuleb kontrollida ja ajakohastada hiljemalt 8. mai.

Teatmik läheb küljendamisele nende andmetega, mis klubi on sisestanud/muutnud seisuga 8. mai. Andmeid tuleks ajakohastada pidevalt, kui muutused ilmnevad ning mitte jätta seda viimasele päevale!

(26.09.2022)

Infot auliikmete rolli kohta leiate RI põhikirja artiklist 4.050. Auliige. Klubid võivad valida klubi juhatuse poolt määratud tähtaegadeks auliikmeid, kes:

  • on vabastatud maksude tasumisest;
  • ei saa hääletada; ei ole klubiametis;
  • ei oma kategooriaid;
  • ja omab õigust osaleda kõikidel klubi koosolekutel ja nautida kõiki muid privileege klubis, kuid tal ei ole õigusi ega privileege üheski teises klubis, välja arvatud külastada klubisid rotariaanina.

Isikuid, kes on silma paistnud teenitud teenistusega Rotary ideaalide edendamisel, ja neid, keda peetakse Rotary sõpradeks Rotary eesmärgi toetamise eest, võidakse valida rohkem kui ühe klubi auliikmeks. (09.03.2022).

Jah. Klubidel soovitatakse klubiliikmete kohaoleku ootusi leevendada või need üldse eemaldada. RI uuringud näitavad, et jäigad reeglid ja poliitika takistavad uute liikmete liitumist ja praeguste liikmete kaasamist. Lisaks jäetakse välja nooremad spetsialistid, kellel on arenev karjäär, ja noored pered.

Koosolekutel osalemine on võimalus, mitte kohustus.

Allikas: https://my.rotary.org/en/club-flexibility-faq (17.03.2022).

Kontakti vorm

Siin saad esitada oma küsimuse, millele vastust ei leidnud. Lisaks kui märkad, et KKK vajab värskendamist (nt mõni link on aegunud), siis ole hea ja anna sellest märku. Ole Sa tänatud!