ROTARACT

Võrgustiku loomine ja põnevad programmid noortele täiskasvanutele

Rotaract kutsub 18–30-aastaseid noori klubitegevuse ja -programmi abil võrgustikku looma, arendama oma juhtimis- ja koostööoskusi ja mõjutama keskkonna hüvangut läbi erinevate heategevusprogrammide. Rotaract klubi võib olla tavapärane klubi kohalikele 18–30-aastastele noortele, kuid võib tegutseda ka nt ülikooli raames – liituma kutsutakse sel juhul ülikoolis õppivaid noori.

Rotaractorite moto on sama, mis rotariaanidelgi: ühiskonna teenimine kõrgemale isiklikest huvidest. Rotaract klubi programmi kuuluvad ettevõtete külastused, koostööprojektide kavandamine ja ellu viimine ning võrgustiku loomine nii kohalikult kui ka rahvusvahelisel tasandil. Rahvusliku ja globaalse võrgustiku ja kohtumiste kaudu on võimalik sõlmida aastatepikkuseid sõprussuhteid nii oma kodukandis kui ka ülemaailmselt.

Eestis on Rotaract klubi Tallinnas.

7 ASJA MIDA TEADA ROTARACTIST

Kui oled huvitatud looma uue Rotaract klubi, võta ühendust oma lähima Rotary klubiga!