Kuberneri kuukiri 9 – märts 2014

Kuigi emakese looduse ajanäitaja teeb oma ettearvamatuid liikumisi, käib Rotary aastakell kindlalt ja plaanidekohaselt.

Kevadine PETS Lauttasaari ühiskoolis on edukalt läbi viidud, minu õnnitlused sel puhul  DGE Birger Stjernbergile ning kõikidele sündmusel esinejatele ja selle õnnestumise heaks tööd teinuile. Kommentaarid on olnud ainult positiivsed ning vend Birger lõi sündmusel – asjassekuuluvalt –   toetava  ja innustava meeleolu. Tulevased klubide võtmeisikud alustavad oma ametiaega hästi informeerituina.

Ootuspäraselt sai Uue Lastehaigla 2017 projekt PETS-il teenitud tähelepanu. Anne Berner, Helsinki-Helsingfors RK ja toetusfondi juhatuse esimees tutvustas algatust ja veenis kohalolijaid selle olulisusest. Ka rotariaane ja eriti just rotariaane tuleb nüüd ja edaspidigi motiveerida. Oleme ju  sidunud end piirkonnatasandil selle projektiga kolmeks aastaks.

17. märtsiks olid meie piirkonna rotariaanid kogunud annetuskontole kokku 38 424 eurot. Põhiosa annetustest on tulnud otse klubide liikmetelt, kuid on alustatud ka märkimisväärseid projekte ning edaspidi moodustavad projektidest saadavad tulud tõenäoliselt üha olulisema osa rotariaanide panusest üleriigilisse korjandusse.

Piirkonna veebilehel www.rotary1420.org/projektit/lastensairaala leiate nii juhised kui klubi viitenumbri, millega saate jälgida klubidevahelist võistlust annetuste suuruste osas. Selle aasta  võistlus lõpeb 31.3., mille järel otsustatakse piirkonnakonverentsil avalikustatavad  kolm parimat klubi. Klubid autasustatakse PHF tunnustustega, mille saajad võivad klubid ise otsustada. Nüüd on võimalus  tõsta panuseid, viia lõpule alustatud kampaania või tõsta oma klubi osa annetustes kas iganädalaste klubikoosolekute ajal toimuva korjanduse või loterii abil!

Võistlus jätkub siiski ka kogu järgmise hooaja jooksul. Erilise näitena tuleb mainida, et Tai suursaatkond soovib annetada 5. juunil 2014 Soome Rahvusooperi Almini saalis peetava rahvatantsuetenduse piletimüügi tulu Uue Lastehaigla 2017 korjanduse heaks. Suursaadik on teinud ettepaneku, et piirkonna rotary-klubid võtaksid pileteid ą 20 eurot müügiks ja sellega suurendaksid oma klubi panust. Teame, et Tai on väga tugevate traditsioonidega rotary-maa ning seetõttu võttiski saatkond rotariaanidega ühendust.  Saadikul on soov osaleda kultuurivahetuses  ja abistamistöös. Ta toetab ka võimalikku globaalset projekti, mida kavandatakse Tai põhjapoolsetele aladele. Võimaliku projektiga seonduvalt anname informatsiooni hiljem, kuid asjast huvitatud klubidel tasub võtta kuberneriga ühendust kasvõi kohe.

”Super-aprilli” oodates tasub siiski mainida Herttoniemi klubi hästi õnnestunud kirikukontserdi puhul. Pileteid müüdi üle 250 ja kontsert ise oli suurepärane. Meie piirkonna klubidel on pidevalt käimasolevaid projekte, millest mitmed on seotud hetkel aktuaalsete Läänemere ja Lastehaigla projektidega. Kui viimati külastasime Eestit seoses Viljandis toimuva PETS-iga, nägime et ka sealsed klubid viivad ellu uhkeid ja ambitsioonikaid projekte. Eesti PETS-il tutvustatud projektidest sai parima  projekti autasu Türi klubi. Ka ”pea-PETS-iga” seoses on loodetud saada klubide projektide tutvustusi ja ehk ka parimate autasustamist või tunnustamist. Võib-olla järgmisel aastal  meilgi …?

Lähenev piirkonnakonverents 12.4.2014 Suomenlinnas on lõpule jõudva rotary-aasta peasündmus. Aprilli algusesse on kogunenud suur hulk sündmusi, millest osa ajaliselt lausa kattub. On tehtud ettepanekuid, et piirkonna veebilehel olev sündmuste kalender vähendaks selliseid kattuvusi. Võib-olla tõesti, kuid vaja oleks ka muud koordineerimist.

Rotary-aasta tähtsad kuupäevad on alati pikalt ette teada. Samadele päevadele ei tohiks seega planeerida sündmusi, kuhu oodatakse arvukalt osalejaid. Kõigepealt tuleks kontrollida, kas see kuupäev on juba hõivatud. Teiselt poolt ei saa kõik osaleda kõikidel sündmustel ja vastavalt sündmuse iseloomule tuleks siis seada prioriteedid. Vaatamata sellele, nagu piirkonna uue veebilehe külastajad võivad tõdeda, hakkab seal olema kattuvalt tulevasi sündmusi ning mida rohkem korraldajad oma sündmuste kohta infot annavad, seda parem kalender meil tuleb.

Piirkonnakonverentsi kõige tähtsam ametlik päevakorrapunkt on RI Seadusandliku kogu (COL) esindaja valimine aastaks 2016 (või tegelikult ajavahemikuks enne 2016. aastal peetavat koosolekut). Nagu juba varem on teatatud, toimub valimine salajase sedelihääletuse teel, kus oma hääle annab klubi presidendi ja sekretäri allkirjaga volikirja omav klubi esindaja. See tähendab, et kohaloleval klubi esindajal ei ole automaatselt näiteks presidendi või tulevase presidendi ametist lähtuvat (ex-oficio) volitust, vaid tal peab koosolekule tulles olema sel hetkel ametis oleva klubi presidendi ja sekretäri allkirjadega (ehk klubi ”määratud”) volikiri, mis kontrollitakse koosolekule registreerumisel.

Tähtajaks on seatud üles kolm täisaja ametis olnud kuberneri:

PDG Heimo Nummela, Espoo, Tapiola RK. VTK, eMBA. Piirkonnakuberner 2008–2009 ja seejärel mh. Soome Rotary juhatuse esimees ja COL esindaja piirkonnast 1420 aastatel 2010–2013;

PDG Hannu Ervamaa, Helsinki, Eira RK. OK, Kohtunik. Piirkonnakuberner 2010–2011 ja seejärel  mh. Soome Rotary juhatuse esimees  käesoleval aastal ;

PDG Mikael Kietz, Ekenäs RK. OK, Kohtunik. Piirkonnakuberner 2011–2012 ja seejärel mh. Soome Rotary juhatuses ning käesoleva aasta piirkonna asekuberner.

Piirikonnakonverentsil ei saa esitada muid kandidaate. Klubidel palutakse arutada kandidaatide üle ning juhendada oma esindajaid hääletama. Hääletusel loetakse kõige enam hääli saanud kandidaat COL esindajaks valituks ja teiseks jäänud kandidaat jääb varusse.

Piirkonna toetuste taotluste viimane tähtaeg on 31.3.2014. Fondi komitee koguneb vahetult pärast seda käsitlema  taotlusi.

RI presidendi tunnustuse ankeedid tuleb saata piirkonna kubernerile hiljemalt 31.3.2014.

Piirkonna uue veebilehe kasutajakoolitust alustatakse piirkonna juhtkonnast 3.4.2014 ja üritatakse laiendada seda vastavalt vajadusele kõikidele tasanditele.

Mitmetel klubidel, mh. Verkkorotary’l, on tänavu kevadel tähtis sünnipäev. Mitmelt poolt on tulnud positiivset arengut ja optimismi tekitavaid signaale  mh. uute liikmete värbamisest ja koolitamisest. Viimaste arvutuste kohaselt juhib piirkonnad 1420 teiste Soome piirkondade arvestuses 22 uue liikmega. Hoidkem positiivset meelt ja tegutsemisindu!

Engage Rotary – Change Lives!                   Light Up Rotary!

Rotary-dollar on 0.74 eurosenti

Ilkka Torstila
Piirkonnakuberner 2013–2014

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.