Kuberneri kuukiri 12 – juuni 2012

Austatud rotariaanid

Rotary-aasta hakkab lähenema lõpule ning ja 14. juunil andsin Munkkiniemi Rotaryklubi pidulikul koosolekul kuberneri ametiraha üle oma järglasele Harry Hedmanile. On jõudnud kätte aeg tänada kõiki piirkonna rotariaane ja Rotary-büroo töötajaid.

Enne seda mõned tähelepanekud möödunud aasta kohta

Sõprussuhete loomine ja hoidmine klubides on klubide juhatuste ja presidendi põhiline ülesanne. Kui meie liikmed ei tunne end korralistel koosolekutel hästi, väheneb meie liikmeskond ja uusi klubiametnikke on üha raskem leida. Samal ajal muutub ka mõjusate ja oluliste projektide läbiviimine üle jõu käivaks. Klubide liikmed aitavad luua  üksmeelt ja ühtset vaimu,  osaledes  klubi koosolekutel. Sõprussuhteid ei saa luua ega hoida käies koosolekutel ainult korra kuus. See on osalemiskohustuse peamine põhjus. Sõprussuhete loomine ja hoidmine on lõppude lõpuks vaid vahend Rotary eesmärkide saavutamiseks ja kõige hea edendamiseks maailmas.

Teine tähelepanek möödunud aastast on olnud seotud selle tajumisega, et juhul, kui soovime endi hulka uusi innukaid liikmeid, peab rotary-tegevus olema tõesti vahva ja tore. Rotary-tegevus on vabatahtlik vabaaja harrastus. Ma ei usu, et seda oleks võimalik juhtida samade põhimõtete ja vahenditega, mida kasutatakse tööelus. Vastupidi, leian, et meie liikmed otsivad rotary-tegevuses osalemises vaheldust pingelisele tööelule ja värskendust argipäevarutiinile. Rotary-tegevuse juures räägime eelkõige inimestest, mitte organisatsioonidest. Klubidel peavad olema eesmärgid, mis on seotud Rotary suundumustega ning klubide tegevus tuleb korraldada nii, et see aitaks kaasa nende suundumuste edendamisele, kuid samas peame pidama meeles, et meie tegevus tervikuna toetub innukatele ja motiveeritud liikmetele.

Rotary-aasta lõppedes tahan eriti tänada minu eelkäijaid heade nõuannete ja toetuse eest. Kuberneriaastaga on seotud üpris palju erinevaid ülesandeid, millega ma ei oleks saanud hakkama ilma oma eelkäijate toetuseta. Samas tahan tänada ka kõiki piirkonna asekubernere ja piirkonnaorganisatsiooni liikmeid tehtud töö eest piirkonna ja Rotary eesmärkide saavutamiseks. On selge, et asekuberneride ja piirkonnakomiteede tähendus muutub tulevikus oluliselt suuremaks.

Minu eriline tänu läheb Pilvikki Wallivaarale ja Ulla Railovaarale, kes said möödunud aastal suurepäraselt hakkama Rotary-büroo ülesannetega. Tugevalt üle 3000 liikmega organisatsiooni teenindamine eeldab asjatundlikku tööpanust.

Lõpuks soovin tänada meie klubide juhatusi ja kõiki piirkonna rotariaane. Ilma teieta ei oleks meil rotary-tegevust ning meie oleme olemas teie ja teie klubide jaoks.

Soovin õnne ja edu kõikidele piirkonna liikmetele ja minu järglastele ning jään lootusrikkalt ootama, mida meie piirkonna tulevik endaga kaasa toob.

Kuula oma südant, et aidata teisi

Mikael Kietz
DG 1420

Teadaandeid:

– Rotary-dollari kurss, mida kasutatakse RI-le maksude sooritamisel või Rotary Fondile annetuste tegemisel, on endiselt USD = 0,77 EUR.
– Soome Rotary veebilehe täiendused leiate kirja lisast

Kuberneri kuukiri 11 – mai 2012

Austatud rotariaanid

Heategevussündmus Läänemere kaitsmise toetuseks 23.4.2012
Katajanokka Rotaryklubi korraldas juba kolmandat korda koos WWF-ga Helsingis Temppeliaukio kirikus 23. aprillil heategevuskontserdi Läänemere kaitsmise toetuseks. Kirik oli rahvast peaaegu pilgeni täis ning kõrgetasemelise kontserdi programmi esitasid muuhulgas Sibeliuse Akadeemia Sümfooniaorkester ja Absolute Girls bänd. Heategevuskontsert oli jätkuks 18.aprillil toimunud Läänemere olukorda käsitlevale seminarile Scandic Marina kongressikeskuses. Mõlemad sündmused näitasid, et väärt asja toetuseks on võimalik koguda palju rahvast ja raha, kui vaid pakutakse huvitavat ja heatasemelist programmi ning toetatakse projekti, millega kõikidel on võimalik samastuda. Nii Temppeliaukio kiriku kontserdi kui detsembris Porvoo kirikus Wanha Porvoo Rotaryklubi korraldatud jõulukontserdi näol on tegemist meie piirkonna selle rotary-aasta suuremate kultuurisündmustega.
Võtke oma sõbrad kaasa ja osalege ka järgmisel rotary-aastal erinevatel sündmustel!

Soome Rotary ja RI koostööprojekt on lõppenud
Aastaid oleme sisestanud liikmeid puudutavaid andmeid kahte erinevasse registrisse. Nüüd on olukord paranenud, Soome Rotary liikmete andmesüsteem ja RI Member Access on liidetud ühiseks andmebaasiks. Liikmete andmed tuleb sisestada nüüd ainult Soome Rotary andmesüsteemi ning sealt siirduvad need juba automaatselt edasi Member Access süsteemi. Vastupidist andmete siiret ei toimu. Selle edusammu eest võime tänada suures osas Soome Rotary peasekretäri Markku Kalliomäkit, kes on olnud projekti pikaajaliseks mootoriks.

Ametite üleandmine tulevastele presidentidele ja juhatustele
Piirkonna klubid on enamuses juba lõpetanud järgmise rotary-aasta kavandamisega seotud tegevused. Presidentidel ja juhatustel tuleb nüüd aktiivselt õpetada ja juhendada tulevasi klubiametnikke rotary-aasta alguse ülesannete täitmiseks, et ametite üleandmine toimuks võimalikult valutust ja tõrgeteta.

Annetused Rotary Fondi
Rotary-aasta lõppedes on viimane aeg teha annetusi Rotary Fondi, et need läheksid veel selle aasta arvestusse.

Teadaanded
Rotary-dollari kurss, mida kasutatakse RI-le maksude sooritamisel või Rotary Fondile annetuste tegemisel, on endiselt USD = 0,77 EUR.
Pool-aasta aruanne (SAR) tuleb esitada RI-le juulis.
Golfihuvilistele pakutakse osalemist Rotary-golfi Soome meistrivõistlustel juunis (info:http://rotary1420.org/wiki/show/1753/rotary_sm_golf_2012_laukaa_16.6.2012.pdf_rotary_sm_golf_2…pdf  ) ja mootorrattahuvilistele toimub ühisüritus 17–19. augustil Lahti lähedal (vaatahttp://rotary1420.org/wiki/show/1753/moottoripyorailevat_rotarit_17.-19._elokuuta_lahden_seudulle ).
Kevadiste tervitustega,
Mikael Kietz
DG

Kuberneri kuukiri 10 – aprill 2012

Austatud rotariaanid

Seekord soovin rääkida lühidalt mõningatest olulistest küsimustest.

Liikmete hankimine

Meie piirkonna üks peaeesmärke käesoleval rotary-aastal on olnud klubide ja nende kaudu ka piirkonna liikmete arvu suurendamine. Selle eesmärgi saavutamiseks korraldatakse neljapäeval, 19. aprillil kell 18.00 Helsingis Kalastajatorppas  piirkonna koolitusseminar. Enne seminari toimub Munkkiniemi Rotaryklubi nädalakoosolek kell 16:45.

Koolitusel räägivad mõned meie piirkonna klubid oma õnnestunud liikmetehankimise projektidest, lisaks sellele kuuleme piirkonna 1430 punktisüsteemist, millega püütakse klubisid motiveerida.

Kutsun kõiki klubisid üles osalema koolitusel. Lisainfot annab piirkonnakoolitaja Timo Lahtinen, tel. 0400 714 043, e-post: timo.lahtinen(at)saunalahti.fi

Rotary Fondi ja PolioPlus projekti toetamine

Meie piirkonna selle aasta teine oluline eesmärk on  olnud panuse andmine klubide humanitaariseloomuga  tegevusse, mis on tihedalt seotud lastehalvatuse hävitamise poole pürgiva End Polio Now projekti toetamisega.

Praegu, rotary-aasta lähenedes lõpule, on kohane hetk toetada Rotary Fondi, taotledes oma liikmetele Paul Harris tunnustust. Nagu mäletate, tagastatakse pool  iga-aastasesse fondi investeeritud rahast kolme aasta pärast piirkonnale ning seda saab kasutada kohalike projektide heaks. Seetõttu on väga oluline, et klubid toetaksid Rotary Fondi iga-aastast fondi.

Soome piirkonnad on üsna tänuväärsel moel vastanud Bill ja Melinda Gatesi fondi üleskutsele lastehalvatuse hävitamiseks ja 200 milj. USA dollari eesmärk täituski veebruaris 2012. Soomes on siiski 46 klubi, neist 25 meie piirkonnas, kes ei ole üldse – arvesse võtmata kõikidelt rotariaanidelt kogutavat 5 auro suurust Rotary lisamaksu – osalenud lastehalvatuse hävitamises.

Seega kutsun klubisid üles osalema lastehalvatuse hävitamises. Summa suurus ei ole kõige tähtsam, vaid projektis osalemine.

Läänemere kaitse

Meie piirkonna projekt ”Puhas Läänemeri” koondab kõik piirkonna Läänemere kaitsele suunatud projektid ühe katuse alla. Katajanokan Rotaryklubi korraldab juba kolmandat korda koos WWF-ga heategevusliku sündmuse Läänemere heaks. Esmaspäeval 23.4. kell 19.00 toimuvale erakordselt kõrgetasemelisele galakontserdile Temppeliaukio kirikus eelneb Läänemere olukorda käsitlev seminar Scandic Marina konverentsikeskuses kolmapäeval, 18.4. kell 17.00 – 20.00.

Osalege sündmustel. Nautides heatasemelist muusikat ja seminariprogrammi toetate samas ka Läänemere heaks tehtavat tööd. Täpsem info käesoleva kuukirja lisas.

Soome PETS-i ettekannete salvestused

Rotary eClub Verkkorotary pakub kõikidele piirkonna klubidele hea võimaluse väikese tasu eest tutvuda PETS-il esitatud ettekannetega. Haarake võimalusest. Teemat puudutav kiri ja salvestused kuukirja lisas.

Teadaanded

Rotary-dollari kurss, mida kasutatakse RI-le maksude sooritamisel või Rotary Fondile annetuste tegemisel, on endiselt USD = 0,77 EUR.
Kevadiste tervitustega,

Mikael Kietz
DG

Kuberneri kuukiri 9 – märts 2012

Austatud rotariaanid

Klubivisiitide põhjal tehtud hinnangud

Pärast piirkonna 73 rotary-klubi külastamist olen teinud järgmisi tähelepanekuid:

Piirkonna rotary-klubide liikmeskond vaheldub arvuliselt paarikümnest üle saja liikme. Klubi edukuse seisukohast ei ole aga otsustav mitte klubi liikmeskonna suurus, vaid et klubi ja eelkõige juhatuse liikmed ning president on

–    oma tegevusele pühendunud
– innovaatilised,  ja
– et klubi juhtidel on võime teisi liikmeid inspireerida ja innustada

Meie piirkonnas on mitmeid  väiksemaid klubisid, kus tehakse suurepärast rotary-tööd. Tuleb siiski meeles pidada, et väikesearvuline klubi on sageli haavatavam, kui mõelda liikmeskonna uuenemise seisukohalt ja samuti olukordades, kui mõni klubi juhtisikutest peaks olema sunnitud jätma klubi näiteks kodu- või töökohta vahetades.

Piirkonna  rotary-klubides viiakse läbi mitmeid ühiskasulikke projekte, millest väljaspool klubi ei teata sageli eriti midagi. Kandke palun hoolt selle eest, et klubi ühiskonda teenivast tegevusest antakse teada lehtedes, internetis ja meie piirkonna kodulehel.

Tundub ka, et piirkonna klubides on aastate jooksul viidud ellu väga kasulikke projekte, kuid vastutus nende eest on langenud põhiliselt ühe inimese õlgadele. Au rotariaanidele, kes jaksavad aasta-aastalt  sama projektiga tegeleda, kuid

–     lisades projektis osalevate klubi liikmete arvu lisatakse samas ka  ühtekuuluvustunnet
klubis
– igas projektis läheb aega-ajalt vaja lisajõudu
– ei saa eeldada, et sama inimene askeldab aasta-aastalt sama projektiga, sest mida pikemalt üks inimene on roolis, seda raskem on tema asendamine.

On olnud tore tõdeda, et piirkonnas on palju humanitaarprojekte, mida viiakse ellu koostöös mitme klubi ühisjõududega, nagu näiteks fosforilõksu, audioraamatu või Läänemere projekt, mainides vaid mõningaid.

Et saaksime tulevikus täiel määral nautida Rotary Fondi toetusi, millest sageli sõltub projektide mõju, on oluline, et projektid oleksid laiahaardelised. Laiaulatuslike projektide läbiviimiseks pean kõige sobivamaks 6-8 klubi hõlmavat asekuberneri territooriumi.

Meie piirkonnas on klubisid, kuhu kuulub 50 – 60 liiget, kuid korralistel nädalakoosolekutel osaleb neist ehk ainult 15 – 20 inimest. Nagu me kõik teame, ei õnnestu luua sõprussuhteid ja neid säilitada, kui klubi liikmed ei osale regulaarselt nädalakoosolekutel. Klubiliikmete lähedased  ja usalduslikud suhted tagavad selle, et suudame teostada ka  üsna keerulisi projekte.

See on üks oluline nädalakoosolekutel osalemise kohustuse põhjus. Osalemisstatistikat peetakse selleks, et juhatus ja presidendid oleksid kursis, kui ligitõmbavad on nädalakoosolekud ja ka klubi muud programmid ning võimaldavad võrrelda klubisid teistega. Osalemisstatistika koostamine ei ole seega mingi asi iseeneses ning seda ei ole loodud lisama sekretäride töökoormust, vaid osalemisstatistika on klubi juhatuse oluline abivahend.

Nimelt on tõsiasi, et  kõrge nädalakoosolekute osalemisprotsent  näitab, et klubitegevus on õnnestunud, madal osalemine taas on tõendus sellest, et tegevust on tuleks paremaks muuta..

Meil on piirkonnas endiselt  ligikaudu 20 klubi, kes ei teata oma osalemisstatistikat. Loodan, et alates veebruarist on selles osas oodata paranemist.

Lõpuks tähelepanek, mis on seotud klubikoosolekutel toimuva toitlustamisega. Olen ise kuulunud varsti  20 aastat klubisse, kus kõik liikmed söövad klubikoosolekul enne tegeliku päevakorra  juurde siirdumist. Ühine hetk söömiseks, milles kõik liikmed osalevad, loob ühtsustunde ja meeldiva atmosfääri.  Kui sööb vaid osa liikmetest, eriti kui samal ajal ülejäänud käsitlevad koosolekul tõstatatud küsimusi, põhjustab see ainult segadust ning on oht, et ühiste küsimuste käsitlemine kannatab.

Põhiline tähelepanekuna klubivisiitidest on jäänud siiski meelde, et piirkonna klubides tehakse eriti väärtuslikku rotary-tööd, millega on seotud aktiivsete liikmete lähedased sõprussuhted ja koos kaaslastega toimuvad programmid ning erinevad humanitaarprojektid, kaasa arvatud eriti elav noorsoovahetus.
Klubivisiidid on kuberneriaasta oluline osa ning tahan juba praegu tänada kõiki klubisid, presidente ja sekretäre ning asekubernere, ilma kelleta klubikülastused ei oleks õnnestunud.

Teadaanded

1. Changemaker Award tunnustuse taotlused tuleb saata kubernerile posti teel, aadressile DG Mikael Kietz, Haukantie 12, 10640 Dragsvik, hiljemalt 15.3.2012. Presidendi tunnustuse saamiseks tuleb saata taotlusvorm kubernerile hiljemalt 6.4.2012.
2. Helsingi Barokiorkestri 15. aastapäeva  tähistav pidulik kontsert toimub 1.4.2012 Muusikamajas. Helsinki International Rotary Club korraldab kontserdiga seoses korjanduse. Vt. Lisas olevat kuulutust.
3. Rotary-dollari kurss, mida kasutatakse RI-le maksude sooritamisel või Rotary Fondile annetuste tegemisel, on USD = 0,77 EUR.

Kevadtervitustega,

Mikael Kietz
DG

Kuberneri kuukiri 8 – veebruar 2012

Austatud rotariaanid

Veebruari lõpp terendab ees ja sellega koos ka saabuvad suusapuhkused. Algamas on ka meie klubide presidentide lõpuspurt. Usun, et jaksame kõik pingutada rotary-aasta lõpuni, mille järel hakkavad omakorda  innukalt tegutsema tulevased klubiametnikud. Uuendatud  PETSi ettevalmistus on  asekuberneride juhtimisel käivitunud ja tagasiside on olnud positiivne. Tuletan teile meelde, et kõikidele meie piirkonna liikmetele mõeldud PETS peetakse Munkkiniemi ühiskoolis laupäeval,  3.3.2012 ning Eestis Raplas 17.02.1012. Registreerumisjuhised leiate piirkonna kodulehelt.

Klubide annetused Rotary Fondi igaaastasesse fondi  (Annual Programs Fund APF)

Kutsun klubisid üles tegema annetusi Rotary Fondi iga-aastasesse fondi.  Sellega kindlustame, et piirkond ja selle kaudu ka meie klubid saavad kasutada SHARE süsteemi järgi DDF ja DSG toetusi kolme aasta pärast. Nagu te teate, tagastatakse pool meie klubide iga-aastasesse fondi tehtavatest annetustest kolme aasta pärast  piirkonna käsutusse ning piirkond saab selle abil toetada klubide kohalikke  humanitaarprojekte.  Iga-aastasesse fondi tehtud annetused suurendavad ka klubide PHF punkte,  millega saab väärikaid rotariaane meeles pidada PHF tunnustusega.

See tähendab, et iga-aastasesse fondi tehtavatel annetustel  on mitmekordne mõju klubide tegevusvõimalustele.

Praegusel hetkel oleme selgelt  maas eelmise rotary-aasta sama aja tulemustest. Soovitan klubide presidentidel kindlustada, et osa klubi kasutuses olevatest ressurssidest suunatakse Rotary Fondi. Praeguse  presidendi ametiaja PHF taotlused tuleb saata õigel ajal Rotary Zürichi büroosse, sest alates aprillist hakkavad taotlused kuhjuma ning nende käsitlemise aeg ja sellega seoses ka tunnustuskirjade  saamine pikenevad nädalate võrra.

Klubidel on praegu hulganisti kasutamata PHF punkte. Klubide presidendid, sekretärid ja Rotary Fondi asjurid saavad jälgida kogunenud punkte Member Access süsteemist, liikudes alajaotusse Contribution & Recognition Reports”  – ”Club Recognition Summary” .
Vajadusel on võimalik saada lisainfot piirkonna Rotary Fondi eest vastutavalt Tapani Peltonenilt tapani.peltonen(at)kontino.fi tai 0500 409 155.

Teadaandeid:

– Meie piirkonnas on 11 klubi, kes ei ole veel teatanud oma tulevasi klubiametnikke rotary-aastaks 2012–2013. Palun neil klubidel, keda see puudutab, teha aruanne nii kiiresti kui võimalik.
– Soome Rotary IT komitee on teinud klubide kodulehtede võistluse otsused. Tänavu kuulutati võitjaks  Kuopio-Kallaveden Rotaryklubi piirkonnast 1430. Teise koha  saavutas Lempäälän Rotaryklubi ja kolmanda meie oma piirkonna Pasilan Rotaryklubi
http://www.rotary1420pasila.n-serv.kotisivut.com/
– Espoon Rotaryklubi http://www.espoonrotaryklubi.org/ mainiti ära aukirjaga.
– PALJU ÕNNE võitjatele!
– Keuruun Rotaryklubi korraldab sel aastal Rotary Soome Meistrivõistlused jääaluses kalapüügis. Lisainfot sündmuse kohta leiate Soome Rotary veebilehelt.

– Üleriigiline Rotary Fondi seminar peetakse laupäeval, 24.3.2012 Tamperes. Lisainfo ja registreerumisvorm asuvad Soome Rotary veebilehel.
– Veebruari rotary-dollari kurss, mida kasutatakse RI-le maksude sooritamisel või Rotary Fondile annetuste tegemisel, on 1 USD = 0,77 euro.

Head talve jätku soovides,

Mikael Kietz
DG 1420

Kuberneri kuukiri 7 – jaanuar 2012

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

LIIKMESKONNA KÜSIMUSED

Meie piirkonna selle rotary-aasta peamine eesmärk on pöörata langustrendis olev liikmeskonna areng kasvusuunda. Äsja minuni jõudnud rotary-aasta esimese kuue kuu statistika (vt. lisa) näitab, et esialgu ei ole meil õnnestunud seda eesmärki saavutada. Piirkonna liikmete arv on langenud 13 inimese võrra ehk seisuga 31.12.2011 oli piirkonnas 3.140 rotariaani, neist Eestis 490. Kokku on Soome rotariaanide arv langenud 98 liikme võrra.
Eestis on liikmeskonna kasv olnud positiivne ja lisandunud on 12 liiget, mis ületab tulemusena kõiki Soome piirkondi!
Õnnitlen Eesti rotary-klubisid suurepärase tulemuse eest!

Tean, et ka piirkonna Soome klubides tehase pidevalt ja aktiivselt tööd uute liikmete hankimiseks ning  olemasolevate liikmete säilitamiseks. Tahan tänada ka Soome klubisid ja nende juhtkondi pingutuste eest meie ühise eesmärgi nimel. Tean, et paljudes klubides on saavutatud üpris häid tulemusi uute liikmete hankimises.
Meil on veel pool aastat aega seatud eesmärgi saavutamiseks ja piirkonna liikmeskonnakomitee kavatseb korraldada kevadel seminari, mis keskendub liikmete lisandumise ja olemasolevate liikmete aktiveerimisega seotud küsimustele, pakkudes ka häid näiteid õnnestunud juhtumitest. Ärge siiski jääge seminari ootama, vaid viige juba praegu kõik kavandatud liikmete hankimise plaanid ellu, et saaksime minna järgmisele aastale vastu  endisest paremini ettevalmistununa meie tegevuse uute väljakutsete suhtes.

PIIRKONNA PROJEKTID

Nagu mäletate, kutsusin  detsembrikuu kuukirjas klubisid üles teatama tähtajaga 15.1.2012 oma projektidest piirkonna  sekretärile Mikko Suotsalole, et saaksime informeerida neist ka teisi rotariaane. Mõned teadaanded projektidest on saabunud, kuid suurem osa klubide projektidest on veel teatamata.

Seega tuletan klubidele, kes ei ole veel oma projektide kohta  infot saatnud, saatma nii andmed  kui projekti lühikirjeldus (vt. eelmine kuukiri) hiljemalt 15.1.2012. Informatsiooni  jagamine teistega aitab lisada üldist huvi projektide vastu ja võib sellega suurendada nii rahalisi kui inimressursse projektide eesmärkide saavutamiseks.

Teadaandeid:

Maksude maksmisel RI-le või Rotary Fondile kasutatakse dollari väärtuse ekvivalendina nn rotary-dollarit. Selle praeguse hetke kurss on 1USD = 0.74 EUR.

Rotary-aasta 2011 – 2012 klubiametnikud tuli sisestada Soome Rotary andmesüsteemi ja RI Member Access süsteemi enne 2011.a lõppu. Klubidel, kes ei ole seda veel teinud, tuleb viivitamata asi korda ajada.

SAR maksud tuli maksta 1.1.2012. Samaks tähtajaks tuli saata täidetud poolaastaraportid RI-le.

Detsembrikuu osalemisraportid tuleb teatada hiljemalt 15.1.2012 Soome Rotary infosüsteemi kaudu.

Rotary-teatmikus, mis saadetakse kõikidele Soome ja Eesti rotariaanidele, ehk kokku umbes 11.860 liikmele, avaldatakse ka reklaame, millega soovime korvata tõusnud tootmiskulusid. Lisas reklaamide meediakaart. Palun selgitage oma klubides, kas teie hulgas leidub ettevõtjaid,  kes sooviksid reklaamida oma tegevust, toetades samal ajal sellega rotary-tegevust ja paluge neil saata reklaamid Rotary-büroosse 2012.a  veebruari lõpuks.

Soome Rotary tõlketoimkond, kes tõlgib ja toimetab soome keelde olulist rotary-kirjandust,  vajab endi hulka tegevuse tõhustamiseks ühe või kaks keeleoskajat (inglise-soome) inimest oma ressursse täiendama. Palun võtke kontakti jaanuari jooksul: Rune Eklund 0400 829 726.

Rotary Ski sündmus toimub Messiläs 11.3.2012. Lisainfo leiate lisast.

Rotary-tervitustega,
Mikael Kietz
DG 2011 – 2012

Kuberneri kuukiri 6 – detsember 2011

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

INFO PIIRKONNA PROJEKTIDE KOHTA

Oma klubivisiitidel olen märganud, et klubid osalevad aktiivselt mitmetes projektides. Ilmselt on olukord siiski selline, et paljudes klubides puudub info teiste klubide projektide kohta ning seetõttu saavad rotariaanid osaleda ainult oma klubide projektides. Kannatavad ka klubide võimalused kaasata teisi klubisid oma projektidesse.

Piirkonna projektide kohta olemasoleva info kättesaadavuse parandamiseks oleme otsustanud lisada piirkonna veebilehele rubriigi, kust kõik saaksid lugeda piirkonnas käimasolevate projektide kohta, kaasa arvatud lühike projektikirjeldus ja kontaktandmed. See annab kõikidele piirkonna kodulehe külastajatele võimaluse tutvuda ja osaleda koostöös projekti vedava klubiga. Soovime jõuda niikaugele, et see loetelu kataks kõik olemasolevad projektid ning projekte juhtivad klubid peavad andmed ajakohasena,  saates info muutuste või projekti lõppemise kohta piirkonna sekretärile.

Seega kutsun üles kõiki piirkonna klubisid saatma e-postiga hiljemalt 15.1.2012 piirkonna sekretärile mikko.suotsalo(at)pp.fi ja info(at)rotary.ee järgmised andmed:

– Projekti juhtiva klubi ja projekti nimi
– Lühike (maksimaalselt 5 rida) kirjeldus projekti sisu ja kestuse kohta
– Projekti eest vastutava inimese kontaktandmed

Piirkonna kõikide projektide loetelu avaldatakse piirkonna kodulehel kohe, kui oleme saadud materjali töödelnud sobivasse vormi.

ROTARY IN ACTION – 1420

Tuletan meelde, et piirkonna kõikidele rotariaanidele mõeldud iga-aastane koolitus peetakse Helsingis Kalastajatorppa hotellis neljapäeval, 12.1.2012. Enne koolitust on meil võimalus osaleda Munkkiniemi Rotaryklubi korralisel koosolekul ja nautida buffet einet. Lähemat infot leiate lisa olevast programmist.

Koolitus pakub suurepärase võimaluse õppida midagi uut, tutvuda piirkonna rotariaanidega ja tunda end hästi parimas võimalikus seltskonnas.  Palun klubide juhtkondi kanda hoolt selle eest, et sündmusel osaletaks igast klubist rohkearvuliselt.

PETS 2012

President Elect Training Seminar (PETS) toimub kevadel 2012 varasemast erinevalt kahes osas.
Palun teid tutvuda lisatud infoga ja kindlustada, et klubi oleks asjakohaselt esindatud.

LÕPUKS

Lõpuks tahan teid kõiki tänada lõppenud aasta eest ning soovida teile häid jõule ja õnnelikku uut aastat.

Meie piirkonna klubid ja nende liikmed on tänavu taas näidanud, et meie liikmeskonnas on nii soovi kui suutlikkust saavutada Rotary-tegevuse kõrged eesmärgid, mille hulgas nii  tutvussuhete loomisel ja hoidmisel, ühiskonna teenimisel ja eetiliste väärtuste kõrgelhoidmisel kui rahu ja sallivuse edendamisel on keskne positsioon.

Mikael Kietz
DG 2011 – 2012

Teadmiseks:
Maksude maksmisel RI-le või Rotary Fondile on oktoobris dollari kurss 1 USD = 0,74 EUR.

Kuberneri kuukiri 5 – november 2011

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

KUU TEEMA: ROTARY FOND

November on nimetatud Rotary Fondi kuuks. Rotary Fond on rotary-tegevuse oluline osa ning ilma selleta jääks suurim osa Rotary rahvusvahelistest humanitaarprojektidest ellu viimata; sama kehtib ka paljude kohalike projektide kohta. Samas on hea pidada meeles, et ilma rotariaanide rahalise panuseta ei suudaks Fond varasid koguda ega humanitaarprojekte toetada. Juuli kuukirjas tõin välja oma seisukohad selle kohta, kuidas tuleks tänavu Rotary Fondile mõeldud klubide toetus suunata (Annual Programs Fund või PolioPlus programm). Palun teid tutvuda ka ülalnimetatud kuukirja lisas oleva selgitusega, eriti juhul kui teie klubis puudub selge arvamus, millisesse Rotary Fondi osasse rahad suunata.
Iga-aastase fondi toetamine on meie piirkonnas käesoleval rotary-aastal aeglaselt käivitunud. Nagu me kõik teame, tagastatakse pool klubide poolt iga-aastasesse fondi suunatud rahadest kolme aasta pärast piirkonnale. Tagastatava rahaga toetatakse klubide kohalikke humanitaarprojekte. Et alates 2013. aastast meie piirkonnas kehtima hakkav Future Vision Plan rõhutab ka kohalike projektide tähtsust, võib vähene toetus iga-aastasele fondile  tekitada probleeme, sest sellega vähenevad piirkonna võimalused kohalike projektide toetamiseks kolme aasta pärast.
Samas olen sügava rahuloluga pannud tähele, et klubid on üpris aktiivselt osalenud PolioPlus programmi rahade kogumises, osaledes näiteks End Polio Now komitee korraldatud korjanduses. Ise võtsin nimetatud korjandusest osa koos Espoo Rotaryklubiga kaubanduskeskuses Sello ja olin tõesti meeldivalt üllatunud rahva suurest soovist korjanduses osaleda. Korjandus on lisanud suurel määral ka Rotary nähtavust avalikkuse silmis, samal ajal kui projekt on ühendanud meie klubide liikmeid.

Õnnitlen kõiki piirkonna rotariaane ja klubisid omakasupüüdmatu töö eest Rotary eesmärkide saavutamisel.

Rotary Fondiga seoses teatan veel, et üleriigiline Rotary Fondi piirkondadevaheline seminar toimub laupäeval, 24. märtsil 2012 Tamperes ning selle peamine teema on Future Vision Plan. Eelinfo leiate selle kuukirja lisast.

PIIRKONNA KOOLITUSMME

Meie piirkond korraldab neljapäeval, 12. jaanuaril 2012 alates kella 18.00 koolitussündmuse Helsingi Kalastajatorppas, mis on jätkuks eelmisel rotary-aastal käivitunud koolitusele ja kus keskse tähelepanu all on liikmete teadlikkuse suurendamine Rotaryga seotud küsimustes. Sündmus on mõeldud kõikidele piirkonna rotariaanidele ning seal keskendutakse rotary-tegevusele, mida viiakse ellu rahvusvaheliselt ja osalt väljaspool meie klubisid.
Et rotary-teadmiste suurendamine on oluline selleks, et meie liikmed tunneksid end klubides paremini, kutsun kõiki piirkonna klubide liikmeid koolitusel osalema. Kuukirja lisas on eelteatena vormistatud kutse sündmusele. Lõplik kutse saadetakse klubidesse hiljem, kuid juba nüüd tasub sündmust klubides liikmetele tutvustada.

PIIRKONNA ORGANISATSIOON 2012–2013

Kuukirja lisas leiate teadaande, milles DGE Harry Hedman otsib uusi soovijaid seal mainitud piirkonnaorganisatsiooni ametitesse rotary-aastaks 2012-13.

Teated

1. Maksude maksmisel RI-le või Rotary Fondile on oktoobris dollari kurss 1 USD = 0,74 EUR.

Head sügise jätku soovides,

Mikael Kietz
DG 2011 – 2012

Kuberneri kuukiri 4 – oktoober 2011

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid,

PIIRKONNAKONVERENTS 1–2.102011

Meie piirkonnakonverents peeti oktoobrikuu esimesel nädalalõpul Raaseporis ning korraldusliku külje eest vastutasid Ekenäs Rotaryklubi liikmed. Tahan avaldada tänu kõikidele osalejatele ja konverentsi korraldajatele. Meid oli koos kaaslastega kokku umbes 180 osalejat ja omaltpoolt võin sügava rahuloluga tõdeda, et sündmus koos selle erinevate osadega täitis kõik mu ootused. Saime taas kord näidata, et Rotary võib olla tõeliselt tore ja lõbus asi.

Järgmisel rotary-aastal on taas uus võimalus osaleda piirkonnakonverentsil. Ärge jätke seda kasutamata, sest piirkonnakonverents on suurepärane võimalus suurendada oma teadmisi Rotaryst ja kohtuda teiste rotariaanidega.

PIIRKONNA 1420 LIIKMESKONNA ARENG

Nagu olen juba PETSil ja klubivisiitidel rõhutanud, on meie piirkonna ja klubide liikmeskonna arvu tõusvas joones toimuv kasv eluliselt tähtis selleks, et piirkonna rotary-tegevus saaks elujõulisena edasi kesta. Klubide liikmeskonna suurendamist puudutavad eesmärgid on positiivsed ja klubides on neid peetud realistlikeks.

Statistika järgi oleme siiski kaotanud viimase kolme kuu jooksul umbes 25 liiget. Nüüd on aeg viia ellu klubide eesmärgid, millega on olemuslikult seotud nii uute liikmete juurdesaamine kui praeguste liikmete püsimine klubides.

Piirkonna liikmeskonnakomitee on koostanud klubidele selged soovitused uute liikmete hankimiseks ja praeguste liikmete säilitamiseks, need leiate selle kuukirja lisast. Kutsun teid üles tutvuma juhistega ja järgima neid klubide liikmete värbamisel. Tean, et mitmes klubis on liikmeskonnakasvu komitee, kes on liikmeskonna kasvu tagamiseks juba varem selliseid meetmeid ellu viinud. Neis klubides ongi areng olnud positiivne. Julgen siis lubada, et klubid, kus järgitakse neid soovitusi, märkavad varsti, et liikmeskond hakkab kasvama, kuigi see nõuab pidevaid pingutusi.

Munkkiniemi Rotaryklubi on 2010. aastal koostanud põhjaliku  liikmeskonda puudutava strateegia , mis sisaldab muuhulgas lõike klubi liikmeskonnaga seotud eesmärkidest, liikmete värbamisest ja selle vahenditest ning klubi liikmete kaasamisest klubi tegevusse. Asjasthuvitatutel soovitan pöörduda klubi past presidendi Matti Taipale poole (matti.taipale(at)elisanet.fi), kellelt saab e-posti teel  nimetatud dokumendi.

ROTARY FONDI KOOLITUS

Piirkond 1420 korraldab kolmapäeval, 26.11.2011 kell 18.00 Rotary Fondi seminari. Täpsemad juhised ja registreerimisinfo leiate selle kuukirja lisast.

Kutsun üles kõiki piirkonna klubisid osalema seminaril. Vähemalt klubi Rotary Fondi asjur peaks tingimata osalema ning juhul kui ta mingil põhjusel seda ei saa, tuleb registreerida klubist mõni muu liige. Rotary Fond on meie organisatsiooni oluline osa ja ilma tema toetuseta jääksid nii mitmedki kohalikud ja rahvusvahelised projektid ellu viimata.

MAAILMA LASTEHALVATUSE VASTU VÕITLEMISE PÄEV 24.10.2011

Meie piirkonna klubid osalevad tänuväärsel moel kogu Soomet hõlmaval karbikorjandusel lastehalvatuse vastu võitlemise päeval  24.10.2011. Korjanduse kaudu suurendatakse ka Rotary nähtavust ühiskonnas, samal ajal kui teised klubid koguvad raha lastehalvatuse hävitamiseks mõnel muul moel.

Soovin teile edu ja indu korjanduse läbiviimisel, et lõpuks saavutaksime oma eesmärgi – lastehalvatusest vaba maailma.

Need, kes on annetanud raha PolioPlus korjanduseks ajavahemikul 24–28.10.2011, saavad oma annetustega kahekordse kasu. Klubide presidentidele on saadetud asjassepuutuv teade, mis on igaks juhuks ka selle kuukirja lisas. Soovitan teil nimetatud kasu saamiseks järgida kirjas antud juhiseid väga täpselt.

TEADAANDED

1. Septembri osalemisstatistika tuleb sisestada SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.10.
2. Maksude maksmisel RI-le või Rotary Fondile on oktoobris dollari kurss 1 USD = 0,74 EUR.

Soovin teile kõikidele head jätkuvat sügist

Mikael Kietz
DG 2011 – 2012

Kuberneri kuukiri 3 – september 2011

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid!

Suvi on lõppemas ja rotary-tegevus hakkab elavnema.

Olen alustanud oma klubivisiite ja nende käigus on mulle selgunud, et mitmes klubis on tegevus üsna aktiivne. Klubide juhatuste ja rotariaanidega toimunud vestlused on andnud palju mõtteainet ning olen märganud, et paljudes klubides tehakse väga väärtuslikku tööd meie lähikonnas elavate inimeste heaks. On ka mitmeid klubisid, kus on hakatud aktiivselt suurendama liikmeskonda, mis on vältimatu meie tegevuse jätkumise tagamiseks.

Palun teid pöörata tähelepanu järgmistele teemadele.

1. Osalemisstatistika
Nagu teate, peab iga klubi pidama korraliste koosolekutel osalemise kohta statistikat, lisaks millele tuleb sekretäril sisestada osalemisraport Soome Rotary liikmete andmesüsteemi. Osalemisstatistika näitab, kui sageli osalevad klubi liikmed nädalakoosolekutel ja annab seega hea pildi juhatusele sellest, kui hästi klubil on õnnestunud oma liikmeid nädalakoosolekutele meelitada. Kui osalemisstatistika on pidevalt madal, tuleks kindlasti mõelda, kas klubi nädalakoosolekute programmis ei peaks tegema muudatusi.

Probleemiks on, et pool piirkonna klubidest jätab oma osalemisraporti Soome Rotary liikmete andmesüsteemi kaudu esitamata. Loodetavasti ei juhtu see põhjusel, et koosolekutel osalemisarvestust ei peeta, vaid pigem seetõttu, et raportid jäävad tähelepanematusest esitamata. Et osalemisstatistika annab olulist informatsiooni nii klubidele kui piirkonnale, kutsun üles kõiki neid klubisid, kes siiani ei ole oma osalemisraporteid esitanud, tegema seda edaspidi iga kuu 15. kuupäevaks läbi Soome Rotary andmesüsteemi.

2. Kuberneri valimine
Piirkonna kuberneriks rotary-aastal 2012–2013 saab DGE Harry Hedman (Munkkiniemi-Munksnäs) ja aastal 2013–2014 DGN Ilkka Torstila (Helsinki-Finlandia Hall). Pärast neid vajab piirkond taas uut kuberneri ning seetõttu palun klubidel esitada kubernerikandidaate rotary-aastaks 2014–2015, kasutades selleks kuukirja lisas olevat vormi.

Asjakohaselt täidetud vorm koos võimalike lisadega tuleb saata mulle suletud ümbrikus nii, et see jõuaks minuni hiljemalt 1.11.2011 kella 16.00. Ümbrikule tuleb märkida  ”Governor 2014–2015”. Pärast seda tähtaega saabunud ettepanekuid ei võeta arvesse.

3. Piirkonna lihtsustatud abirahade taotlemine
Klubidel on võimalus taotleda abirahasid nn  District Simplified Grants  fondist kohalikeks humanitaarprojektideks. Taotlused tuleb saata hiljemalt 15.10.2011 DRFCC Tapani Peltonenile aadressil tapani.peltonen(at)kontino.fi. Abiraha saaja peab esitama läbiviidud projekti kohta aruande, mille kokkuvõtte saadab piirkonna RF komitee edasi Rotary Fondile.
4. Võimalus osaleda kahes Matching Grant projektis
Soome Rotary Arstidepank valmistab ette kaht MG projekti, milles meie piirkonna klubid saavad osaleda rahastajatena. Tegemist on operatsioonisaali seadmete kogumise  ja transpordiga Ruanda Butare ülikooli haiglasse ja Ilembula haiglasse Tansaaniaas.
Huvilistel palun tutvuda lisas oleva Kari Tallbergi koostatud projektikirjeldusega.

5.END POLIO NOW töörühma algatatud korjandus
PDG Kari Kontula on saatnud meie piirkonna klubide presidentidele ja sekretäridele e-postiga kirja, milles ta räägib nn karbikorjandusest, mida tahetakse viia läbi 24.10.2011 ning millega kogutakse raha lastehalvatuse vastaseks tööks.

Nagu olen varem kirjutanud, on Rotary tähtsaim järgnevate aastate humanitaareesmärk lastehalvatuse hävitamine kogu maailmast ja tööd selle eesmärgi saavutamiseks tuleb toetada. Klubid ise teevad otsuse END POLIO NOW töörühma algatatud korjanduses osalemise kohta. Klubid peavad arvestama ka sellega, et neil tuleb endal kanda korjandusega seotud kulud. Meie piirkond ei ole selleks taotlenud PR granti.

Kari Kontula kiri ei kohusta klubisid korjanduses osalema ning klubid ei pea midagi erilist ette võtma, kui nad osaleda ei soovi.

6. Piirkonnakoosolek 2.10.2011
Piirkonnakonverentsi raames peetakse meie piirkonna üldkoosolek ja Soome Rotary piirkonna nr 1420 ry aastakoosolek. Piirkonnakoosoleku ja aastakoosoleku päevakava on kuukirja lisas.

Iga piirkonda kuuluv klubi peab valima, volitama ja saatma piirkonnakonverentsile vähemalt ühe valijamehe. Kui klubis on maksimaalselt 37 liiget, on klubil õigus ühele valijamehele. Kui klubil on 38–62 liiget, on õigus kahele ning 63–87 liikme korral kolmele  valijamehele. Liikmete arvu määramisel on aluseks kõige viimane poolaastaraport. Valijamees peab hääletamiseks osalema piirkonnakoosolekul ja esitama enne piirkonnakoosolekut klubi presidendi ja sekretäri allkirjadega volikirja. Täpsemad reeglid leiate RI põhikirja artiklist 15.050.

Eesti klubid võivad volitada ühe isiku esindama klubisid piirkonnakonverentsil ja tegutsema seal nende klubide valijamehena.

Rotary-dollar
Maksude maksmisel RI-le või Rotary Fondile on dollari kurss 1USD = 0.70 EUR.

Parimate tervitustega,

Mikael Kietz
DG 2011-2012

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.