Kuberneri kuukiri 5 – november 2011

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

KUU TEEMA: ROTARY FOND

November on nimetatud Rotary Fondi kuuks. Rotary Fond on rotary-tegevuse oluline osa ning ilma selleta jääks suurim osa Rotary rahvusvahelistest humanitaarprojektidest ellu viimata; sama kehtib ka paljude kohalike projektide kohta. Samas on hea pidada meeles, et ilma rotariaanide rahalise panuseta ei suudaks Fond varasid koguda ega humanitaarprojekte toetada. Juuli kuukirjas tõin välja oma seisukohad selle kohta, kuidas tuleks tänavu Rotary Fondile mõeldud klubide toetus suunata (Annual Programs Fund või PolioPlus programm). Palun teid tutvuda ka ülalnimetatud kuukirja lisas oleva selgitusega, eriti juhul kui teie klubis puudub selge arvamus, millisesse Rotary Fondi osasse rahad suunata.
Iga-aastase fondi toetamine on meie piirkonnas käesoleval rotary-aastal aeglaselt käivitunud. Nagu me kõik teame, tagastatakse pool klubide poolt iga-aastasesse fondi suunatud rahadest kolme aasta pärast piirkonnale. Tagastatava rahaga toetatakse klubide kohalikke humanitaarprojekte. Et alates 2013. aastast meie piirkonnas kehtima hakkav Future Vision Plan rõhutab ka kohalike projektide tähtsust, võib vähene toetus iga-aastasele fondile  tekitada probleeme, sest sellega vähenevad piirkonna võimalused kohalike projektide toetamiseks kolme aasta pärast.
Samas olen sügava rahuloluga pannud tähele, et klubid on üpris aktiivselt osalenud PolioPlus programmi rahade kogumises, osaledes näiteks End Polio Now komitee korraldatud korjanduses. Ise võtsin nimetatud korjandusest osa koos Espoo Rotaryklubiga kaubanduskeskuses Sello ja olin tõesti meeldivalt üllatunud rahva suurest soovist korjanduses osaleda. Korjandus on lisanud suurel määral ka Rotary nähtavust avalikkuse silmis, samal ajal kui projekt on ühendanud meie klubide liikmeid.

Õnnitlen kõiki piirkonna rotariaane ja klubisid omakasupüüdmatu töö eest Rotary eesmärkide saavutamisel.

Rotary Fondiga seoses teatan veel, et üleriigiline Rotary Fondi piirkondadevaheline seminar toimub laupäeval, 24. märtsil 2012 Tamperes ning selle peamine teema on Future Vision Plan. Eelinfo leiate selle kuukirja lisast.

PIIRKONNA KOOLITUSMME

Meie piirkond korraldab neljapäeval, 12. jaanuaril 2012 alates kella 18.00 koolitussündmuse Helsingi Kalastajatorppas, mis on jätkuks eelmisel rotary-aastal käivitunud koolitusele ja kus keskse tähelepanu all on liikmete teadlikkuse suurendamine Rotaryga seotud küsimustes. Sündmus on mõeldud kõikidele piirkonna rotariaanidele ning seal keskendutakse rotary-tegevusele, mida viiakse ellu rahvusvaheliselt ja osalt väljaspool meie klubisid.
Et rotary-teadmiste suurendamine on oluline selleks, et meie liikmed tunneksid end klubides paremini, kutsun kõiki piirkonna klubide liikmeid koolitusel osalema. Kuukirja lisas on eelteatena vormistatud kutse sündmusele. Lõplik kutse saadetakse klubidesse hiljem, kuid juba nüüd tasub sündmust klubides liikmetele tutvustada.

PIIRKONNA ORGANISATSIOON 2012–2013

Kuukirja lisas leiate teadaande, milles DGE Harry Hedman otsib uusi soovijaid seal mainitud piirkonnaorganisatsiooni ametitesse rotary-aastaks 2012-13.

Teated

1. Maksude maksmisel RI-le või Rotary Fondile on oktoobris dollari kurss 1 USD = 0,74 EUR.

Head sügise jätku soovides,

Mikael Kietz
DG 2011 – 2012

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.