Kuberneri kuukiri 3 – september 2011

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid!

Suvi on lõppemas ja rotary-tegevus hakkab elavnema.

Olen alustanud oma klubivisiite ja nende käigus on mulle selgunud, et mitmes klubis on tegevus üsna aktiivne. Klubide juhatuste ja rotariaanidega toimunud vestlused on andnud palju mõtteainet ning olen märganud, et paljudes klubides tehakse väga väärtuslikku tööd meie lähikonnas elavate inimeste heaks. On ka mitmeid klubisid, kus on hakatud aktiivselt suurendama liikmeskonda, mis on vältimatu meie tegevuse jätkumise tagamiseks.

Palun teid pöörata tähelepanu järgmistele teemadele.

1. Osalemisstatistika
Nagu teate, peab iga klubi pidama korraliste koosolekutel osalemise kohta statistikat, lisaks millele tuleb sekretäril sisestada osalemisraport Soome Rotary liikmete andmesüsteemi. Osalemisstatistika näitab, kui sageli osalevad klubi liikmed nädalakoosolekutel ja annab seega hea pildi juhatusele sellest, kui hästi klubil on õnnestunud oma liikmeid nädalakoosolekutele meelitada. Kui osalemisstatistika on pidevalt madal, tuleks kindlasti mõelda, kas klubi nädalakoosolekute programmis ei peaks tegema muudatusi.

Probleemiks on, et pool piirkonna klubidest jätab oma osalemisraporti Soome Rotary liikmete andmesüsteemi kaudu esitamata. Loodetavasti ei juhtu see põhjusel, et koosolekutel osalemisarvestust ei peeta, vaid pigem seetõttu, et raportid jäävad tähelepanematusest esitamata. Et osalemisstatistika annab olulist informatsiooni nii klubidele kui piirkonnale, kutsun üles kõiki neid klubisid, kes siiani ei ole oma osalemisraporteid esitanud, tegema seda edaspidi iga kuu 15. kuupäevaks läbi Soome Rotary andmesüsteemi.

2. Kuberneri valimine
Piirkonna kuberneriks rotary-aastal 2012–2013 saab DGE Harry Hedman (Munkkiniemi-Munksnäs) ja aastal 2013–2014 DGN Ilkka Torstila (Helsinki-Finlandia Hall). Pärast neid vajab piirkond taas uut kuberneri ning seetõttu palun klubidel esitada kubernerikandidaate rotary-aastaks 2014–2015, kasutades selleks kuukirja lisas olevat vormi.

Asjakohaselt täidetud vorm koos võimalike lisadega tuleb saata mulle suletud ümbrikus nii, et see jõuaks minuni hiljemalt 1.11.2011 kella 16.00. Ümbrikule tuleb märkida  ”Governor 2014–2015”. Pärast seda tähtaega saabunud ettepanekuid ei võeta arvesse.

3. Piirkonna lihtsustatud abirahade taotlemine
Klubidel on võimalus taotleda abirahasid nn  District Simplified Grants  fondist kohalikeks humanitaarprojektideks. Taotlused tuleb saata hiljemalt 15.10.2011 DRFCC Tapani Peltonenile aadressil tapani.peltonen(at)kontino.fi. Abiraha saaja peab esitama läbiviidud projekti kohta aruande, mille kokkuvõtte saadab piirkonna RF komitee edasi Rotary Fondile.
4. Võimalus osaleda kahes Matching Grant projektis
Soome Rotary Arstidepank valmistab ette kaht MG projekti, milles meie piirkonna klubid saavad osaleda rahastajatena. Tegemist on operatsioonisaali seadmete kogumise  ja transpordiga Ruanda Butare ülikooli haiglasse ja Ilembula haiglasse Tansaaniaas.
Huvilistel palun tutvuda lisas oleva Kari Tallbergi koostatud projektikirjeldusega.

5.END POLIO NOW töörühma algatatud korjandus
PDG Kari Kontula on saatnud meie piirkonna klubide presidentidele ja sekretäridele e-postiga kirja, milles ta räägib nn karbikorjandusest, mida tahetakse viia läbi 24.10.2011 ning millega kogutakse raha lastehalvatuse vastaseks tööks.

Nagu olen varem kirjutanud, on Rotary tähtsaim järgnevate aastate humanitaareesmärk lastehalvatuse hävitamine kogu maailmast ja tööd selle eesmärgi saavutamiseks tuleb toetada. Klubid ise teevad otsuse END POLIO NOW töörühma algatatud korjanduses osalemise kohta. Klubid peavad arvestama ka sellega, et neil tuleb endal kanda korjandusega seotud kulud. Meie piirkond ei ole selleks taotlenud PR granti.

Kari Kontula kiri ei kohusta klubisid korjanduses osalema ning klubid ei pea midagi erilist ette võtma, kui nad osaleda ei soovi.

6. Piirkonnakoosolek 2.10.2011
Piirkonnakonverentsi raames peetakse meie piirkonna üldkoosolek ja Soome Rotary piirkonna nr 1420 ry aastakoosolek. Piirkonnakoosoleku ja aastakoosoleku päevakava on kuukirja lisas.

Iga piirkonda kuuluv klubi peab valima, volitama ja saatma piirkonnakonverentsile vähemalt ühe valijamehe. Kui klubis on maksimaalselt 37 liiget, on klubil õigus ühele valijamehele. Kui klubil on 38–62 liiget, on õigus kahele ning 63–87 liikme korral kolmele  valijamehele. Liikmete arvu määramisel on aluseks kõige viimane poolaastaraport. Valijamees peab hääletamiseks osalema piirkonnakoosolekul ja esitama enne piirkonnakoosolekut klubi presidendi ja sekretäri allkirjadega volikirja. Täpsemad reeglid leiate RI põhikirja artiklist 15.050.

Eesti klubid võivad volitada ühe isiku esindama klubisid piirkonnakonverentsil ja tegutsema seal nende klubide valijamehena.

Rotary-dollar
Maksude maksmisel RI-le või Rotary Fondile on dollari kurss 1USD = 0.70 EUR.

Parimate tervitustega,

Mikael Kietz
DG 2011-2012

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.