Kuberneri kuukiri 9 – märts 2012

Austatud rotariaanid

Klubivisiitide põhjal tehtud hinnangud

Pärast piirkonna 73 rotary-klubi külastamist olen teinud järgmisi tähelepanekuid:

Piirkonna rotary-klubide liikmeskond vaheldub arvuliselt paarikümnest üle saja liikme. Klubi edukuse seisukohast ei ole aga otsustav mitte klubi liikmeskonna suurus, vaid et klubi ja eelkõige juhatuse liikmed ning president on

–    oma tegevusele pühendunud
– innovaatilised,  ja
– et klubi juhtidel on võime teisi liikmeid inspireerida ja innustada

Meie piirkonnas on mitmeid  väiksemaid klubisid, kus tehakse suurepärast rotary-tööd. Tuleb siiski meeles pidada, et väikesearvuline klubi on sageli haavatavam, kui mõelda liikmeskonna uuenemise seisukohalt ja samuti olukordades, kui mõni klubi juhtisikutest peaks olema sunnitud jätma klubi näiteks kodu- või töökohta vahetades.

Piirkonna  rotary-klubides viiakse läbi mitmeid ühiskasulikke projekte, millest väljaspool klubi ei teata sageli eriti midagi. Kandke palun hoolt selle eest, et klubi ühiskonda teenivast tegevusest antakse teada lehtedes, internetis ja meie piirkonna kodulehel.

Tundub ka, et piirkonna klubides on aastate jooksul viidud ellu väga kasulikke projekte, kuid vastutus nende eest on langenud põhiliselt ühe inimese õlgadele. Au rotariaanidele, kes jaksavad aasta-aastalt  sama projektiga tegeleda, kuid

–     lisades projektis osalevate klubi liikmete arvu lisatakse samas ka  ühtekuuluvustunnet
klubis
– igas projektis läheb aega-ajalt vaja lisajõudu
– ei saa eeldada, et sama inimene askeldab aasta-aastalt sama projektiga, sest mida pikemalt üks inimene on roolis, seda raskem on tema asendamine.

On olnud tore tõdeda, et piirkonnas on palju humanitaarprojekte, mida viiakse ellu koostöös mitme klubi ühisjõududega, nagu näiteks fosforilõksu, audioraamatu või Läänemere projekt, mainides vaid mõningaid.

Et saaksime tulevikus täiel määral nautida Rotary Fondi toetusi, millest sageli sõltub projektide mõju, on oluline, et projektid oleksid laiahaardelised. Laiaulatuslike projektide läbiviimiseks pean kõige sobivamaks 6-8 klubi hõlmavat asekuberneri territooriumi.

Meie piirkonnas on klubisid, kuhu kuulub 50 – 60 liiget, kuid korralistel nädalakoosolekutel osaleb neist ehk ainult 15 – 20 inimest. Nagu me kõik teame, ei õnnestu luua sõprussuhteid ja neid säilitada, kui klubi liikmed ei osale regulaarselt nädalakoosolekutel. Klubiliikmete lähedased  ja usalduslikud suhted tagavad selle, et suudame teostada ka  üsna keerulisi projekte.

See on üks oluline nädalakoosolekutel osalemise kohustuse põhjus. Osalemisstatistikat peetakse selleks, et juhatus ja presidendid oleksid kursis, kui ligitõmbavad on nädalakoosolekud ja ka klubi muud programmid ning võimaldavad võrrelda klubisid teistega. Osalemisstatistika koostamine ei ole seega mingi asi iseeneses ning seda ei ole loodud lisama sekretäride töökoormust, vaid osalemisstatistika on klubi juhatuse oluline abivahend.

Nimelt on tõsiasi, et  kõrge nädalakoosolekute osalemisprotsent  näitab, et klubitegevus on õnnestunud, madal osalemine taas on tõendus sellest, et tegevust on tuleks paremaks muuta..

Meil on piirkonnas endiselt  ligikaudu 20 klubi, kes ei teata oma osalemisstatistikat. Loodan, et alates veebruarist on selles osas oodata paranemist.

Lõpuks tähelepanek, mis on seotud klubikoosolekutel toimuva toitlustamisega. Olen ise kuulunud varsti  20 aastat klubisse, kus kõik liikmed söövad klubikoosolekul enne tegeliku päevakorra  juurde siirdumist. Ühine hetk söömiseks, milles kõik liikmed osalevad, loob ühtsustunde ja meeldiva atmosfääri.  Kui sööb vaid osa liikmetest, eriti kui samal ajal ülejäänud käsitlevad koosolekul tõstatatud küsimusi, põhjustab see ainult segadust ning on oht, et ühiste küsimuste käsitlemine kannatab.

Põhiline tähelepanekuna klubivisiitidest on jäänud siiski meelde, et piirkonna klubides tehakse eriti väärtuslikku rotary-tööd, millega on seotud aktiivsete liikmete lähedased sõprussuhted ja koos kaaslastega toimuvad programmid ning erinevad humanitaarprojektid, kaasa arvatud eriti elav noorsoovahetus.
Klubivisiidid on kuberneriaasta oluline osa ning tahan juba praegu tänada kõiki klubisid, presidente ja sekretäre ning asekubernere, ilma kelleta klubikülastused ei oleks õnnestunud.

Teadaanded

1. Changemaker Award tunnustuse taotlused tuleb saata kubernerile posti teel, aadressile DG Mikael Kietz, Haukantie 12, 10640 Dragsvik, hiljemalt 15.3.2012. Presidendi tunnustuse saamiseks tuleb saata taotlusvorm kubernerile hiljemalt 6.4.2012.
2. Helsingi Barokiorkestri 15. aastapäeva  tähistav pidulik kontsert toimub 1.4.2012 Muusikamajas. Helsinki International Rotary Club korraldab kontserdiga seoses korjanduse. Vt. Lisas olevat kuulutust.
3. Rotary-dollari kurss, mida kasutatakse RI-le maksude sooritamisel või Rotary Fondile annetuste tegemisel, on USD = 0,77 EUR.

Kevadtervitustega,

Mikael Kietz
DG

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.