Kuberneri kuukiri 7 – jaanuar 2012

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

LIIKMESKONNA KÜSIMUSED

Meie piirkonna selle rotary-aasta peamine eesmärk on pöörata langustrendis olev liikmeskonna areng kasvusuunda. Äsja minuni jõudnud rotary-aasta esimese kuue kuu statistika (vt. lisa) näitab, et esialgu ei ole meil õnnestunud seda eesmärki saavutada. Piirkonna liikmete arv on langenud 13 inimese võrra ehk seisuga 31.12.2011 oli piirkonnas 3.140 rotariaani, neist Eestis 490. Kokku on Soome rotariaanide arv langenud 98 liikme võrra.
Eestis on liikmeskonna kasv olnud positiivne ja lisandunud on 12 liiget, mis ületab tulemusena kõiki Soome piirkondi!
Õnnitlen Eesti rotary-klubisid suurepärase tulemuse eest!

Tean, et ka piirkonna Soome klubides tehase pidevalt ja aktiivselt tööd uute liikmete hankimiseks ning  olemasolevate liikmete säilitamiseks. Tahan tänada ka Soome klubisid ja nende juhtkondi pingutuste eest meie ühise eesmärgi nimel. Tean, et paljudes klubides on saavutatud üpris häid tulemusi uute liikmete hankimises.
Meil on veel pool aastat aega seatud eesmärgi saavutamiseks ja piirkonna liikmeskonnakomitee kavatseb korraldada kevadel seminari, mis keskendub liikmete lisandumise ja olemasolevate liikmete aktiveerimisega seotud küsimustele, pakkudes ka häid näiteid õnnestunud juhtumitest. Ärge siiski jääge seminari ootama, vaid viige juba praegu kõik kavandatud liikmete hankimise plaanid ellu, et saaksime minna järgmisele aastale vastu  endisest paremini ettevalmistununa meie tegevuse uute väljakutsete suhtes.

PIIRKONNA PROJEKTID

Nagu mäletate, kutsusin  detsembrikuu kuukirjas klubisid üles teatama tähtajaga 15.1.2012 oma projektidest piirkonna  sekretärile Mikko Suotsalole, et saaksime informeerida neist ka teisi rotariaane. Mõned teadaanded projektidest on saabunud, kuid suurem osa klubide projektidest on veel teatamata.

Seega tuletan klubidele, kes ei ole veel oma projektide kohta  infot saatnud, saatma nii andmed  kui projekti lühikirjeldus (vt. eelmine kuukiri) hiljemalt 15.1.2012. Informatsiooni  jagamine teistega aitab lisada üldist huvi projektide vastu ja võib sellega suurendada nii rahalisi kui inimressursse projektide eesmärkide saavutamiseks.

Teadaandeid:

Maksude maksmisel RI-le või Rotary Fondile kasutatakse dollari väärtuse ekvivalendina nn rotary-dollarit. Selle praeguse hetke kurss on 1USD = 0.74 EUR.

Rotary-aasta 2011 – 2012 klubiametnikud tuli sisestada Soome Rotary andmesüsteemi ja RI Member Access süsteemi enne 2011.a lõppu. Klubidel, kes ei ole seda veel teinud, tuleb viivitamata asi korda ajada.

SAR maksud tuli maksta 1.1.2012. Samaks tähtajaks tuli saata täidetud poolaastaraportid RI-le.

Detsembrikuu osalemisraportid tuleb teatada hiljemalt 15.1.2012 Soome Rotary infosüsteemi kaudu.

Rotary-teatmikus, mis saadetakse kõikidele Soome ja Eesti rotariaanidele, ehk kokku umbes 11.860 liikmele, avaldatakse ka reklaame, millega soovime korvata tõusnud tootmiskulusid. Lisas reklaamide meediakaart. Palun selgitage oma klubides, kas teie hulgas leidub ettevõtjaid,  kes sooviksid reklaamida oma tegevust, toetades samal ajal sellega rotary-tegevust ja paluge neil saata reklaamid Rotary-büroosse 2012.a  veebruari lõpuks.

Soome Rotary tõlketoimkond, kes tõlgib ja toimetab soome keelde olulist rotary-kirjandust,  vajab endi hulka tegevuse tõhustamiseks ühe või kaks keeleoskajat (inglise-soome) inimest oma ressursse täiendama. Palun võtke kontakti jaanuari jooksul: Rune Eklund 0400 829 726.

Rotary Ski sündmus toimub Messiläs 11.3.2012. Lisainfo leiate lisast.

Rotary-tervitustega,
Mikael Kietz
DG 2011 – 2012

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.