Kuberneri kuukiri 6 – detsember 2011

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

INFO PIIRKONNA PROJEKTIDE KOHTA

Oma klubivisiitidel olen märganud, et klubid osalevad aktiivselt mitmetes projektides. Ilmselt on olukord siiski selline, et paljudes klubides puudub info teiste klubide projektide kohta ning seetõttu saavad rotariaanid osaleda ainult oma klubide projektides. Kannatavad ka klubide võimalused kaasata teisi klubisid oma projektidesse.

Piirkonna projektide kohta olemasoleva info kättesaadavuse parandamiseks oleme otsustanud lisada piirkonna veebilehele rubriigi, kust kõik saaksid lugeda piirkonnas käimasolevate projektide kohta, kaasa arvatud lühike projektikirjeldus ja kontaktandmed. See annab kõikidele piirkonna kodulehe külastajatele võimaluse tutvuda ja osaleda koostöös projekti vedava klubiga. Soovime jõuda niikaugele, et see loetelu kataks kõik olemasolevad projektid ning projekte juhtivad klubid peavad andmed ajakohasena,  saates info muutuste või projekti lõppemise kohta piirkonna sekretärile.

Seega kutsun üles kõiki piirkonna klubisid saatma e-postiga hiljemalt 15.1.2012 piirkonna sekretärile mikko.suotsalo(at)pp.fi ja info(at)rotary.ee järgmised andmed:

– Projekti juhtiva klubi ja projekti nimi
– Lühike (maksimaalselt 5 rida) kirjeldus projekti sisu ja kestuse kohta
– Projekti eest vastutava inimese kontaktandmed

Piirkonna kõikide projektide loetelu avaldatakse piirkonna kodulehel kohe, kui oleme saadud materjali töödelnud sobivasse vormi.

ROTARY IN ACTION – 1420

Tuletan meelde, et piirkonna kõikidele rotariaanidele mõeldud iga-aastane koolitus peetakse Helsingis Kalastajatorppa hotellis neljapäeval, 12.1.2012. Enne koolitust on meil võimalus osaleda Munkkiniemi Rotaryklubi korralisel koosolekul ja nautida buffet einet. Lähemat infot leiate lisa olevast programmist.

Koolitus pakub suurepärase võimaluse õppida midagi uut, tutvuda piirkonna rotariaanidega ja tunda end hästi parimas võimalikus seltskonnas.  Palun klubide juhtkondi kanda hoolt selle eest, et sündmusel osaletaks igast klubist rohkearvuliselt.

PETS 2012

President Elect Training Seminar (PETS) toimub kevadel 2012 varasemast erinevalt kahes osas.
Palun teid tutvuda lisatud infoga ja kindlustada, et klubi oleks asjakohaselt esindatud.

LÕPUKS

Lõpuks tahan teid kõiki tänada lõppenud aasta eest ning soovida teile häid jõule ja õnnelikku uut aastat.

Meie piirkonna klubid ja nende liikmed on tänavu taas näidanud, et meie liikmeskonnas on nii soovi kui suutlikkust saavutada Rotary-tegevuse kõrged eesmärgid, mille hulgas nii  tutvussuhete loomisel ja hoidmisel, ühiskonna teenimisel ja eetiliste väärtuste kõrgelhoidmisel kui rahu ja sallivuse edendamisel on keskne positsioon.

Mikael Kietz
DG 2011 – 2012

Teadmiseks:
Maksude maksmisel RI-le või Rotary Fondile on oktoobris dollari kurss 1 USD = 0,74 EUR.

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.