Kuberneri kuukiri 12 – juuni 2013

KUBERNERI KUUKIRI PIIRKONNA 1420 ROTARIAANIDELE
Head rotariaanid

Unustamatu rotary-aasta 2012–2013
Märtsis 2012 toimunud PETSil võtsin endale motoks ”Unustamatu rotary-aasta”, mis pidi tähistama seda, et  jooksval rotary-aastal  peaks igaüks ise vastama meie organisatsiooni väljakutsetele ja püüdma leida meie tegevusele konstruktiivset sisu. Asja mõte on selles, et järeltulevad põlvkonnad peaksid rotary-tegevust sama tähendusrikkaks kui meie praegusel ajal. Samal ajal ja samal eesmärgil viis Rotary Fond läbi oma ajaloo suurima muutuse, lihtsustades oma tegevust nii peakontori tasandil kui kohtadel. Samal moel on muutuv keskkond esitanud väljakutseid nii klubide kui piirkonna tasandi juhtidele. Detailidesse laskumata võin väita, et need muutused on värskendanud klubisid ja asetanud nad ”põhimõtteliste küsimuste” ette. Meil on õnnestunud muuta möödunud rotary-aasta kõikidele unustamatuks.

Mõned tähelepanekud meie tegevuse kohta.
Läänemere projekt oma kõikides vormides ja Future Vision Plan on olnud piirkonna tasandil tähelepanuväärsed tegevusvormid.
Hannele Kauranne juhitud Läänemere komitee on jätkanud valgustustegevust ja viinud läbi mitmeid erinevaid seminare, mida Katajanokka klubi on omalt poolt aidanud kontsertide ja esitlustega. Uus nähtus on koostöö Baltic Sea Action Group’iga. Oleme andnud neile lubaduse tegutseda ka edaspidi Läänemere heaks. Esimeses etapis on olnud kaasatud  Loviisa, Porvoo, Espoo ja Hango klubid primus motor’itena. Alates sügisest laieneb tegevus kõikidesse seda soovivatesse piirkonna klubidesse.

Future Vision Plan ehk uue nimega Rotary Fondi strateegia on käivitatud ja meie piirkonnas on moodustatud regionaalsed Rotary Fondi töörühmad. Nende ülesanne on kanda hoolt selle eest, et kõik klubid oleksid teadlikud Rotary Fondi toetuste saamise võimalustest ning olla abiks rahade hankimisel. Kui mõni klubi ei ole veel nimetanud oma esindajat töörühma, palun võtta ühendust oma regiooni AG-ga.

Meie piirkonnast on järgmiseks aastaks töös 7 District Grant’i taotlust ja 1 Global Grant’i taotlus. Neist viimase eest vastutab Pasila klubi, kus on juba mitu aastat tehtud tööd Namiibias asuva Martti Ahtisaari kooliga. Sinna on koostamisel uus õpetajate koolitusprogramm. Lisainformatsiooni saab Juha Kuronenilt.

On olnud ka pettumusi, neist suurim oli Kilimandžaaro haiglaprojekti läbikukkumine Soome välisministeeriumi  rahastusest keeldumise tõttu.

Lastehaigla projekt
Selle kohta saadetakse veel eraldi teadaanne enne puhkustehooaja algust. Tegemist on 20 eurose annetusega liikme kohta aastas järgmise kahe aasta jooksul.  Selle kohta, kelle ülesanne on lastehaigla ehitamine ja selle rahastamine, võib olla erinevaid seisukohti. Rotariaanid on siiski alati minemas aitama sinna, kus riik või vald ei ole olnud suutelised tegutsema ja nii teeme me ka sel korral.

PHF tunnustused  kiiduväärt rotariaanidele
30. mail 2013 toimunud pidulikul sündmusel Katajanokka Kasiinos sai ligi 40 kiiduväärt rotariaani  piirkonna taotletud PHF tunnustused. Seekord anti tunnustused pikaajaliselt ja tulemusrikkalt klubi põhitööd teinud inimestele. Veelkord palju õnne kõikidele PHF tunnustuse saanutele.

Eesti ülevaade
Kevadel külastasid piirkonna esindajad  usinalt mitmeid Eesti klubide üritusi, nii nagu see on olnud kombeks sa Soome poolel. Külaskäigud on tugevdanud arusaama sellest, et klubitasandil on piirkond 1420 väga  võrdne ja ühte mõõtu. Väljakutseks Eesti rotariaanlusele on meie organisatsiooni elitaarne ja suletud olemus, mis on tugevas vastuolus Rotary Internationali praeguste eesmärkidega. Aeg-ajalt esilekerkiv natsionalistlik mõttemaailm ja selle raamides toimuv tegevus solvab kõiki Rotary põhiväärtusi ning seda võib pidada suureks riskiks rotariaanluse vabale kasvule Eestis.

Nagu mitmed kubernerid enne mindki on öelnud, on kahju, et me ei kasuta paremini meie ühise piirkonna loodud mitmekülgseid tegevusmudeleid ja ressursse.
Tänan kogu toetuse ja rotariaanliku ühisvaimu eest, mida olen saanud Eesti klubide liikmetelt ja omalt poolt loodan igakülgselt toetada Eesti rotariaanluse kasvamisega seotud eesmärke.

LÕPUKS
Tänan piirkonna 1420 kõiki liikmeid, klubiametnikke, piirkonna juhte ja eriti abikuberneride meeskonda hea ja konstruktiivse töö eest täna, ” unustamatul rotary-aastal”. See aasta ei kordu enam kellelegi meist. Järgmisel aastal täidan Rotary Fondiga seotud ülesandeid ja BSAG koostööd, nii et nendega seoses kohtume kindlasti.
Järgmisel aastal võtab ratta oma hoolde Ilkka Torstila koos oma tiimiga.

SUUR TÄNU TEILE KÕIGILE

Tulevane programm ja rotary-dollar
DG Ilkka Torstila avaldab oma esimeses kuukirjas järgmise sügise sündmuste kalendri.

Rotary-dollar on endiselt 0.77 eurot.

Ilusat suve soovides

Harry Hedman
DG 2012–2013
DRFC 2013–2016

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.