Kuberneri kuukiri 1 – juuli 2011

Rotary-aasta vahetub

1. juulil 2011 on Rotary aastavahetus ja kätte on jõudnud aeg tänada minu eelkäijat PDG Hannu Ervamaad tema omakasupüüdmatu töö eest Rotary ja eelkõige piirkonna 1420 heaks. Hannu ametiaastal on käivitatud mitmeid algatusi, mille vilju saame nautida järgmistel aastatel. Mainiksin siin Dicole platvormi, mille kasutuselevõtmine piirkonnasisese ja -välise kommunikatsioonivahendina avab täiesti uued võimalused meie piirkonna liikmete ja rotary-ametnike vahelises suhtlemises ja loob suurepärased eeldused Rotaryst positiivse kuvandi loomiseks  avalikkuse silmis. Meie piirkonnas on asutatud rühm nimega Action Group, mille ülesanne on toetada klubisid, kus on tekkinud raskused rotary-tegevuse poolt esitatud väljakutsetega toimetulekul. Hannu ametiaastal on ka Eesti klubid endisest tihedamalt liidetud piirkonna organisatsiooniga.

Koos tänusõnadega kõikidele eelneva aasta presidentidele ja rotary-klubide ametnikele tahaksin õnnitleda värskelt ametisse astunud presidente ja teisi ametnikke. Edukas rotary-tegevus nõuab ka pädevaid juhte. Teil on nüüd ainulaadne võimalus saavutada oma eesmärgid ja aidata abivajajaid koostöös võimekate ja motiveeritud rotariaanidega.

RI presidendi Kalyan Banerjee alanud rotary-aasta teema on ”Kuula oma südant, et aidata teisi”. Peame seega järgima oma südame häält kui viime ellu Rotary tunnusmõtet ”Service Above Self”. Pere ja lähemad omaksed moodustavad tuuma, mille eest peame kandma hoolt, kuid samal ajal ammutame sealt ka jõudu oma ülesannete täitmiseks. Peame jätkama sellega, mis on meile edu toonud, näiteks lastehalvatuse hävitamisega ning peame muutma seda, milles me ei ole nii edukad, näiteks uutele rotariaanidele võimaluste pakkumises osalemaks Rotary tegevuses.

Ka Rotary Fondi toetamine on oluline osa rotary-tegevusest. Ilma Rotary Fondi kaasabita ei ole Rotary võimeline saavutama oma humanitaartegevusele seatud eesmärke. Sellega seoses palun teid tutvuda kuukirja lisas oleva teatega klubidele, kus avan lühidalt oma seisukoha fondi toetamise osas.

Kõikide nende teemade juurde pöördun tagasi nii oma järgmistes kuukirjades kui kohtumistel piirkonna rotariaanidega.

Teadaanded

1. Juhul, kui piirkonna rotary-klubid ei ole veel täitnud ” Aktiivse Rotary-klubi tegevuskava”, palun teha seda esimesel võimalusel ning  saata täidetud ankeet asekubernerile, kes toimetab selle edasi mulle.
2. Piirkonnas võetakse kasutusele suhtlusplatvorm Dicole, mis hakkab asendama piirkonna praegust kodulehte. Platvormi juba kasutatakse piirkonna poolt Läänemere projektiga seoses. Platvormi kasutuselevõttu valmistatakse ette suve jooksul ning selle kasutamise kohta korraldatakse eraldi info/koolitusüritus.
3. Soome Rotary End Polio Now töörühma juhtimisel viiakse Soome rotary-klubides 24.10.2011 läbi korjandus, millega kogutakse raha lastehalvatuse kaotamiseks. Piirkond kutsub klubisid üles osalema korjanduses, kuid nii otsuse osalemise kohta kui korjanduse praktilise läbiviimise teevad klubid ise. Riikliku loa korjanduse läbiviimise kohta hangib SR. Lisainformatsiooni saab järgmistest kuberneri kuukirjadest.
4. Juulis tuleb teha poolaasta raport (SAR) ja saata see RI  Zürichi büroosse. Raportil peab olema nii  presidendi kui sekretäri allkiri.
5. Juulis tuleb maksta RI per capita maksud poole aasta eest.
6. Juuni osalemisstatistika tuleb kanda SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.7.
7. Soome Rotary liikmetele mõeldud veebilehel on tehtud järgmised muudatused: 1) SR teenetemärkide reeglid, 2) Vorm SR teenetemärkide andmiseks, 3) SR reeglid ja tegevusjuhised.
8. 1.-2.10.2011 korraldatakse Raaseporis kutsekõrgkoolis Novia piirkonnakonverents ja piirkonnakoosolek . Governors Ball toimub Dragsviki ohvitseride klubis. Soovime luua kõrgetasemelise ja rõõmsa sündmuse ning samas hoida osalemistasu mõõdukana. Märkige toimumisaeg juba nüüd kalendrisse ja osalege sündmusel. Kaaslastele korraldatakse paralleelne mitmekesine programm. Informatsiooni registreerimise ja programmi kohta saadetakse klubidele juuli/augusti vahetusel.
9. Maksude maksmisel RI-le või Rotary Fondile kasutatakse dollari väärtuse ekvivalendina nn rotary-dollarit. Selle praeguse hetke kurss on 1USD = 0.70 EUR.
Soovin teile kõikidele rikast suve ja head rotary-meelt.

Mikael Kietz
DG 2011-2012

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.