Kuberneri kuukiri 10 – aprill 2010

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

Oleme siirdunud suveaega. Aianurkades sulamata lumi meenutab siiski, et suvi pole meile veel kätte jõudnud, rotary-aastast on neljandik järel. Hästi kasutades piisab sellest suurepäraselt pooleliolevate projektide lõpetamiseks vastavalt plaanidele. Nüüd on ka aeg kannustada tulevast presidenti ja juhatust seadma järgmise rotary-aasta eesmärke. Olgu kevadpäikesest innustatuna meie sihid auahned. Rotary tulevik on endiselt teie kätes.

Aprilli Paul Harrise tsitaat

Whatever Rotary may mean to us, to the world it will be known by the results it achieves. (Message to 1914 RI Convention, Houston, USA)

Rotary Internationali kuu teema

RI on nimetanud aprilli rotary-väljaannete kuuks. See on loomulik jätk märtsikuu lugemis- ja kirjutamisoskuse  teemale. Rotary-väljaannete vahendusel saame uusi mõtteid rotariaanlusest ja rotary-tegevusest ning võime anda teistele teada oma mõtetest. Rotary-väljaanded sündisid juba organisatsiooni varases staadiumis. 1911.a jaanuaris kirjutas Paul Harris 6000-sõnalise essee praktilisest rotariaanlusest  ning soovis seda jagada maailma kahetuhandele rotariaanile. RI-l ei olnud selliseks postituseks aga piisavalt raha. Lahenduse pakkus ajakiri, mille kulud kaeti reklaami eest saadavast rahast. Nii sai alguse esimene rotary-väljaanne The Rotarian.

Tagamaks kõikidele info kättesaadavuse on RI määranud, et rotary-klubid peavad tellima igale liikmele kas ajakirja The Rotarian või mõne muu rotary-väljaande. Põhjamaades on ühine ”muu rotary-väljaanne” Rotary Norden, mis on tellitud peaaegu kõikidele rotariaanidele. Erandiks on arusaadaval põhjusel meie piirkonda kuuluvad Eesti klubid. Põhjamaade sarnase väärtusmaailma ja ühiskonna tõttu on ühine ajakiri teoorias hea ja majanduslikult soodne lahendus. Teooria ja tegelikkus lahknevad aga ka sellel juhul.

Suurim probleem on, et Põhjamaadel ei ole ühist keelt. See kummutab idee kõiki Põhjamaid haaravast lugejaskonnast. Kui palju inimesi väljaspool Soomet loeb soomekeelseid artikleid? Ja kui palju soomlasi loeb norra- või taanikeelseid ülevaateid? Soomes jääb neli viiendikku Rotary Nordenist sageli mõttetuks. Pole siis ime, et üks kuberneri klubivisiitide, piirkonnanõupidamiste ja piirkonnakoosolekute pidev teema on rahulolematus Rotary Nordeniga.

Mida siis tuleks teha? Kui eesmärk on Põhjamaade-vahelise infovahetuse parandamine, peaks Rotary Nordeni artiklitele lisatama ingliskeelne kokkuvõte. Kui aga oluliseks peetakse riiklikku infovahendust, võiks Rotary Nordenist teha internetiversiooni, kus oleks avaldamisruumi kõikidele heatasemelistele artiklitele. Internetileht võiks samal ajal levitada infot ka Rotarysse mittekuuluvatele inimestele ülevaloleva Paul Harrise tsitaadi vaimus.

Veel suurem muutus oleks Rotary Nordeni asendamine riiklike väljaannetega. Ka sellised väljaanded võiksid levitada rotary-informatsiooni mitterotariaanidele. PDG Kari Tallberg on Rotary Nordeni värskeimas numbris 2/2010 viidanud, et tee riiklike lehtedeni on juba RI nõuete tõttu pikk ja kivine. Seda ei võeta ette ilma täpse kaalutlemise ja plaanita.

Rotary-klubi on Rotary süda. Ka väljaannete küsimuses on olulised klubide vajadused ja tahe. Klubid vajavad oma valikutegemise aluseks informatsiooni erinevate arengute heade ja halbade külgede, teostamisvõimaluste ning loomulikult ka tekkivate kulude kohta. Sellise ülevaate tegemise algatus võiks tulla Soome Rotarylt ning mida rohkem klubisid seda soovib, seda suurema kindlusega see toimub.

Kohustuslikud toimingud

  • Klubide sekretäridele on saadetud Soome Rotary ja meie piirkonna aastamaksude arve. Maksud tuli sooritada märtsi lõpuks, kuid mõnedel klubidel on see veel tegemata.
  • Mõni klubi ei ole veel saatnud RI-le poolaasta-aruannet ja maksu (SAR). Kadunud poolaastamaksu arve asemele võib pintida välja uue RI Member Access süsteemist.

Aktuaalset

  • Märtsi osalemisstatistika tuleb sisestada SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.4.2010.
  • PETS-i materjalid ja seminaril tehtud fotod leiab piirkonna kodulehelt.
  • Klubid võivad tellida Rotary-büroost voldiku Perustietoa Rotarysta 2009. Rotary-büroole tuleb tasuda vaid postikulud. Tellimisvormi leiate Soome Rotary kodulehelt.
  • Soome Rotary sisemiseks kasutuseks mõeldud lehekülgi on täiendatud. Täienduste loetelu on lisas.
  • Tamperee Jussinkylä Rotaryklubi korraldab 11.–12.6. Rotary-golfi Soome meistrivõistlused Golf Pirkkala väljakul. Kutse leiate lisast.
  • Meie tsooni 2010.a rotary-seminar toimub 8.–10. oktoobril Aalborgis, Taanis. Kutse on lisas.

Rotarydollar

Rotary-dollari kurss aprillis on 1 USD = 0,73 EUR.

Helget aprillikuud!

Aatos Lahtinen
DG 2009–10

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.