Kuberneri kuukiri 9 – märts 2010

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

Meie piirkonnas on üle pika aja korralik talv. Seoses sellega on selgunud, et meie ühiskond ei ole enam selleks piisavalt ettevalmistunud. Rongid hilinevad või jäävad üldse tulemata, kõnni- ja sõiduteed on muutunud läbitamatuteks, katused jooksevad läbi või vajuvad isegi kokku. Probleemiks on ülisuur kogus lund, mida praeguse koristusvõimsuse juures ei suudeta enne järgmist tuisku minema lükata. Meie linnaossa asutati suurt protesti põhjustanud pagulaste vastuvõtukeskus. Selle elanikud haarasid omaalgatuslikult lumelabidad, et aidata helsinglasi, kelle pargitud autod olid lumekuhjade alla jäänud ning koos lumega heideti minema ka suur hulk eelarvamusi. Meie, rotariaanid võiksime võtta sellest eeskuju. Sellise talve ajal on meil kuhjadena võimalusi täiesti konkreetselt ühiskonda teenida ja meie tegevust tuntuks muuta. Haarakem siis kinni sellest ülaltpoolt antud võimalusest!

Märtsikuu Paul Harrise tsitaat

The thoughts of others are as necessary to one’s mental well-being as food is necessary to one’s physical well-being. (The Founder of Rotary)

Rotary Internationali kuu teema

RI on nimetanud märtsi lugemis- ja kirjutamisoskuse kuuks. Nende oskuste olemasolu võimaldab infovahetust, mis on olnud ja on ka edaspidi ühiskonna arengu jaoks otsustav tegur. Esmapilgul võiks arvata, et me võime neis küsimustes teha midagi arengumaade heaks, sest meil siin oskavad kõik lugeda ja kirjutada. See ei ole kahjuks päris tõde. Märtsikuu teema raames leiab hulganisti ülesandeid lahendamiseks ka kodumaiste projektide abil. Sihtrühmaks võivad olla pagulased või inimesed, kellelt haigus või õnnetus on need oskused röövinud. Lisaks sobib teemaga suurepäraselt elektroonilise informatsiooni lugemiseks ja kirjutamiseks vajalike oskuste arendamine. See tänapäeva ühiskonna  täisväärtuslikuks liikmeks olemise jaoks vajalik oskus on puudulik eriti vanematel inimestel.

Abi Haitile

Rotariaanid kogu maailmast osalesid mitmel moel Haiti maavärina ohvrite abistamises. Soome piirkondade ühisprojekt oli rotariaan Tom Hendersoni valmistatud Shelterboxide saatmine kodust ilmajäänute esmaseks abiks. Korjanduse viimane tähtaeg 15.2 on nüüd möödunud. Soome ja Eesti rotariaanide annetatud üle 92 000 euro eest saadeti Haitile üle 160 Shelterboxi ajutiseks peavarjuks või haiglate vajaduseks. Meie piirkonnas osales rotariaane üle 45 klubist. Annetusi kogunes 28 Shelterboxi jaoks ehk üle 15 400 euro. Suurim annetus tuli Helsinki Koillinen klubilt. Lisaks sellele osalesid mõned klubid Haiti abistamises kiriku, välisabi või mõne muu vastava organisatsiooni kaudu. Tänan südamest kõiki korjanduses osalenuid, teie abi oli vajalik ning see läks tõelise vajaduse katteks.

Veebilehe võistlus

Soome Rotary kuulutas eelmisel aastal välja parima rotary-klubi veebilehe  võistluse. Mul on hea meel teatada, et võistluse seekordne võitja on meie piirkonna klubi, Espoo Meri. Palju õnne võitjale!

Presidendi tunnuskiri

Tuletan veelkord meelde, et RI presidendi tunnuskirja sooviv klubi peab saatma mulle kinnituse tunnuskirja programmi eesmärkide saavutamise kohta hiljemalt 31.3.2010. Eesmärgid ja kinnituse vormi leiate SR liikmetele mõeldud lehelt.

Kohustuslikud toimingud

• Kaugeltki kõik klubid ei ole veel teinud ära RI poolaasta-aruannet (SAR). Neil, keda see puudutab, tuleks kiiresti tegutseda. Kohe on saabumas RI esimesed meeldetuletuskirjad.

Aktuaalset

• Märtsikuu osalemisstatistika tuleb sisestada SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.3.2010.
• Soome Rotary sisemiseks kasutuseks mõeldud lehekülgi on täiendatud. Täienduste loetelu on lisas.
• Kankaanpää rotary-klubi korraldab 6.3. Snow Golf’i. Kutse on lisas.
• RI annab klubidele taotluse alusel RI Significant Achievment Award tunnustusi. Taotlused tuleb saata kubernerile hiljemalt 11.3.2010. Taotlusvorm on lisas.

Rotary-dollar

Rotary-dollari kurss märtsis on 1 USD = 0,73 EUR. Kurss tundub olevat tõusmas, seetõttu võiksid need klubid, kes kavandavad kevadeks hankida PHF tunnustusi, kuid ei ole veel nõutud 1000 USD maksnud, tegutseda kiiresti.
Lumiste märtsitervitustega,

Aatos Lahtinen
DG 2009–10

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.