Kuberneri kuukiri 12 – juuni 2010

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

Einsteini relatiivsusteooria järgi kulub aeg seda aeglasemalt, mida kiiremini me ise liigume. Füüsikast pärit tõde on, et me liigume peadpööritava kiirusega. Maakera pöörlemiskiirus ümber oma telje viib meid edasi 230 meetrit sekundis. Maa jookseb oma orbiidil Päikese ümber 30 kilomeetrit sekundis ja Päike omakorda kihutab mööda Linnurada 220 kilometrit sekundis.

Hoolimata sellest hoost tundub mulle, et viimasel aastal on aeg Einsteini eirates kapanud käsitamatu kiirusega. Just äsja olime rotary-aasta alguses ja nüüd oleme juba jõudmas selle viimasesse kuusse ning mina kirjutan oma kuberneriaasta viimast kuukirja. Meeles välgatab möödakihutavaid pilte  rohkeid elamusi pakkunud klubivisiitidest, rikastavatest vestlustest  klubide juhatustega, klubide plaane enesekindlalt tutvustavatest presidentidest, innukast jutuvadast enne koosoleku algust. Meelde tuleb sõbralikkus, millega mind ja Sirkka-Liisat võeti klubides vastu ja hoolitsus, millega meid läbi koosoleku ümbritseti. Kõik need mälestused säilivad meie mälus kui kingitus, mille kuberneriaasta meile andis. Jah, Sirkka-Liisa ja minä oleme saanud palju sellest aastast. Oleme samas ka õppinud Rotary kohta rohkem selle aasta jooksul kui kõikidel varasematel aastatel kokku.  Loodan, et see positiivne tunne ei ole ühepoolne, vaid et meie külaskäikudest on olnud ka teile, head sõbrad rotariaanid, rõõmu ja kasu ning see on aidanud teid oma tegevuses klubi ja selle projektide heaks. Pidage meeles, et Rotary tulevik on endiselt teie kätes.

Juunikuu Paul Harrise tsitaat

The foundation upon which Rotary has been built is friendship; on no less firm foundation could it have stood. (The Founder of Rotary)

Rotary Internationali kuu teema

RI on nimetanud juuni rotary-sõpruse kuuks.  Noor Chicagosse kolinud jurist Paul Harris tundis alguses end seal üksikuna ja igatses sõprust. Ta oleks võinud leida sõpru liitudes Chicago juristide ühendusega, kuid tal oli parem mõte. Ta asutas oma klubi, kus valitses tema enda väljamõeldud klassifikatsioonisüsteem. Igalt elualalt võis klubis olla vaid üks esindaja. Paul Harrise eesmärk oli sel moel tekitada sõprust erinevaid ameteid pidavate inimeste vahel. Igal rotariaanil on siis oma klubis sõprusring, kes muudab elu rikkamaks. Sõpradega saab jagada nii rõõme kui muresid ning neilt leiab alati vajaduse tulles tuge ja abi. Sõprade hulgas õpib alati midagi uut.

Paul Harrise idee ametite ja elualade piire lõhkuvast sõprusest oli iseenesest väga ettenägev. Tänapäeva ühiskonnas on informatsiooni hulk sedavõrd suur, et keegi ei suuda omada mitmeid valdkondi hõlmavaid teadmisi nii, nagu seda sai kasvõi 1905. aastal. Teiselt poolt ei ole selle järele vajadustki. Piisab, et ühiskond on võrgustunud nii, et igaks ülesandeks leidub alati oskustega tegija. Rotary-liikumine on selline  üle ameti- ja erialapiiride ulatuv, sõprusel põhinev võrgustik, mis suudab soovi korral peaaegu kõike. Hoidkem siis sõprust.

RI Presidendi tunnustus

President John Kenny on tunnustanud oma aukirjaga kuutteist meie piirkonna klubi. Aukirjad jagatakse järgmisel sügisel piirkonnakonverentsil. Õnnitlused tunnustusesaajatele!

Aktuaalset

 • Maikuu osalemisstatistika tuleb sisestada SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.6.2010.
 • Soome Rotary sisemiseks kasutuseks mõeldud lehekülgi on täiendatud. Täienduste loetelu on lisas
 • Klubid, kes ei saada oma esindajat Montreali konvendile, võivad volitada DGE Hannu Ervamaad neid esindama.
 • Juuni on presidendikettide vahetuse aeg. Head presidendid, ärge unustage anda oma järglasele üle ka kõiki neid praktilisi teadmisi, mida ta vajab oma ametis.

Rotary-dollar

Kreekast alanud Euro nõrgenemine on muutnud ka rotary-dollari kurssi. Juunikuu kurss on 1 USD = 0,79 EUR.

 

Tänan teid kõiki selle ainulaadse aasta eest!

Aatos Lahtinen
DG 2009–10

Kuberneri kuukiri 11 – mai 2010

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

Islandi väike Eyjafjallajökulli vulkaan peatas oma tuhaga jalapealt Euroopa lennuliikluse ja jättis kümned tuhanded reisijad ilma võimalusest vahetult koju naasta. Emake loodus näitas taaskord, kes on meie planeedi tegelik valitseja. Samas ilmnes ka, kuivõrd me siiski sõltume lennuliiklusest. Seda mõtet võib ka edasi arendada. Oleme loonud oma ühiskonnas teenuseid ainult tavapärastele tingimustele mõeldes, kuigi peaksime teadma, et emake loodus tahab aeg-ajalt ka oma ellu vaheldust. Möödunud talv – näide sellisest vaheldusest – andis õppetunni mitmele Euroopa riigile, kaasaarvatud Soome. Kõiki looduse kapriise on siiski võimatu ette ennustada.  Kui sellisest ettenägematusest tahaks midagi head leida, siis esimene mõte on: see annab kõikidele inimestele võimaluse järgida ühiskonna teenimise ideaali. See ongi esimene samm rotariaanluse poole.

Maikuu Paul Harrise tsitaat

It is reasonable to expect that it will be fashionable some day to build lives instead of fortunes. (The Rotarian, August 1921)

Rotary Internationali kuu teema

RI on nimetanud maikuu Rotary harrastus- ja erialarühmade kuuks. Rotaryle alust pannes seadis Paul Harris kõige tähtsamaks eesmärgiks sõpruse. Tõeline sõprus ei kehti ainult kindlal ajal ja kindlas kohas. Nii ongi loomulik, et ühiseid harrastusi omavad rotariaanid kohtuvad üksteisega ka nende harrastuste juures. Seda tehes näitavad nad ka omaltpoolt, et rotariaanlus pakub rõõmu. Klubid, piirkond, sama riigi piirkonnad või kogu rotary-kogukond korraldavad mitmes valdkonnas meistrivõistlusi, näitusi või muid kohtumisvorme, nagu ka selle kuukirja lõpuosast ilmneb. Kõik, kes on käinud Rotary iga-aastasel konvendil, mäletavad arvukaid näitusebokse, kus filatelistid, lendurid, ratsutajas või oinoloogid esitlevad oma tegevust ja pakuvad liitumisvõimalust. RI kodulehel rubriigis Service and Fellowship on pealkirja Global Networks all loetelu Rotary 54 rahvusvahelise harrastusrühma internetiaadressiga. Näiteks aadressil http://www.rotarianmagician.org leiate mustkunsti harrastajad. See oleks muuseas mitmes olukorras vägagi hea harrastus. Kõik harrastusrühmad veedavad suurepäraselt aega, elus on muidki väärtusi peale raha.

Montreali Konvendi volikirjad

Veel jõuab registreeruda Rotary Internationali konvendile, mis toimub Montrealis, Kanadas 20.–23.6.2010. Kõikidel rotariaanidel tasub osaleda! Konvendil peetakse ka RI aastakoosolek, kus valitakse muuhulgas RI president ja piirkondade kubernerid.  Hääleõigus on klubidel. Klubid võivad saata aastakoosolekule oma volitatud esindaja või anda volikirja mõnele muule rotariaanile. Meie piirkonna klubid, kes soovivad, et nende häält arvestataks aastakoosolekul, kuid ei saada sinna oma esindajat, võivad volitada  DGE Hannu Ervamaa end esindama.

Internetiklubi puudutav põhikirjamuudatus kinnitatud

RI Seadusandlik Kogu (COL) kinnitas 26.4.2010  internetiklubi puudutava põhikirjamuudatuse. Vaata lisast lähemalt.

Kohustuslikud toimingud

 • Mõnel klubil on veel piirkonna poolaastamaks tasumata.

Aktuaalset

 • Aprilli osalemisstatistika tuleb sisestada SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.5.2010.
 • Soome Rotary sisemiseks kasutuseks mõeldud lehekülgi on täiendatud. Täienduste loetelu on lisas.
 • Soomes, Akaas joostakse 22.5.2010 rotariaanide SM maraton. Kutse on lisas.
 • Katajanokka Rotaryklubi korraldab kontserdi ”Päästke Läänemeri” Temppeliaukio kirikus Helsingis 24.5.2010 kell 19.00. Kontserdikuulutus on lisas.
 • Raahes mängitakse Rotary-klubide vahelist tennist 19. – 20.6.2010. Kutse on lisas.
 • Kuopio-Velmies klubi pakub müüa raamatut, mis räägib Talvesõja lahingutest Suomussalmis, Sallas ja Kuusamos. Tulu raamatu müügist annetatakse Rotary Fondile. Teade on lisas.
 • Eelteade: Rotary-võrkpalli SM võistlused peetakse Jurvas 16. – 17.10.2010.

Rotary-dollar

Rotarydollari kurss mais on 1 USD = 0,73 EUR

Rohelist lehekuud!

Aatos Lahtinen
DG 2009–10

Kuberneri kuukiri 10 – aprill 2010

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

Oleme siirdunud suveaega. Aianurkades sulamata lumi meenutab siiski, et suvi pole meile veel kätte jõudnud, rotary-aastast on neljandik järel. Hästi kasutades piisab sellest suurepäraselt pooleliolevate projektide lõpetamiseks vastavalt plaanidele. Nüüd on ka aeg kannustada tulevast presidenti ja juhatust seadma järgmise rotary-aasta eesmärke. Olgu kevadpäikesest innustatuna meie sihid auahned. Rotary tulevik on endiselt teie kätes.

Aprilli Paul Harrise tsitaat

Whatever Rotary may mean to us, to the world it will be known by the results it achieves. (Message to 1914 RI Convention, Houston, USA)

Rotary Internationali kuu teema

RI on nimetanud aprilli rotary-väljaannete kuuks. See on loomulik jätk märtsikuu lugemis- ja kirjutamisoskuse  teemale. Rotary-väljaannete vahendusel saame uusi mõtteid rotariaanlusest ja rotary-tegevusest ning võime anda teistele teada oma mõtetest. Rotary-väljaanded sündisid juba organisatsiooni varases staadiumis. 1911.a jaanuaris kirjutas Paul Harris 6000-sõnalise essee praktilisest rotariaanlusest  ning soovis seda jagada maailma kahetuhandele rotariaanile. RI-l ei olnud selliseks postituseks aga piisavalt raha. Lahenduse pakkus ajakiri, mille kulud kaeti reklaami eest saadavast rahast. Nii sai alguse esimene rotary-väljaanne The Rotarian.

Tagamaks kõikidele info kättesaadavuse on RI määranud, et rotary-klubid peavad tellima igale liikmele kas ajakirja The Rotarian või mõne muu rotary-väljaande. Põhjamaades on ühine ”muu rotary-väljaanne” Rotary Norden, mis on tellitud peaaegu kõikidele rotariaanidele. Erandiks on arusaadaval põhjusel meie piirkonda kuuluvad Eesti klubid. Põhjamaade sarnase väärtusmaailma ja ühiskonna tõttu on ühine ajakiri teoorias hea ja majanduslikult soodne lahendus. Teooria ja tegelikkus lahknevad aga ka sellel juhul.

Suurim probleem on, et Põhjamaadel ei ole ühist keelt. See kummutab idee kõiki Põhjamaid haaravast lugejaskonnast. Kui palju inimesi väljaspool Soomet loeb soomekeelseid artikleid? Ja kui palju soomlasi loeb norra- või taanikeelseid ülevaateid? Soomes jääb neli viiendikku Rotary Nordenist sageli mõttetuks. Pole siis ime, et üks kuberneri klubivisiitide, piirkonnanõupidamiste ja piirkonnakoosolekute pidev teema on rahulolematus Rotary Nordeniga.

Mida siis tuleks teha? Kui eesmärk on Põhjamaade-vahelise infovahetuse parandamine, peaks Rotary Nordeni artiklitele lisatama ingliskeelne kokkuvõte. Kui aga oluliseks peetakse riiklikku infovahendust, võiks Rotary Nordenist teha internetiversiooni, kus oleks avaldamisruumi kõikidele heatasemelistele artiklitele. Internetileht võiks samal ajal levitada infot ka Rotarysse mittekuuluvatele inimestele ülevaloleva Paul Harrise tsitaadi vaimus.

Veel suurem muutus oleks Rotary Nordeni asendamine riiklike väljaannetega. Ka sellised väljaanded võiksid levitada rotary-informatsiooni mitterotariaanidele. PDG Kari Tallberg on Rotary Nordeni värskeimas numbris 2/2010 viidanud, et tee riiklike lehtedeni on juba RI nõuete tõttu pikk ja kivine. Seda ei võeta ette ilma täpse kaalutlemise ja plaanita.

Rotary-klubi on Rotary süda. Ka väljaannete küsimuses on olulised klubide vajadused ja tahe. Klubid vajavad oma valikutegemise aluseks informatsiooni erinevate arengute heade ja halbade külgede, teostamisvõimaluste ning loomulikult ka tekkivate kulude kohta. Sellise ülevaate tegemise algatus võiks tulla Soome Rotarylt ning mida rohkem klubisid seda soovib, seda suurema kindlusega see toimub.

Kohustuslikud toimingud

 • Klubide sekretäridele on saadetud Soome Rotary ja meie piirkonna aastamaksude arve. Maksud tuli sooritada märtsi lõpuks, kuid mõnedel klubidel on see veel tegemata.
 • Mõni klubi ei ole veel saatnud RI-le poolaasta-aruannet ja maksu (SAR). Kadunud poolaastamaksu arve asemele võib pintida välja uue RI Member Access süsteemist.

Aktuaalset

 • Märtsi osalemisstatistika tuleb sisestada SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.4.2010.
 • PETS-i materjalid ja seminaril tehtud fotod leiab piirkonna kodulehelt.
 • Klubid võivad tellida Rotary-büroost voldiku Perustietoa Rotarysta 2009. Rotary-büroole tuleb tasuda vaid postikulud. Tellimisvormi leiate Soome Rotary kodulehelt.
 • Soome Rotary sisemiseks kasutuseks mõeldud lehekülgi on täiendatud. Täienduste loetelu on lisas.
 • Tamperee Jussinkylä Rotaryklubi korraldab 11.–12.6. Rotary-golfi Soome meistrivõistlused Golf Pirkkala väljakul. Kutse leiate lisast.
 • Meie tsooni 2010.a rotary-seminar toimub 8.–10. oktoobril Aalborgis, Taanis. Kutse on lisas.

Rotarydollar

Rotary-dollari kurss aprillis on 1 USD = 0,73 EUR.

Helget aprillikuud!

Aatos Lahtinen
DG 2009–10

Kuberneri kuukiri 9 – märts 2010

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

Meie piirkonnas on üle pika aja korralik talv. Seoses sellega on selgunud, et meie ühiskond ei ole enam selleks piisavalt ettevalmistunud. Rongid hilinevad või jäävad üldse tulemata, kõnni- ja sõiduteed on muutunud läbitamatuteks, katused jooksevad läbi või vajuvad isegi kokku. Probleemiks on ülisuur kogus lund, mida praeguse koristusvõimsuse juures ei suudeta enne järgmist tuisku minema lükata. Meie linnaossa asutati suurt protesti põhjustanud pagulaste vastuvõtukeskus. Selle elanikud haarasid omaalgatuslikult lumelabidad, et aidata helsinglasi, kelle pargitud autod olid lumekuhjade alla jäänud ning koos lumega heideti minema ka suur hulk eelarvamusi. Meie, rotariaanid võiksime võtta sellest eeskuju. Sellise talve ajal on meil kuhjadena võimalusi täiesti konkreetselt ühiskonda teenida ja meie tegevust tuntuks muuta. Haarakem siis kinni sellest ülaltpoolt antud võimalusest!

Märtsikuu Paul Harrise tsitaat

The thoughts of others are as necessary to one’s mental well-being as food is necessary to one’s physical well-being. (The Founder of Rotary)

Rotary Internationali kuu teema

RI on nimetanud märtsi lugemis- ja kirjutamisoskuse kuuks. Nende oskuste olemasolu võimaldab infovahetust, mis on olnud ja on ka edaspidi ühiskonna arengu jaoks otsustav tegur. Esmapilgul võiks arvata, et me võime neis küsimustes teha midagi arengumaade heaks, sest meil siin oskavad kõik lugeda ja kirjutada. See ei ole kahjuks päris tõde. Märtsikuu teema raames leiab hulganisti ülesandeid lahendamiseks ka kodumaiste projektide abil. Sihtrühmaks võivad olla pagulased või inimesed, kellelt haigus või õnnetus on need oskused röövinud. Lisaks sobib teemaga suurepäraselt elektroonilise informatsiooni lugemiseks ja kirjutamiseks vajalike oskuste arendamine. See tänapäeva ühiskonna  täisväärtuslikuks liikmeks olemise jaoks vajalik oskus on puudulik eriti vanematel inimestel.

Abi Haitile

Rotariaanid kogu maailmast osalesid mitmel moel Haiti maavärina ohvrite abistamises. Soome piirkondade ühisprojekt oli rotariaan Tom Hendersoni valmistatud Shelterboxide saatmine kodust ilmajäänute esmaseks abiks. Korjanduse viimane tähtaeg 15.2 on nüüd möödunud. Soome ja Eesti rotariaanide annetatud üle 92 000 euro eest saadeti Haitile üle 160 Shelterboxi ajutiseks peavarjuks või haiglate vajaduseks. Meie piirkonnas osales rotariaane üle 45 klubist. Annetusi kogunes 28 Shelterboxi jaoks ehk üle 15 400 euro. Suurim annetus tuli Helsinki Koillinen klubilt. Lisaks sellele osalesid mõned klubid Haiti abistamises kiriku, välisabi või mõne muu vastava organisatsiooni kaudu. Tänan südamest kõiki korjanduses osalenuid, teie abi oli vajalik ning see läks tõelise vajaduse katteks.

Veebilehe võistlus

Soome Rotary kuulutas eelmisel aastal välja parima rotary-klubi veebilehe  võistluse. Mul on hea meel teatada, et võistluse seekordne võitja on meie piirkonna klubi, Espoo Meri. Palju õnne võitjale!

Presidendi tunnuskiri

Tuletan veelkord meelde, et RI presidendi tunnuskirja sooviv klubi peab saatma mulle kinnituse tunnuskirja programmi eesmärkide saavutamise kohta hiljemalt 31.3.2010. Eesmärgid ja kinnituse vormi leiate SR liikmetele mõeldud lehelt.

Kohustuslikud toimingud

• Kaugeltki kõik klubid ei ole veel teinud ära RI poolaasta-aruannet (SAR). Neil, keda see puudutab, tuleks kiiresti tegutseda. Kohe on saabumas RI esimesed meeldetuletuskirjad.

Aktuaalset

• Märtsikuu osalemisstatistika tuleb sisestada SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.3.2010.
• Soome Rotary sisemiseks kasutuseks mõeldud lehekülgi on täiendatud. Täienduste loetelu on lisas.
• Kankaanpää rotary-klubi korraldab 6.3. Snow Golf’i. Kutse on lisas.
• RI annab klubidele taotluse alusel RI Significant Achievment Award tunnustusi. Taotlused tuleb saata kubernerile hiljemalt 11.3.2010. Taotlusvorm on lisas.

Rotary-dollar

Rotary-dollari kurss märtsis on 1 USD = 0,73 EUR. Kurss tundub olevat tõusmas, seetõttu võiksid need klubid, kes kavandavad kevadeks hankida PHF tunnustusi, kuid ei ole veel nõutud 1000 USD maksnud, tegutseda kiiresti.
Lumiste märtsitervitustega,

Aatos Lahtinen
DG 2009–10

Kuberneri kuukiri 8 – veebruar 2010

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

Endine Inglismaa laevastikus töötanud päästja, rotariaan Tom Henderson jäi 1999. aastal mõtlema fakti üle, et katastroofipiirkondadesse toimetati alguses ainult toitu ja ravimeid, kuid kodu kaotanud inimestele ei olnud esmaabina pakkuda mingit kaitset. Ta hakkas välja töötama esmaabipakendit inimestele, kes olid jäänud kodutuks. Tulemuseks oli Shelterbox,umbes 200-liitrine, rotary-märgiga kast, mille peamised komponendid olid kümne inimese telk, magamiseks vajalikud alused ja tekid, veepuhastusvahendid, tööriistad, väike pliit ning elementaarsed nõud toiduvalmistamiseks ja söömiseks. Lastele olid lohutuseks kastis värvimisraamatud ja värvipliiatsid. Kasti muu sisu sõltub katastroofipiirkonna iseloomust. Täispakitud Shelterbox kaalub umbes 50–60 kg. Esimesed Shelterboxid toimetati India maavärina ohvritele 2001. aastal. Tänaseks on erinevatesse katastroofipiirkondadesse saadetud kokku 57 852 Shelterboxi. Neist umbes poolte eest on tasutud rotariaanide annetustega. Lisainformatsiooni Shelterboxist saab aadressil http://shelterbox.org .

Veebruarikuu Paul Harrise tsitaat

The world is a huge orchestra in which each of us has his own insignificant part to play. The success of your instrument and mine depends not upon the amount of noise they make, but upon how perfectly they harmonize with the instruments about us. (The National Rotarian 1912)

Rotary Internationali kuu teema

RI on nimetanud veebruari maailma üksteisemõistmise kuuks. See on tegelikult üks rotary-liikumise eesmärke: edendada maailmas üksteisemõistmist ühiskonna teenimise idee kaudu ühinenud inimeste vahelise sõpruse abil. Inimestevahelist sõprust läheb seekord jälle vaja.
12. jaanuaril hävitas Richteri skaala järgi 7-palline maavärin Haiiti infrastruktuuri ja jättis mitu miljonit inimest kodutuks. Rotariaanidel on nüüd võimalus haiitilasi aidates muuta ühiskonna teenimise aade tegelikkuseks. Soome kuberneride nõupidamisel otsustasime, et parim viis abistamiseks on saata maavärina piirkonda Shelterboxe. Nende tähtsus selgub, kui tutvute lisas oleva piirkonna 1400 kaudu saadud Austraalia Shelterboxi raportiga.

Austatud presidendid, saatsin teile juba eelmisel teisipäeval abipalve, kuid kordan veel üle: tulge oma klubiga abistavate rotary-klubide hulka, kandes hiljemalt 15.2.2010 vähemalt 10 eurot liikme kohta Soome rotariaanide ühisele kogumiskontole:
• OP Raahen seutu 538103-2121237
• saaja D1400/DSG
• selgituseks märkus ”Haiti” ja maksu sooritanud klubi nimi.
Kui meie piirkond osaleb selles aktsioonis, nagu ma loodan, täies koosseisus teiste Soome rotary-piirkondade  kõrval, võime omalt poolt rahastada ligi 60 Shelterboxi ehk ajutise peavarju umbes 600 kodutule inimesele. Vajadus on suur, tegutsege kiiresti jahiljemalt 15. veebruaril!

Presidendi tunnustus

RI presidendi tunnustust saada soovival klubil tuleb saata kubernerile kinnitus, et tunnustuseprogrammi eesmärgid on saavutatud. Kinnituse vorm peab olema saabunud kubernerile hiljemalt 31.3.2010. Eesmärgid ja vorm on kirja lisas ning te leiate need ka Soome Rotary kodulehe liikmetele mõeldud  osast.

PHF (Paul Harris Fellow) tunnustus

PHF tunnustuse omistamisega seoses saadab Rotary Fond saajale üleandmiseks endisel moel tunnuskirja ja rinnamärgi. PHF medalit seevastu enam ei saadeta koos eelpoolmainitud atribuutidega, vaid soovi korral võib neid tellida RI internetipoest hinnaga 15 dollarit.

Kohustuslikud toimingud

• On jälle RI poolaastaraporti (SAR) aeg. Sellega seotudliikmete andmed tasub muuta RI Member Access süsteemi kaudu. Raportis toodud RI per capita maksud tuleb samuti sooritada. Raportivormil peavad olema  presidendi ja sekretäri allkirjad.
• Rotary-aasta 2010–2011 presidentidele, sekretäridele, klubimeistritele, IT-vastutajatele ja teistele soovijatele korraldatakse PETS koolitusseminar Espoo Dipolis 6.3.2010. Espoo seminari kutse, kava ja registreerimisvormi leiate piirkonna kodulehelt. Eesti tulevastele klubiametnikele toimub eraldi seminar 26.–27.2.2010 Võrus. Info leiab Infopunkti kodulehelt.

Aktuaalset

• Jaanuari osalemisstatistika tuleb sisestada SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.2.2010.
• Üleriigiline Rotary Fondi seminar toimub 10.4.2010 Tamperes. Osalema oodatakse eriti tulevasi presidente ja Rotary Fondi asjureid. Lisainfot leiate kirja lisast.

Rotary-dollar

Rotary-dollari kurss veebruaris on 1 USD = 0,70 EUR.
Head talvist veebruarikuud,

Aatos Lahtinen
DG 2009–10

Kuberneri kuukiri 7 – jaanuar 2010

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

Meil on olnud suured pühad, töötegemises oli paus ja inimeste vahel valitses hea tahe. Oleme söönud rikkalikult, teinud kingitusi, põletanud küünlaid ja tantsinud ümber ehitud kuuse, päkapikumüts peas. Lühidalt, oleme tähistanud jõule üsna samal moel kui Rooma Impeeriumis peeti talvisele pööripäevale langenud suurt saagikoristuspidu. Meile rotariaaanidele ei ole siiski kätte jõudnud saagikoristamise aeg, sest meie aasta on alles poole peal. Kui  taas koidab argipäev ja Sol Invictus, Võitmatu Päike, hakkab pimedust võitma, on meil veel hulk aega viia ellu selle rotary-aasta plaane ja unistusi.

Jaanuarikuu Paul Harrise tsitaat

We need in this world a much better and clearer understanding of the worth of some things and the worthlessness of others. (The Rotarian, February 1915)

Rotary Internationali kuu teema

RI on nimetanud jaanuari rotary-teadmiste kuuks. See on meeldetuletus sellest, et rotariaanidena  peaksime teadma, millisesse organisatsiooni kuulume, milline on selle ülesehitus, mis on eesmärgid ja tegevuspõhimõtted. Ilma nende teadmisteta on raske tegutseda oma organisatsiooni ideaalide kohaselt. Klubi nädalakoosoleku programm peaks sisaldama ka rotary-teadmisi kas lühikeste infokildudena või pikemate ettekannete vormis. Rotary-teadmiste esitamisel  tuleks keskenduda olulisele ehk Rotary eesmärkidele ja tegevuspõhimõtetele ning jätta igasugune formaalne külg pigem kõrvale.

Rotary-teadmisi pakutakse meile rikkalikult. Üldist informatsiooni leiab Rotary-teatmiku sinistelt lehekülgedelt. Soome Rotary ja Rotary Internationali veebilehed (www.rotary.fi jawww.rotary.org) pakuvad suurel hulgal lisainfot. Rotary käsikiri on hea algmaterjal, mille algusosas käsitletakse ammendavalt Rotary ülesehitust. Lõpuosa kollastel lehekülgedel on RI põhikiri ja eeskiri, Rotary Fondi eeskiri ning Rotary-klubi põhikiri ja näidiseeskiri. See kõik on loomulikult kirjatarkus. Kõige paremini saab rotary-teadmisi ikka rotary-tegevuses klubi või piirkonna tasandil aktiivselt osaledes.

PETS koolitusseminaril antakse tulevastele presidentidele ja teistele klubiametnikele juhiseid, kuidas oma ülesannetega paremini hakkama saada. Piirkonnakonverents pakub kõikidele rotariaanidele võimaluse oma rotary-teadmiste lisamiseks. RI iga-aastasel konvendil võib igaüks meist saada osa Rotary rahvusvahelisest mõõtmest.

Piirkonna kubernerikandidaat

Nagu klubidele 14.12.2009 saadetud kirjas teada anti, valis nimetamiskomitee üksmeelselt aastaks  2012-2013 meie piirkonna kubernerikandidaadiks DT Harry Hedmani.

Kohustuslikud toimingud

• Rotary-aasta 2010–2011 klubiametnikud tuli sisestada Soome Rotary infosüsteemi enne 2009. aasta lõppu. Mitmete klubide andmed veel puuduvad. Palun kontrollige!
• Rotary-aasta 2010–2011 presidendi, sekretäri, varahoidja ja Rotary Fondi kontaktisiku andmed tuli sisestada ka RI Member Access süsteemi vastavalt Rotary-teatmiku lk 40-41 juhistele. Mitmete klubide andmed veel puuduvad. Palun kontrollige!
• Rotary-aasta 2010–2011 presidentidele, sekretäridele, klubimeistritele, IT-vastutajatele ja teistele soovijatele korraldatakse PETS koolitusseminar Espoo Dipolis 6.3.2010.  Eesti tulevastele klubiametnikele toimub eraldi seminar 26.–27.2.2010 Eestis.  Espoo seminari kava leiate lisast.

Aktuaalset

• Detsembri osalemisstatistika tuleb kanda SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.1.2010.
• Soome Rotary sisemiseks kasutuseks mõeldud lehekülgi on täiendatud. Täienduste loetelu on lisas.
• Üleriigiline Rotary Fondi seminar toimub 10.4.2010. Lisainfot leiate kirja lisast.

Rotarydollari

Rotarydollari kurss jaanuaris on 1 USD = 0,67 EUR.
Head alanud 2010. aastat!

Aatos Lahtinen
DG 2009-10

Kuberneri kuukiri 6 – detsember 2009

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid!

Maailma tervislik seisund võib sõltuda vilepillist. Põhja-Nigeeria lastehalvatusevastase vaktsineerimise suurim probleem on seisnud selles, et paljudes piirkondades on megafon ainus infoedastusvahend. Nii saadi vaktsineerimiseks kohale ainult kuulmiskaugusel olevate perede lapsed. Siis tulid vaktsineerijad mõttele anda igale vaktsineeritud lapsele vilepill. Info sellise aarde saamisest levis palju kiiremini ja efektiivsemalt, kui ükski vaktsineerimist puudutav üleskutse ning suurendas märgatavalt vaktsineerima toodavate laste arvu. Missugune vilepill võiks suurendada märgatavalt meie klubide liikmekandidaatide arvu?

Detsembrikuu Paul Harrise tsitaat

The sweetest words of tongue or pen are not stocks, bonds, interest and dividends: the sweetest words of tongue or pen are mother, father, wife, son, daughter, friends. They stand for life’s imperishables. (Message to 1933 RI Convention, Boston, USA).

Rotary Internationali kuu teema

RI on nimetanud detsembri perede kuuks. Koos esimese advendiga toob see loomulikult meelde perede tähenduse meie elu alustalana. Pere on see tugipunkt, mille varjus võime usaldavana astuda vastu maailma tormidele. Detsember sobiv aeg olla koos perega ja lükata kõik väljastpoolt tulevad askeldused kõrvale.

Detsembrikuu teemaga tahab RI tuletada meelde, et ka meie, rotariaanid moodustame maailma hõlmava pere. Meie ühtekuuluvus on jõud, mille abil võime palju saavutada. Klubi võib teha enam kui üksik rotariaan ja kogu rotary-liikumine rohkem kui üksik klubi. Selle võime tuletada taas meelde hiljemalt siis, kui kogu sink on söödud ja enamus kuuse okastest on pudenenud põrandale.

Helsinki Rotaract-klubi

Meie piirkonda on loodud kolmas rotaract-klubi, Helsinki Rotaractklubi. Selle asutajaklubi on Pasila RK. Uue klubi pidulik ja südamlik charter-pidu peeti 27.11.2009 restorani Palace Union saalis. Soovin Helsinki Rotaract-klubile õnne ja edu edaspidises. Samas kannustan ka teisi rotary-klubisid järgima Pasila RK eeskuju ja asutama piirkonda uusi rotaract-klubisid. Nende kätes võib olla Rotary tulevik.

Piirkonna iseseisvuspäeva pidu

Kutsun piirkonna rotariaane koos abikaasadega traditsioonilisele iseseisvuspäeva peole restorani Kalastajatorppa. Viimane etteteatamispäev on 2.12.2009. Täpsemat infot leiate piirkonna kodulehelt.

Kuberneri klubivisiidid

Olen nüüd külastanud koos abikaasa Sirkka-Liisaga kõiki piirkonna rotary-klubisid. See on olnud ainulaadselt pilkuavardav kogemus. Iga klubi on olnud erinev ning kõikidel on olnud omad head küljed ja tugevused. Aruteludes klubide juhatustega oleme saanud mitmeid häid näiteid rotary-tegevusest. Kõige sagedamini korduv mure on olnud raskus saada klubidesse noori või kasvõi noorepoolseid liikmeid. Täname veelkord kõiki klubisid meie elu rikkamaks muutmise eest ja soovime edu.

Kohustuslikud toimingud

• Rotary-aasta 2010–2011 klubi-ametnikud tuleb kanda Soome Rotary infosüsteemi enne 2009.a lõppu. Samas on hea kontrollida ka teiste liikmete ja klubi peamiste andmete ajakohasust.
• Rotary-aasta 2010–2011 presidendi, sekretäri, varahoidja ja Rotary Fondi kontaktisiku kontaktandmed tuleb muuta ka RI Member Access süsteemis. See tagab muuhulgas, et RI teated ja SAR-arved saabuvad õigel ajal õigetele isikutele.
• Rotary-aasta 2010–2011 presidentidele, sekretäridele, klubimeistritele, IT-vastutajatele ja teistele soovijatele korraldatakse PETS koolitusseminar Espoo Dipolis 6.3.2010 ning Eestis toimub PETS 26-27.02.2010 Võrus. Märkige see oma kalendritesse!

Aktuaalset

• Novembri osalemisstatistika tuleb kanda SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.12.
• Soome Rotary sisemiseks kasutuseks mõeldud lehekülgi on täiendatud. Täienduste loetelu on lisas.
• Norra Rotary Forum, Inner Wheel ja Rotaract on saatnud kutse osaleda 2010. a  suvel Handicamp 2010 laagris. Kutse on lisas.
• Norra Rotary piirkond 2300 otsib Matching Grant projektidesse partnereid. Piirkonna kiri on lisas.
• Üleriigiline Rotary Fondi seminar toimub 10.4.2010. Lisainfot leiate kirja lisast.

Rotary-dollar

Rotarydollari kurssi detsembris on endiselt 1 USD = 0,68 EUR.
Rahulikku jõulukuud ja häid Jõule!

Aatos Lahtinen
DG 2009-10

Kuberneri kuukiri 5 – november 2009

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

Pittsburghi Ülikooli viroloogialabori juhataja Jonas Salk oli esimene, kellel õnnestus 1955. aastal välja töötada lastehalvatuse vastane vaktsiin. Salk ei patenteerinud vaktsiini, vaid andis selle vabaks kasutamiseks, öeldes: ”Kellele kuulub minu lastehalvatuse vastane vaktsiin? Inimestele! Kas saaks patenteerida päikest?”. See humaanne tegu oli lastehalvatuse vastase ristiretke alguseks. Soomes tehti esimesed lastehalvatuse vastased vaktsineerimised kaks aastat hiljem ning Soome on juba kaua olnud vaba sellest haigusest. Rotary 1982. aastast kestnud unelm on lastehalvatusevaba maailm. Oleme selle unelma teostumisele väga lähedal, kuid vajame veel pingutusi viimaste  lastehalvatuse pesade hävitamiseks enne kui saame hakata unistama järgmisest humanitaarsest ristiretkest.

Novembrikuu Paul Harrise tsitaat

Rotary will continue to be charitable, but it can be more than that; let it remove the cause of that which makes charity necessary. (The Rotarian, August 1916)

Rotary Internationali kuu teema

Moto ”Ühiskonna teenimine kõrgemale isiklikest huvidest” kohaselt on rotariaanid juba üle 100  aasta teinud omakasupüüdmatut tööd teiste heaks. Juba esimesed rotary-klubid näitasid, et ka oma väikese tööpanuse abil võib saada silmapaistvaid tulemusi. Suuremate eesmärkide saavutamiseks on vaja ka raha. Oma klubi ressursid on mõneks ajaks piisavad, kuid mis saab edasi?  Seda arutati ka juba Rotary algusaegadel. Lahenduseks loodi RI selle kuu teema andnud Rotary Fond. See on kasvanud tagasihoidlikust algusest maailma suurimaks eraomanduses olevaks toetusfondiks, mille lihtne missioon on ”Teha maailmas head”. Koostöös WHO ja teiste organisatsioonidega läbiviidav lastehalvatuse hävitamisprogramm PolioPlus on Rotary Fondi silmapistvaim projekt. Selle kõrval teeb fond head tööd rahvusvahelise üksteisemõistmise suurendamiseks, haiguste ravimiseks ja nälja leevendamiseks, hariduse ja lugemisoskuse edendamiseks. Peamiseks meetodiks on kahe riigi rotariaanide vahelised ühisalgatused – Matching Grant projektid. Loomulikult tahame me kõik teha maailmas head.

Koolituspäevad

Meie piirkonna Rotary-teadmisi pakkuvad teemaõhtud on alanud. Teemadeks on:Kommunikatsioonitegevus ja avalik kuvand, Uute liikmete koolitamine, Rotary Fond rotary-liikumise osana. Klubid on juba varem saanud infot nende sündmuste kohta, siiski lisan ajakava ka sellele kirjale. Teemaõhtud on avatud kõikidele asjast huvitatud rotariaanidele olenemata nende ametist klubis või Rotary-staa˛ist. Soovin, et presidendid kannustavad oma klubide liikmeid osalema veel toimumas olevatel sündmustel.

Piirkonna iseseisvuspäeva pidu

Piirkonna rotariaane koos abikaasadega kutsutakse traditsioonilisele iseseisvuspäeva tähistamispeole restorani Kalastajatorppa 6.12.2009 kell 19. Munkkiniemi RK saadab seoses sellega eraldi kutse.

Kuberneri klubivisiidid

Oktoobri lõpu seisuga olen koos oma abikaasa Sirkka-Liisaga külastanud 45 Soome ja 14 Eesti klubi. Oleme näinud arvukalt häid näiteid rotary-tegevusest.  Viimase 15  klubivisiidi kuupäevad ja kellaajad leiate piirkonna kodulehelt www.rotary1420.org.

Kohustuslikud toimingud

• Klubide sekretäridele on saadetud arve Soome Rotary ja meie piirkonna aastamaksude kohta, mis tuli maksta 15. oktoobriks. Mõne klubi maksud on veel laekumata.
• On klubisid, kellel on veel maksmata 1.juuli seisuga poolaastamaksud RI-le. Samuti ei ole veel saadetud RI-le kõiki poolaastaraporteid.

Aktuaalset

• Oktoobri osalemisstatistika tuleb kanda SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.10.
• Soome Rotary on neljandat korda  kuulutanud välja parima Rotary-teemalise kodulehe  võistluse. Ükski varasematest auhindadest ega tunnustustest ei ole sattunud meie piirkonda. Oleks viimane aeg see puudus kõrvaldada. Võistluskutse on lisas.
• Piirkond 1410 on kõikidele Soome rotariaanidele kinkinud oma tellitud kliimamuutust käsitleva brošüüri. Asekubernerid jagavad brošüürid klubidele lähiajal. Tutvuge ja mõelge!
• Soome Rotary sisemiseks kasutuseks mõeldud lehekülgi on täiendatud. Täienduste loetelu on lisas.
• Montreali konvendil on võimalik saada näitusepinda oma klubi või projekti tutvustamiseks. Asjassepuutuv teade on lisas.

Rotary-dollar

Rotary-dollari kurss novembris  on 1 USD = 0,68 EUR.

Edukat novembrit!

Aatos Lahtinen
DG 2009-10
Liitteet:
• Koolituskalender koos toimumiskohtadega
• Restoranis Kalastajatorppa toimuva iseseisvuspäeva peo eelteade
• Parima kodulehe võistlus 2009
• Soome Rotary sisemiseks kasutuseks mõeldud lehekülgede täiendused septembris
• Teade Montreali konvendi näitusepindade kohta

Kuberneri kuukiri 4 – oktoober 2009

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

Helsingi keskus on pikalt olnud jalakäijatele katsumuseks. Tänavaid on siin ja seal suure kiiruga üles kaevatud. Sellega aga on kiirus lõppenudki. Lahtikaevatud augud haigutavad üksinduses ja hüljatuna nädalaid, häirides nii jalakäijaid kui autojuhte.  Teetööde eest vastutajad ei tundu suhtuvat oma ametisse kui võimalusse kogukonda teenida ega tee tõepoolest kõike oma ameti väärikuse tõstmiseks.  Siin oleks meile sobiv sihtrühm Rotary aadete levitamiseks.

Oktoobrikuu  Paul Harrise tsitaat

Being a Rotarian imposes upon a man an obligation to carry into his trade association the ideals and precepts which he holds as a Rotarian. He should endeavor to make them appreciated and get them accepted by all in his line of business. (My Road to Rotary)

Rotary Internationali kuu teema

Rotary jaoks oluline põhimõte näeb ette, et hoiame au sees äri- ja kutsealamoraali, hindame  igasugust kasulikku tööd ja õpetame iga rotariaani nägema oma kutseala kui võimalust ühiskonna teenimiseks. Selle meenutamiseks on RI nimetanud oktoobri erialateenistuse kuuks.  Rotary-teatmikuski leitavad Nelja küsimuse test ja Singapuri deklaratsioon määravad selgelt kindlaks eesmärgid, mille suunas igaüks meist peaks oma maetis pürgima.

Piirkonnakonverents

Üks rotary-aasta kõrghetki, piirkonnakonverents, peeti viimasel nädalavahetusel Helsingis Munkkiniemis. Konverentsi teema oli Meie ühine Läänemeri. Meie piirkonda poolitava mere olukoda ja tulevikku käsitleti mitmekülgselt. Tundub, et meie Läänemere projektis ei lõpe töö kunagi. Oleks eriti tähtis saada kõikide Läänemere-äärsete riikide 72 000 rotariaani osalema mere päästmisprojektis. Lisaks Läänemere projektile tutvustati mitmekülgselt olulisi rotary-tegevuse aspekte. Konverentsil oli ka elevusttekitavaid hetki ja lõbu, mis tipnesid Kuberneri balliga Kalastajatorppa Ringsaalis. RI president John Kenny amatlik esindaja, PDG Peter Meldrum ütles oma lõpukõnes, et tunneb kahju, et ainult veidi üle 150 osaleja oli seda konverentsi nautimas. Saadud tagasiside põhjal on kerge olla tmaga sama meelt.

Varssavi seminar

Rotary International pakub mitmeid võimalusi rotary-teadmiste täiendamiseks. Neist üks on igal aastal erinevates maailma kohtades korraldatavad Institute nimea all toimuvad seminarid. Septembri viimasel nädalavahetusel räägiti Varssavi seminaril muuhulgas, et lastehalvatuse hävitamiskampaanias võetakse kasutusele endisest tõhusam vaktsiin. Vaktsiinist tekkiva immuunsus on samuti endisest parem. Räägiti ka, et Nigeerias on esimest korda olnud kahe nädala pikkune periood, mil ei esinenud ühtegi lastehalvatusjuhtu. See annab lisalootust lastehalvatuse  hävitamiskampaania õnnestumisse.

Koolituspäevad

Meie piirkond tõhustab aastakava kohaselt rotary-teadmiste andmist. Sel sügisel keskendume kolmele teemale: Kommunikatsioonitegevus ja avalik kuvand, Uute liikmete koolitamine, Rotary Fond rotary-liikumise osana. Teemaõhtuid korraldatakse hajutatult piirkonna AG territooriumidel ja need on avatud kõikidele rotariaanidele. Mõned kuupäevad on veel vabad. Juba otsustatud sündmuste kuupäevad on asekubernerid teatanud klubidele. Lõplik ajakava avaldatakse lähiajal. Kannustan kõiki osalema ja selle kaudu täiendama oma teadmisi Rotaryst.

Kuberneri klubivisiidid

Septembri lõpu seisuga olen koos oma abikaasa Sirkka-Liisaga külastanud 21 Soome ja 14 Eesti klubit. Oleme kogenud, et rotary-tegevus klubides on mitmekesine. Tulevaste klubivisiitide kuupäevad ja kellaajad leiate piirkonna kodulehelt www.rotary1420.org.

Rotary-tegevus

Vastuseks mõnedele küsimustele teatan, et meie piirkonnal kahjuks ei ole oma bürood. Teatud piirkonda puudutavates küsimustes võib siiski kuberneri nõusolekul kasutada Rotary-büroo ehk Soome Rotary ry Helsingis asuva büroo teenuseid eraldi tasu eest. Teenustasude hinnad on lisas.
Piirkonda puudutavad arved tuleb saata kubernerile või piirkonna finantskomitee esimehele PDG Börje Thorströmile, kes saadavad kinnitatud arved edasi Rotary-büroole maksmiseks.

Kohustuslikud toimingud

• Klubide sekretäridele on saadetud Suomen Rotary ry ja oma piirkonna maksude arve. Arved tuleb maksta 15. oktoobriks.
• RI on mulle teatanud, et on saatnud mõnele klubile meeldetuletuse tasumata RI per capita maksudest. Klubid, kes on sellise meeldetuletuse saanud, peaksid kiiresti tegutsema.
• Piirkonna kuberneri 2012–2013 kandidaatide esitamise tähtaeg lõpeb 2.11.2009 kell 16.00. Pärast tähtaega saabunud ettepanekuid ei võeta arvesse.

Aktuaalset

• Septembrikuu osalemisstatistika tuleb kanda SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.10.
• Soome Rotary koolitustoimkond palub tagasisidet juhend- ja koolitusmaterjalide kohta. Täpsemalt palun vaadata lisast.
• Soome Rotary sisemiseks kasutuseks mõeldud lehekülgi on täiendatud. Täienduste loetelu on lisas.
• Rahvusvaheline kätepesupäev on 15.10. Selgitused aadressilwww.globalhandwashingday.org
• RI Montreali Konventi on 18.–26.6.2010.  Registreerimismaks tõuseb 15.12.09. Konvendileminekuks korraldatakse rühmareis lisas toodud tingimustel. Eriti klubide presidentidel tasuks haarata võimalusest pääseda uusi kogemusi hankima.
Rotary-dollar

Rotarydollari kurss oktoobris  on 1 USD = 0,68 EUR.

 

Edukat oktoobrit!

Aatos Lahtinen
DG 2009-10

Kuberneri kuukiri 3 – september 2009

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

Kergejõustiku maailmameistrivõistlused kogusid jälle tugitoolisportlased teleri ette kaasa elama oma lemmikute edule. Soomlasi taas ei soosinud õnn piisavalt. Kellel jäi edust puudu üks sentimeeter, kellel üks sekund, kellel veel veidi enam. Võistlused said läbi ja oleme naasnud argiaskelduste ja rotary-harrastuste juurde. Rotarys ei ole vajadust võistelda, kuid saab kergejõustiklaste kombel pürgida uute eesmärkide ja väljakutsete poole.

Septembri Paul Harrise tsitaat

Rotary must make haste even to keep up; but we must do more, we must lead.
(Message to 1917 RI Convention, Atlanta, USA)

Rotary Internationali kuu teema

Maailm ilma uute põlvkondadeta on väljasurev maailm. Sama kehtib rotary-maailma kohta. Selle meelespidamiseks on RI nimetanud septembri uute põlvkondade kuuks.  Noorte olulisusele viitab ka RI 1949.a.  deklaratsioon: ”Iga rotariaan peab osalema uute põlvkondade teenimises, sest noorsugu on ühiskonna tähtsaim jõud.”

Traditsioonilisi uute põlvkondade teenistuses olevaid programme on mitmeid. Soome Rotary-klubid on pikka aega olnud eriti aktiivsed noorsoovahetuses. Piirkonna klubid on koos naaberklubidega korraldanud RYLA seminare, kus noortele on pakutud juhtimiskoolitust. Klubi võib ka asutada oma mõjupiirkonda Rotaract-klubi alla 30-aastastele noortele. Need programmid on nii noorte kui ühiskonna teenistuses. Samal ajal ehitavad nad ka Rotary tulevikku, suurendades noorte  teadlikkust meie organisatsiooni suhtes. Paljud klubid on lisaks algatanud uute põlvkondade heaks toimivaid oma projekte.

Uute põlvkondade kuul on hea meeles pidada, et ka Rotary-klubi sureb ilma uute liikmeteta välja. Klubi aktiivsust saab lisada ja keskmise vanuse tõusu piirata, kutsudes  paljulubavaid noori klubi liikmeteks.

Kuberneri valimine

Meie piirkonna kuberner rotary-aastal 2010 – 2011 on Hannu Ervamaa (Eiran RK) ja aastal 2011 – 2012 Mikael Kietz (Ekenäs RK). Pärast neid  vajab piirkond taas uut põlvkonda. Palun klubisid teha ettepanekuid piirkonnakuberneri kandidaatide osas rotary-aastaks 2012 – 2013, kasutades käesoleva kirja lisas olevat vormi. Asjakohaselt täidetud vorm koos võimalike lisadega tuleb saata mulle suletud ümbrikus nii, et see saabuks minule hiljemalt 2.11.2009 kell 16.00. Ümbrikule tuleb märkida Governor 2012 – 2013. Pärast tähtaega saabunud ettepanekud ei lähe arvesse.

Kuberneri klubivisiidid

Augusti lõpu seisuga olen koos abikaasa Sirkka-Liisaga külastanud seitset Soome ja kümmet Eesti klubi. Rotary-tegevuse mitmekesisus paistab selgelt klubide profiilist.
Tulevaste klubivisiitide kuupäevad ja kellaajad leiate piirkonna koduleheltwww.rotary1420.org.

Kohustuslikud toimingud

Juulis tuli teha poolaasta raport (SAR) ja saata see RI  Zürichi büroosse. Raportil pidi olema presidendi ja sekretäri allkiri. Juulis tuli maksta ka RI per capita maksud poole aasta eest. Klubidel, kes seda ei ole veel teinud, tuleks kiiresti tegutseda.

Piirkonnakonverents
Piirkonnakonverents peetakse Helsingis, Munkkiniemis 3.- 4.10. Seal tutvustatakse mitmekesisel moel rotary-tegevust ja veedetakse meeldivalt aega. Konverentsile saab registreeruda piirkonna kodulehe www.rotary1420.org kaudu. Head klubide presidendid, öelge oma klubides, et kõik piirkonna rotariaanid on oodatud konverentsile. Koos konverentsiga peetakse ka piirkonnakoosolek, kuhu igal klubil on õigus saata oma häälte arvule vastav arv esindajaid.

Aktuaalset

• Augusti osalemisstatistika tuleb sisestada SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.9.
• Helsinki City West RK on muutnud koosolekukohta. Uus koht on restoran Casa Mare, Gyldenintie 6, Lauttasaari.
• Soome Rotary sisest liikmetele mõeldud veebilehte on muudetud. Muudatuste loend on lisas.

Rotary-dollar

RI või Rotary Fondi maksude arvestamiseks kasutatakse dollari väärtuse ekvivalendina kord kuus kindlaks määratud rotary-dollarit. Selle kurss on endiselt 1 USD = 0,73 EUR.
Viljakat septembrit!

Aatos Lahtinen
DG 2009-10

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.