Kuberneri kuukiri 6 – detsember 2009

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid!

Maailma tervislik seisund võib sõltuda vilepillist. Põhja-Nigeeria lastehalvatusevastase vaktsineerimise suurim probleem on seisnud selles, et paljudes piirkondades on megafon ainus infoedastusvahend. Nii saadi vaktsineerimiseks kohale ainult kuulmiskaugusel olevate perede lapsed. Siis tulid vaktsineerijad mõttele anda igale vaktsineeritud lapsele vilepill. Info sellise aarde saamisest levis palju kiiremini ja efektiivsemalt, kui ükski vaktsineerimist puudutav üleskutse ning suurendas märgatavalt vaktsineerima toodavate laste arvu. Missugune vilepill võiks suurendada märgatavalt meie klubide liikmekandidaatide arvu?

Detsembrikuu Paul Harrise tsitaat

The sweetest words of tongue or pen are not stocks, bonds, interest and dividends: the sweetest words of tongue or pen are mother, father, wife, son, daughter, friends. They stand for life’s imperishables. (Message to 1933 RI Convention, Boston, USA).

Rotary Internationali kuu teema

RI on nimetanud detsembri perede kuuks. Koos esimese advendiga toob see loomulikult meelde perede tähenduse meie elu alustalana. Pere on see tugipunkt, mille varjus võime usaldavana astuda vastu maailma tormidele. Detsember sobiv aeg olla koos perega ja lükata kõik väljastpoolt tulevad askeldused kõrvale.

Detsembrikuu teemaga tahab RI tuletada meelde, et ka meie, rotariaanid moodustame maailma hõlmava pere. Meie ühtekuuluvus on jõud, mille abil võime palju saavutada. Klubi võib teha enam kui üksik rotariaan ja kogu rotary-liikumine rohkem kui üksik klubi. Selle võime tuletada taas meelde hiljemalt siis, kui kogu sink on söödud ja enamus kuuse okastest on pudenenud põrandale.

Helsinki Rotaract-klubi

Meie piirkonda on loodud kolmas rotaract-klubi, Helsinki Rotaractklubi. Selle asutajaklubi on Pasila RK. Uue klubi pidulik ja südamlik charter-pidu peeti 27.11.2009 restorani Palace Union saalis. Soovin Helsinki Rotaract-klubile õnne ja edu edaspidises. Samas kannustan ka teisi rotary-klubisid järgima Pasila RK eeskuju ja asutama piirkonda uusi rotaract-klubisid. Nende kätes võib olla Rotary tulevik.

Piirkonna iseseisvuspäeva pidu

Kutsun piirkonna rotariaane koos abikaasadega traditsioonilisele iseseisvuspäeva peole restorani Kalastajatorppa. Viimane etteteatamispäev on 2.12.2009. Täpsemat infot leiate piirkonna kodulehelt.

Kuberneri klubivisiidid

Olen nüüd külastanud koos abikaasa Sirkka-Liisaga kõiki piirkonna rotary-klubisid. See on olnud ainulaadselt pilkuavardav kogemus. Iga klubi on olnud erinev ning kõikidel on olnud omad head küljed ja tugevused. Aruteludes klubide juhatustega oleme saanud mitmeid häid näiteid rotary-tegevusest. Kõige sagedamini korduv mure on olnud raskus saada klubidesse noori või kasvõi noorepoolseid liikmeid. Täname veelkord kõiki klubisid meie elu rikkamaks muutmise eest ja soovime edu.

Kohustuslikud toimingud

• Rotary-aasta 2010–2011 klubi-ametnikud tuleb kanda Soome Rotary infosüsteemi enne 2009.a lõppu. Samas on hea kontrollida ka teiste liikmete ja klubi peamiste andmete ajakohasust.
• Rotary-aasta 2010–2011 presidendi, sekretäri, varahoidja ja Rotary Fondi kontaktisiku kontaktandmed tuleb muuta ka RI Member Access süsteemis. See tagab muuhulgas, et RI teated ja SAR-arved saabuvad õigel ajal õigetele isikutele.
• Rotary-aasta 2010–2011 presidentidele, sekretäridele, klubimeistritele, IT-vastutajatele ja teistele soovijatele korraldatakse PETS koolitusseminar Espoo Dipolis 6.3.2010 ning Eestis toimub PETS 26-27.02.2010 Võrus. Märkige see oma kalendritesse!

Aktuaalset

• Novembri osalemisstatistika tuleb kanda SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.12.
• Soome Rotary sisemiseks kasutuseks mõeldud lehekülgi on täiendatud. Täienduste loetelu on lisas.
• Norra Rotary Forum, Inner Wheel ja Rotaract on saatnud kutse osaleda 2010. a  suvel Handicamp 2010 laagris. Kutse on lisas.
• Norra Rotary piirkond 2300 otsib Matching Grant projektidesse partnereid. Piirkonna kiri on lisas.
• Üleriigiline Rotary Fondi seminar toimub 10.4.2010. Lisainfot leiate kirja lisast.

Rotary-dollar

Rotarydollari kurssi detsembris on endiselt 1 USD = 0,68 EUR.
Rahulikku jõulukuud ja häid Jõule!

Aatos Lahtinen
DG 2009-10

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.