Kuberneri kuukiri nr 11 – juuni 2016

HEAD ROTARIAANID

On kätte jõudnud nii selle rotary-aasta kui minu viimase kuukirja aeg.

Möödunud aasta on olnud kindlasti minu elu üks huvitavamaid, kuid ka raskemaid. Huvitavaks muutsid selle kõik need sündmused ja ülesanded, millega kubernerina kokku puutusin ja raskused tulid pigem ”eraelu” poolelt. Olen südamest tänulik, et mu abikaasa jõudis ja jaksas käia kogu sügishooaja koos minuga klubides ja andis pärast koosolekuid ”tagapingivaatleja” armutu hinnangu nii minu soorituse kui ka külastatava klubi kohta. Ta suutis hinnata kiiresti ja paikapidavalt iga klubi tugevaid ja nõrku külgi. Tagantjärele vaadates ongi kogu kuberneriaja jooksul mulle enim andnud külastused klubidesse. Kuigi sügisene külastustempo oli vahetevahel isegi füüsiliselt ränk, oli see aeg kindlasti viljakas ning ainult selle kaudu oli võimalik selgeks saada, mis ”väljakul” tegelikult toimub. Sellele, kui palju klubid said kuberneri külastusest, tuleb neil endil hinnang anda. Ometigi elame me muutuvas maailmas ning ka Rotary-tavadel on vaja elada omas ajas. On hea katsetada uusi tegutsemisviise, ainult nii saame arendada oma tegevust.

Seadsin oma ametiajaks ka prioriteete, muuhulgas My Rotary kasutamise suurendamine, komiteede tegevuse tutvustamine ja selle kasutamine klubitasandi tegevuses, ”uus tase” liikmete värbamisega seotud mõtlemises, piirkonna ühisüritustel osalemise kasv ja Rotaracti tegevuse toetamine ja tugevdamine. Kuidas meil läks? My Rotary kasutamine suurenes, kuid mitte sedavõrd kui oli RI–gi soov ehk 50 % klubi liikmetest oleksid portaali kasutajad. Komiteed muutusid kindlasti tuntumaks, kuid veel on ruumi paremuse poole liikumiseks. Liikmete värbamine oli piirkonna edukaim saavutus. Osalemisaktiivsus piirkonna ühisüritustel saavutati muuhulgas Rotary Fondi ja liikmelisuse teemalistel seminaridel, kuid piirkonnakonverentsi osas me esialgu ebaõnnestusime. Rotaracti tegevuse tutvustamine ja toetamine õnnestus. Kuigi me ei asutanud veel uusi klubisid, usun et ”seeme on pandud idanema”.

RI presidendi aunimetuse saavutas sellel aastal ainult üks klubi – Rotaract Helsinki.
Palju õnne neile! Noortel on indu, jõudu ja neis on meie tulevik!

Tänan kogu südamest teid kõiki toetuse eest, mida olen oma kuberneriaja jooksul saanud. Õnne ja edu meile kõikidele, nagu ütleb soome vanasõna: ”Kus on tahe, seal on tee.”

Ritva Heinonen

 

Kuberneri kuukiri nr 9 ja 10 – aprill ja mai 2016

HEAD ROTARIAANID

Kuberneri kuukirjade kirjutamist alustades lubasin, et need jäävad ühe lehekülje pikkusteks ja nii need püsisidki – välja arvatud seekord! Samas võin eneseõigustuseks öelda, et siit tuleb korraga kaks kuukirja ehk üks lehekülg kuu kohta.

Aprill oli täis tegevusi ja sündmusi, mis hoidsid kubernerigi tegusana ja eemal arvuti klaviatuuri äärest. Kuid neist tegevustest ja sündmustest sündis ka palju sellist, mis on väärt edasirääkimist ja jagamist kõikidele piirkonna liikmetele.

Öeldakse, et soome keele kõige raskem sõna on ”tänan”! Üritan nüüd murda seda müüti ja jagada tänu, sest nii paljud teist on selle tõeliselt välja teeninud suurepärase hoolitsusega erinevate ühiste asjade eest.
TÄNAN piirkonnakonverentsi korraldamises osalenuid ja TÄNAN kõiki kaasalöönuid! Muidugi oli – ka tänavu – kahju, et kogu meie piirkonna liikmeskonnast osalevad nii vähesed päeva üritustel. Ei aidanud ka ürituse viimine väljapoole Helsingit. Kui küsisin ühe klubi liikmetelt, miks nende hulgast ei olnud osalemas ”realiikmeid”, sain üllatava vastuse. Liikmete arvates on piirkonnakonverentsid mõeldud vaid klubide presidentide jaoks. Alguses olin hämmastunud, sest kogu rotary-aasta jooksul on ürituse kohta palju meeldetuletusi saadetud. Konverentsi kuupäev on meil kõikidel alati teada juba aasta varem, kui vaid soovime selle endale meelde jätta. Asja üle lähemalt mõeldes, ei olnud ma lõpuks enam nii hämmastunud. Kuidagi on viimastel aastatel tekkinud just selline arusaam. Nii mõtlesin ju minagi, kui olin alles ”realiige”. Samas ei ole see sugugi nii, piirkonnakonverents on just nimelt mõeldud meile kõikidele! Ürituse eesmärk on koguneda vähemalt kord aastas, kohtuda endiste ja uute rotary-sõpradega, nautida huvitavat programmi, kohtuda vahetusõpilastega ja koos lõbutseda! Meil on seega selle ürituse turunduses palju ära teha, et kasvõi järgmisel aastal saaksime lõpuks väärilise osalejatearvuga piirkonnakonverentsi.

TÄNAN Macaba töörühma eriti õnnestunud töö eest! Brasiilia õpetajate külaskäik Soome oli vaatamata kõikidele väljakutsetele tõeliselt õnnestunud ja mõlemapoolne tagasiside ainult ülivõrdeline! Suur TÄNU ka peredele, kes andsid õpetajatele võimaluse külastada Soome kodusid. See, rohkem kui miski muu, oli parim rotary-vaimus toimuv rahvusvaheline tegevus.

Kuberneri kuukiri nr 8 – märts 2016

HEAD ROTARIAANID

Suur tänu südamlike kaastundeavalduste eest, mida olen teilt saanud mu abikaasa surma puhul. Suur tänu ka asekuberner Ilkka Torstilale ja teistele piirkonna ametiisikutele, kes te kõik olete tänuväärselt hästi hoidnud piirkonna rattad ringlemas. On tõeliselt positiivne tajuda, et meil on toimiv varusüsteem, mida ”testiti” nüüd sel vägagi hektilisel ajal.

Viimases kuukirjas tänasin teid liikmeskonna kasvu eest, mis tõusis juba kahekohalise arvu võrra. Veebruari viimase kuupäeva seisuga on olukord endiselt sama! On mitmeid klubisid, kuhu on liitunud hulganisti uusi liikmeid, kuid piirkonna liikmete arvu netotaset on klubidest lahkujate tõttu arusaadavalt raske pidada kõrgel – kuid siiski mitte võimatu! Võistlus uute liikmete juurdehankimise eest jätkub kuni 11.5.2016 toimuva kommunikatsiooni ja liikmelisuse teemalise seminarini.

Piirkonna PETS-il olid esindatud kõik Soome-poolsed klubid. Eestis peeti PETS nädal varem ning sealgi olid klubid hästi esindatud. Ürituste tagasiside on olnud väga positiivne. Tänan kõiki korraldustöös osalenuid õnnestunud seminaride eest!

Kevade peasündmuse, piirkonnakonverentsini on aega veel neli nädalat. Kutse ja registreerimisjuhised saadetakse teele lähipäevadel. Üritus toimub 16. aprillil ja kohaks on Tuusula Gustavelund.

Loodan, et võimalikult paljud saavad ja otsustavad osaleda. See on tõeline koosviibimise üritus – võimalus kohtuda nii vanade kui uute rotariaanidega ja veeta üheskoos tore päev ja õhtu.

Olete kõik teretulnud!!

TÄHTIS!! Kirja lisas on juhised piletite ostmiseks 6.8.2016 toimuvale Hamina TATTOO-le. Õhtuse Marsishow piletid on olnud eriti populaarsed ja ainult kiire tegutsemisega saavad teie klubid soovitud arvu pileteid. Tahan veel rõhutada, et sündmus on tõeliselt ainulaadne ja tingimata vaatamist väärt. Mingem suure osavõtjate hulgaga rõõmsasse Haminasse veetma Rotary päeva.

Presidendi aunimetuse (Presidential Citation) tähtaeg on 1.4.2016. Omapoolse vihjena võin öelda ühe kõige lihtsama võimaluse eesmärkide saavutamiseks: kui 50 % klubi liikmetest on registreerunud My Rotary-s, on üks eesmärk juba käes.

Rotary-dollari kurss märtsis on 0,93€

Ritva Heinonen DG

Kuberneri kuukiri nr 7 – veebruar 2016

HEAD ROTARIAANID

Tänan, te olete sellega hakkama saanud! Meie piirkonna liikmete arv on eriti positiivses tõusutendentsis – nüüd saab juurdekasvu näidata juba kahekohalise numbriga! Tean, et töö on olnud väljakutset pakkuv, kuid olen näinud ka suurt rõõmu õnnestumise üle, kui uued liikmed on tulnud meie hulka ja toonud kogu klubi ellu uut energiat. Ega uute liikmete värbamise ind pole sellega sugugi möödas! Mitmed klubid on teatanud uutest lisanduvatest liikmetest. Kommunikatsiooni- ja liikmeskonnateemalisel seminaril 11.5.2016 tunnustatakse klubi, mis on selles ”liikmete värbamise projektis” olnud kõige edukam.

Eestis on asutatud uus klubi – Viimsi Rotary Klubi, mille charter-pidu toimus 13.2.2016. Palju õnne ja edu uuele klubile!

Eel-PETSid lähenevad ja registreerumine on juba lõpusirgele jõudnud. Piirkonnakoolitaja Heikki Keravuori ja abikubernerid on koostanud DGE juhtimisel koolitusseminari jaoks ajakohase programmi. Tahan eriliselt rõhutada sõna ”ajakohane”, kuna igal aastal tuleb erinevate klubiametite kohta uut informatsiooni ja tegevusmudeleid ning klubi sujuva tegevuse tagamiseks on nendest ülevaate andmine tähtis ja vältimatu. Ja on ometi ju huvitav kuulda DGE Markku Stenvalli vahendusel järgmise rotary-aasta tervitusi San Diegost.

Üks meie piirkonna olulisematest projektidest on Läänemere kampaania. Läänemerekomitee esimees Merja Partio on pöördunud abikuberneride poole sõnumiga, milles julgustatakse kõiki klubisid võtma omal moel – kasvõi järgmise sügise sõudevõistlusega – osa selles tähtsas ühisprojektis.

Alaealiste varjupaigataotlejate huvide esindamise raames on koolitatud esimene rühm. Tulemused ja tundmused on olnud väga positiivsed ja meie abi on kõrgelt hinnatud. Kevade jooksul jagame lisainformatsiooni ja kogemusi selle ainulaadse tegevuse kohta.

Aprillis saame külalisteks õpetajaterühma Brasiiliast, millega seoses kutsume neid vastu võtma kõiki huvilisi ning eriti portugali keele oskajaid. Lisainfot saab PDG Harry Hedmanilt, harry.hedman@outlook.com

Rotary-dollari kurss veebruaris on € 0,93

DG Ritva Heinonen

Kuberneri kuukiri nr 6 – jaanuar 2016

AUSTATUD ROTARIAANID

Uue aasta algus tekitab alati põnevust, mida see küll võib endaga kaasa tuua? Vähemalt loodetakse, et saabunud aasta oleks eelmisest parem – ükskõik kui hea oli möödunud aasta, on meie arvates alati põhjust paremat soovida.

Loodetavasti on lood sarnased ka meie rotary-elus. Olen eriti rõõmus ja tänulik klubidele kõikide nende tegevuste eest, mida mul oli võimalus sügisel oma klubikülastuste käigus jälgida ja eelkõige selle eest, et liikmeskonda puudutavad küsimused on lõpuks võetud tõsisemalt fookusesse ning hakatud selles suunas ka tegutsema. Oleme ainus piirkond Soomes, kes on liikmete arvu poolest positiivses arengus – seda esimest korda mitme aasta jooksul.

Erilist äramainimist ja õnnitlusi on kindlasti väärt need piirkonna klubid, kuhu on sellel aastal vastu võetud esimesed naisliikmed!

Loodan ka, et andmisrõõm ei ole keskendunud ainult jõuludele. Meediaettevõtja Michael Bloomberg on öelnud: ”Kui tahad aidata oma lapsi ja näidata üles armastust nende vastu, on kõige parem vahend selleks toetada organisatsioone, mis teevad maailmast parema paiga neile ja nende lastele”. See on just see, mida me rotariaanid teeme – energiliselt ja ülemaailmselt. Samas ajalehe Helsingin Sanomat artiklis räägitakse ka Bill ja Melinda Gatesi abistamisideoloogiast, milles nad õpetavad, et pelgalt aitamine ei ole piisav, aidata tuleb HÄSTI. Projekte tuleb valida hoolsalt ja kaalutledes, nii et aitamisest saaks aidatav maksimaalse kasu pikaks ajaks.

Rotariaanide koostöö Gatesi fondiga võitluses lastehalvatuse hävitamiseks maailmast on eriti hea näide sellest, kuidas efektiivse abistustegevusega saab muuta kogu maailma. Jätkame seda võitluste veel mõne aja, sest oleme oma eesmärgile juba nii lähedal!

Jaanuar on rotary-teadmiste kuu. Ehk on just nüüd hea mõte korrata klubikoosoleku alguses, mida meie moto ”Ühiskonna teenimine kõrgemale isiklikest huvidest” tähendab ja mida sisaldab ning kas meie klubi tegevus on kooskõlas Rotary viie teenistusliiniga.

Rotary-dollari kurss jaanuaris on € 0,93

Teile kõikidele väga head rotary-aastat 2016 soovides ….

Ritva Heinonen

Kuberneri kuukiri nr 4 – oktoober 2015

AUSTATUD ROTARIAANID

Oktoober on olnud eriti kiire tegevuskuu. Klubikülastused on täies hoos ning juba 46 klubi on rikastanud minu rotary-maailma, rääkides oma tegevusest ja samas tuues esile oma mõtteid ja ootusi. Olen palunud kõiki klubisid saata mulle oma klubi käesoleva aasta tegevuskava – ja seda soovitavalt juba enne minu klubikülastust, et võiksin eelnevalt võimalikult hästi tutvuda klubi tegevustega.

Piirkonna 1420 sügiskoosolek peeti 24.10.2015 Vantaa Saga Congress Centeris. Suur tänu Helsinki City West RK liikmetele õnnestunud korralduse eest. Liikmeskonda oleks loomulikult soovinud osalemas rohkem näha. Üritusel avasingi arutelu, kas koosolek tuleks korraldada tulevikus ainult ”puhta” ühenduse koosolekuna või endiselt samasuguse osalise programmiga päevana. Pooldajaid leidus mõlemale ideele ning hääletusel sai rohkem poolthääli programmiga päev.

Mitmel klubivisiidil on küsitud kuberneri kuukirja klubidesse saatmise kohta. Kirja saadetakse piirkonna klubide presidentidele, kelle ülesanne on saata see edasi oma klubi liikmetele. Kirja saab lugeda ka piirkonna kodulehelt http://d1420.rotary.fi, mida soovitan käia aeg-ajalt külastamas. Piirkonna veeb on pidevalt ajakohane ja sealt leiab alati käesoleval hetkel aktuaalseid materjale.

Tuletaksin klubidele meelde olulist ülesannet, mille tähtaeg lõpeb novembri viimasel päeval – kubernerikandidaatide ettepanekuid aastaks 2018-2019. Juhised toimimiseks on saadetud klubidele ning palun teid kõiki tegeleda selle küsimusega oma klubikoosolekutel ja pakkuma julgesti välja oma kandidaate.

Viimasel ajal on palju küsitud, kuidas osalevad rotariaanid meid kõiki puudutava pagulasprobleemi lahendamises? Nüüd oleme käivitamas oma abistamisvõimalust, milleks on alaealiste varjupaigataotlejate huvide esindamine. Selle vastu ei ole ükski teine organisatsioon huvi üles näidanud, kuigi vajadus on suur. Küsimust on pagulasameti juures ette valmistatud ning rotariaanide koordinaatoriks on PDG Ilkka Torstila. Klubidele saadetakse õige pea tegutsemisjuhised, mille järel ootame liikmeskonna aktiivset kaasalöömist. Nüüd on meil võimalus anda oma panus – ütleksin, et ainulaadsel ja rotariaanidele kõige sobivamal viisil!

Rotary-dollari kurss oktoobris on € 0,90

Ritva Heinonen

Kuberneri kuukiri nr 3 – september 2015

AUSTATUD ROTARIAANID

September on rotary-kalendris nimetatud uute sugupõlvede, põhihariduse ning lugemis-ja kirjaoskuse kuuks.

Lisaks sellele, et aitame muuta noorte elu õpilaste vahetustegevuse, RYLA programmide, Rotaracti liikmete toetamise ja koolistipendiumide jagamisega, on hea pidada meeles, et noored on ka Rotary tulevik – peame ka ise kasvama, saama nad innustuma meie tegevusest ja sellega liituma.

Vahetusõpilastega seonduv tegevus on üks meie ”lipulaevu” ja selle eest tulebki hoolt kanda, säilitada tegevuse läbiviimisel juba saavutatud kõrged standardid ning lisada võimalust mööda noorte ligipääsu vahetustegevusse. Aastase vahetuse kõrval tasub tähelepanu pöörata ka lühiajalistele vahetusliikidele nagu suve- ja laagrivahetused. Mitmed meie piirkonna klubid on aastate jooksul korraldanud koos erinevate koolidega RYLA programme. Kuulu järgi on õpilaste innustus väga palju kasvanud ja huvi korraldatud ürituste vastu on tähelepanuväärne. Seda teed mööda tasub edasi minna. Lugedes mulle saadetud klubide tegevuskavasid, olen täheldanud, et mitmetes neist on mainitud erinevaid koostööprojekte kohalike koolidega, sageli on tegemist erinevatest saavutustest lähtuvate stipendiumide jagamisega.

Oma ametiaja üheks peateemaks olen võtnud meie piirkonna Rotaracti tegevuse toetamise ja tugevdamise. Minu eesmärk on asutada juurde vähemalt üks – või miks mitte enamgi – Rotaract-klubi. Selle tegevuse arendamine ja toetamine ei erine ühestki juba toimivast tegevusalast, kogume vaid meie hulka tagasi need ”kadunud” endised vahetusõpilased koos nende sõprade ja koolikaaslastega, kes – vähemalt nende endi meelest – ei ole veel päris ”rotary-eas”. Rotaracti liikmete hulgas on meil hea ja viljakas kasvupind uuele Rotary-sugupõlvele – ja seda vajame me praegu rohkem kui kunagi varem.

Soome välisministeeriumi arenguabirahade vähendamine on mõjutanud otsustavalt ka Soome Rotary Arstidepanga ”kassavoolu”. Avaldan lootust, et klubid kaaluksid lisatoetusi, et nimetatud tegevust saaks hoidakäigus kasvõi minimaalses vormis.

Tuletan teile veelkord meelde ka eelolevat piirkonna sügiskoosolekut 24.10.2015 Vantaan Fur Centre’s.

Rotary-dollari vahetuskurss septembris on € 0,90.

Ritva Heinonen

Kuberneri kuukiri nr 2 – august 2015

HEAD ROTARIAANID, AUSTATUD ÕED JA VENNAD

Kuigi august on juba lõppemas, tahan selles kuukirjas puudutada selle kuu rotary-teemat – liikmeskonda – nii liikmete värbamise kui olemasolevate liikmete säilitamise seisukohast.

Olen kahjuks liiga tihti kohtunud klubides selge – kuigi otseselt väljaütlemata – tahtmatusega saada juurde uusi liikmeid. Ja selgitustest võiks teha kui mitte raamatu, siis brošüüri kindlasti. Sageli mainitud põhjuseks on, et “me ei ole leidnud (meile sobivaid) liikmekandidaate”. Mida iganes see varjatud “meile sobivaid” siis tähendab. Kas see on “meie arvamus” või mõne üksiku klubiliikme arvamus, mida teised klubiliikmed austavad ja rahulduvad vaikse peanoogutusega. Sellega seoses paluksin tuletada meelde meie organisatsiooni eetilisi põhimõtteid, mis juhinduvad nelja küsimuse testist. Eriti punktid kaks, kolm ja neli sobivad mõtete värskendamiseks.

Uute liikmete värbamise kõrval on sama tähtis kanda hoolt juba olemasoleva liikmeskonna eest. Jagada nende kogemusi ja lugusid sellest, miks nemad omal ajal klubiga liitusid ja miks nad on endiselt klubis. Mida see on neile andnud? Kas klubisse tulemise motiiv on olnud uute sõprussuhete loomine või isikliku kasu saamine näiteks heatasemeliste ettekannete vahendusel või ehk rahulduse saamine teadmisest, et saab organisatsioonile lootes aidata vähemate võimalustega inimesi ja hädasolijaid. Soovitan, et klubide koosolekutel räägitaks ja kuulataks neid liikmete lugusid, miks ei võiks kasvõi iga koosoleku alguses olla üks selline „liikmelugu“.

Rotary International on samuti algatanud uue liikmete jaoks kasuliku tegevuse ja selle kohta võite lugeda rohkem järgneva lingi kaudu: Find out more.

Külastage ka piirkonna kodulehte, kust leiate infot muuhulgas Silgusõudevõistluse kohta. Rohket osavõttu!!

Rotary-dollari kurss augustis on € 0,90

Ritva Heinonen

Kuberneri kuukiri nr 1 – juuli 2015

HEAD ROTARIAANID, AUSTATUD ÕED JA VENNAD

Jälle on ratas teinud ühe ringi ja uus rotary-aasta on alanud. Klubide uued ametnikud on alustanud tööd – nagu ka uus kuberner.

Soovin tänada kogu piirkonna organisatsiooni selle töö eest, mida olete piirkonna heaks teinud. Suur tänu IPDG Birger Stjernbergile, piirkonnanõukogule, komiteedele, abikuberneridele ja kõikidele klubiametnikele, unustamata ühtegi liiget – ilma teieta meid ei oleks.

Alustades nüüd piirkonna esimese naiskubernerina, tunnen lisaks suurele vastutusele siirast rõõmu, et seegi ”künnis” on ületatud. Rotary põhiväärtused ja rotariaanide tehtav töö ei muutu sellest, kas seda teeb mees või naine. Head tegemine ja ühiskonna teenimine ei vali sugupoolt, otsustab tahtmine. Ja soov olla kingitus maailmale – ”Be the gift to the world” – on piisav tahtmine. RI presidendi Ravi Ravindrat vabalt tsiteerides: meil kõigil on midagi anda – oleme kes tahes. Võime anda ja jagada oma oskusi ja teadmisi, pühendumist ja andumist neile, kes seda millalgi vajavad.

Meil on ka suur au ja rõõm kuulda rohkem selle aasta rotary-moto kohta, samuti kui muid mõtteid Rotaryst, kui president Ravi ja tema abikaasa Vanathy saabuvad 26.11.2015 külaskäigule Soome. Korraldame kogu Soomet ja Eestit hõlmava ühise sündmuse, kus osaleb peale RI presidendi ka teisi tipptasemel esinejaid. Täpsemat infot sündmuse kohta saate sügise alguses. Loodan, et sel päeval näeme suurt hulka rotariaane koos abikaasadega Helsingis osalemas sellel ainulaadsel sündmusel.

On üks asi, mida sooviksin selle aasta jooksul eriti rõhutada. Tahaksin näha, et kõigis meie tegevustes oleks aitamisse ja koosolemise rõõmu – ELU MAITSET. Tunnet, et hoolime üksteisest, ka neist, kes on kaugel. It will never come again”

Rotary-dollari väärtus juulis on € 0,90

Oodates teiega kohtumist…

Ritva Heinonen

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.