Kuberneri kuukiri – november 2010

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

Rotary Internationali kuu teema

November on nimetatud Rotary Fondi  kuuks.  Rotary olulisimaks sihiks on juba kaua olnud lastehalvatuse hävitamine kogu maailmast.  Selle ülesande täitmine on olnud edukas, kuid osa tööd on veel ees ootamas.  Oleme siiski saavutamas oma unistust lastehalvatusevabast maailmast ning projekti viimase etapi nimigi on sellele vastav: End Polio Now.

Rotary Fond on selle töö läbiviimise juures väga oluline töövahend.

Siinkohal oleks kohane rääkida mõni sõna lastehalvatusest kui haigusest. Lastehalvatus on viiruslik nakkushaigus, mis levib väljaheidete ja õhus olevate tolmuosakeste kaudu. Nakatunutest alla 1 % saab halvatust põhjustava haigusvormi. Umbes 79-l % halvatusega kaasnevatest haigusjuhtumitest piirdub halvatus jäsemetega, tavaliselt jalgadega. Halvimal juhul võib haiguse tagajärjeks olla hingamiselundite halvatus.

Haigusesse nakatumise tõenäosus on lastel u 600 korda suurem kui täiskasvanutel. Elatustaseme tõustes oli inimeste loomulik immuunsus nõrgenenud ning  lastehalvatuse epideemiad ründasid Indias, Aasias ja Aafrikas. (Wikipedia).

Pingutagem veel, et täituks Rotary 200 miljoni USD suurune eesmärk. Usun, et nii suure panusega  täidame oma eesmärgi kindlasti!

Kuberneri klubivisiidid

Oktoobri lõpu seisuga olen külastanud kokku 65 klubi, neist 14 Eestis. Üheksa klubikülastust on veel ees. Visiidid on nii huvitavad ja annavad tohutult palju, nii et kardan saada pärast nende lõppemist ”võõrustusnähtusid”. On sündinud palju põnevaid mõtteid rotary-tegevuse edendamiseks ning suhtun Rotary tulevikku lootusrikkalt. Samas on vaja teha palju tööd, et võiksime säilitada oma elujõulisust ja olla ka tulevikus ahvatlev alternatiiv teistele organisatsioonidele.

26.10. külastasin Verkkorotary klubi (Rotary Internetiklubi) koosolekut, mis seekord oli nn terra-koosolek.

Soovitan ka teile tutvuda interneti-rotariaanidega aadressil  http://www.verkkorotary.fi/vieraile-klubissamme. Hea oleks alustuseks vaadata mõnd koosoleku lindistust. Väga huvitav!

Koolituspäevad

Piirkonna korraldatud uute rotariaanide koolituspäevad lähenevad. Klubidele ja 1-2 aastat klubides olnud liikmetele on saadetud isiklik kutse. Loodan, et üritustel osaleb märkimisväärne hulk rotariaane,  ka juba pikemalt liikmete ridades olnuid, kes tunnevad vajadust suurendada rotary-teadmisi.

Kui jälgida liikmeskonna arengut Soome Rotary tasandil, on märgata, et eriti 1-2 aastat klubi liikmeina olnud rotariaanid ei osale pärast esimest tutvumisperioodi enam aktiivselt koosolekutel, muutuvad passiivseteks ja neid ähvardab tõsiselt klubi liikme staatusest lahkumine. Loodan, et koolituspäevad aitavad leida Rotary olemust ning sütitada soovi aidata ja teenida ühiskonda. Lisas leiate statistikat liikmeskonna arengute kohta Soome piirkondades.

Liikmeskonna kasv

Aasta esimese  kolmandiku liikmeskonna kasv on piirkonnas -24.  Eestis on liikmete arv säilinud muutumatuna.  Vähenemine on toimunud seega meie piirkonna Soome klubides. Uute liikmete värbamisel tuleb olla endisest aktiivsem! Võtkem eesmärgiks pöörata liikmeskond kasvuteele!

Soome Rotary käsutuses oleva veebiplatvormi kasutamine

Lisan sellele kirjale informatsiooni klubide võimalusest kasutada ülalmainitud platvormi. Soome Rotaryl on teenusepakkuja kompetentsi ja teenuse kvaliteedi osas positiivsed kogemused.

Meeldetuletusi

Klubide sekretäridele on saadetud arve Soome Rotary ry ja meie piirkonna aastamaksude kohta, mis tuli maksta 15. oktoobriks. Osa makse on veel puudu!

Septembri lõpus oli veel 19 klubil maksmata 1.7 tähtajaga poolaastamaksud Rotary Internationalile ning RI-le ei ole jõudnud ka kõik poolaastaraportid. Selle asjaga on vaja kohe tegeleda!

 

Rotary-dollari

Rotary-dollari kurss novembris on 1 USD = 0.72 EUR.

Soovin teile eriti head novembrit.

Hannu Ervamaa

DG 2010-2011

Kuberneri kuukiri 3 – september 2010

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid
Augustikuu lähenedes lõpule ja palavuse taandudes on rotary-tegevus muutunud üha vilkamaks. Tänuväärselt on tihenenud rotary-õdede ja –vendade ühendusevõtud.
Selle kirja kirjutamise hetkeks olen külastanud nii üksinda kui abikaasa Mariaga juba 17 klubi.
Järgmise kolme nädala jooksul jõuab järjekord Eesti klubide kätte. Vastuvõtt on olnud kõikides klubides rotary-vaimu järgides väga sõbralik. Oleme vestelnud konstruktiivselt klubide olukorrast, otsinud koos lahendusi ning tunnustust ja tänusõnu olen jaganud alati, kui selleks on olnud põhjust. Teemana on üles kerkinud klubide elujõulisuse, uuenemise ja ahvatlevuse lisamine. Klubivisiidid jätkuvad niisiis vastavalt varem teatatud programmile.

Rotary Internationali kuu teema

Rotary International on nimetanud septembri uute sugupõlvede kuuks. Teema haakub hästi augustikuu omaga ning lisaks rõhutab ka vastloodud uute sugupõlvede teenistusliin noortega tehtava töö olulisust. Noorsugu on tähtis jõuressurss ka meile rotariaanidele.
Teatud liiki noorsooahela alates teismelistest  kuni noorte täiskasvanuteni moodustavad noorsoovahetus, Rotex, Rotaract, RYLA ja GSE. Aktiivsus kõikides ahela osades on tänuväärt!

Pakistani üleujutused

Uudised Pakistani üleujutustest on olnud murettekitavad ning rotariaanide hulgas on tärganud soov aidata tulvavete ohvreid. Rotary Fond on asutanud selleks otstarbeks erilise fondi: Rotary Pakistan Flooding Recovery Fund. Sellele lisaks loodetakse saada ka klubide ja piirkondade toetusi ning pakutakse koostööd  selliste usaldusväärsete partneritega nagu UNICEF ja SPR.
Piirkonnanõukogu otsustas suunata Rotary Fondile piirkonnale tagastatavatest nn DDF rahadest 5000 USD Pakistani üleujutuste ohvrite abistamiseks. Hetkel selgitatakse välja, kuidas saaks abi võimalikult tõhusalt organiseerida. Meie piirkonnas koordineerib seda tegevust Rotary Fondi komitee esimees Tapani Peltonen.
Kirja lisast leiate peasekretär Ed Futa asjassepuutuva meiliteate.
Lisainformatsiooni saab ka aadressil www.matchinggrants.com

Kluuvi Rotaryklubi audioraamatuprojekt

Kluuvi Rotaryklubi on algatanud audioraamatuprojekti ning nad loodavad, et sellega liituvad ka teised klubid. Audioraamat on CD, millel professionaalne lugeja esitab mõne raamatu teksti. Raamatud on mõeldud nägemispuudelistele ja inimestele, kes mingil muul põhjusel ei saa lugeda. Oma projektiga aitab klubi haiglaid ja muid vastavaid asutusi, kellel ei ole raha hankida audioraamatute kuulamiseks tehnilisi vahendeid. Lisainformatsiooni projekti kohta jagab vend Harri Markkula Kluuvi Rotaryklubist, hmarkkula(at)hotmail.com

Piirkonna lihtsustatud abirahade taotlemine

Klubidel on võimalus taotleda kohalikeks humanitaarprojektideks abiraha nn District Simplified Grant rahadest. Piirkond toetab klubi sama summa ulatuses, mille klubi ise oma projekti investeerib. Taotlused tuleb saata DRFCC Tapani Peltonenile, tapani.peltonen(at)kontino.fi hiljemalt 15.10.2010.

Abirahade taotlemine Rotary piirkonna 1420 fondist

Piirkonna 1420 rotary-klubid  võivad taotleda nimetatud fondist abiraha Rotary eesmärkidele ja põhimõtetele vastaval otstarbel nagu koolituseks, reisitoetuseks ning selliste projektide läbiviimiseks, milleks Rotary Fond toetust ei jaga, samuti Matching Grant projektide puhul Fondilt saadavate finantside suurendamiseks.
Piirkonnanõukogule adresseeritud taotlused tuleb saata hiljemalt  15.10.2010 kas Tapani
Peltonenile: tapani.peltonen(at)kontino.fi või minule: hannu.ervamaa(at)kolumbus.fi.

Kuberneri valimine

Rotary-aastal 2011–2012 saab meie piirkonna kuberneriks Mikael Kietz (Ekenäs RK) ja
aastal 2012–2013 Harry Hedman (Munkkiniemi-Munksnäs RK). Pärast neid vajab piirkond jälle uut kuberneri. Palun klubisid teha ettepanekuid piirkonnakuberneri kandidaatide osas rotary-aastaks 2013-2014, kasutades kirja lisas olevat vormi.
Asjakohaselt täidetud vorm koos võimalike lisadega tuleb saata mulle suletud ümbrikus nii, et see saabuks minule hiljemalt 2.11.2010 kell 16.00. Ümbrikule tuleb märkida Governor 2013 – 2014. Pärast tähtaega saabunud ettepanekud ei lähe arvesse.

RI president aastaks 2012–2013

2010.–2011.a RI presidendi nimetamiskomitee on üksmeelselt seadnud 2012.–2013. aasta Rotary Internationali presidendi kandidaadiks SAKUJI TANAKA Yashio Rotaryklubist Saitamast, Jaapanist.

Ed Futa pensionile

RI peasekretär Ed Futa jääb alates 30.6.2011 pensionile ja jätab oma ameti. Informatsiooni peasekretäri ametisse soovijatest võib saata Blair Ashley Bennettile: Blair.Bennett(at)KornFerry.com.

Piirkonnakonverents

“On vähemalt üks rotary-sündmus, kus iga rotariaan peaks osalema enam kui korra. Nimelt piirkonnakonverents!”
Meie piirkonnakonverents on 2.–3. oktoobril 2010 Espoo Dipolis. Governors Ball on 2.10 õhtul Ritarihuones Helsingis. Programm ja registreerumine piirkonna veebilehelwww.rotary1420.fi.

Peterburi Rotaryklubi 20-aastane

Peterburi Rotaryklubi tähistab 24.10.2010 oma asutamise 20. aastapäeva. Pidustused toimuvad 23.–24.10.2010. Täpsem info ja registreerumine aadressidel tamara(at)wellnesstime.ru ja rotary-spb(at)mail.ru.

Rotary seminar Aalborgis, Taanis

Rotary seminar peetakse Taanis, Aalborgis 8.–10.10.2010. Registreerimine ja täpsem informatsioon aadressil www.rotaryinstitute2010.dk.

Meeldetuletusi

Juulis tuli teha poolaasta raport (SAR) ja saata see RI  Zürichi büroosse. Raportil peab olema nii  presidendi kui sekretäri allkiri. Lisaks tuli juulis maksta selle poolaasta RI per capita maksud. Klubid, kes ei ole seda veel teinud, peaksid kiiresti asja ette võtma!
Augusti osalemisstatistika tuleb kanda SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.9.2010

Rotary-dollar

Maksude maksmisel RI-le või Rotary Fondile kasutatakse dollari väärtuse ekvivalendina nn rotary-dollarit. Selle praeguse hetke kurss on 1USD = 0,77 EUR.

Virgutavat septembrit

Hannu Ervamaa
DG 2010–2011

Kuberneri kuukiri 2 – august 2010

Head klubide presidended ja sekretärid, austatud rotariaanid

Meil on olnud võimalus nautida üht kõigi aegade kuumimat kesksuve ning vältimatult lähenevast sügisest ei ole näha veel ühtki märki. Siesta on päeva kuumimatel hetkedel tundunud lausa kohustuslikuna. Pole ime, et see komme on kuumas kliimas elavates riikides nii levinud.

Rotary-tegevus on siiski muutunud pärast lühikest pausi taas aktiivsemaks. On jõudnud kätte tegutsemise aeg!

RI kuu teema

Augustikuu rotary-teema on liikmeskond ja laienemine. Teema sidumine augustikuuga rõhutab selle olulisust, sest ametisseastunud presidendil ja tema tiimil on peaaegu terve aasta võimalik selle nimel töötada.
Hästi toimiv klubi ongi liikmeskonda puudutavates küsimustes pidevalt aktiivne. Pikalt ette kavandatud ja plaanikohaselt läbi viidud tegevusel on kindlasti parimad tulemused! Teame, et klubi liikmelisusest loobumisi tuleb erinevatel põhjustel paratamatult ette, kuid kindlasti ei taha ükski klubipresident jätta endast maha kokkukuivanud klubi.

Rotary Internationali presidendi Ray Klinginsmithi kuu teade

Ehitame ühiskonda – ühendame kontinente.

Ray selitab, et temalt küsitakse sageli, kuidas ta valis oma presidendiaasta teema. Lugedes eelmiste aastate teemasid, tahtis ta valida sõnad, mis vastaksid kahele eesmärgile.
Oma teemaga tahab ta selgitada Rotary olemust sellesse mittekuuluvatele inimestele ning samas anda põhjust rotariaanidele olla uhke oma liikmeksolemise üle. Ray ütleb, et Rotary on nii ühiskonna teemimise aade kui rotary-klubide võrgustik ja et me peame jagama oma põhiväärtusi teiste inimeste ja organisatsioonidega.
President Ray teate täielik tekst on lisas.

Kuberneri klubivisiidid

Kaks esimest klubikülastust on tehtud. 72 rikast kogemust on veel ees!
Traditsioonikoaselt toimus esimene klubivisiit Ekenäsi RK-sse. Järgmisel päeval külastasime Hangö-Hango Rotaryklubi. Mõlemast klubist jäi nii minule kui mu abikaasale Mariale väga hea mulje.
Lisaks ametlikele visiitidele oli meil suur rõõm viibida eelmisel nädalavahetusel aukülalistena Tallinna Rotary Klubi 80. juubeli üritustel. Pidustuste esimeses osas avati klubi asutajate auks mälestustahvel klubi omaaegse koosolekutekoha seinal ning õhtul nauditi galaõhtusöögiga balli Tallinnas Mustpeade majas. Ühke pidu – suur tänu Tallinna klubi liikmetele ja eriti president Erik Hansonile.

Polio Plus

Rotary üleskutse koguda 200 miljonit USD Polio Plus kampaania heaks on 25. juuniks 2010 andnud tulemuseks 133 miljonit USD. Veel on vaja tööd teha!

Piirkonnakonverents

“On vähemalt üks rotary-sündmus, kus iga rotariaan peaks osalema enam kui korra. Nimelt piirkonnakonverents!”
Meie piirkonnakonverents on 2.–3. oktoobril 2010 Espoo Dipolis. Governors Ball on 2.10 õhtul Ritarihuones Helsingis. Märkige see endale kalendrisse, rääkige klubides, et sündmus on mõeldud kõikidele rotariaanidele koos abikaasadega. Registreerimine algab lähiajal.

Rotary seminar Aalborgis Taanis

Rotary seminar on tänävu Taanis, Aalborgis 8.–10.10.2010. Registreerimine ja täpsem informatsioon aadressil www.rotaryinstitute2010.dk.

Meeldetuletusi

” Aktiivse Rotary-klubi tegevuskava”  tuli täita ja saata hiljemalt 1. juuliks oma asekubernerile.
Klubid, kes ei ole seda veel teinud, palun saatke täidetud ankeet asekubernerile kohe.

Juulis tuli teha poolaasta raport (SAR) ja saata see RI  Zürichi büroosse. Raportil peab olema nii  presidendi kui sekretäri allkiri.

Lisaks tuli juulis maksta selle poolaasta RI per capita maksud. Kui peate kinni tähtaegadest, väheneb liigne töö ning posti hulk eriti RI-st klubide presidentidele.

Juuli osalemisstatistika tuleb kanda SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.8.2010

Rotary-dollar

Maksude maksmisel RI-le või Rotary Fondile kasutatakse dollari väärtuse ekvivalendina nn rotary-dollarit. Selle praeguse hetke kurss on 1USD = 0,77 EUR.

Kalendrisse

Piirkonnakonverents 2.–3.10.2010
Rotary seminar 8.–10.10.2010
Eesti rotary-klubide presidentide kohtumine, 23.10.2010, Türil
Eesti PETS 25.–26.2.2011, Tallinn
Soome PETS, 5.3.2011, Tammisaari
Aktiivset augustikuud!

Tervitustega

Hannu Ervamaa
DG 2010–2011

Kuberneri kuukiri 1 – juuli 2010

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

Rotary-aasta 2010–2011

Rotary-ratas on taas teinud ühe ringi ning oleme alustamas uut rotary-aastat. Rotary Internationali korraldatud 101. konvendil Montrealis, Kanada Quebeci provintsis lõpetas ametistlahkuv RI president šotlane John Kenny emotsionaalselt oma ametiaja ning tema järglane, USA kesk-läänest pärit olev Ray Klinginsmith avalikustas oma programmi ja oli valmis vastu võtma RI presidendi ameti.

Ray Klinginsmithi rotary-aasta teema on Building Communities – Bridging Continents ehk Ehitame ühiskonda – ühendame kontinente.
Teema selgitab Rotary olemust mitterotariaanidele ning teiselt poolt tugevdab ja rõhutab Rotary põhimõtete tähtsust rotary-klubide liikmetele.

Teenistused juhivad tasakaalustatud tegevusele

Tegevust juhivad endiselt teenistused, mida nüüd on viis: klubi- ja erialateenistus aitavad meil nautida elu erinevaid aspekte ja olema head kodanikud. Kogukonna- ja erialateenistus koos muudavad meie kodukoha paigaks, kus on hea  elada ja töötada.
Rahvusvaheline teenistus annab meile võimaluse teha koostööd teiste riikide ja kontinentide klubidega, et kogu maailm oleks elamisväärt koht. Uus teenistusliin –  uued sugupõlved – suunab oma tegevuse noortele. Järgneva aasta jooksul naaseme selle teema juurde kindlasti korduvalt. Kõikidel teenistusliinidel  toimuv tulemusrikas tegevus toob klubile RI presidendi tunnustuse ja aukirja.

Eesmärkidest

Selles kirjas tahaksin mainida vaid lühidalt meie algava aasta eesmärke. Piirkonnal on kolm eelistatud tegevusvaldkonda: klubide toetamine ja tugevdamine, Rotary imago ja informatsiooni parandamine ehk sise- ja väliskommunikatsiooni  tõhustamine ning kolmandaks humanitaarset laadi teenistuse edendamine. Täpsemalt on eesmärke kirjeldatud meie piirkonna kodulehel olevas programmis.

Ametiraha vahetus

Nii kõikides klubides kui piirkonnas toimus ametite üleandmine uutele vastutajatele, tänati ametist lahkunuid ja püstitati uusi eesmärke.
Kuberneri ametiraha  vahetus toimus Eira klubi koosolekul 28. juunil. Pidulikus õhkkonnas sain kuberneri kaaluka ametiraha oma eelkäijalt Aatos Lahtinenilt. Ametiraha üleandmisel peetud kõnesid saab lugeda Eira Rotaryklubi kodulehelt presidendi veerust. Siinkohal tahan siiski veelkord tänada Aatos Lahtineni hea, kasuliku ja täpse tegevuse eest, mis on eeskujuks kõikidele rotariaanidele.

Klubivisiidid

Selle kuukirja ilmumise ajal olen ilmselt oma esimesel klubikülastusel Tallinnas, kus klubid traditsiooniliselt kogunevad ühiselt uut Rotary-aastat alustavale sündmusele.
Enne tegelike klubivisiitide  algust veedab Tallinna Rotary Klubi oma 80. aastapäeva, mille tähistamiseks korraldataval ballil osaleb loodetavasti võimalikult palju kutsutud rotariaane.

Ametlikud klubivisiidid toimuvad kokkulepitud ajakava kohaselt juuli lõpust kuni poole novembrini. Kontrollige palun oma klubisse toimuva külastuse aeg programmist.

RI kuu teema

Juulikuu teema on lugemis- ja kirjutamisoskus.

Aktuaalset

– ” Aktiivse Rotary-klubi tegevuskava”  olen saanud täidetuna hetkel 47 klubilt ehk saatmisprotsess on 63,5. Saada täidetud tegevuskava oma asekubernerile, kui sa ei ole seda veel teinud!
– Juulis tuleb teha poolaasta raport (SAR) ja saata see RI  Zürichi büroosse. Raportil peab olema nii  presidendi kui sekretäri allkiri.
– Juulis tuleb maksta RI per capita maksud poole aasta eest.
– Juuni osalemisstatistika tuleb kanda SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.7.

Rotary-dollar

Maksude maksmisel RI-le või Rotary Fondile kasutatakse dollari väärtuse ekvivalendina nn rotary-dollarit. Selle praeguse hetke kurss on 1USD = 0,80 EUR.

Veebilehed

Piirkonna kodulehe aadress on www.rotary.fi/1420 ja Soome Rotaryl  www.rotary.fi. Mõlemalt leiab hulgaliselt kasulikku infot.  Eriti tasub tutvuda kodulehel oleva mitmekülgse koolitusmaterjaliga.

Eriti meeldivat kesksuve soovides,

Hannu Ervamaa
DG 2010–2011

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.