Kuberneri kuukiri 3 – september 2010

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid
Augustikuu lähenedes lõpule ja palavuse taandudes on rotary-tegevus muutunud üha vilkamaks. Tänuväärselt on tihenenud rotary-õdede ja –vendade ühendusevõtud.
Selle kirja kirjutamise hetkeks olen külastanud nii üksinda kui abikaasa Mariaga juba 17 klubi.
Järgmise kolme nädala jooksul jõuab järjekord Eesti klubide kätte. Vastuvõtt on olnud kõikides klubides rotary-vaimu järgides väga sõbralik. Oleme vestelnud konstruktiivselt klubide olukorrast, otsinud koos lahendusi ning tunnustust ja tänusõnu olen jaganud alati, kui selleks on olnud põhjust. Teemana on üles kerkinud klubide elujõulisuse, uuenemise ja ahvatlevuse lisamine. Klubivisiidid jätkuvad niisiis vastavalt varem teatatud programmile.

Rotary Internationali kuu teema

Rotary International on nimetanud septembri uute sugupõlvede kuuks. Teema haakub hästi augustikuu omaga ning lisaks rõhutab ka vastloodud uute sugupõlvede teenistusliin noortega tehtava töö olulisust. Noorsugu on tähtis jõuressurss ka meile rotariaanidele.
Teatud liiki noorsooahela alates teismelistest  kuni noorte täiskasvanuteni moodustavad noorsoovahetus, Rotex, Rotaract, RYLA ja GSE. Aktiivsus kõikides ahela osades on tänuväärt!

Pakistani üleujutused

Uudised Pakistani üleujutustest on olnud murettekitavad ning rotariaanide hulgas on tärganud soov aidata tulvavete ohvreid. Rotary Fond on asutanud selleks otstarbeks erilise fondi: Rotary Pakistan Flooding Recovery Fund. Sellele lisaks loodetakse saada ka klubide ja piirkondade toetusi ning pakutakse koostööd  selliste usaldusväärsete partneritega nagu UNICEF ja SPR.
Piirkonnanõukogu otsustas suunata Rotary Fondile piirkonnale tagastatavatest nn DDF rahadest 5000 USD Pakistani üleujutuste ohvrite abistamiseks. Hetkel selgitatakse välja, kuidas saaks abi võimalikult tõhusalt organiseerida. Meie piirkonnas koordineerib seda tegevust Rotary Fondi komitee esimees Tapani Peltonen.
Kirja lisast leiate peasekretär Ed Futa asjassepuutuva meiliteate.
Lisainformatsiooni saab ka aadressil www.matchinggrants.com

Kluuvi Rotaryklubi audioraamatuprojekt

Kluuvi Rotaryklubi on algatanud audioraamatuprojekti ning nad loodavad, et sellega liituvad ka teised klubid. Audioraamat on CD, millel professionaalne lugeja esitab mõne raamatu teksti. Raamatud on mõeldud nägemispuudelistele ja inimestele, kes mingil muul põhjusel ei saa lugeda. Oma projektiga aitab klubi haiglaid ja muid vastavaid asutusi, kellel ei ole raha hankida audioraamatute kuulamiseks tehnilisi vahendeid. Lisainformatsiooni projekti kohta jagab vend Harri Markkula Kluuvi Rotaryklubist, hmarkkula(at)hotmail.com

Piirkonna lihtsustatud abirahade taotlemine

Klubidel on võimalus taotleda kohalikeks humanitaarprojektideks abiraha nn District Simplified Grant rahadest. Piirkond toetab klubi sama summa ulatuses, mille klubi ise oma projekti investeerib. Taotlused tuleb saata DRFCC Tapani Peltonenile, tapani.peltonen(at)kontino.fi hiljemalt 15.10.2010.

Abirahade taotlemine Rotary piirkonna 1420 fondist

Piirkonna 1420 rotary-klubid  võivad taotleda nimetatud fondist abiraha Rotary eesmärkidele ja põhimõtetele vastaval otstarbel nagu koolituseks, reisitoetuseks ning selliste projektide läbiviimiseks, milleks Rotary Fond toetust ei jaga, samuti Matching Grant projektide puhul Fondilt saadavate finantside suurendamiseks.
Piirkonnanõukogule adresseeritud taotlused tuleb saata hiljemalt  15.10.2010 kas Tapani
Peltonenile: tapani.peltonen(at)kontino.fi või minule: hannu.ervamaa(at)kolumbus.fi.

Kuberneri valimine

Rotary-aastal 2011–2012 saab meie piirkonna kuberneriks Mikael Kietz (Ekenäs RK) ja
aastal 2012–2013 Harry Hedman (Munkkiniemi-Munksnäs RK). Pärast neid vajab piirkond jälle uut kuberneri. Palun klubisid teha ettepanekuid piirkonnakuberneri kandidaatide osas rotary-aastaks 2013-2014, kasutades kirja lisas olevat vormi.
Asjakohaselt täidetud vorm koos võimalike lisadega tuleb saata mulle suletud ümbrikus nii, et see saabuks minule hiljemalt 2.11.2010 kell 16.00. Ümbrikule tuleb märkida Governor 2013 – 2014. Pärast tähtaega saabunud ettepanekud ei lähe arvesse.

RI president aastaks 2012–2013

2010.–2011.a RI presidendi nimetamiskomitee on üksmeelselt seadnud 2012.–2013. aasta Rotary Internationali presidendi kandidaadiks SAKUJI TANAKA Yashio Rotaryklubist Saitamast, Jaapanist.

Ed Futa pensionile

RI peasekretär Ed Futa jääb alates 30.6.2011 pensionile ja jätab oma ameti. Informatsiooni peasekretäri ametisse soovijatest võib saata Blair Ashley Bennettile: Blair.Bennett(at)KornFerry.com.

Piirkonnakonverents

“On vähemalt üks rotary-sündmus, kus iga rotariaan peaks osalema enam kui korra. Nimelt piirkonnakonverents!”
Meie piirkonnakonverents on 2.–3. oktoobril 2010 Espoo Dipolis. Governors Ball on 2.10 õhtul Ritarihuones Helsingis. Programm ja registreerumine piirkonna veebilehelwww.rotary1420.fi.

Peterburi Rotaryklubi 20-aastane

Peterburi Rotaryklubi tähistab 24.10.2010 oma asutamise 20. aastapäeva. Pidustused toimuvad 23.–24.10.2010. Täpsem info ja registreerumine aadressidel tamara(at)wellnesstime.ru ja rotary-spb(at)mail.ru.

Rotary seminar Aalborgis, Taanis

Rotary seminar peetakse Taanis, Aalborgis 8.–10.10.2010. Registreerimine ja täpsem informatsioon aadressil www.rotaryinstitute2010.dk.

Meeldetuletusi

Juulis tuli teha poolaasta raport (SAR) ja saata see RI  Zürichi büroosse. Raportil peab olema nii  presidendi kui sekretäri allkiri. Lisaks tuli juulis maksta selle poolaasta RI per capita maksud. Klubid, kes ei ole seda veel teinud, peaksid kiiresti asja ette võtma!
Augusti osalemisstatistika tuleb kanda SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.9.2010

Rotary-dollar

Maksude maksmisel RI-le või Rotary Fondile kasutatakse dollari väärtuse ekvivalendina nn rotary-dollarit. Selle praeguse hetke kurss on 1USD = 0,77 EUR.

Virgutavat septembrit

Hannu Ervamaa
DG 2010–2011

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.