ERK Infokiri (ERK ja NoorTeater MTÜ), juuni 2015

Austatud rotariaanid

Kindlasti olete viimastel päevadel tundnud end puudutatuna NoorTeater MTÜ ja muusikali „Billy Elliot“ käsitlevatest meediakajastustest.

Ka meie, Eesti Rotary Keskuse juhatuses, tunneme muret klubivenna Meelis Pai ja tema ettevõtte käekäigu pärast, kuid kahjuks puudub meil täielik info ja kompetents, aga ka vajadus, andmaks hinnanguid kogu nende tegevuse kohta.

Küll aga saame alljärgnevaga täiendavat tähelepanu juhtida asjaoludele, mis on meile teada ja samuti varasemate vastavasisuliste infokirjade vahendusel kõigi rotariaanideni jõudnud.

Mitmete erinevate ideede, arutelude ja tööversioonide kooskõlastamise tulemusena jõuti ERKi juhatuse ja NoorTeater MTÜ vahel leppe allkirjastamiseni 14. veebruaril 2015. a. See lepe sätestas NoorTeater MTÜ annetuse jõustamise põhimõtted, mille kohaselt rahalisi arveldusi poolte vahel ette ei nähtud. NoorTeater MTÜ võimaldas vastavalt lepingule Eesti Rotary klubidel täita Nordea kontserdimajas 1200 kohta peaproovi ajal. Peaproovil etendust jälginud rotariaanid ja nende külalised tegid oma vabatahtlikud annetused Eesti Rotary Haridusfondi. Nimetatud etendusele pileteid ei müüdud.

Leping sätestas ka muid NoorTeater MTÜ annetusliku sisuga kohustusi (peoruumide rent, näituse pinnad kogu muusikali etendumise perioodil jms).

NoorTeater täitis oma lepingulised kohustused täielikult ja veatult, mis lõi võimaluse koguda annetuste näol Eesti Rotary Haridusfondi 26 137 eurot, millest pärast Rotary Päeva korraldamisega seotud kulude mahaarvamist on fondi kontol 17 201,96 eurot (peale aprillikuu kokkuvõtte tegemist on lisandunud annetusi summas 192,05 eurot).

Kahjuks on ajakirjanduses levinud lepinguliste suhete mitmed algsed töövariandid, mis kunagi sisuliste kokkulepeteni ei jõudnud. Kinnitame, et käesoleval hetkel lepingupooltel vastastikuseid pretensioone pole ja sellega on lepinguga sätestatud suhted poolte vahel lõpetatud.

Lepingu pooled alustasid Rotary päeva korraldamist heas usus ja koostöö käigus saavutati ka märkimisväärne tulemus.

Meediakajastusi monitoorides leiame, et ühelegi Rotary klubile, ega Eesti Rotary Keskusele, neis halba varju ei heideta. Rotary organisatsiooni puudutavaid teemasid on käsitletud vastutustundlikult ja lugupidavalt ning seepärast ei pea me vajalikuks avalikku arutellu sekkuda.

Loodame, et see kahetsusväärne intsident ei vähenda meie koostöötahet ega soovi minna edasiEesti Rotary ühise haridusprojektiga, mille hüvanguks senised jõupingutused tehtud on.

NoorTeater MTÜ ja Eesti Rotary Keskus MTÜ vaheline koostööleping on saadetud klubide presidentidele ja sekretäridele.

ERK juhatus

Tallinnas, 10. juunil 2015

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.