Kuberneri kuukiri nr 3 – september 2016

Klubikülastused on alanud

Eelmiste kuberneride arvates on klubikülastused olnud alati kasulikud. Kuna ma ise käin endiselt tööl, ei saa ma kahjuks eraldi kõiki klubisid külastada, ning üritused korraldatakse abikuberneride piirkondade kaupa.
Ka Rotary Internationali president John F. Germ on andnud juhised piirkondade kuberneride niisuguseks tegutsemiseks. Praeguseks on üritused Soomes juba enamasti korraldatud ning Eesti klubide järjekord on
oktoobri alguses. Klubi liikmeid on olnud tänuväärselt palju kohal ning vestlused on olnud väga konstruktiivsed. On esile toodud ka mitmeid kitsaskohti, millega tuleks tegeleda.

Rotary üritused augustis

Augustis algasid Rotary liikmete kogunemised üritusega Hamina Tattoo, kus oli võimalik lisaks oma piirkonna liikmetele kohtuda ka teiste piirkondade esindajatega. See oli tore ühisüritus, mida tasub ka edaspidi korraldada. Üritusel EEMA2016 oli võimalik saada osa sellest energiast, mida meie noorte vahetusorganisatsioon on loonud. Tegemist oli professionaalselt korraldatud üritusega, milles oli rõõm osaleda. Nädalavahetuse lõppakordiks esines Esplanaadi laval Kalliola Suur Estraadiorkester ning vaheaegadel sai arvukas publik kuulda Rotary-teemalisi sõnavõtte. Suur tänu korraldajatele.

Soome Rahvusteatris näidend Sumu (Udu) 27.10.2016

Oleme reserveerinud kogu teatrietenduse Rotary liikmetele ning nende pereliikmetele, sõpradele ja koostööpartneritele. Eesmärk on koguda 10 000 eurot, et finantseerida Rotary sihtasutuse kaudu humanitaarset projektitegevust. Pileteid on veel müügil, nii et võiksite osta enda oma internetist või müügipunktist. Rühmapileteid on võimalik tellida Markku Tahkokorpilt (markku.tahkokorpi@utuapu.com).

Kuberneri klubikülastused Eestis

Esmaspäev 3.10.2016 (Kalju Albert) Lõuna-Eesti
Teisipäev 4.10.2016 (Lauri Väli) Lääne-Eesti
Neljapäev 6.10.2016 (Avo Kull) Tallinna piirkond
Üritused on mõeldud kõigile Rotary klubide liikmetele, nii et loodan aktiivset osalemist. Täpsemat teavet toimumisaegadest ja -kohtadest saab klubi presidendilt ja abikubernerilt.

Esitage Rotary kuberneri kandidaat 2019.–2020. aastaks

Meie piirkonnas on palju Rotary liikmeid, kes sobiksid suurepäraselt piirkonna kuberneriks. Nüüd on aeg teha ettepanek ja saata see mulle. Lisatud on kiri ja blankett, millega saab teha ettepaneku Rotary piirkonna 1420 kuberneri valimiseks 2019.–2020. aastaks. Räägin meeleldi kuberneri ülesannete sisust, samuti on valmis oma kogemusi jagama ka varem seda ametit pidanud.

Soovin head sügise jätku.
Markku Stenvall

Rotary lähima aja üritusi. Tere tulemast osalema!

 • 2.10.2016 Silakkasoutu (Silgusõudmisvõistlused) Finlandia-talo juurest Töölönlahtist turuni
  – sõudmisvõistlusega kogutakse raha ümberkaudsete vete ja Läänemere heaks
 • 7.–9.10.2016 Rotary Institute 2016 Radisson Blu Arlandia Hotel, Stockohlm, http://rotaryinstitute2016.se
  – üritusel on võimalik saada Rotary liikumisest laiem pilt, mis ületab Soome piire
 • 22.10.2016 Piirkonna koosolek pensionikindlustusfirma Elo ruumides Espoo Tapiolas
  – üritus on mõeldud kõigile meie piirkonna liikmetele; täpsem teave sügise jooksul
 • 27.10.2016 Soome Rahvusteatris teatrietendus Sumu (Udu)
  – piletitulud lähevad Rotary fondi 100. aastapäeva korjandusse.

Kõigi ürituste kohta on võimalik saada lisateavet meie Rotary piirkonna veebileheküljel www.rotary1420.org ja www.rotary.ee

Kuberneri kuukiri nr 2 – August 2016

Rotary liikmed olid juulis puhkusel

Juuli on tavaliselt Rotary aasta kõige vaiksem aeg. Suur osa klubidest juulis nädalakoosolekuid ei korralda, kuid liikmed siiski kohtuvad üksteisega ka puhkuse ajal. Rotary tihendab oma liikmete vahelisi sõprussuhteid, mida on võimalik suvel arendada. Ise olin tööst vaba, kuid Rotary aasta ja selle sündmuste kavandamisele on jäänud see-eest rohkem aega.

Rotary augustikuu teema on liikmeks olek

Liikmeks olek on üks Rotary peamisi valdkondi, millele rõhku asetatakse. See teema jaotub kaheks osaks: uute liikmete kaasamine ja praeguste liikmete heaolu kindlustamine. On tähtis saavutada klubi liikmete ühine tulevikunägemus. Aasta käesoleval etapil on klubi liikmete kaasamise plaan valmis ning selle elluviimine algab kohe. Esmajoones peab klubi olema atraktiivne potentsiaalsetele uutele liikmetele: millist tegevust klubis arendatakse ja kuidas selle kohta saab lisateavet? Teiseks peab klubi olema uute liikmete otsimisel aktiivne: milliseid konkreetseid abinõusid liikmed rakendavad selle eesmärgi saavutamiseks? Kolmandaks peab klubi hoolitsema eriti uute liikmete heaolu eest: kuidas vastata neile soovidele, mida liikmetel on seoses klubi tegevusega?

Piirkonna strateegiarühm

Olen nimetanud piirkonnale strateegiarühma, mille juht on Munkkiniemi-Munksnäs klubi liige Tero J. Kauppinen. Rühma eesmärk on koostada piirkonnale tulevikustrateegia. Selle strateegia loomise osana korraldame piirkonna koosoleku ajal rühmatööd, et klubi soovidega oleks võimalik arvestada. Seega on tähtis osaleda piirkonna koosolekul pensionikindlustusfirma Elo ruumides Espoo Tapiolas 22.10.2016.

Kuberneri klubikülastused

Esmaspäev 22.8.2016 (AG Irmeli Viherluoto-Lindström) Lääne-Uusimaa
Neljapäev 25.8.2016 (Timo Kauppinen) Ida-Uusimaa
Esmaspäev 29.8.2016 (Hannele Kauranne) Kesk-Uusimaa
Neljapäev 1.9.2016 (Tapio Soivio) Espoo piirkond
Esmaspäev 5.9.2016 (Erkki Rajala) Lõuna- ja Lääne-Helsingi
Neljapäev 8.9.2016 (Tommy Wegge) Kesk-Helsingi
Esmaspäev 12.9.2016 (Jari Paulamäki) Ida-Helsingi
Neljapäev 15.9.2016 (Veijo Hurskainen) põhjapiirkond
Esmaspäev 19.9.2016 (Tapio Meskanen) Põhja-Helsingi ja Vantaa
Esmaspäev 3.10.2016 (Kalju Albert) Lõuna-Eesti
Teisipäev 4.10.2016 (Lauri Väli) Lääne-Eesti
Kolmapäev 5.10.2016 (Avo Kull) Tallinna piirkond

Üritused on mõeldud kõigile Rotary klubide liikmetele, nii et loodan aktiivset osalemist. Täpsemat teavet toimumiskohtade ja -aegade kohta saab klubi presidendilt või abikubernerilt.

Head suve jätku!

Markku Stenvall

www.rotary1420.org

Rotary lähema aja üritusi. Tere tulemast osalema!

 • 26.–28.8.2016 EEMA2016-konverents keskuses Scandic Marina Congress Center  / Rahvusvaheline vahetusõpilaste üritus
 • 28.8.2016 Helsingi Esplanaadi laval „Koos Rotaryga ümber maailma” / Esinevad Kalliola suur estraadiorkester ja vahetusõpilased, kl 15:00–17:30.
 • 2.10.2016 Silgusõudmisvõistlus (Silakkasoutu) Finlandia-talo juurest Töölö lahelt Helsingi turuplatsini /  Sõudevõistlusega kogutakse raha ümberkaudsete vete ja Läänemere heaks
 • 7.–9.10.2016 Rotary Institute 2016 Radisson Blu Arlandia Hotel, Stockholm, http://rotaryinstitute2016.se /  Üritusel on võimalik saada Rotary liikumisest laiem pilt, mis ületab Soome piire.
 • 22.10.2016 Piirkonna koosolek pensionikindlustusfirma Elo ruumides Espoo Tapiolas / Üritus on mõeldud kõigile meie piirkonna liikmetele; täpsem teave sügise jooksul
 • 27.10.2016 Soome Rahvusteatris näidend „Udu“. / Piletitulud lähevad Rotary fondi 100. aastapäeva korjandusse

Kõigi ürituste kohta on lisateavet meie Rotary piirkonna veebileheküljel www.rotary1420.org.

Kuberneri kuukiri nr 1 – juuli 2016

Piirkonna 1420 kuberneri kuukiri Juuli 2016 Markku Stenvall

Rotary uus aasta algas – muudatused Espoo piirkonnas

Kui ma 2002. aastal sain kutse ühineda Rotary Espoo Meri klubiga, ei osanud ma arvatagi, kui palju uut sisu võib see klubi minu ellu tuua. Järk-järgult sain aga üha enam teada Rotary heast tööst, kui tegutsesin klubi sekretäri, presidendi ja abikubernerina. Nüüd aga hakkan täitma suuri väljakutseid pakkuvaid piirkonnakuberneri ülesandeid ning teen omalt poolt kõik meie piirkonna klubide toetamiseks. Neis ülesannetes ei ole ma üksi, vaid abiks on suur hulk klubiliikmeid. Abikubernerid on klubide presidentide ja liikmete toetamisel võtmepositsioonidel, aidates neil klubi tegevusplaani täita. Ka piirkonna komiteed on klubidele oma pädevuse raames abiks. Nii et kasutage nende toetust.

Rotary aasta 2016–2017 teema on „Rotary teenib inimkonda”

Rotary on ülemaailmne inimkonda teeniv organisatsioon, mis arendab heategevust kogu maailmas. Praktiline tegevus toimub Rotary klubides. Oleks tore, kui klubid tegutseksid selle põhimõtte järgi nii oma ümbruskonnas, oma riigis kui ka rahvusvahelises ulatuses. Klubi liikmed võivad olla uhked projektide üle, mille oleme ellu viinud. Osa neist on vaid väikesed, kohalikud, kuid osa jällegi ülemaailmsed, mille hea näide on EndPolioNow. Iga Rotary klubi ja iga nende liige peaksid mõtlema, kuidas oma põhimõtteid kõige paremini ellu viia. Kutsun klubisid esitama oma projekte ja otsima neile sponsoreid sügisesel piirkonna koosolekul. Lisateavet saadan hiljem.

Kuberneri klubikülastused

Tänavu korraldatakse klubikülastused abikuberneride piirkondade kaupa, vastavalt Rotary Internationali presidendi John F. Germi juhendile. Kuna ma ise töötan endiselt, siis on see ka muidu ainus võimalik tegevuskorraldus. Külastused toimuvad Soomes ajavahemikul 22.8.–15.9.2016 ja Eestis 40. nädalal. Klubide presidendid on märkinud need kuupäevad klubi programmi. Lisaks sellele külastan ma vastavalt võimalustele ka klubide korraldatud üritusi. Ootan väga kohtumisi pärast suvehooaega.

Kõigile head suve soovides
Markku Stenvall
Rotary lähima aja üritusi. Tere tulemast osalema!

 • 6.8.2016 Rotary liikmed erikülalistena sõjaväeorkestrite festivalil Hamina Tattoo 2016. Rotary oma programm algab kell 11.00
 • 9.8.2016 The Magical Dances of Thailand – tantsuetendus kell 18.00–19.30 Soome Rahvusooperi Almi saalis. Kui müüme pileteid täissaalile, saame suure summa (mahaarveldusteta) EndPolioNow korjanduse jaoks.
 • 26.–28.8.2016 konverents EEMA2016 Scandic Marina Congress Centeris. Rahvusvaheline vahetusõpilaste üritus.
 • 28.8.2016 Helsingi Esplanaadi laval „Koos Rotaryga ümber maailma” Esinevad Kalliola suur estraadiorkester ja vahetusõpilased, kell 15:00-17:30.

Kõigi ürituste kohta leiab lisateavet meie Rotary piirkonna veebileheküljel www.rotary1420.org.