ERK Infokiri (ERK ja NoorTeater MTÜ), juuni 2015

Austatud rotariaanid

Kindlasti olete viimastel päevadel tundnud end puudutatuna NoorTeater MTÜ ja muusikali „Billy Elliot“ käsitlevatest meediakajastustest.

Ka meie, Eesti Rotary Keskuse juhatuses, tunneme muret klubivenna Meelis Pai ja tema ettevõtte käekäigu pärast, kuid kahjuks puudub meil täielik info ja kompetents, aga ka vajadus, andmaks hinnanguid kogu nende tegevuse kohta.

Küll aga saame alljärgnevaga täiendavat tähelepanu juhtida asjaoludele, mis on meile teada ja samuti varasemate vastavasisuliste infokirjade vahendusel kõigi rotariaanideni jõudnud.

Mitmete erinevate ideede, arutelude ja tööversioonide kooskõlastamise tulemusena jõuti ERKi juhatuse ja NoorTeater MTÜ vahel leppe allkirjastamiseni 14. veebruaril 2015. a. See lepe sätestas NoorTeater MTÜ annetuse jõustamise põhimõtted, mille kohaselt rahalisi arveldusi poolte vahel ette ei nähtud. NoorTeater MTÜ võimaldas vastavalt lepingule Eesti Rotary klubidel täita Nordea kontserdimajas 1200 kohta peaproovi ajal. Peaproovil etendust jälginud rotariaanid ja nende külalised tegid oma vabatahtlikud annetused Eesti Rotary Haridusfondi. Nimetatud etendusele pileteid ei müüdud.

Leping sätestas ka muid NoorTeater MTÜ annetusliku sisuga kohustusi (peoruumide rent, näituse pinnad kogu muusikali etendumise perioodil jms).

NoorTeater täitis oma lepingulised kohustused täielikult ja veatult, mis lõi võimaluse koguda annetuste näol Eesti Rotary Haridusfondi 26 137 eurot, millest pärast Rotary Päeva korraldamisega seotud kulude mahaarvamist on fondi kontol 17 201,96 eurot (peale aprillikuu kokkuvõtte tegemist on lisandunud annetusi summas 192,05 eurot).

Kahjuks on ajakirjanduses levinud lepinguliste suhete mitmed algsed töövariandid, mis kunagi sisuliste kokkulepeteni ei jõudnud. Kinnitame, et käesoleval hetkel lepingupooltel vastastikuseid pretensioone pole ja sellega on lepinguga sätestatud suhted poolte vahel lõpetatud.

Lepingu pooled alustasid Rotary päeva korraldamist heas usus ja koostöö käigus saavutati ka märkimisväärne tulemus.

Meediakajastusi monitoorides leiame, et ühelegi Rotary klubile, ega Eesti Rotary Keskusele, neis halba varju ei heideta. Rotary organisatsiooni puudutavaid teemasid on käsitletud vastutustundlikult ja lugupidavalt ning seepärast ei pea me vajalikuks avalikku arutellu sekkuda.

Loodame, et see kahetsusväärne intsident ei vähenda meie koostöötahet ega soovi minna edasiEesti Rotary ühise haridusprojektiga, mille hüvanguks senised jõupingutused tehtud on.

NoorTeater MTÜ ja Eesti Rotary Keskus MTÜ vaheline koostööleping on saadetud klubide presidentidele ja sekretäridele.

ERK juhatus

Tallinnas, 10. juunil 2015

06.07.2015 / Charity Concert “Children of War” in Latvia, Jūrmala

Fund raising for Ukrainian orphans

Rotary International is beyond politics but always present when help is needed for the most vulnerable. Today in Europe it is Ukraine and those Ukrainian children who have lost their parents in war. Orphanages are overcrowded. There are shortages in food and medicines.

Children are not at fault, children do not declare war, children who have lost their parents, their homes and their childhood are the greatest victims of this war. We cannot stop the war but we can support these children with our kindness and affection.

Latvia is the first nation in Europe to call out to the world’s most compassionate people, to support fund raising for the children in Ukraine.

The highlight of this fundraising effort will be a large scale Charity Concert “Children of War” taking place on 6 July 2015 in Latvia, City of Jūrmala (20 km from Riga) Dzintari Concert Hall.

We invite you to ATTEND the Charity Concert by purchasing tickets via the ticket box office www.bilesuparadize.lv and /or MAKE A DONATION starting from 10 EUR to support the children of Ukraine.

CH_of_War_Info_A4_Europe

Kuberneri kuukiri – juuni 2015

Rotary-sõbrad!

Möödunud aasta Rotary piirkonnakubernerina on olnud üks huvitavamaid aegu mu elus.

Nagu kõik teavad, ei ole aasta sellisel juhul 12 kuud, vaid palju enamat. Töö Governor-electina ja koolitus San Diegos andsid põhja selles ametis olemiseks, kuid ei suutnud kirjeldada seda elamust, mille aasta endaga kaasa tõi.

Mul on olnud õnn saada endale toeks kogenud ja abivalmis rotary-sõpru, kelle abil on liikunud edasi ka probleemsed küsimused. Eriti soovin tänada endisi kubernere, komiteede esimehi ja halastamatult täpse sulega sekretäri, kelle kõigiga on mul olnud suurepärane koostöö. Ilma hästitoimiva juhatuseta on kuberneril raske aasta jooksul esilekerkivaid küsimusi edukalt lahendada.

Minu õnneks oli mu kuberneriaasta teemaks ”Rotary nähtavaks”, millega mul oli kerge samastuda ja võtta see ka endale juhttäheks. Olen juba pikka aega olnud sama meelt RI presidendi Gary C. K. Huangiga, et rotariaanide töö on liiga nähtamatu ja see on väärt avalikustamist. Ainult rääkides suurele avalikkusele kõikidest neist tohututest jõupingutustest, mida Rotary organisatsioonina teeb, võime saada oma tööle tuge ja rahalistki abi. Nähtavamaks muutmisesse on meie piirkond panustanud mitmel erineval moel, hea näide on mh esinemine Espa laval. Selle ja muude ürituste eest suur tänu kõikidele osalejatele.

Nagu president Huang Rotary rahvusvahelisel kongressil Sao Paulos ütles, tuleb meil jätkata tööd nähtavuse suurendamiseks. Ühe aastaga ei ole võimalik saavutada kõike, mida nähtavus tähendab. Me peame ka edaspidi andma oma panuse, et hoiaksime lippu kõrgel ja oleksime kingitus maailmale, milleks kohustab meid meie järgmise aasta moto. Ainult koostöös ja üksteist toetades suudame teha neid suuri tegusid, mida on loonud meie varasemad rotary-põlvkonnad. Tohutuid jõupingutusi nõudnud End Polio Now on saavutanud uskumatult suurepäraseid tulemusi, mida keegi ei oodanud juhtuvat. India on nüüd lastehalvatusest vaba ja Aafrikaski on lootust saavutada sama eesmärk. See on hea eeskuju meile teistelegi selles mõttes, et maailmas saab head teha ainult püsiva tööga.

RI president Huang on isiksus, kelle innustus nakkab esimesel kohtumisel. Talle omaselt haarab ta publiku kaasa kord HappyClap plaksutamisega, kord tehes Rotary Fondile justkui enesestmõistetava asjana annetusi. Tema ametiajal kasvas meie organisatsiooni liikmeskond enam kui 47 000 liikme võrra. Tema kandvaks mõtteks oli kaasata rohkem naisi meie tegevusse ja seegi õnnestus tal hämmastavalt hästi. Kui kohtasin teda juhuslikult Sao Paulo kaubanduskeskuses, oli talle enesestmõistetav lasta end koos abikaasaga pildistada ja kutsuda meidki pildile. Sõbralikkus ja vennalikkus tulevad temas loomulikul moel esile.

Mõeldes aasta jooksul esilekerkinud teemadele, olen saanud selgeks, et ainult pühendumine Rotary esialgsele eesmärgile viib meid ka edaspidi edasi. Peame tundma, et see liikumine on meie oma, toetama teiste projekte, olema avaralt rahvusvahelised ja aitama hädasolijaid. Meil on kõik hästi, meil on ressursse teiste aitamiseks. Rotariaanlus ei tohi olla sulg omaenda kübaral, vaid aitav käsi. Me ei saa olla enesega rahul, kui me ei osale abistamistöös ja teiste aitamises. Sedagi võib igaüks teha vastavalt oma jõuvarudele, nautides samal ajal ühiseid kohtumisi ja veetes koos toredasti aega. Nii võime ehitada võrgustikke, mis on olnud Rotary jõuallikateks juba üle saja aasta ja järgida meie motot: Service Above Self.

Andsin kuberneri ametiraha hea meelega üle DG Ritva Heinonenile, keda olen õppinud tundma kui tugevat ja tegutsemistahtelist naist. Usun, et minu enda aasta teema saab lisajõudu järgmisest aastast ja selle motost. Ritva on juba praegu olnud kaasatud selle programmi ülesehitamisse, mis loodetavasti jätkub ka tulevaste kuberneride ajal. Koostöö eelmiste ja tulevaste kuberneride vahel on eduka piirkonna absoluutne eeltingimus. Ka abikuberneride panus praktilisse töösse on olnud korvamatu väärtusega ja soovin tänada selle eest kõiki koos ja igaüht eraldi.

Aasta on liiga lühike aeg millegi saavutamiseks. Seepärast soovin veelkord tänada kõiki kaasteelisi, kes on aidanud mind kuberneri ülesannete elluviimises. Andes teatepulga üle uuele kandjale, soovin Ritvale õnne ja edu selleks ülimalt oluliseks ametiks, kus parimatel hetkedel võib tunda sügavat tänu kuulumise eest ülemaailmsesse organisatsiooni ja vahel taas ületamatut väiksust suurte projektide ees seistes. Kuid tsiteerides president Huangi: „It is better to light a single candle than to sit and curse the darkness.“

Rotary-dollar juunis: 0,92 Eur

Head suve kõikidele!

Birger Stjernberg

DG 2014–2015

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.