Kuberneri kuukiri – juuni 2015

Rotary-sõbrad!

Möödunud aasta Rotary piirkonnakubernerina on olnud üks huvitavamaid aegu mu elus.

Nagu kõik teavad, ei ole aasta sellisel juhul 12 kuud, vaid palju enamat. Töö Governor-electina ja koolitus San Diegos andsid põhja selles ametis olemiseks, kuid ei suutnud kirjeldada seda elamust, mille aasta endaga kaasa tõi.

Mul on olnud õnn saada endale toeks kogenud ja abivalmis rotary-sõpru, kelle abil on liikunud edasi ka probleemsed küsimused. Eriti soovin tänada endisi kubernere, komiteede esimehi ja halastamatult täpse sulega sekretäri, kelle kõigiga on mul olnud suurepärane koostöö. Ilma hästitoimiva juhatuseta on kuberneril raske aasta jooksul esilekerkivaid küsimusi edukalt lahendada.

Minu õnneks oli mu kuberneriaasta teemaks ”Rotary nähtavaks”, millega mul oli kerge samastuda ja võtta see ka endale juhttäheks. Olen juba pikka aega olnud sama meelt RI presidendi Gary C. K. Huangiga, et rotariaanide töö on liiga nähtamatu ja see on väärt avalikustamist. Ainult rääkides suurele avalikkusele kõikidest neist tohututest jõupingutustest, mida Rotary organisatsioonina teeb, võime saada oma tööle tuge ja rahalistki abi. Nähtavamaks muutmisesse on meie piirkond panustanud mitmel erineval moel, hea näide on mh esinemine Espa laval. Selle ja muude ürituste eest suur tänu kõikidele osalejatele.

Nagu president Huang Rotary rahvusvahelisel kongressil Sao Paulos ütles, tuleb meil jätkata tööd nähtavuse suurendamiseks. Ühe aastaga ei ole võimalik saavutada kõike, mida nähtavus tähendab. Me peame ka edaspidi andma oma panuse, et hoiaksime lippu kõrgel ja oleksime kingitus maailmale, milleks kohustab meid meie järgmise aasta moto. Ainult koostöös ja üksteist toetades suudame teha neid suuri tegusid, mida on loonud meie varasemad rotary-põlvkonnad. Tohutuid jõupingutusi nõudnud End Polio Now on saavutanud uskumatult suurepäraseid tulemusi, mida keegi ei oodanud juhtuvat. India on nüüd lastehalvatusest vaba ja Aafrikaski on lootust saavutada sama eesmärk. See on hea eeskuju meile teistelegi selles mõttes, et maailmas saab head teha ainult püsiva tööga.

RI president Huang on isiksus, kelle innustus nakkab esimesel kohtumisel. Talle omaselt haarab ta publiku kaasa kord HappyClap plaksutamisega, kord tehes Rotary Fondile justkui enesestmõistetava asjana annetusi. Tema ametiajal kasvas meie organisatsiooni liikmeskond enam kui 47 000 liikme võrra. Tema kandvaks mõtteks oli kaasata rohkem naisi meie tegevusse ja seegi õnnestus tal hämmastavalt hästi. Kui kohtasin teda juhuslikult Sao Paulo kaubanduskeskuses, oli talle enesestmõistetav lasta end koos abikaasaga pildistada ja kutsuda meidki pildile. Sõbralikkus ja vennalikkus tulevad temas loomulikul moel esile.

Mõeldes aasta jooksul esilekerkinud teemadele, olen saanud selgeks, et ainult pühendumine Rotary esialgsele eesmärgile viib meid ka edaspidi edasi. Peame tundma, et see liikumine on meie oma, toetama teiste projekte, olema avaralt rahvusvahelised ja aitama hädasolijaid. Meil on kõik hästi, meil on ressursse teiste aitamiseks. Rotariaanlus ei tohi olla sulg omaenda kübaral, vaid aitav käsi. Me ei saa olla enesega rahul, kui me ei osale abistamistöös ja teiste aitamises. Sedagi võib igaüks teha vastavalt oma jõuvarudele, nautides samal ajal ühiseid kohtumisi ja veetes koos toredasti aega. Nii võime ehitada võrgustikke, mis on olnud Rotary jõuallikateks juba üle saja aasta ja järgida meie motot: Service Above Self.

Andsin kuberneri ametiraha hea meelega üle DG Ritva Heinonenile, keda olen õppinud tundma kui tugevat ja tegutsemistahtelist naist. Usun, et minu enda aasta teema saab lisajõudu järgmisest aastast ja selle motost. Ritva on juba praegu olnud kaasatud selle programmi ülesehitamisse, mis loodetavasti jätkub ka tulevaste kuberneride ajal. Koostöö eelmiste ja tulevaste kuberneride vahel on eduka piirkonna absoluutne eeltingimus. Ka abikuberneride panus praktilisse töösse on olnud korvamatu väärtusega ja soovin tänada selle eest kõiki koos ja igaüht eraldi.

Aasta on liiga lühike aeg millegi saavutamiseks. Seepärast soovin veelkord tänada kõiki kaasteelisi, kes on aidanud mind kuberneri ülesannete elluviimises. Andes teatepulga üle uuele kandjale, soovin Ritvale õnne ja edu selleks ülimalt oluliseks ametiks, kus parimatel hetkedel võib tunda sügavat tänu kuulumise eest ülemaailmsesse organisatsiooni ja vahel taas ületamatut väiksust suurte projektide ees seistes. Kuid tsiteerides president Huangi: „It is better to light a single candle than to sit and curse the darkness.“

Rotary-dollar juunis: 0,92 Eur

Head suve kõikidele!

Birger Stjernberg

DG 2014–2015

Kuberneri kuukiri – märts 2015

Head rotariaanid!

Märts on rotary-kalendris nimetatud lugemis- ja kirjutamisoskuse kuuks. Kui mõelda kuu sõnumile, tulevad sageli meelde riigid, kus meie jaoks enesestmõistetavad oskused ei kuulu sugugi kõikidele. Mitmetel põhjustel on erinevates riikides tohutu hulk inimesi, kelle võime hõlmata ümbritseva maailma asju on lugemisoskuse puudumise tõttu piiratud. Need inimesed elavad täiesti teistsuguses tegelikkuses kui näiteks meie, soomlased. Eriti kitsas on tüdrukute maailm riikides, kus peetakse tähtsaks ainult poistele hariduse võimaldamist.

Rotariaanid on traditsiooniliselt toetanud arengumaade võimalusi lastele hariduse pakkumisel. Arvukad projektid on võimaldanud koolide ehitamist sellistesse piirkondadesse, kus riikide endi jõuvarud ei ole olnud piisavad hariduse tagamiseks kõikidele. Soome haridussüsteemi häid tulemusi imetletakse mujal ning tänu sellele on meil võimalus arengumaadega koostööprojekte kavandades teha koostööd muuhulgas haridus- ja kultuuriministeeriumiga. Tasub pöörata tähelepanu ka käimlate ehitamise olulisusele nendes riikides, näiteks Indias, kus tüdrukute kooliskäimine on olnud vähene puudulike sanitaartingimuste tõttu. Seega võivad erinevad seigad mõjutada ebavõrdsuse ja harimatuse olemasolu maailmas.

Soome tagab põhiseadusega kõikidele võrdsed õigused haridusele. Sellest lähtudes peaksidki rotariaanid pöörama tähelepanu sisserändajate lugemis- ja kirjutamisoskuse edendamisele nende teises ehk soome või rootsi keeles. Haridusameti ettekirjutuste järgi pakuvad sisserändajatele õpet selleks loa saanud ametkonnad, kuid selle läbiviimises võetakse arvesse ka koostööd kolmanda sektoriga. Siin oleks meil eriti hea võimalus edendada lugemis- ja kirjutamisoskust ilma üle vee vett otsima minemata. Vahel näeb kaugemale, kui vaadata piisavalt lähedale.

Soome laste lugemis- ja kirjutamisoskuse pärast ollakse viimastel aastatel mures. Uuringute põhjal on noorte lugemis- ja kirjutamisoskuse tase langenud ja huvi lugemise vastu vähenenud. Sellel võib olla erinevaid põhjusi, kuid kasvanud huvi mängude vastu võib piirata lugemissoovi. Kas saaksime rotariaanidena aidata kaasa lugemisinnustuse kasvatamisele? Kas võiksime käia lasteaedades lastele muinasjutte lugemas, korraldada lugemishetki raamatukogudes või kuulutada välja lugemisvõistluse? Võimalusi on palju, kui tegudeni jõutakse!

Kirjutamisele saab lapsi innustada mitmeti. Helsinki City West Rotaryklubi on korraldanud juba aastaid lähedalasuvas põhikoolis kirjutamisvõistlusi, mille autasud antakse koolis avalikult ja pidulikult üle. Paljurahvuselises koolis on võistlusel osalenud nii soome keelt emakeelena valdavad kui seda teise keelena kõnelevad ja kirjutavad lapsed. Sellega on võistlus omaltpoolt edendanud võrdsust ja toonud vanematenigi infot Rotary tegevuse kohta. Iga klubi tegevuspiirkonnast leiab kindlasti kooli, kellega koos sama ideed ellu viia.

Lugemis- ja kirjutamisoskuse edendamine ei ole vaid teemakuu küsimus. Rotariaanid saavad oma tegevusega aidata maailma lastel omandada need elutähtsad oskused, haarates kinni klubi jaoks sobivast tegevusvormist. Teie abi vajatakse nii lähedal kui kaugel, nii rahalise annetuse kui oma tegutsemise kaudu. Iga rotariaan saab olla siingi abiks.

Piirkonnakonverents

Piirkonnakonverents toimub laupäeval, 18.4.2015. Kõik rotariaanid on oodatud Haaga Helia –rakenduskõrgkooli Pasilasse (Ratapihantie 13, Helsinki). Päevase sündmuse registreerimine algab kell 09.30. Programmis on palju huvitavaid ja ajakohaseid küsimusi ja esinejaid. Esinemisvõimaluse saavad ka meie külalised Rootsist ja Leedust. Vana traditsiooni kohaselt on sündmuse raames korraldatud ka infoturg, kus tutvustatakse mitmekülgselt meie piirkonna tegevust. Päevane osa, kuhu kuulub ka lõuna, lõpeb umbes kell 15.30.

Õhtul toimuv Governor´s Ball peetakse Ritarihuones (Ritarikatu 1, 00170 Helsingis). Tervituspokaalid tõstetakse kell 18.30 ja õhtusöök algab kell 19.00. Õhtusöögile on kutsutud peale ametlike väliskülaliste ja kõik piirkonna vahetusõpilased. Õhtu jätkub muusika ja tantsuga.

Sündmusele saab registreeruda piirkonna kodulehel! www.rotary1420.org

Rahvusvaheline Rotary päev

Rahvusvahelist Rotary päeva tähistati üle kogu maailma 23.2.2015. Ka meie piirkonnas on korraldatud mitmeid sündmusi, et pidada meeles meie organisatsiooni 110. aastapäeva. Tänan kõiki, kes on oma aktiivsusega muutnud Rotary tegevuse nähtavaks! Pidage meeles, et teema-aastat ”Rotary nähtavaks” on järel veel mitu kuud. Lisanduv valgus ja leebemad ilmaolud annavad ehk jõudu mõelda uutele projektidele.

PETS = President Elect Training Seminar

Meie piirkonna Soome osa PETS toimub laupäeval, 14.3. Lauttasaare ühiskoolis (Isokaari 19, 00200 Helsingi) ning Eesti osas 13.3 Pärnus Viiking Spa Hotellis (Sadama 15). Seminar on mõeldud klubide tulevastele presidentidele ja sekretäridele. Kuna seminar sisaldab palju põhiteadmisi Rotaryst, võivad kõik huvilised tulla osalema ja kuulama. Eriti soovitan seminari uutele liikmetele! Infot PETS-i kohta saab lisaks kodulehtedelt www.rotary1420.org ja www.rotary.ee .

Muusikal Billy Elliott Tallinnas

Rotary päeva tähistatakse Eestis 27.3.2015. Päeva programm on mitmekesine ning see lõpeb muusikaliga Billy Elliott ja sellele järgneva vastuvõtuga. Lähem info www.rotary.ee.

Rotary-dollari kurss märtsis on 0,88€

PALUN KÕIKI PRESIDENTE KINDLUSTADA, ET KLUBILIIKMED SAAKSID KUBERNERI KUUKIRJA!

Birger Stjernberg

Kuberner 2014-2015

Kuberneri kuukiri – jaanuar-veebruar 2015

Head rotariaanid!

Uus kalendriaasta on hoogsalt alanud. Jaanaur, mis oli rotaryteadmiste kuu, on juba möödunud. Loodan, et kõik tutvusid selle teema raames meie rotaryteatmiku algusosaga, kus on ammendamatu hulk Rotary põhitõdesid. Nende lehtede sirvimise ja materjaliga tutvumisega võib alustada igal ajal, kasvõi veebruaris!

Veebruar on rahvusvahelise üksteisemõistmise kuu. Tundub, et nüüd on enam kui kunagi varem põhjust avada oma silmad ja süda peale enda kultuuri ka teiste omade mõistmisele. Meie, rotariaanid oleme osa ülemaailmsest organisatsioonist, kus on 1,2 miljonit liiget u 200 riigist. Meil on kõikjal samad reeglid ja juhised, mille Rotary International on meile andnud. Sellele vaatamata oleme kõik erinevad ja näeme oma keskkonda omal viisil. Meil kõigil on oma taust, oma keel ja omad kombed.

Rahvusvaheline üksteisemõistmine tähendab kannatlikkust ja paindlikkust. Rahvuslik üksmeel, mida tabavad samuti vahetevahel katsumused, eeldab sama. Rotariaanide kaudu saame näidata praktikas, et me hoolime üksteisest ning austame üksteise kombeid ja traditsioone. Meie riigis on kuus piirkonda, mille arvukates klubides on meil võimalik käia tutvumas teiste traditsioonidega ja viia ellu Rotary ideaale. Tasub pidada meeles, et meie enda piirkonda kuulub ka Eesti. Üldiselt võib öelda, et rotariaanlus avab meile peaaegu lõpmatud võimalused üksteisemõistmise idee teostamiseks, muuhulgas ka selle kaudu, et RI korraldab iga- aastase rahvusvahelise konvendi erinevates maailma riikides. Sinna on kõik rotariaanid alati teretulnud.

Ma ei saa jätta esile tõstmata noorsoovahetust, mis on üks Rotary olulisimaid teenistusliine. Need ligi 8 500 õpilast, kes elavad oma vahetusaasta jooksul kodunt kaugel, rotariaanide kaitse all, on elav näide hiilgavast rahvusvahelisest koostööst. Nemad tutvuvad erinevate kultuuride mõistmisega läbi perede, kes võtavad õpilase koju omaks lapseks. Aasta jooksul kasvavad nad paindlikeks ja rahvusvahelisteks noorteks, kellel on sõpru igal pool maailmas.

Light Up Rotary – Let´s do it!

RI presidendi Huangi moto Rotary nähtavaks on kogu rotaryaasta 2014-2015 teema. Meie ülesanne on levitada enda ümber infot Rotary kohta. Meil on veel viis kuud aega viia ellu ”valgustusülesannet” nii klubides kui neist väljaspool.
23. veebruaril tähistame Rotary 110. aastapäeva. Oleme osa suurepärasest organisatsioonist, mis on nende aastate jooksul teinud uskumatult palju abistavat ja humanitaarset laadi tööd erinevates maailma nurkades. Seda tööd tuleb meil jätkata, sest abivajadus ei ole maailmas kahjuks vähenenud.

Informatsiooni jagamine ja teavitamine on tänapäeva ühiskonnas kesksel kohal. Meedia võim on peadpööritav ning selle mõju ei maksa alahinnata. Kui sind ei ole näha, pole sind olemas. See väljakutse tuleb meil vastu võtta, soovime seda või mitte. Ka selles küsimuses vajame üksteist. Iga klubi saab omaltpoolt mõelda, millised on tema võimalused olla nähtav ja avaldada mõju.

Uued liikmed

Sügiseste klubikülastuste ajal olen – nagu mu eelkäijadki – võtnud jutuks uute liikmete värbamise. Liikmete arv klubides on olnud kahanev juba mitmeid aastaid. Kui president Huangi eesmärk on peadpööritav 100 000 lisanduvat liiget, peame ka meie midagi ära tegema! Suur potentsiaal liikmeskonna täiendamiseks on loomulikult Kaug-Idas, kuid meiegi peame andma oma panuse. Tuleb mõelda, miks olen rotariaan ja miks võiks keegi teine olla huvitatud meie tegevusega liituma.

Vaadake enda ümber, leidke uutele rotariaanidele ülesandeid ja olge tegusad hea eeskuju näitamisel. Olge uhked oma Rotary-märgi üle!

Rotary ja Ühinenud Rahvaste Organisatsioon

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, ÜRO, tähistab tänavu oma 70. aastapäeva. ÜRO peakorteris  tähistati Rotary ja ÜRO ühist teekonda 2014. a novembri esimesel nädalavahetusel. Päev oli pühendatud aastakümneid toimunud koostööle, mille algatasid 49 rotariaani ÜRO asutamisdokumendi allkirjastamisega aastal 1945. President Huang on juhtinud tähelepanu sellele, et Rotary on kui ÜRO väike mudel. Oleme ühinenud rotaryklubid, mille ühine eesmärk on ühiskonna teenimine. Rahu nimel toimuva töö tegijatena on meid maininud muuhulgas USA president D. Eisenhower. Rotariaanidel on rahvusvaheliselt hea maine, mida me peame säilitama ja kindlustama.

Üleskutse

Vantaa RK korraldab korjanduse Vantaa jõe puhastamise toetuseks. Klubi kutsub üles ettevõtteid, ühinguid ja üksikisikuid annetama suusapäeval toimuval korjandusel ühe euro suuskadel läbitud kilomeetri kohta. Suusapäev on 1.3.2015 kell 12-15 Vantaa Hakunila suusastaadionil.
Rotarydollar on endiselt 0,80 €

Birger Stjernberg
DG

Kuberneri kuukiri 2 – august 2014

HEAD ROTARIAANID!

Kuigi rotary-aasta käivitus juba juuli alguses, arvan, et paljudes klubides on kuu möödunud rahulikult ja pingevabalt. Suvetanumatelt tullakse tagasi tööde juurde ja klubitegevuski saab taas uut hoogu.

AUGUSTIKUU TEEMA ON LIIKMETE JUURDEKASV

Arvan, et paljud meist on juba tüdinenud sellest igavesest teemast, kuid seda saab värskendada uute mõtetega liikmete arvu suurendamise kohta. RI president Gary C.K. Huang annab märku oma taktikast: ta räägib pere tähendusest. Rotary-pere koosneb meist, rotariaanidest, kuid rotariaanidel on ka omad pered! Huangi abikaasa Corinna liitus eelmisel aastal Rotaryga, olles jälginud 37 aastat oma mehe tegevust selles. Ühe klubi asutamiskoosolekul tõdes proua Huang, et aeg on küps tema aktiivseks liitumiseks rotary-klubiliikmena. Nii tegid mitmed teisedki rotariaanide naised ja selle tulemusena on seal klubis nüüd 102 liiget! Ühine harrastus on mõlemale abikaasale tore ja innustav.

Meil kõigil on võimalus vaadata enda ümber ja anda oma panus uute liikmete juurdekasvu heaks.Kahe või kolme netoliikme hankimine klubi kohta on president Huangi eesmärk; kas see ei võiks ka meil õnnestuda!

Muutke Rotary nähtavaks ja nautige toredaid klubikoosolekuid!

UUS LASTEHAIGLA

Lastehaigla peab valmima 2017. aastal, mil tähistatakse Soome iseseisvuse 100. aastapäeva. Korjandus lastehaigla ehitamiseks on kestnud nüüd juba mõne aasta ja meie piirkond on selles aktiivselt osalenud.

Korjandus jätkub ning selle aasta kampaania sisaldab midagi erilist:

Oleme reserveerinud SOOME RAHVUSOOPERIS ROTARIAANIDELE 12. NOVEMBRIL 2014 TERVE ETENDUSE!See on sündmus, kuhu võite kutsuda kõik oma tuttavad, pereliikmed ja äripartnerid! Tulge nautima Puccini ja Leoncavallo suurepärast muusikat ja fantastilist ooperimeeleolu! Pileteid saab tellida aadressil http://www.rotary.fi/index.php?lang=fi, kus paremas ääres link viib piletite tellimisele. Võite helistada ka 0600 900 900 ja osta otse Lippupiste kaudu.

Ühiste jõupingutuste tulemusel saame haigla valmis meie iseseisvuse sajanda aastapäeva auks!

SUVELAAGER SUOMENLINNAS

Noorsoovahetuse raames korraldati Suomenlinnas juba teist korda noorte suvelaager (Short Term Camp). Paarkümmend välisriikide noort tuli Soome, et olla alguses ühe nädala ühekaupa Soome peredes külalisena ja seejärel veeta teise nädala koos teiste laagrilistega Suomenlinna fantastiliste maastike keskel. Laagri korraldaja ja läbiviija oli meie piirkonna noorsoovahetuse esimees Juha Kuronen. Suur tänu Juhal muljetavaldava panuse eest laagri õnnestumisse!

Laagri teema oli Läänemere kaitse. Teemast lähtuvalt osalesid laagrilised aktiivselt laagripäevade programmis, näiteks võtsid veeproove ja jälgisid mitmel moel Läänemere seisukorda.

AJAKOHAST

– Üleriigiline Rotary päev on 11.10.2014. Kõik ette valmistama sellekohaseid programme!
– Piirkonnakoosolek peetakse 25.10.2014 Lauttasaari ühiskoolis
– Vantaa Rotaryklubi korraldamisel toimub 18.12.2014 Püha Lauri kirikus jõulukontsert.
Jõululaule esitab Vantaan Laulu.

AASTA MOTO

”Light Up Rotary” – ”Rotary nähtavaks”. Olen juba varem kutsunud klubisid üles tegema nähtavaid tegusid. Võimalusi on palju, ka väike tegu on ilus!

Muutkem Rotary nähtavaks – LET ́S DO IT!

ROTARY-DOLLAR

Rotary-dollari kurss on 0,73 €

ROTARY-MÄRKIDEST JA MUUST

Kultamitali Oy on loobunud rotary-medalite ja –märkide müügist.
Tegevus on siirdunud uuele tegijale:

KERVINEN, Sanna
Topparitie 16
04310 TUUSULA
Tel: 040 588 3416
E-post: sanna.kervinen@rotarymyynti.fi
myynti@rotarymyynti.fi

PALUN KÕIKI PRESIDENTE TAGADA, ET IGA KLUBI LIIGE SAAKS KUBERNERI KUUKIRJA.

Suviste tervitustega

Birger Stjernberg
DG 2014–2015

Kuberneri kuukiri 1 – juuli 2014

AUSTATUD ROTARIAANID!

Uus rotary -aasta algas 1. juulil 2014. Tänan neid, kes on aidanud oma varasemate aastate tegevusega luua head ja tõhusat tegutsemiskeskkonda. Tänu väärivad ka need, kes on liitunud piirkonnaorganisatsiooniga, et olla teenistuses järgmisel aastal.
Siira tunnustuse on ära teeninud IPDG Ilkka Torstila, kes hoidis ja arendas piirkonna tegevust oma kuberneriaasta jooksul, tehes seda sügava pühendumisega.

Juuli alguses toimus Austraalias, Sydneys Rotary Internationali 105. maailmakonvent. Osalejate arv küündis ligi 18 000 inimeseni. Noorsoovahetuse eelkonverents peeti 30.-31.5.2014. Osalesin nii konverentsil kui konvendil koos oma abikaasa Liisaga, kes pidas Soome esindajana ettekande noorsoovahetuse lühiprogrammide kohta. Oli suur rõõm näha ka kahte soome noort, kes esinesid väljapaistvalt kõikide Austraalias olevate vahetusüliõpilaste nimel, saades  publiku kõlava aplausi osaliseks.

Maailmakonvent pakkus huvitavaid programme ja ajakohaseid ettekandeid. Loengud olid kõrgetasemelised ja inspireerivad. Esinejad olid peaaegu eranditult RI endised presidendid.
Soovitan soojalt kõikidel osaleda tulevastel maailmakonventidel.

”LIGHT UP ROTARY”

”ROTARY NÄHTAVAKS” on Gary C.K. Huangi aasta moto. Rotary Internationali president Huangi eesmärk on viia ellu jõuline ülemaailmne liikumine, et tutvustada Rotaryt laia avalikkuse silmis. Rotary-tegevuse imago on liiga nõrk. Hoolimata sellest, et Rotary International on tegutsenud 105 aastat eriti aktiivselt ja edukalt humanitaarrindel, ei tunta meie tegevust piisavalt hästi. Meile on antud väga tähtis ülesanne: luua Rotaryle positiivne imago.
Õnnestumisvõimalus on meie endi kätes. Keegi teine ei tee seda meie eest.

”LET´S DO IT”!

PIIRKONNA AMETNIKUD

Kõikide piirkonnaametnike kontaktandmed võib leida uuest rotary-teatmikust. Oleme teie käsutuses ja vastame kõikidele Rotaryt ja piirkonda 1420 puudutavatele küsimustele. Kasutage ära neid oskusi, teadmisi ja tuge, mida piirkonnaorganisatsioon pakub.

AKTUAALSET

– Juulis tuleb koostada poolaasta aruanne (SAR) ja saata see RI Zürichi büroosse. President ja sekretär allkirjastavad aruande.
– Juulikuu ülesannete hulka kuulub ka poolaasta per-capita maksude ülekandmine RI-le.
– Vanas Porvoos meenutatakse 9. augustil Tove Janssoni 100. sünniaastapäeva suure perepeoga. Sündmusel jagatakse Rotary õhupalle! Korraldaja on Borgå RK – Porvoon RK.
– Helsinki International RC korraldab ”INTERNATIONAL CLEAN ENERGY SUMMIT” seminari.  Sündmuskoht ja aeg: FINLANDIA TALO, 25. september 2014.
– Soome Rotary-päeva tähistatakse 11. oktoobril 2014.
– Korjandus Uue lastehaigla heaks jätkub. Soome Rahvusooperi etendusele ”Viitta ja Pajatso”, mis toimub kolmapäeval, 12. novembril, on reserveeritud pileteid rotariaanidele, nende tuttavatele, sõpradele ja äripartneritele.
Pileteid saab LIPPUPISTE Oy kaudu.
– Piirkond 1380 korraldab suvise kogupere rotary-päeva Särkänniemi lõbustuspargis 9. augustil 2014.

PRESIDENDID!

Tänavuse rotary-aasta moto on ”ROTARY NÄHTAVAKS”. Meie ülesanne on luua vahendeid selle moto elluviimiseks.
Tasub juba praegu mõelda, kuidas just teie klubis seda teemat käsitleda.

ROTARY-DOLLAR

Rotary-dollari kurss juulis on € 0,73

Head suve soovides
Birger Stjernberg
DG 2014-2015

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.