Matrikli uus vorm ja ajakava

Rotary matrikkel uuendatakse. Matrikli teemat on juba mõnda aega arutatud nii piirkondades kui klubides, aga eriti Soome Rotary matrikli eest vastutava Suomen Rotarypalvelu ry juhatuses (see on meelega vana nimi, sellest lähemalt allpool).

Kui maailm muutub, seadusandlus ja igapäevased tööriistad muutuvad, on vaja teha uusi lahendusi. Põhimõtteline otsus loobuda trükitud matriklist tehti juba 2021. aasta kevadel. Küll aga on asja kaalutud, ühes või teises suunas. Arutelus osalenuna võin väita, et seda varasemat lahendust täpsustav reform on tehtud pärast pikka kaalumist.

Trükitud matriklit seega hooajaks 2022-2023 ei tehta. Matrikli teave on saadaval kahel viisil. Ühised osad on kaasas pdf-failidena, mis on lingitud Rotary Finland (rotary.fi) ja Eesti (rotary.ee) veebilehele, mida saab ka oma seadmesse alla laadida ja vajadusel printida. Piirkondade jaotised kataloogist on kantud piirkondade veebilehtedele (D1420: rotary.fi/d1420), kuid need on lingitud ka veebilehtede rotary.fi ja rotary.ee kaudu. Iga piirkond vastutab oma andmete haldamise eest. Veebilehelt leiab seega kõige värskema teabe ning need, mida kõige sagedamini kasutate, tasub oma seadmete brauserites järjehoidjatesse lisada.

Ülaltoodu muutub järk-järgult kättesaadavaks 2022. aasta juulis.

Klubi- ja isikuandmed on endiselt leitavad liikmete infosüsteemist (rekisteri.rotary.fi) ja MyRotaryst (my.rotary.org). Klubide ja liikmete infot hoitakse ainult läbi esmamainitud registri, kus igal klubil on hooldusrolli ID (adm) ja vaatamise ID, mis on mõeldud jagamiseks igale klubi rotariaanile. Vastutus sisu korrashoiu eest lasub endiselt täielikult klubidel.

Suomen ja Viron Rotary Palvelu ry.

Rotary teenuse põhimõtted uuendati kevadel 2022. Olulisemad muudatused puudutavad ühingu koosolekuid, mis hakkavad edaspidi toimuma kaks korda aastas. Sügiskoosolekul arutatakse lõppenud hooaja asju; kinnitatakse tegevusaruanne ja raamatupidamise aastaaruanne ning otsustatakse perioodi kasumi kasutamine. Kevadkoosolekul arutatakse tuleva hooaja teemasid; kinnitatakse tegevuskava ja eelarve ning valitakse juhatuse liikmed. Juhatus valib endi hulgast esimehe ja aseesimehe.

2022. aasta kevadel toimunud erakorralisel ühingu koosolekul kinnitati juhatuse toonane ettepanek tegevuskava ja eelarvena. Need olid koostatud koos äsja ametiaega alustanud juhatusega, püüdes arvestada ka ettevalmistatava reformiga. Tegevuskava sisaldab uusi juhiseid Rotary teenuse toimimiseks; tegevust on veidi vähendatud, liikmemaksu alandatud ja koosolekute tavasid muudetud. Alanud hooajal töötab Rotary teenusega seoses mitme piirkonna noorsoovahetusorganisatsioon ning kommunikatsiooni-, IKT- ja keskkonnatoimkonnad. Muu varem toimkondade kaudu korraldatud piirkondadevaheline koostöö toimub piirkondade poolt määratud esindajate vaba koostöö vormis. Uue koostööeesmärgina alustavad Rotary liikmeskonna ja tuleviku koostöörühm.

Rotary Service on oma nime ja reeglite järgi tugi- ja teenindusorganisatsioon. Selle põhiülesanne on pakkuda teenuseid klubidele ja piirkondadele. Tal ei ole Rotary Internationali organisatsioonis positsiooni ega otsustusõigust. Praegu tehtud muudatuste sissetöötamine jätkub algavast hooajast, jälgitakse muudatuste mõju ning arvestatakse rotariaanidelt  tulevate arenguvajadustega. Järgmise hooaja tegevuskava koostatakse koos tulevaste kuberneridega (eeldusel, et kevadisel üldkoosolekul valitakse nad piirkonna kandidaatideks juhatusse).

Varem Rotary teenistuses olnud peasekretäri ametiaja alguses ei valita, kuid juhatus jagab peasekretäri ülesandeid omavahel ja sekretär Jaana Hertell-Amokranega. Juhatus määras oma korralduskoosolekul esimeheks DG Martti Sjölundi (D1410), aseesimeheks DG Esa Mäkineni (D1390) ja kontrolleriks DG Urmas Kaarlep (D1420). Teised juhatuse liikmed on DG Arja Saarento (D1385) ja DG Maire Huopalainen (D1430) Juhatuse sekretär on Jaana Hertell-Amokrane. Juhatuse koosolekutel on osavõtu- ja sõnaõigus aseliikmetel (DGE-d). Juhatus käib kokku peamiselt Zoomi kaudu.

Rotary teenust puudutavates küsimustes pöörduge oma piirkonnakuberneri poole.

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.