14.11.2010 / Tartu Tähtvere tennisehall Rotary igamehe paarismäng tennises

Tartu Toome Rotaryklubi on otsustanud korraldada eesti rotaryte sügisese igamehe paarismängu tenniseturniiri Tartu Tähtvere tennisekeskuses 14. novembril 2010. Algus kell 11.00. Kasutada on meil kolm väljakut. Planeeritud lõpetamine kell 18.00. Pärast õhtusöök Wilde kohvikus ja lokaalis.Parimatele paaridele autasud. Võistluse formaadi otsustame ülesseandmise käigus, et kui rohkem osavõtjaid, siis lühem mängude formaat, sest aeg on piiratud. Osavõtutasu 300 eek mängija.
Õhtusöögi eelarve täpsustame.
Miks paarismäng, sest kevadisel võistlusel individuaalarvestuses oli võistluse käigus 5 veidi vigastatud mängijat.
Miks igamehe paarismäng, sest igas rotaryklubis võib olla pole välja panna paari mängijat, aga osa tahaks ju võtta ka üks tennisesõber.
Lisaks sellele oleks igamehe paarismäng rohem fun ja tasavägisem, sest ei pea me ju alati võistlema võidu nimel, keegi ju võidab niikui nii aga teistele jääb ilus tennisepühapäev, hea seltskond ja harjutamisrõõm.

Ülesseandmise tähtaeg 25. oktoober mailile lembit@atlas.ee.

Lembit Tomikas
Tartu Toome rotaryklubi nimel

Kuberneri kuukiri 3 – september 2010

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid
Augustikuu lähenedes lõpule ja palavuse taandudes on rotary-tegevus muutunud üha vilkamaks. Tänuväärselt on tihenenud rotary-õdede ja –vendade ühendusevõtud.
Selle kirja kirjutamise hetkeks olen külastanud nii üksinda kui abikaasa Mariaga juba 17 klubi.
Järgmise kolme nädala jooksul jõuab järjekord Eesti klubide kätte. Vastuvõtt on olnud kõikides klubides rotary-vaimu järgides väga sõbralik. Oleme vestelnud konstruktiivselt klubide olukorrast, otsinud koos lahendusi ning tunnustust ja tänusõnu olen jaganud alati, kui selleks on olnud põhjust. Teemana on üles kerkinud klubide elujõulisuse, uuenemise ja ahvatlevuse lisamine. Klubivisiidid jätkuvad niisiis vastavalt varem teatatud programmile.

Rotary Internationali kuu teema

Rotary International on nimetanud septembri uute sugupõlvede kuuks. Teema haakub hästi augustikuu omaga ning lisaks rõhutab ka vastloodud uute sugupõlvede teenistusliin noortega tehtava töö olulisust. Noorsugu on tähtis jõuressurss ka meile rotariaanidele.
Teatud liiki noorsooahela alates teismelistest  kuni noorte täiskasvanuteni moodustavad noorsoovahetus, Rotex, Rotaract, RYLA ja GSE. Aktiivsus kõikides ahela osades on tänuväärt!

Pakistani üleujutused

Uudised Pakistani üleujutustest on olnud murettekitavad ning rotariaanide hulgas on tärganud soov aidata tulvavete ohvreid. Rotary Fond on asutanud selleks otstarbeks erilise fondi: Rotary Pakistan Flooding Recovery Fund. Sellele lisaks loodetakse saada ka klubide ja piirkondade toetusi ning pakutakse koostööd  selliste usaldusväärsete partneritega nagu UNICEF ja SPR.
Piirkonnanõukogu otsustas suunata Rotary Fondile piirkonnale tagastatavatest nn DDF rahadest 5000 USD Pakistani üleujutuste ohvrite abistamiseks. Hetkel selgitatakse välja, kuidas saaks abi võimalikult tõhusalt organiseerida. Meie piirkonnas koordineerib seda tegevust Rotary Fondi komitee esimees Tapani Peltonen.
Kirja lisast leiate peasekretär Ed Futa asjassepuutuva meiliteate.
Lisainformatsiooni saab ka aadressil www.matchinggrants.com

Kluuvi Rotaryklubi audioraamatuprojekt

Kluuvi Rotaryklubi on algatanud audioraamatuprojekti ning nad loodavad, et sellega liituvad ka teised klubid. Audioraamat on CD, millel professionaalne lugeja esitab mõne raamatu teksti. Raamatud on mõeldud nägemispuudelistele ja inimestele, kes mingil muul põhjusel ei saa lugeda. Oma projektiga aitab klubi haiglaid ja muid vastavaid asutusi, kellel ei ole raha hankida audioraamatute kuulamiseks tehnilisi vahendeid. Lisainformatsiooni projekti kohta jagab vend Harri Markkula Kluuvi Rotaryklubist, hmarkkula(at)hotmail.com

Piirkonna lihtsustatud abirahade taotlemine

Klubidel on võimalus taotleda kohalikeks humanitaarprojektideks abiraha nn District Simplified Grant rahadest. Piirkond toetab klubi sama summa ulatuses, mille klubi ise oma projekti investeerib. Taotlused tuleb saata DRFCC Tapani Peltonenile, tapani.peltonen(at)kontino.fi hiljemalt 15.10.2010.

Abirahade taotlemine Rotary piirkonna 1420 fondist

Piirkonna 1420 rotary-klubid  võivad taotleda nimetatud fondist abiraha Rotary eesmärkidele ja põhimõtetele vastaval otstarbel nagu koolituseks, reisitoetuseks ning selliste projektide läbiviimiseks, milleks Rotary Fond toetust ei jaga, samuti Matching Grant projektide puhul Fondilt saadavate finantside suurendamiseks.
Piirkonnanõukogule adresseeritud taotlused tuleb saata hiljemalt  15.10.2010 kas Tapani
Peltonenile: tapani.peltonen(at)kontino.fi või minule: hannu.ervamaa(at)kolumbus.fi.

Kuberneri valimine

Rotary-aastal 2011–2012 saab meie piirkonna kuberneriks Mikael Kietz (Ekenäs RK) ja
aastal 2012–2013 Harry Hedman (Munkkiniemi-Munksnäs RK). Pärast neid vajab piirkond jälle uut kuberneri. Palun klubisid teha ettepanekuid piirkonnakuberneri kandidaatide osas rotary-aastaks 2013-2014, kasutades kirja lisas olevat vormi.
Asjakohaselt täidetud vorm koos võimalike lisadega tuleb saata mulle suletud ümbrikus nii, et see saabuks minule hiljemalt 2.11.2010 kell 16.00. Ümbrikule tuleb märkida Governor 2013 – 2014. Pärast tähtaega saabunud ettepanekud ei lähe arvesse.

RI president aastaks 2012–2013

2010.–2011.a RI presidendi nimetamiskomitee on üksmeelselt seadnud 2012.–2013. aasta Rotary Internationali presidendi kandidaadiks SAKUJI TANAKA Yashio Rotaryklubist Saitamast, Jaapanist.

Ed Futa pensionile

RI peasekretär Ed Futa jääb alates 30.6.2011 pensionile ja jätab oma ameti. Informatsiooni peasekretäri ametisse soovijatest võib saata Blair Ashley Bennettile: Blair.Bennett(at)KornFerry.com.

Piirkonnakonverents

“On vähemalt üks rotary-sündmus, kus iga rotariaan peaks osalema enam kui korra. Nimelt piirkonnakonverents!”
Meie piirkonnakonverents on 2.–3. oktoobril 2010 Espoo Dipolis. Governors Ball on 2.10 õhtul Ritarihuones Helsingis. Programm ja registreerumine piirkonna veebilehelwww.rotary1420.fi.

Peterburi Rotaryklubi 20-aastane

Peterburi Rotaryklubi tähistab 24.10.2010 oma asutamise 20. aastapäeva. Pidustused toimuvad 23.–24.10.2010. Täpsem info ja registreerumine aadressidel tamara(at)wellnesstime.ru ja rotary-spb(at)mail.ru.

Rotary seminar Aalborgis, Taanis

Rotary seminar peetakse Taanis, Aalborgis 8.–10.10.2010. Registreerimine ja täpsem informatsioon aadressil www.rotaryinstitute2010.dk.

Meeldetuletusi

Juulis tuli teha poolaasta raport (SAR) ja saata see RI  Zürichi büroosse. Raportil peab olema nii  presidendi kui sekretäri allkiri. Lisaks tuli juulis maksta selle poolaasta RI per capita maksud. Klubid, kes ei ole seda veel teinud, peaksid kiiresti asja ette võtma!
Augusti osalemisstatistika tuleb kanda SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.9.2010

Rotary-dollar

Maksude maksmisel RI-le või Rotary Fondile kasutatakse dollari väärtuse ekvivalendina nn rotary-dollarit. Selle praeguse hetke kurss on 1USD = 0,77 EUR.

Virgutavat septembrit

Hannu Ervamaa
DG 2010–2011

Kuberneri kuukiri 2 – august 2010

Head klubide presidended ja sekretärid, austatud rotariaanid

Meil on olnud võimalus nautida üht kõigi aegade kuumimat kesksuve ning vältimatult lähenevast sügisest ei ole näha veel ühtki märki. Siesta on päeva kuumimatel hetkedel tundunud lausa kohustuslikuna. Pole ime, et see komme on kuumas kliimas elavates riikides nii levinud.

Rotary-tegevus on siiski muutunud pärast lühikest pausi taas aktiivsemaks. On jõudnud kätte tegutsemise aeg!

RI kuu teema

Augustikuu rotary-teema on liikmeskond ja laienemine. Teema sidumine augustikuuga rõhutab selle olulisust, sest ametisseastunud presidendil ja tema tiimil on peaaegu terve aasta võimalik selle nimel töötada.
Hästi toimiv klubi ongi liikmeskonda puudutavates küsimustes pidevalt aktiivne. Pikalt ette kavandatud ja plaanikohaselt läbi viidud tegevusel on kindlasti parimad tulemused! Teame, et klubi liikmelisusest loobumisi tuleb erinevatel põhjustel paratamatult ette, kuid kindlasti ei taha ükski klubipresident jätta endast maha kokkukuivanud klubi.

Rotary Internationali presidendi Ray Klinginsmithi kuu teade

Ehitame ühiskonda – ühendame kontinente.

Ray selitab, et temalt küsitakse sageli, kuidas ta valis oma presidendiaasta teema. Lugedes eelmiste aastate teemasid, tahtis ta valida sõnad, mis vastaksid kahele eesmärgile.
Oma teemaga tahab ta selgitada Rotary olemust sellesse mittekuuluvatele inimestele ning samas anda põhjust rotariaanidele olla uhke oma liikmeksolemise üle. Ray ütleb, et Rotary on nii ühiskonna teemimise aade kui rotary-klubide võrgustik ja et me peame jagama oma põhiväärtusi teiste inimeste ja organisatsioonidega.
President Ray teate täielik tekst on lisas.

Kuberneri klubivisiidid

Kaks esimest klubikülastust on tehtud. 72 rikast kogemust on veel ees!
Traditsioonikoaselt toimus esimene klubivisiit Ekenäsi RK-sse. Järgmisel päeval külastasime Hangö-Hango Rotaryklubi. Mõlemast klubist jäi nii minule kui mu abikaasale Mariale väga hea mulje.
Lisaks ametlikele visiitidele oli meil suur rõõm viibida eelmisel nädalavahetusel aukülalistena Tallinna Rotary Klubi 80. juubeli üritustel. Pidustuste esimeses osas avati klubi asutajate auks mälestustahvel klubi omaaegse koosolekutekoha seinal ning õhtul nauditi galaõhtusöögiga balli Tallinnas Mustpeade majas. Ühke pidu – suur tänu Tallinna klubi liikmetele ja eriti president Erik Hansonile.

Polio Plus

Rotary üleskutse koguda 200 miljonit USD Polio Plus kampaania heaks on 25. juuniks 2010 andnud tulemuseks 133 miljonit USD. Veel on vaja tööd teha!

Piirkonnakonverents

“On vähemalt üks rotary-sündmus, kus iga rotariaan peaks osalema enam kui korra. Nimelt piirkonnakonverents!”
Meie piirkonnakonverents on 2.–3. oktoobril 2010 Espoo Dipolis. Governors Ball on 2.10 õhtul Ritarihuones Helsingis. Märkige see endale kalendrisse, rääkige klubides, et sündmus on mõeldud kõikidele rotariaanidele koos abikaasadega. Registreerimine algab lähiajal.

Rotary seminar Aalborgis Taanis

Rotary seminar on tänävu Taanis, Aalborgis 8.–10.10.2010. Registreerimine ja täpsem informatsioon aadressil www.rotaryinstitute2010.dk.

Meeldetuletusi

” Aktiivse Rotary-klubi tegevuskava”  tuli täita ja saata hiljemalt 1. juuliks oma asekubernerile.
Klubid, kes ei ole seda veel teinud, palun saatke täidetud ankeet asekubernerile kohe.

Juulis tuli teha poolaasta raport (SAR) ja saata see RI  Zürichi büroosse. Raportil peab olema nii  presidendi kui sekretäri allkiri.

Lisaks tuli juulis maksta selle poolaasta RI per capita maksud. Kui peate kinni tähtaegadest, väheneb liigne töö ning posti hulk eriti RI-st klubide presidentidele.

Juuli osalemisstatistika tuleb kanda SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.8.2010

Rotary-dollar

Maksude maksmisel RI-le või Rotary Fondile kasutatakse dollari väärtuse ekvivalendina nn rotary-dollarit. Selle praeguse hetke kurss on 1USD = 0,77 EUR.

Kalendrisse

Piirkonnakonverents 2.–3.10.2010
Rotary seminar 8.–10.10.2010
Eesti rotary-klubide presidentide kohtumine, 23.10.2010, Türil
Eesti PETS 25.–26.2.2011, Tallinn
Soome PETS, 5.3.2011, Tammisaari
Aktiivset augustikuud!

Tervitustega

Hannu Ervamaa
DG 2010–2011

Kuberneri kuukiri 1 – juuli 2010

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

Rotary-aasta 2010–2011

Rotary-ratas on taas teinud ühe ringi ning oleme alustamas uut rotary-aastat. Rotary Internationali korraldatud 101. konvendil Montrealis, Kanada Quebeci provintsis lõpetas ametistlahkuv RI president šotlane John Kenny emotsionaalselt oma ametiaja ning tema järglane, USA kesk-läänest pärit olev Ray Klinginsmith avalikustas oma programmi ja oli valmis vastu võtma RI presidendi ameti.

Ray Klinginsmithi rotary-aasta teema on Building Communities – Bridging Continents ehk Ehitame ühiskonda – ühendame kontinente.
Teema selgitab Rotary olemust mitterotariaanidele ning teiselt poolt tugevdab ja rõhutab Rotary põhimõtete tähtsust rotary-klubide liikmetele.

Teenistused juhivad tasakaalustatud tegevusele

Tegevust juhivad endiselt teenistused, mida nüüd on viis: klubi- ja erialateenistus aitavad meil nautida elu erinevaid aspekte ja olema head kodanikud. Kogukonna- ja erialateenistus koos muudavad meie kodukoha paigaks, kus on hea  elada ja töötada.
Rahvusvaheline teenistus annab meile võimaluse teha koostööd teiste riikide ja kontinentide klubidega, et kogu maailm oleks elamisväärt koht. Uus teenistusliin –  uued sugupõlved – suunab oma tegevuse noortele. Järgneva aasta jooksul naaseme selle teema juurde kindlasti korduvalt. Kõikidel teenistusliinidel  toimuv tulemusrikas tegevus toob klubile RI presidendi tunnustuse ja aukirja.

Eesmärkidest

Selles kirjas tahaksin mainida vaid lühidalt meie algava aasta eesmärke. Piirkonnal on kolm eelistatud tegevusvaldkonda: klubide toetamine ja tugevdamine, Rotary imago ja informatsiooni parandamine ehk sise- ja väliskommunikatsiooni  tõhustamine ning kolmandaks humanitaarset laadi teenistuse edendamine. Täpsemalt on eesmärke kirjeldatud meie piirkonna kodulehel olevas programmis.

Ametiraha vahetus

Nii kõikides klubides kui piirkonnas toimus ametite üleandmine uutele vastutajatele, tänati ametist lahkunuid ja püstitati uusi eesmärke.
Kuberneri ametiraha  vahetus toimus Eira klubi koosolekul 28. juunil. Pidulikus õhkkonnas sain kuberneri kaaluka ametiraha oma eelkäijalt Aatos Lahtinenilt. Ametiraha üleandmisel peetud kõnesid saab lugeda Eira Rotaryklubi kodulehelt presidendi veerust. Siinkohal tahan siiski veelkord tänada Aatos Lahtineni hea, kasuliku ja täpse tegevuse eest, mis on eeskujuks kõikidele rotariaanidele.

Klubivisiidid

Selle kuukirja ilmumise ajal olen ilmselt oma esimesel klubikülastusel Tallinnas, kus klubid traditsiooniliselt kogunevad ühiselt uut Rotary-aastat alustavale sündmusele.
Enne tegelike klubivisiitide  algust veedab Tallinna Rotary Klubi oma 80. aastapäeva, mille tähistamiseks korraldataval ballil osaleb loodetavasti võimalikult palju kutsutud rotariaane.

Ametlikud klubivisiidid toimuvad kokkulepitud ajakava kohaselt juuli lõpust kuni poole novembrini. Kontrollige palun oma klubisse toimuva külastuse aeg programmist.

RI kuu teema

Juulikuu teema on lugemis- ja kirjutamisoskus.

Aktuaalset

– ” Aktiivse Rotary-klubi tegevuskava”  olen saanud täidetuna hetkel 47 klubilt ehk saatmisprotsess on 63,5. Saada täidetud tegevuskava oma asekubernerile, kui sa ei ole seda veel teinud!
– Juulis tuleb teha poolaasta raport (SAR) ja saata see RI  Zürichi büroosse. Raportil peab olema nii  presidendi kui sekretäri allkiri.
– Juulis tuleb maksta RI per capita maksud poole aasta eest.
– Juuni osalemisstatistika tuleb kanda SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.7.

Rotary-dollar

Maksude maksmisel RI-le või Rotary Fondile kasutatakse dollari väärtuse ekvivalendina nn rotary-dollarit. Selle praeguse hetke kurss on 1USD = 0,80 EUR.

Veebilehed

Piirkonna kodulehe aadress on www.rotary.fi/1420 ja Soome Rotaryl  www.rotary.fi. Mõlemalt leiab hulgaliselt kasulikku infot.  Eriti tasub tutvuda kodulehel oleva mitmekülgse koolitusmaterjaliga.

Eriti meeldivat kesksuve soovides,

Hannu Ervamaa
DG 2010–2011

Tartu Hansa Rotary Klubi loodud Koolinoorte Arengu Fondi toetamine

Eesti ei ole rikas maavarast, oleme siis rikkad peavarast! Tartu Hansa Rotary klubi kutsub üles toetama andekaid noori, et ka tulevikus võiks meie maa keel laulutuules taevani tõusta, et meie hümn kõlaks ka edaspidi olümpiavõidu puhul, et meie teadus edeneks ja et me saaksime ka homme  rahuliku südamega oma kodus elada. Homme aitavad need noored, keda meie täna aitame, leida ja toetada omakorda uusi andekaid noori.

Helistades heategevustelefoni numbril  toetate Koolinoorte Arengu Fondi, mis jagab toetusi põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste koolivälise huvitegevuse arendamiseks. Fond on mõeldud noortele, kes soovivad omandada uusi teadmisi, oskusi ja väärtusi, mis loovad täiendavaid eeldusi isiksuse arenguks taotledes toetust muusikariistade, heli-, audiotehnika jms muretsemiseks,  kontsertreisidest, spordivõistlustest, olümpiaadidest, näitustest, kursustest, koolitustest, õpilasvahetustest jms osavõtuks.

Helistades numbrile 900 7350 toetate fondi 50 krooniga

Helistades numbrile 900 7300 toetate fondi  100 krooniga

Hoolime Eesti tulevikust ja panustame haritud noortesse!

www.hansarotary.ee

Tartu Hansa Rotary klubi president Reet Kinks juhatab sisse stipendiumite andmise.
Tartu Hansa Rotary klubi president Reet Kinks juhatab sisse stipendiumite andmise.
Stipendiumi saab Narva-Jõesuust pärit Roman Voyshnis. THRK soovib, et andekas, kuid vähekindlustatud poiss ei katkestaks õpinguid Tartu Kunstikoolis.
Stipendiumi saab Narva-Jõesuust pärit Roman Voyshnis. THRK soovib, et andekas, kuid vähekindlustatud poiss ei katkestaks õpinguid Tartu Kunstikoolis.
Koolinoorte arengu fondi stipendiumi saab Annely-Maria Liivas osalemiseks võimlemisklubis "Jaanika" ja tantsuklubis "Stiil" 6.03.2008
Koolinoorte arengu fondi stipendiumi saab Annely-Maria Liivas osalemiseks võimlemisklubis “Jaanika” ja tantsuklubis “Stiil” 6.03.2008
kultuurkapital 126
Koolinoorte arengu fondi stipendiumi saab Kerstin Kullerkupp keelpillimängijate suvekursustel osalemiseks Prantsusmaal. Kerstin on väga andekas, õpib Tallinna Muusikakeskkoolis, pärit Tartust. 2007.aastal õnnestus Kerstinil ette mängida Pariisi Konservatooriumi õppejõule, kes soovitas teda ka suvekursustele. Kerstini eesmärgiks on saada muusikaline kõrgharidus kas Lyoni või Pariisi Konservatooriumis.
Koolinoorte arengu fondi stipendiaat Sabine Preiman pälvis ka Laste Ande Arengu fondi stipendiumi.
Koolinoorte arengu fondi stipendiaat Sabine Preiman pälvis ka Laste Ande Arengu fondi stipendiumi.

 

Kuberneri kuukiri 12 – juuni 2010

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

Einsteini relatiivsusteooria järgi kulub aeg seda aeglasemalt, mida kiiremini me ise liigume. Füüsikast pärit tõde on, et me liigume peadpööritava kiirusega. Maakera pöörlemiskiirus ümber oma telje viib meid edasi 230 meetrit sekundis. Maa jookseb oma orbiidil Päikese ümber 30 kilomeetrit sekundis ja Päike omakorda kihutab mööda Linnurada 220 kilometrit sekundis.

Hoolimata sellest hoost tundub mulle, et viimasel aastal on aeg Einsteini eirates kapanud käsitamatu kiirusega. Just äsja olime rotary-aasta alguses ja nüüd oleme juba jõudmas selle viimasesse kuusse ning mina kirjutan oma kuberneriaasta viimast kuukirja. Meeles välgatab möödakihutavaid pilte  rohkeid elamusi pakkunud klubivisiitidest, rikastavatest vestlustest  klubide juhatustega, klubide plaane enesekindlalt tutvustavatest presidentidest, innukast jutuvadast enne koosoleku algust. Meelde tuleb sõbralikkus, millega mind ja Sirkka-Liisat võeti klubides vastu ja hoolitsus, millega meid läbi koosoleku ümbritseti. Kõik need mälestused säilivad meie mälus kui kingitus, mille kuberneriaasta meile andis. Jah, Sirkka-Liisa ja minä oleme saanud palju sellest aastast. Oleme samas ka õppinud Rotary kohta rohkem selle aasta jooksul kui kõikidel varasematel aastatel kokku.  Loodan, et see positiivne tunne ei ole ühepoolne, vaid et meie külaskäikudest on olnud ka teile, head sõbrad rotariaanid, rõõmu ja kasu ning see on aidanud teid oma tegevuses klubi ja selle projektide heaks. Pidage meeles, et Rotary tulevik on endiselt teie kätes.

Juunikuu Paul Harrise tsitaat

The foundation upon which Rotary has been built is friendship; on no less firm foundation could it have stood. (The Founder of Rotary)

Rotary Internationali kuu teema

RI on nimetanud juuni rotary-sõpruse kuuks.  Noor Chicagosse kolinud jurist Paul Harris tundis alguses end seal üksikuna ja igatses sõprust. Ta oleks võinud leida sõpru liitudes Chicago juristide ühendusega, kuid tal oli parem mõte. Ta asutas oma klubi, kus valitses tema enda väljamõeldud klassifikatsioonisüsteem. Igalt elualalt võis klubis olla vaid üks esindaja. Paul Harrise eesmärk oli sel moel tekitada sõprust erinevaid ameteid pidavate inimeste vahel. Igal rotariaanil on siis oma klubis sõprusring, kes muudab elu rikkamaks. Sõpradega saab jagada nii rõõme kui muresid ning neilt leiab alati vajaduse tulles tuge ja abi. Sõprade hulgas õpib alati midagi uut.

Paul Harrise idee ametite ja elualade piire lõhkuvast sõprusest oli iseenesest väga ettenägev. Tänapäeva ühiskonnas on informatsiooni hulk sedavõrd suur, et keegi ei suuda omada mitmeid valdkondi hõlmavaid teadmisi nii, nagu seda sai kasvõi 1905. aastal. Teiselt poolt ei ole selle järele vajadustki. Piisab, et ühiskond on võrgustunud nii, et igaks ülesandeks leidub alati oskustega tegija. Rotary-liikumine on selline  üle ameti- ja erialapiiride ulatuv, sõprusel põhinev võrgustik, mis suudab soovi korral peaaegu kõike. Hoidkem siis sõprust.

RI Presidendi tunnustus

President John Kenny on tunnustanud oma aukirjaga kuutteist meie piirkonna klubi. Aukirjad jagatakse järgmisel sügisel piirkonnakonverentsil. Õnnitlused tunnustusesaajatele!

Aktuaalset

 • Maikuu osalemisstatistika tuleb sisestada SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.6.2010.
 • Soome Rotary sisemiseks kasutuseks mõeldud lehekülgi on täiendatud. Täienduste loetelu on lisas
 • Klubid, kes ei saada oma esindajat Montreali konvendile, võivad volitada DGE Hannu Ervamaad neid esindama.
 • Juuni on presidendikettide vahetuse aeg. Head presidendid, ärge unustage anda oma järglasele üle ka kõiki neid praktilisi teadmisi, mida ta vajab oma ametis.

Rotary-dollar

Kreekast alanud Euro nõrgenemine on muutnud ka rotary-dollari kurssi. Juunikuu kurss on 1 USD = 0,79 EUR.

 

Tänan teid kõiki selle ainulaadse aasta eest!

Aatos Lahtinen
DG 2009–10

Kuberneri kuukiri 11 – mai 2010

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

Islandi väike Eyjafjallajökulli vulkaan peatas oma tuhaga jalapealt Euroopa lennuliikluse ja jättis kümned tuhanded reisijad ilma võimalusest vahetult koju naasta. Emake loodus näitas taaskord, kes on meie planeedi tegelik valitseja. Samas ilmnes ka, kuivõrd me siiski sõltume lennuliiklusest. Seda mõtet võib ka edasi arendada. Oleme loonud oma ühiskonnas teenuseid ainult tavapärastele tingimustele mõeldes, kuigi peaksime teadma, et emake loodus tahab aeg-ajalt ka oma ellu vaheldust. Möödunud talv – näide sellisest vaheldusest – andis õppetunni mitmele Euroopa riigile, kaasaarvatud Soome. Kõiki looduse kapriise on siiski võimatu ette ennustada.  Kui sellisest ettenägematusest tahaks midagi head leida, siis esimene mõte on: see annab kõikidele inimestele võimaluse järgida ühiskonna teenimise ideaali. See ongi esimene samm rotariaanluse poole.

Maikuu Paul Harrise tsitaat

It is reasonable to expect that it will be fashionable some day to build lives instead of fortunes. (The Rotarian, August 1921)

Rotary Internationali kuu teema

RI on nimetanud maikuu Rotary harrastus- ja erialarühmade kuuks. Rotaryle alust pannes seadis Paul Harris kõige tähtsamaks eesmärgiks sõpruse. Tõeline sõprus ei kehti ainult kindlal ajal ja kindlas kohas. Nii ongi loomulik, et ühiseid harrastusi omavad rotariaanid kohtuvad üksteisega ka nende harrastuste juures. Seda tehes näitavad nad ka omaltpoolt, et rotariaanlus pakub rõõmu. Klubid, piirkond, sama riigi piirkonnad või kogu rotary-kogukond korraldavad mitmes valdkonnas meistrivõistlusi, näitusi või muid kohtumisvorme, nagu ka selle kuukirja lõpuosast ilmneb. Kõik, kes on käinud Rotary iga-aastasel konvendil, mäletavad arvukaid näitusebokse, kus filatelistid, lendurid, ratsutajas või oinoloogid esitlevad oma tegevust ja pakuvad liitumisvõimalust. RI kodulehel rubriigis Service and Fellowship on pealkirja Global Networks all loetelu Rotary 54 rahvusvahelise harrastusrühma internetiaadressiga. Näiteks aadressil http://www.rotarianmagician.org leiate mustkunsti harrastajad. See oleks muuseas mitmes olukorras vägagi hea harrastus. Kõik harrastusrühmad veedavad suurepäraselt aega, elus on muidki väärtusi peale raha.

Montreali Konvendi volikirjad

Veel jõuab registreeruda Rotary Internationali konvendile, mis toimub Montrealis, Kanadas 20.–23.6.2010. Kõikidel rotariaanidel tasub osaleda! Konvendil peetakse ka RI aastakoosolek, kus valitakse muuhulgas RI president ja piirkondade kubernerid.  Hääleõigus on klubidel. Klubid võivad saata aastakoosolekule oma volitatud esindaja või anda volikirja mõnele muule rotariaanile. Meie piirkonna klubid, kes soovivad, et nende häält arvestataks aastakoosolekul, kuid ei saada sinna oma esindajat, võivad volitada  DGE Hannu Ervamaa end esindama.

Internetiklubi puudutav põhikirjamuudatus kinnitatud

RI Seadusandlik Kogu (COL) kinnitas 26.4.2010  internetiklubi puudutava põhikirjamuudatuse. Vaata lisast lähemalt.

Kohustuslikud toimingud

 • Mõnel klubil on veel piirkonna poolaastamaks tasumata.

Aktuaalset

 • Aprilli osalemisstatistika tuleb sisestada SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.5.2010.
 • Soome Rotary sisemiseks kasutuseks mõeldud lehekülgi on täiendatud. Täienduste loetelu on lisas.
 • Soomes, Akaas joostakse 22.5.2010 rotariaanide SM maraton. Kutse on lisas.
 • Katajanokka Rotaryklubi korraldab kontserdi ”Päästke Läänemeri” Temppeliaukio kirikus Helsingis 24.5.2010 kell 19.00. Kontserdikuulutus on lisas.
 • Raahes mängitakse Rotary-klubide vahelist tennist 19. – 20.6.2010. Kutse on lisas.
 • Kuopio-Velmies klubi pakub müüa raamatut, mis räägib Talvesõja lahingutest Suomussalmis, Sallas ja Kuusamos. Tulu raamatu müügist annetatakse Rotary Fondile. Teade on lisas.
 • Eelteade: Rotary-võrkpalli SM võistlused peetakse Jurvas 16. – 17.10.2010.

Rotary-dollar

Rotarydollari kurss mais on 1 USD = 0,73 EUR

Rohelist lehekuud!

Aatos Lahtinen
DG 2009–10

Kuberneri kuukiri 10 – aprill 2010

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

Oleme siirdunud suveaega. Aianurkades sulamata lumi meenutab siiski, et suvi pole meile veel kätte jõudnud, rotary-aastast on neljandik järel. Hästi kasutades piisab sellest suurepäraselt pooleliolevate projektide lõpetamiseks vastavalt plaanidele. Nüüd on ka aeg kannustada tulevast presidenti ja juhatust seadma järgmise rotary-aasta eesmärke. Olgu kevadpäikesest innustatuna meie sihid auahned. Rotary tulevik on endiselt teie kätes.

Aprilli Paul Harrise tsitaat

Whatever Rotary may mean to us, to the world it will be known by the results it achieves. (Message to 1914 RI Convention, Houston, USA)

Rotary Internationali kuu teema

RI on nimetanud aprilli rotary-väljaannete kuuks. See on loomulik jätk märtsikuu lugemis- ja kirjutamisoskuse  teemale. Rotary-väljaannete vahendusel saame uusi mõtteid rotariaanlusest ja rotary-tegevusest ning võime anda teistele teada oma mõtetest. Rotary-väljaanded sündisid juba organisatsiooni varases staadiumis. 1911.a jaanuaris kirjutas Paul Harris 6000-sõnalise essee praktilisest rotariaanlusest  ning soovis seda jagada maailma kahetuhandele rotariaanile. RI-l ei olnud selliseks postituseks aga piisavalt raha. Lahenduse pakkus ajakiri, mille kulud kaeti reklaami eest saadavast rahast. Nii sai alguse esimene rotary-väljaanne The Rotarian.

Tagamaks kõikidele info kättesaadavuse on RI määranud, et rotary-klubid peavad tellima igale liikmele kas ajakirja The Rotarian või mõne muu rotary-väljaande. Põhjamaades on ühine ”muu rotary-väljaanne” Rotary Norden, mis on tellitud peaaegu kõikidele rotariaanidele. Erandiks on arusaadaval põhjusel meie piirkonda kuuluvad Eesti klubid. Põhjamaade sarnase väärtusmaailma ja ühiskonna tõttu on ühine ajakiri teoorias hea ja majanduslikult soodne lahendus. Teooria ja tegelikkus lahknevad aga ka sellel juhul.

Suurim probleem on, et Põhjamaadel ei ole ühist keelt. See kummutab idee kõiki Põhjamaid haaravast lugejaskonnast. Kui palju inimesi väljaspool Soomet loeb soomekeelseid artikleid? Ja kui palju soomlasi loeb norra- või taanikeelseid ülevaateid? Soomes jääb neli viiendikku Rotary Nordenist sageli mõttetuks. Pole siis ime, et üks kuberneri klubivisiitide, piirkonnanõupidamiste ja piirkonnakoosolekute pidev teema on rahulolematus Rotary Nordeniga.

Mida siis tuleks teha? Kui eesmärk on Põhjamaade-vahelise infovahetuse parandamine, peaks Rotary Nordeni artiklitele lisatama ingliskeelne kokkuvõte. Kui aga oluliseks peetakse riiklikku infovahendust, võiks Rotary Nordenist teha internetiversiooni, kus oleks avaldamisruumi kõikidele heatasemelistele artiklitele. Internetileht võiks samal ajal levitada infot ka Rotarysse mittekuuluvatele inimestele ülevaloleva Paul Harrise tsitaadi vaimus.

Veel suurem muutus oleks Rotary Nordeni asendamine riiklike väljaannetega. Ka sellised väljaanded võiksid levitada rotary-informatsiooni mitterotariaanidele. PDG Kari Tallberg on Rotary Nordeni värskeimas numbris 2/2010 viidanud, et tee riiklike lehtedeni on juba RI nõuete tõttu pikk ja kivine. Seda ei võeta ette ilma täpse kaalutlemise ja plaanita.

Rotary-klubi on Rotary süda. Ka väljaannete küsimuses on olulised klubide vajadused ja tahe. Klubid vajavad oma valikutegemise aluseks informatsiooni erinevate arengute heade ja halbade külgede, teostamisvõimaluste ning loomulikult ka tekkivate kulude kohta. Sellise ülevaate tegemise algatus võiks tulla Soome Rotarylt ning mida rohkem klubisid seda soovib, seda suurema kindlusega see toimub.

Kohustuslikud toimingud

 • Klubide sekretäridele on saadetud Soome Rotary ja meie piirkonna aastamaksude arve. Maksud tuli sooritada märtsi lõpuks, kuid mõnedel klubidel on see veel tegemata.
 • Mõni klubi ei ole veel saatnud RI-le poolaasta-aruannet ja maksu (SAR). Kadunud poolaastamaksu arve asemele võib pintida välja uue RI Member Access süsteemist.

Aktuaalset

 • Märtsi osalemisstatistika tuleb sisestada SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.4.2010.
 • PETS-i materjalid ja seminaril tehtud fotod leiab piirkonna kodulehelt.
 • Klubid võivad tellida Rotary-büroost voldiku Perustietoa Rotarysta 2009. Rotary-büroole tuleb tasuda vaid postikulud. Tellimisvormi leiate Soome Rotary kodulehelt.
 • Soome Rotary sisemiseks kasutuseks mõeldud lehekülgi on täiendatud. Täienduste loetelu on lisas.
 • Tamperee Jussinkylä Rotaryklubi korraldab 11.–12.6. Rotary-golfi Soome meistrivõistlused Golf Pirkkala väljakul. Kutse leiate lisast.
 • Meie tsooni 2010.a rotary-seminar toimub 8.–10. oktoobril Aalborgis, Taanis. Kutse on lisas.

Rotarydollar

Rotary-dollari kurss aprillis on 1 USD = 0,73 EUR.

Helget aprillikuud!

Aatos Lahtinen
DG 2009–10

24.04.2010 / Rotary Bowlinguturniir Pärnus

Pärnu Rotary rändkarikas bowlingus

Kutsume kõigi Eesti Rotary klubide võistkondi osalema järjekordsel Pärnu Rotary Klubi poolt korraldataval bowlinguvõistlusel.

Võistlus toimub 24.04.2010 algusega 14:00

Võistlus toimub 24.aprillil 2010 a. algusega kell 14.00 Pärnus, Perona Bowlingu saalis asukohaga Metsa tn.13a.

Täpsem info:

tel: 56481001
e-mail: margus.luih (att) gmail.com

Registreerumise tähtaeg -> 12.04.2010

Pärnu Rotary rändkarikas bowlingus 2010

Rotary bowlinguturniiri tulemused_2010

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.