Kuberneri kuukiri 10 – aprill 2012

Austatud rotariaanid

Seekord soovin rääkida lühidalt mõningatest olulistest küsimustest.

Liikmete hankimine

Meie piirkonna üks peaeesmärke käesoleval rotary-aastal on olnud klubide ja nende kaudu ka piirkonna liikmete arvu suurendamine. Selle eesmärgi saavutamiseks korraldatakse neljapäeval, 19. aprillil kell 18.00 Helsingis Kalastajatorppas  piirkonna koolitusseminar. Enne seminari toimub Munkkiniemi Rotaryklubi nädalakoosolek kell 16:45.

Koolitusel räägivad mõned meie piirkonna klubid oma õnnestunud liikmetehankimise projektidest, lisaks sellele kuuleme piirkonna 1430 punktisüsteemist, millega püütakse klubisid motiveerida.

Kutsun kõiki klubisid üles osalema koolitusel. Lisainfot annab piirkonnakoolitaja Timo Lahtinen, tel. 0400 714 043, e-post: timo.lahtinen(at)saunalahti.fi

Rotary Fondi ja PolioPlus projekti toetamine

Meie piirkonna selle aasta teine oluline eesmärk on  olnud panuse andmine klubide humanitaariseloomuga  tegevusse, mis on tihedalt seotud lastehalvatuse hävitamise poole pürgiva End Polio Now projekti toetamisega.

Praegu, rotary-aasta lähenedes lõpule, on kohane hetk toetada Rotary Fondi, taotledes oma liikmetele Paul Harris tunnustust. Nagu mäletate, tagastatakse pool  iga-aastasesse fondi investeeritud rahast kolme aasta pärast piirkonnale ning seda saab kasutada kohalike projektide heaks. Seetõttu on väga oluline, et klubid toetaksid Rotary Fondi iga-aastast fondi.

Soome piirkonnad on üsna tänuväärsel moel vastanud Bill ja Melinda Gatesi fondi üleskutsele lastehalvatuse hävitamiseks ja 200 milj. USA dollari eesmärk täituski veebruaris 2012. Soomes on siiski 46 klubi, neist 25 meie piirkonnas, kes ei ole üldse – arvesse võtmata kõikidelt rotariaanidelt kogutavat 5 auro suurust Rotary lisamaksu – osalenud lastehalvatuse hävitamises.

Seega kutsun klubisid üles osalema lastehalvatuse hävitamises. Summa suurus ei ole kõige tähtsam, vaid projektis osalemine.

Läänemere kaitse

Meie piirkonna projekt ”Puhas Läänemeri” koondab kõik piirkonna Läänemere kaitsele suunatud projektid ühe katuse alla. Katajanokan Rotaryklubi korraldab juba kolmandat korda koos WWF-ga heategevusliku sündmuse Läänemere heaks. Esmaspäeval 23.4. kell 19.00 toimuvale erakordselt kõrgetasemelisele galakontserdile Temppeliaukio kirikus eelneb Läänemere olukorda käsitlev seminar Scandic Marina konverentsikeskuses kolmapäeval, 18.4. kell 17.00 – 20.00.

Osalege sündmustel. Nautides heatasemelist muusikat ja seminariprogrammi toetate samas ka Läänemere heaks tehtavat tööd. Täpsem info käesoleva kuukirja lisas.

Soome PETS-i ettekannete salvestused

Rotary eClub Verkkorotary pakub kõikidele piirkonna klubidele hea võimaluse väikese tasu eest tutvuda PETS-il esitatud ettekannetega. Haarake võimalusest. Teemat puudutav kiri ja salvestused kuukirja lisas.

Teadaanded

Rotary-dollari kurss, mida kasutatakse RI-le maksude sooritamisel või Rotary Fondile annetuste tegemisel, on endiselt USD = 0,77 EUR.
Kevadiste tervitustega,

Mikael Kietz
DG

Kuberneri kuukiri 6 – detsember 2011

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

INFO PIIRKONNA PROJEKTIDE KOHTA

Oma klubivisiitidel olen märganud, et klubid osalevad aktiivselt mitmetes projektides. Ilmselt on olukord siiski selline, et paljudes klubides puudub info teiste klubide projektide kohta ning seetõttu saavad rotariaanid osaleda ainult oma klubide projektides. Kannatavad ka klubide võimalused kaasata teisi klubisid oma projektidesse.

Piirkonna projektide kohta olemasoleva info kättesaadavuse parandamiseks oleme otsustanud lisada piirkonna veebilehele rubriigi, kust kõik saaksid lugeda piirkonnas käimasolevate projektide kohta, kaasa arvatud lühike projektikirjeldus ja kontaktandmed. See annab kõikidele piirkonna kodulehe külastajatele võimaluse tutvuda ja osaleda koostöös projekti vedava klubiga. Soovime jõuda niikaugele, et see loetelu kataks kõik olemasolevad projektid ning projekte juhtivad klubid peavad andmed ajakohasena,  saates info muutuste või projekti lõppemise kohta piirkonna sekretärile.

Seega kutsun üles kõiki piirkonna klubisid saatma e-postiga hiljemalt 15.1.2012 piirkonna sekretärile mikko.suotsalo(at)pp.fi ja info(at)rotary.ee järgmised andmed:

– Projekti juhtiva klubi ja projekti nimi
– Lühike (maksimaalselt 5 rida) kirjeldus projekti sisu ja kestuse kohta
– Projekti eest vastutava inimese kontaktandmed

Piirkonna kõikide projektide loetelu avaldatakse piirkonna kodulehel kohe, kui oleme saadud materjali töödelnud sobivasse vormi.

ROTARY IN ACTION – 1420

Tuletan meelde, et piirkonna kõikidele rotariaanidele mõeldud iga-aastane koolitus peetakse Helsingis Kalastajatorppa hotellis neljapäeval, 12.1.2012. Enne koolitust on meil võimalus osaleda Munkkiniemi Rotaryklubi korralisel koosolekul ja nautida buffet einet. Lähemat infot leiate lisa olevast programmist.

Koolitus pakub suurepärase võimaluse õppida midagi uut, tutvuda piirkonna rotariaanidega ja tunda end hästi parimas võimalikus seltskonnas.  Palun klubide juhtkondi kanda hoolt selle eest, et sündmusel osaletaks igast klubist rohkearvuliselt.

PETS 2012

President Elect Training Seminar (PETS) toimub kevadel 2012 varasemast erinevalt kahes osas.
Palun teid tutvuda lisatud infoga ja kindlustada, et klubi oleks asjakohaselt esindatud.

LÕPUKS

Lõpuks tahan teid kõiki tänada lõppenud aasta eest ning soovida teile häid jõule ja õnnelikku uut aastat.

Meie piirkonna klubid ja nende liikmed on tänavu taas näidanud, et meie liikmeskonnas on nii soovi kui suutlikkust saavutada Rotary-tegevuse kõrged eesmärgid, mille hulgas nii  tutvussuhete loomisel ja hoidmisel, ühiskonna teenimisel ja eetiliste väärtuste kõrgelhoidmisel kui rahu ja sallivuse edendamisel on keskne positsioon.

Mikael Kietz
DG 2011 – 2012

Teadmiseks:
Maksude maksmisel RI-le või Rotary Fondile on oktoobris dollari kurss 1 USD = 0,74 EUR.

Kuberneri kuukiri 11 – mai 2010

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

Islandi väike Eyjafjallajökulli vulkaan peatas oma tuhaga jalapealt Euroopa lennuliikluse ja jättis kümned tuhanded reisijad ilma võimalusest vahetult koju naasta. Emake loodus näitas taaskord, kes on meie planeedi tegelik valitseja. Samas ilmnes ka, kuivõrd me siiski sõltume lennuliiklusest. Seda mõtet võib ka edasi arendada. Oleme loonud oma ühiskonnas teenuseid ainult tavapärastele tingimustele mõeldes, kuigi peaksime teadma, et emake loodus tahab aeg-ajalt ka oma ellu vaheldust. Möödunud talv – näide sellisest vaheldusest – andis õppetunni mitmele Euroopa riigile, kaasaarvatud Soome. Kõiki looduse kapriise on siiski võimatu ette ennustada.  Kui sellisest ettenägematusest tahaks midagi head leida, siis esimene mõte on: see annab kõikidele inimestele võimaluse järgida ühiskonna teenimise ideaali. See ongi esimene samm rotariaanluse poole.

Maikuu Paul Harrise tsitaat

It is reasonable to expect that it will be fashionable some day to build lives instead of fortunes. (The Rotarian, August 1921)

Rotary Internationali kuu teema

RI on nimetanud maikuu Rotary harrastus- ja erialarühmade kuuks. Rotaryle alust pannes seadis Paul Harris kõige tähtsamaks eesmärgiks sõpruse. Tõeline sõprus ei kehti ainult kindlal ajal ja kindlas kohas. Nii ongi loomulik, et ühiseid harrastusi omavad rotariaanid kohtuvad üksteisega ka nende harrastuste juures. Seda tehes näitavad nad ka omaltpoolt, et rotariaanlus pakub rõõmu. Klubid, piirkond, sama riigi piirkonnad või kogu rotary-kogukond korraldavad mitmes valdkonnas meistrivõistlusi, näitusi või muid kohtumisvorme, nagu ka selle kuukirja lõpuosast ilmneb. Kõik, kes on käinud Rotary iga-aastasel konvendil, mäletavad arvukaid näitusebokse, kus filatelistid, lendurid, ratsutajas või oinoloogid esitlevad oma tegevust ja pakuvad liitumisvõimalust. RI kodulehel rubriigis Service and Fellowship on pealkirja Global Networks all loetelu Rotary 54 rahvusvahelise harrastusrühma internetiaadressiga. Näiteks aadressil http://www.rotarianmagician.org leiate mustkunsti harrastajad. See oleks muuseas mitmes olukorras vägagi hea harrastus. Kõik harrastusrühmad veedavad suurepäraselt aega, elus on muidki väärtusi peale raha.

Montreali Konvendi volikirjad

Veel jõuab registreeruda Rotary Internationali konvendile, mis toimub Montrealis, Kanadas 20.–23.6.2010. Kõikidel rotariaanidel tasub osaleda! Konvendil peetakse ka RI aastakoosolek, kus valitakse muuhulgas RI president ja piirkondade kubernerid.  Hääleõigus on klubidel. Klubid võivad saata aastakoosolekule oma volitatud esindaja või anda volikirja mõnele muule rotariaanile. Meie piirkonna klubid, kes soovivad, et nende häält arvestataks aastakoosolekul, kuid ei saada sinna oma esindajat, võivad volitada  DGE Hannu Ervamaa end esindama.

Internetiklubi puudutav põhikirjamuudatus kinnitatud

RI Seadusandlik Kogu (COL) kinnitas 26.4.2010  internetiklubi puudutava põhikirjamuudatuse. Vaata lisast lähemalt.

Kohustuslikud toimingud

  • Mõnel klubil on veel piirkonna poolaastamaks tasumata.

Aktuaalset

  • Aprilli osalemisstatistika tuleb sisestada SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.5.2010.
  • Soome Rotary sisemiseks kasutuseks mõeldud lehekülgi on täiendatud. Täienduste loetelu on lisas.
  • Soomes, Akaas joostakse 22.5.2010 rotariaanide SM maraton. Kutse on lisas.
  • Katajanokka Rotaryklubi korraldab kontserdi ”Päästke Läänemeri” Temppeliaukio kirikus Helsingis 24.5.2010 kell 19.00. Kontserdikuulutus on lisas.
  • Raahes mängitakse Rotary-klubide vahelist tennist 19. – 20.6.2010. Kutse on lisas.
  • Kuopio-Velmies klubi pakub müüa raamatut, mis räägib Talvesõja lahingutest Suomussalmis, Sallas ja Kuusamos. Tulu raamatu müügist annetatakse Rotary Fondile. Teade on lisas.
  • Eelteade: Rotary-võrkpalli SM võistlused peetakse Jurvas 16. – 17.10.2010.

Rotary-dollar

Rotarydollari kurss mais on 1 USD = 0,73 EUR

Rohelist lehekuud!

Aatos Lahtinen
DG 2009–10

Kuberneri kuukiri 7 – jaanuar 2010

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

Meil on olnud suured pühad, töötegemises oli paus ja inimeste vahel valitses hea tahe. Oleme söönud rikkalikult, teinud kingitusi, põletanud küünlaid ja tantsinud ümber ehitud kuuse, päkapikumüts peas. Lühidalt, oleme tähistanud jõule üsna samal moel kui Rooma Impeeriumis peeti talvisele pööripäevale langenud suurt saagikoristuspidu. Meile rotariaaanidele ei ole siiski kätte jõudnud saagikoristamise aeg, sest meie aasta on alles poole peal. Kui  taas koidab argipäev ja Sol Invictus, Võitmatu Päike, hakkab pimedust võitma, on meil veel hulk aega viia ellu selle rotary-aasta plaane ja unistusi.

Jaanuarikuu Paul Harrise tsitaat

We need in this world a much better and clearer understanding of the worth of some things and the worthlessness of others. (The Rotarian, February 1915)

Rotary Internationali kuu teema

RI on nimetanud jaanuari rotary-teadmiste kuuks. See on meeldetuletus sellest, et rotariaanidena  peaksime teadma, millisesse organisatsiooni kuulume, milline on selle ülesehitus, mis on eesmärgid ja tegevuspõhimõtted. Ilma nende teadmisteta on raske tegutseda oma organisatsiooni ideaalide kohaselt. Klubi nädalakoosoleku programm peaks sisaldama ka rotary-teadmisi kas lühikeste infokildudena või pikemate ettekannete vormis. Rotary-teadmiste esitamisel  tuleks keskenduda olulisele ehk Rotary eesmärkidele ja tegevuspõhimõtetele ning jätta igasugune formaalne külg pigem kõrvale.

Rotary-teadmisi pakutakse meile rikkalikult. Üldist informatsiooni leiab Rotary-teatmiku sinistelt lehekülgedelt. Soome Rotary ja Rotary Internationali veebilehed (www.rotary.fi jawww.rotary.org) pakuvad suurel hulgal lisainfot. Rotary käsikiri on hea algmaterjal, mille algusosas käsitletakse ammendavalt Rotary ülesehitust. Lõpuosa kollastel lehekülgedel on RI põhikiri ja eeskiri, Rotary Fondi eeskiri ning Rotary-klubi põhikiri ja näidiseeskiri. See kõik on loomulikult kirjatarkus. Kõige paremini saab rotary-teadmisi ikka rotary-tegevuses klubi või piirkonna tasandil aktiivselt osaledes.

PETS koolitusseminaril antakse tulevastele presidentidele ja teistele klubiametnikele juhiseid, kuidas oma ülesannetega paremini hakkama saada. Piirkonnakonverents pakub kõikidele rotariaanidele võimaluse oma rotary-teadmiste lisamiseks. RI iga-aastasel konvendil võib igaüks meist saada osa Rotary rahvusvahelisest mõõtmest.

Piirkonna kubernerikandidaat

Nagu klubidele 14.12.2009 saadetud kirjas teada anti, valis nimetamiskomitee üksmeelselt aastaks  2012-2013 meie piirkonna kubernerikandidaadiks DT Harry Hedmani.

Kohustuslikud toimingud

• Rotary-aasta 2010–2011 klubiametnikud tuli sisestada Soome Rotary infosüsteemi enne 2009. aasta lõppu. Mitmete klubide andmed veel puuduvad. Palun kontrollige!
• Rotary-aasta 2010–2011 presidendi, sekretäri, varahoidja ja Rotary Fondi kontaktisiku andmed tuli sisestada ka RI Member Access süsteemi vastavalt Rotary-teatmiku lk 40-41 juhistele. Mitmete klubide andmed veel puuduvad. Palun kontrollige!
• Rotary-aasta 2010–2011 presidentidele, sekretäridele, klubimeistritele, IT-vastutajatele ja teistele soovijatele korraldatakse PETS koolitusseminar Espoo Dipolis 6.3.2010.  Eesti tulevastele klubiametnikele toimub eraldi seminar 26.–27.2.2010 Eestis.  Espoo seminari kava leiate lisast.

Aktuaalset

• Detsembri osalemisstatistika tuleb kanda SR liikmete andmesüsteemi hiljemalt 15.1.2010.
• Soome Rotary sisemiseks kasutuseks mõeldud lehekülgi on täiendatud. Täienduste loetelu on lisas.
• Üleriigiline Rotary Fondi seminar toimub 10.4.2010. Lisainfot leiate kirja lisast.

Rotarydollari

Rotarydollari kurss jaanuaris on 1 USD = 0,67 EUR.
Head alanud 2010. aastat!

Aatos Lahtinen
DG 2009-10

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.