Kuberneri kuukiri nr 2 – August 2016

Rotary liikmed olid juulis puhkusel

Juuli on tavaliselt Rotary aasta kõige vaiksem aeg. Suur osa klubidest juulis nädalakoosolekuid ei korralda, kuid liikmed siiski kohtuvad üksteisega ka puhkuse ajal. Rotary tihendab oma liikmete vahelisi sõprussuhteid, mida on võimalik suvel arendada. Ise olin tööst vaba, kuid Rotary aasta ja selle sündmuste kavandamisele on jäänud see-eest rohkem aega.

Rotary augustikuu teema on liikmeks olek

Liikmeks olek on üks Rotary peamisi valdkondi, millele rõhku asetatakse. See teema jaotub kaheks osaks: uute liikmete kaasamine ja praeguste liikmete heaolu kindlustamine. On tähtis saavutada klubi liikmete ühine tulevikunägemus. Aasta käesoleval etapil on klubi liikmete kaasamise plaan valmis ning selle elluviimine algab kohe. Esmajoones peab klubi olema atraktiivne potentsiaalsetele uutele liikmetele: millist tegevust klubis arendatakse ja kuidas selle kohta saab lisateavet? Teiseks peab klubi olema uute liikmete otsimisel aktiivne: milliseid konkreetseid abinõusid liikmed rakendavad selle eesmärgi saavutamiseks? Kolmandaks peab klubi hoolitsema eriti uute liikmete heaolu eest: kuidas vastata neile soovidele, mida liikmetel on seoses klubi tegevusega?

Piirkonna strateegiarühm

Olen nimetanud piirkonnale strateegiarühma, mille juht on Munkkiniemi-Munksnäs klubi liige Tero J. Kauppinen. Rühma eesmärk on koostada piirkonnale tulevikustrateegia. Selle strateegia loomise osana korraldame piirkonna koosoleku ajal rühmatööd, et klubi soovidega oleks võimalik arvestada. Seega on tähtis osaleda piirkonna koosolekul pensionikindlustusfirma Elo ruumides Espoo Tapiolas 22.10.2016.

Kuberneri klubikülastused

Esmaspäev 22.8.2016 (AG Irmeli Viherluoto-Lindström) Lääne-Uusimaa
Neljapäev 25.8.2016 (Timo Kauppinen) Ida-Uusimaa
Esmaspäev 29.8.2016 (Hannele Kauranne) Kesk-Uusimaa
Neljapäev 1.9.2016 (Tapio Soivio) Espoo piirkond
Esmaspäev 5.9.2016 (Erkki Rajala) Lõuna- ja Lääne-Helsingi
Neljapäev 8.9.2016 (Tommy Wegge) Kesk-Helsingi
Esmaspäev 12.9.2016 (Jari Paulamäki) Ida-Helsingi
Neljapäev 15.9.2016 (Veijo Hurskainen) põhjapiirkond
Esmaspäev 19.9.2016 (Tapio Meskanen) Põhja-Helsingi ja Vantaa
Esmaspäev 3.10.2016 (Kalju Albert) Lõuna-Eesti
Teisipäev 4.10.2016 (Lauri Väli) Lääne-Eesti
Kolmapäev 5.10.2016 (Avo Kull) Tallinna piirkond

Üritused on mõeldud kõigile Rotary klubide liikmetele, nii et loodan aktiivset osalemist. Täpsemat teavet toimumiskohtade ja -aegade kohta saab klubi presidendilt või abikubernerilt.

Head suve jätku!

Markku Stenvall

www.rotary1420.org

Rotary lähema aja üritusi. Tere tulemast osalema!

  • 26.–28.8.2016 EEMA2016-konverents keskuses Scandic Marina Congress Center  / Rahvusvaheline vahetusõpilaste üritus
  • 28.8.2016 Helsingi Esplanaadi laval „Koos Rotaryga ümber maailma” / Esinevad Kalliola suur estraadiorkester ja vahetusõpilased, kl 15:00–17:30.
  • 2.10.2016 Silgusõudmisvõistlus (Silakkasoutu) Finlandia-talo juurest Töölö lahelt Helsingi turuplatsini /  Sõudevõistlusega kogutakse raha ümberkaudsete vete ja Läänemere heaks
  • 7.–9.10.2016 Rotary Institute 2016 Radisson Blu Arlandia Hotel, Stockholm, http://rotaryinstitute2016.se /  Üritusel on võimalik saada Rotary liikumisest laiem pilt, mis ületab Soome piire.
  • 22.10.2016 Piirkonna koosolek pensionikindlustusfirma Elo ruumides Espoo Tapiolas / Üritus on mõeldud kõigile meie piirkonna liikmetele; täpsem teave sügise jooksul
  • 27.10.2016 Soome Rahvusteatris näidend „Udu“. / Piletitulud lähevad Rotary fondi 100. aastapäeva korjandusse

Kõigi ürituste kohta on lisateavet meie Rotary piirkonna veebileheküljel www.rotary1420.org.

Kuberneri kuukiri nr 1 – juuli 2016

Piirkonna 1420 kuberneri kuukiri Juuli 2016 Markku Stenvall

Rotary uus aasta algas – muudatused Espoo piirkonnas

Kui ma 2002. aastal sain kutse ühineda Rotary Espoo Meri klubiga, ei osanud ma arvatagi, kui palju uut sisu võib see klubi minu ellu tuua. Järk-järgult sain aga üha enam teada Rotary heast tööst, kui tegutsesin klubi sekretäri, presidendi ja abikubernerina. Nüüd aga hakkan täitma suuri väljakutseid pakkuvaid piirkonnakuberneri ülesandeid ning teen omalt poolt kõik meie piirkonna klubide toetamiseks. Neis ülesannetes ei ole ma üksi, vaid abiks on suur hulk klubiliikmeid. Abikubernerid on klubide presidentide ja liikmete toetamisel võtmepositsioonidel, aidates neil klubi tegevusplaani täita. Ka piirkonna komiteed on klubidele oma pädevuse raames abiks. Nii et kasutage nende toetust.

Rotary aasta 2016–2017 teema on „Rotary teenib inimkonda”

Rotary on ülemaailmne inimkonda teeniv organisatsioon, mis arendab heategevust kogu maailmas. Praktiline tegevus toimub Rotary klubides. Oleks tore, kui klubid tegutseksid selle põhimõtte järgi nii oma ümbruskonnas, oma riigis kui ka rahvusvahelises ulatuses. Klubi liikmed võivad olla uhked projektide üle, mille oleme ellu viinud. Osa neist on vaid väikesed, kohalikud, kuid osa jällegi ülemaailmsed, mille hea näide on EndPolioNow. Iga Rotary klubi ja iga nende liige peaksid mõtlema, kuidas oma põhimõtteid kõige paremini ellu viia. Kutsun klubisid esitama oma projekte ja otsima neile sponsoreid sügisesel piirkonna koosolekul. Lisateavet saadan hiljem.

Kuberneri klubikülastused

Tänavu korraldatakse klubikülastused abikuberneride piirkondade kaupa, vastavalt Rotary Internationali presidendi John F. Germi juhendile. Kuna ma ise töötan endiselt, siis on see ka muidu ainus võimalik tegevuskorraldus. Külastused toimuvad Soomes ajavahemikul 22.8.–15.9.2016 ja Eestis 40. nädalal. Klubide presidendid on märkinud need kuupäevad klubi programmi. Lisaks sellele külastan ma vastavalt võimalustele ka klubide korraldatud üritusi. Ootan väga kohtumisi pärast suvehooaega.

Kõigile head suve soovides
Markku Stenvall
Rotary lähima aja üritusi. Tere tulemast osalema!

  • 6.8.2016 Rotary liikmed erikülalistena sõjaväeorkestrite festivalil Hamina Tattoo 2016. Rotary oma programm algab kell 11.00
  • 9.8.2016 The Magical Dances of Thailand – tantsuetendus kell 18.00–19.30 Soome Rahvusooperi Almi saalis. Kui müüme pileteid täissaalile, saame suure summa (mahaarveldusteta) EndPolioNow korjanduse jaoks.
  • 26.–28.8.2016 konverents EEMA2016 Scandic Marina Congress Centeris. Rahvusvaheline vahetusõpilaste üritus.
  • 28.8.2016 Helsingi Esplanaadi laval „Koos Rotaryga ümber maailma” Esinevad Kalliola suur estraadiorkester ja vahetusõpilased, kell 15:00-17:30.

Kõigi ürituste kohta leiab lisateavet meie Rotary piirkonna veebileheküljel www.rotary1420.org.

Kuberneri kuukiri nr 7 – veebruar 2016

HEAD ROTARIAANID

Tänan, te olete sellega hakkama saanud! Meie piirkonna liikmete arv on eriti positiivses tõusutendentsis – nüüd saab juurdekasvu näidata juba kahekohalise numbriga! Tean, et töö on olnud väljakutset pakkuv, kuid olen näinud ka suurt rõõmu õnnestumise üle, kui uued liikmed on tulnud meie hulka ja toonud kogu klubi ellu uut energiat. Ega uute liikmete värbamise ind pole sellega sugugi möödas! Mitmed klubid on teatanud uutest lisanduvatest liikmetest. Kommunikatsiooni- ja liikmeskonnateemalisel seminaril 11.5.2016 tunnustatakse klubi, mis on selles ”liikmete värbamise projektis” olnud kõige edukam.

Eestis on asutatud uus klubi – Viimsi Rotary Klubi, mille charter-pidu toimus 13.2.2016. Palju õnne ja edu uuele klubile!

Eel-PETSid lähenevad ja registreerumine on juba lõpusirgele jõudnud. Piirkonnakoolitaja Heikki Keravuori ja abikubernerid on koostanud DGE juhtimisel koolitusseminari jaoks ajakohase programmi. Tahan eriliselt rõhutada sõna ”ajakohane”, kuna igal aastal tuleb erinevate klubiametite kohta uut informatsiooni ja tegevusmudeleid ning klubi sujuva tegevuse tagamiseks on nendest ülevaate andmine tähtis ja vältimatu. Ja on ometi ju huvitav kuulda DGE Markku Stenvalli vahendusel järgmise rotary-aasta tervitusi San Diegost.

Üks meie piirkonna olulisematest projektidest on Läänemere kampaania. Läänemerekomitee esimees Merja Partio on pöördunud abikuberneride poole sõnumiga, milles julgustatakse kõiki klubisid võtma omal moel – kasvõi järgmise sügise sõudevõistlusega – osa selles tähtsas ühisprojektis.

Alaealiste varjupaigataotlejate huvide esindamise raames on koolitatud esimene rühm. Tulemused ja tundmused on olnud väga positiivsed ja meie abi on kõrgelt hinnatud. Kevade jooksul jagame lisainformatsiooni ja kogemusi selle ainulaadse tegevuse kohta.

Aprillis saame külalisteks õpetajaterühma Brasiiliast, millega seoses kutsume neid vastu võtma kõiki huvilisi ning eriti portugali keele oskajaid. Lisainfot saab PDG Harry Hedmanilt, harry.hedman@outlook.com

Rotary-dollari kurss veebruaris on € 0,93

DG Ritva Heinonen

Kuberneri kuukiri nr 4 – oktoober 2015

AUSTATUD ROTARIAANID

Oktoober on olnud eriti kiire tegevuskuu. Klubikülastused on täies hoos ning juba 46 klubi on rikastanud minu rotary-maailma, rääkides oma tegevusest ja samas tuues esile oma mõtteid ja ootusi. Olen palunud kõiki klubisid saata mulle oma klubi käesoleva aasta tegevuskava – ja seda soovitavalt juba enne minu klubikülastust, et võiksin eelnevalt võimalikult hästi tutvuda klubi tegevustega.

Piirkonna 1420 sügiskoosolek peeti 24.10.2015 Vantaa Saga Congress Centeris. Suur tänu Helsinki City West RK liikmetele õnnestunud korralduse eest. Liikmeskonda oleks loomulikult soovinud osalemas rohkem näha. Üritusel avasingi arutelu, kas koosolek tuleks korraldada tulevikus ainult ”puhta” ühenduse koosolekuna või endiselt samasuguse osalise programmiga päevana. Pooldajaid leidus mõlemale ideele ning hääletusel sai rohkem poolthääli programmiga päev.

Mitmel klubivisiidil on küsitud kuberneri kuukirja klubidesse saatmise kohta. Kirja saadetakse piirkonna klubide presidentidele, kelle ülesanne on saata see edasi oma klubi liikmetele. Kirja saab lugeda ka piirkonna kodulehelt http://d1420.rotary.fi, mida soovitan käia aeg-ajalt külastamas. Piirkonna veeb on pidevalt ajakohane ja sealt leiab alati käesoleval hetkel aktuaalseid materjale.

Tuletaksin klubidele meelde olulist ülesannet, mille tähtaeg lõpeb novembri viimasel päeval – kubernerikandidaatide ettepanekuid aastaks 2018-2019. Juhised toimimiseks on saadetud klubidele ning palun teid kõiki tegeleda selle küsimusega oma klubikoosolekutel ja pakkuma julgesti välja oma kandidaate.

Viimasel ajal on palju küsitud, kuidas osalevad rotariaanid meid kõiki puudutava pagulasprobleemi lahendamises? Nüüd oleme käivitamas oma abistamisvõimalust, milleks on alaealiste varjupaigataotlejate huvide esindamine. Selle vastu ei ole ükski teine organisatsioon huvi üles näidanud, kuigi vajadus on suur. Küsimust on pagulasameti juures ette valmistatud ning rotariaanide koordinaatoriks on PDG Ilkka Torstila. Klubidele saadetakse õige pea tegutsemisjuhised, mille järel ootame liikmeskonna aktiivset kaasalöömist. Nüüd on meil võimalus anda oma panus – ütleksin, et ainulaadsel ja rotariaanidele kõige sobivamal viisil!

Rotary-dollari kurss oktoobris on € 0,90

Ritva Heinonen

Kuberneri kuukiri nr 3 – september 2015

AUSTATUD ROTARIAANID

September on rotary-kalendris nimetatud uute sugupõlvede, põhihariduse ning lugemis-ja kirjaoskuse kuuks.

Lisaks sellele, et aitame muuta noorte elu õpilaste vahetustegevuse, RYLA programmide, Rotaracti liikmete toetamise ja koolistipendiumide jagamisega, on hea pidada meeles, et noored on ka Rotary tulevik – peame ka ise kasvama, saama nad innustuma meie tegevusest ja sellega liituma.

Vahetusõpilastega seonduv tegevus on üks meie ”lipulaevu” ja selle eest tulebki hoolt kanda, säilitada tegevuse läbiviimisel juba saavutatud kõrged standardid ning lisada võimalust mööda noorte ligipääsu vahetustegevusse. Aastase vahetuse kõrval tasub tähelepanu pöörata ka lühiajalistele vahetusliikidele nagu suve- ja laagrivahetused. Mitmed meie piirkonna klubid on aastate jooksul korraldanud koos erinevate koolidega RYLA programme. Kuulu järgi on õpilaste innustus väga palju kasvanud ja huvi korraldatud ürituste vastu on tähelepanuväärne. Seda teed mööda tasub edasi minna. Lugedes mulle saadetud klubide tegevuskavasid, olen täheldanud, et mitmetes neist on mainitud erinevaid koostööprojekte kohalike koolidega, sageli on tegemist erinevatest saavutustest lähtuvate stipendiumide jagamisega.

Oma ametiaja üheks peateemaks olen võtnud meie piirkonna Rotaracti tegevuse toetamise ja tugevdamise. Minu eesmärk on asutada juurde vähemalt üks – või miks mitte enamgi – Rotaract-klubi. Selle tegevuse arendamine ja toetamine ei erine ühestki juba toimivast tegevusalast, kogume vaid meie hulka tagasi need ”kadunud” endised vahetusõpilased koos nende sõprade ja koolikaaslastega, kes – vähemalt nende endi meelest – ei ole veel päris ”rotary-eas”. Rotaracti liikmete hulgas on meil hea ja viljakas kasvupind uuele Rotary-sugupõlvele – ja seda vajame me praegu rohkem kui kunagi varem.

Soome välisministeeriumi arenguabirahade vähendamine on mõjutanud otsustavalt ka Soome Rotary Arstidepanga ”kassavoolu”. Avaldan lootust, et klubid kaaluksid lisatoetusi, et nimetatud tegevust saaks hoidakäigus kasvõi minimaalses vormis.

Tuletan teile veelkord meelde ka eelolevat piirkonna sügiskoosolekut 24.10.2015 Vantaan Fur Centre’s.

Rotary-dollari vahetuskurss septembris on € 0,90.

Ritva Heinonen

Kuberneri kuukiri nr 2 – august 2015

HEAD ROTARIAANID, AUSTATUD ÕED JA VENNAD

Kuigi august on juba lõppemas, tahan selles kuukirjas puudutada selle kuu rotary-teemat – liikmeskonda – nii liikmete värbamise kui olemasolevate liikmete säilitamise seisukohast.

Olen kahjuks liiga tihti kohtunud klubides selge – kuigi otseselt väljaütlemata – tahtmatusega saada juurde uusi liikmeid. Ja selgitustest võiks teha kui mitte raamatu, siis brošüüri kindlasti. Sageli mainitud põhjuseks on, et “me ei ole leidnud (meile sobivaid) liikmekandidaate”. Mida iganes see varjatud “meile sobivaid” siis tähendab. Kas see on “meie arvamus” või mõne üksiku klubiliikme arvamus, mida teised klubiliikmed austavad ja rahulduvad vaikse peanoogutusega. Sellega seoses paluksin tuletada meelde meie organisatsiooni eetilisi põhimõtteid, mis juhinduvad nelja küsimuse testist. Eriti punktid kaks, kolm ja neli sobivad mõtete värskendamiseks.

Uute liikmete värbamise kõrval on sama tähtis kanda hoolt juba olemasoleva liikmeskonna eest. Jagada nende kogemusi ja lugusid sellest, miks nemad omal ajal klubiga liitusid ja miks nad on endiselt klubis. Mida see on neile andnud? Kas klubisse tulemise motiiv on olnud uute sõprussuhete loomine või isikliku kasu saamine näiteks heatasemeliste ettekannete vahendusel või ehk rahulduse saamine teadmisest, et saab organisatsioonile lootes aidata vähemate võimalustega inimesi ja hädasolijaid. Soovitan, et klubide koosolekutel räägitaks ja kuulataks neid liikmete lugusid, miks ei võiks kasvõi iga koosoleku alguses olla üks selline „liikmelugu“.

Rotary International on samuti algatanud uue liikmete jaoks kasuliku tegevuse ja selle kohta võite lugeda rohkem järgneva lingi kaudu: Find out more.

Külastage ka piirkonna kodulehte, kust leiate infot muuhulgas Silgusõudevõistluse kohta. Rohket osavõttu!!

Rotary-dollari kurss augustis on € 0,90

Ritva Heinonen

Kuberneri kuukiri nr 1 – juuli 2015

HEAD ROTARIAANID, AUSTATUD ÕED JA VENNAD

Jälle on ratas teinud ühe ringi ja uus rotary-aasta on alanud. Klubide uued ametnikud on alustanud tööd – nagu ka uus kuberner.

Soovin tänada kogu piirkonna organisatsiooni selle töö eest, mida olete piirkonna heaks teinud. Suur tänu IPDG Birger Stjernbergile, piirkonnanõukogule, komiteedele, abikuberneridele ja kõikidele klubiametnikele, unustamata ühtegi liiget – ilma teieta meid ei oleks.

Alustades nüüd piirkonna esimese naiskubernerina, tunnen lisaks suurele vastutusele siirast rõõmu, et seegi ”künnis” on ületatud. Rotary põhiväärtused ja rotariaanide tehtav töö ei muutu sellest, kas seda teeb mees või naine. Head tegemine ja ühiskonna teenimine ei vali sugupoolt, otsustab tahtmine. Ja soov olla kingitus maailmale – ”Be the gift to the world” – on piisav tahtmine. RI presidendi Ravi Ravindrat vabalt tsiteerides: meil kõigil on midagi anda – oleme kes tahes. Võime anda ja jagada oma oskusi ja teadmisi, pühendumist ja andumist neile, kes seda millalgi vajavad.

Meil on ka suur au ja rõõm kuulda rohkem selle aasta rotary-moto kohta, samuti kui muid mõtteid Rotaryst, kui president Ravi ja tema abikaasa Vanathy saabuvad 26.11.2015 külaskäigule Soome. Korraldame kogu Soomet ja Eestit hõlmava ühise sündmuse, kus osaleb peale RI presidendi ka teisi tipptasemel esinejaid. Täpsemat infot sündmuse kohta saate sügise alguses. Loodan, et sel päeval näeme suurt hulka rotariaane koos abikaasadega Helsingis osalemas sellel ainulaadsel sündmusel.

On üks asi, mida sooviksin selle aasta jooksul eriti rõhutada. Tahaksin näha, et kõigis meie tegevustes oleks aitamisse ja koosolemise rõõmu – ELU MAITSET. Tunnet, et hoolime üksteisest, ka neist, kes on kaugel. It will never come again”

Rotary-dollari väärtus juulis on € 0,90

Oodates teiega kohtumist…

Ritva Heinonen

Kuberneri kuukiri 2 – august 2014

HEAD ROTARIAANID!

Kuigi rotary-aasta käivitus juba juuli alguses, arvan, et paljudes klubides on kuu möödunud rahulikult ja pingevabalt. Suvetanumatelt tullakse tagasi tööde juurde ja klubitegevuski saab taas uut hoogu.

AUGUSTIKUU TEEMA ON LIIKMETE JUURDEKASV

Arvan, et paljud meist on juba tüdinenud sellest igavesest teemast, kuid seda saab värskendada uute mõtetega liikmete arvu suurendamise kohta. RI president Gary C.K. Huang annab märku oma taktikast: ta räägib pere tähendusest. Rotary-pere koosneb meist, rotariaanidest, kuid rotariaanidel on ka omad pered! Huangi abikaasa Corinna liitus eelmisel aastal Rotaryga, olles jälginud 37 aastat oma mehe tegevust selles. Ühe klubi asutamiskoosolekul tõdes proua Huang, et aeg on küps tema aktiivseks liitumiseks rotary-klubiliikmena. Nii tegid mitmed teisedki rotariaanide naised ja selle tulemusena on seal klubis nüüd 102 liiget! Ühine harrastus on mõlemale abikaasale tore ja innustav.

Meil kõigil on võimalus vaadata enda ümber ja anda oma panus uute liikmete juurdekasvu heaks.Kahe või kolme netoliikme hankimine klubi kohta on president Huangi eesmärk; kas see ei võiks ka meil õnnestuda!

Muutke Rotary nähtavaks ja nautige toredaid klubikoosolekuid!

UUS LASTEHAIGLA

Lastehaigla peab valmima 2017. aastal, mil tähistatakse Soome iseseisvuse 100. aastapäeva. Korjandus lastehaigla ehitamiseks on kestnud nüüd juba mõne aasta ja meie piirkond on selles aktiivselt osalenud.

Korjandus jätkub ning selle aasta kampaania sisaldab midagi erilist:

Oleme reserveerinud SOOME RAHVUSOOPERIS ROTARIAANIDELE 12. NOVEMBRIL 2014 TERVE ETENDUSE!See on sündmus, kuhu võite kutsuda kõik oma tuttavad, pereliikmed ja äripartnerid! Tulge nautima Puccini ja Leoncavallo suurepärast muusikat ja fantastilist ooperimeeleolu! Pileteid saab tellida aadressil http://www.rotary.fi/index.php?lang=fi, kus paremas ääres link viib piletite tellimisele. Võite helistada ka 0600 900 900 ja osta otse Lippupiste kaudu.

Ühiste jõupingutuste tulemusel saame haigla valmis meie iseseisvuse sajanda aastapäeva auks!

SUVELAAGER SUOMENLINNAS

Noorsoovahetuse raames korraldati Suomenlinnas juba teist korda noorte suvelaager (Short Term Camp). Paarkümmend välisriikide noort tuli Soome, et olla alguses ühe nädala ühekaupa Soome peredes külalisena ja seejärel veeta teise nädala koos teiste laagrilistega Suomenlinna fantastiliste maastike keskel. Laagri korraldaja ja läbiviija oli meie piirkonna noorsoovahetuse esimees Juha Kuronen. Suur tänu Juhal muljetavaldava panuse eest laagri õnnestumisse!

Laagri teema oli Läänemere kaitse. Teemast lähtuvalt osalesid laagrilised aktiivselt laagripäevade programmis, näiteks võtsid veeproove ja jälgisid mitmel moel Läänemere seisukorda.

AJAKOHAST

– Üleriigiline Rotary päev on 11.10.2014. Kõik ette valmistama sellekohaseid programme!
– Piirkonnakoosolek peetakse 25.10.2014 Lauttasaari ühiskoolis
– Vantaa Rotaryklubi korraldamisel toimub 18.12.2014 Püha Lauri kirikus jõulukontsert.
Jõululaule esitab Vantaan Laulu.

AASTA MOTO

”Light Up Rotary” – ”Rotary nähtavaks”. Olen juba varem kutsunud klubisid üles tegema nähtavaid tegusid. Võimalusi on palju, ka väike tegu on ilus!

Muutkem Rotary nähtavaks – LET ́S DO IT!

ROTARY-DOLLAR

Rotary-dollari kurss on 0,73 €

ROTARY-MÄRKIDEST JA MUUST

Kultamitali Oy on loobunud rotary-medalite ja –märkide müügist.
Tegevus on siirdunud uuele tegijale:

KERVINEN, Sanna
Topparitie 16
04310 TUUSULA
Tel: 040 588 3416
E-post: sanna.kervinen@rotarymyynti.fi
myynti@rotarymyynti.fi

PALUN KÕIKI PRESIDENTE TAGADA, ET IGA KLUBI LIIGE SAAKS KUBERNERI KUUKIRJA.

Suviste tervitustega

Birger Stjernberg
DG 2014–2015

Kuberneri kuukiri 1 – juuli 2014

AUSTATUD ROTARIAANID!

Uus rotary -aasta algas 1. juulil 2014. Tänan neid, kes on aidanud oma varasemate aastate tegevusega luua head ja tõhusat tegutsemiskeskkonda. Tänu väärivad ka need, kes on liitunud piirkonnaorganisatsiooniga, et olla teenistuses järgmisel aastal.
Siira tunnustuse on ära teeninud IPDG Ilkka Torstila, kes hoidis ja arendas piirkonna tegevust oma kuberneriaasta jooksul, tehes seda sügava pühendumisega.

Juuli alguses toimus Austraalias, Sydneys Rotary Internationali 105. maailmakonvent. Osalejate arv küündis ligi 18 000 inimeseni. Noorsoovahetuse eelkonverents peeti 30.-31.5.2014. Osalesin nii konverentsil kui konvendil koos oma abikaasa Liisaga, kes pidas Soome esindajana ettekande noorsoovahetuse lühiprogrammide kohta. Oli suur rõõm näha ka kahte soome noort, kes esinesid väljapaistvalt kõikide Austraalias olevate vahetusüliõpilaste nimel, saades  publiku kõlava aplausi osaliseks.

Maailmakonvent pakkus huvitavaid programme ja ajakohaseid ettekandeid. Loengud olid kõrgetasemelised ja inspireerivad. Esinejad olid peaaegu eranditult RI endised presidendid.
Soovitan soojalt kõikidel osaleda tulevastel maailmakonventidel.

”LIGHT UP ROTARY”

”ROTARY NÄHTAVAKS” on Gary C.K. Huangi aasta moto. Rotary Internationali president Huangi eesmärk on viia ellu jõuline ülemaailmne liikumine, et tutvustada Rotaryt laia avalikkuse silmis. Rotary-tegevuse imago on liiga nõrk. Hoolimata sellest, et Rotary International on tegutsenud 105 aastat eriti aktiivselt ja edukalt humanitaarrindel, ei tunta meie tegevust piisavalt hästi. Meile on antud väga tähtis ülesanne: luua Rotaryle positiivne imago.
Õnnestumisvõimalus on meie endi kätes. Keegi teine ei tee seda meie eest.

”LET´S DO IT”!

PIIRKONNA AMETNIKUD

Kõikide piirkonnaametnike kontaktandmed võib leida uuest rotary-teatmikust. Oleme teie käsutuses ja vastame kõikidele Rotaryt ja piirkonda 1420 puudutavatele küsimustele. Kasutage ära neid oskusi, teadmisi ja tuge, mida piirkonnaorganisatsioon pakub.

AKTUAALSET

– Juulis tuleb koostada poolaasta aruanne (SAR) ja saata see RI Zürichi büroosse. President ja sekretär allkirjastavad aruande.
– Juulikuu ülesannete hulka kuulub ka poolaasta per-capita maksude ülekandmine RI-le.
– Vanas Porvoos meenutatakse 9. augustil Tove Janssoni 100. sünniaastapäeva suure perepeoga. Sündmusel jagatakse Rotary õhupalle! Korraldaja on Borgå RK – Porvoon RK.
– Helsinki International RC korraldab ”INTERNATIONAL CLEAN ENERGY SUMMIT” seminari.  Sündmuskoht ja aeg: FINLANDIA TALO, 25. september 2014.
– Soome Rotary-päeva tähistatakse 11. oktoobril 2014.
– Korjandus Uue lastehaigla heaks jätkub. Soome Rahvusooperi etendusele ”Viitta ja Pajatso”, mis toimub kolmapäeval, 12. novembril, on reserveeritud pileteid rotariaanidele, nende tuttavatele, sõpradele ja äripartneritele.
Pileteid saab LIPPUPISTE Oy kaudu.
– Piirkond 1380 korraldab suvise kogupere rotary-päeva Särkänniemi lõbustuspargis 9. augustil 2014.

PRESIDENDID!

Tänavuse rotary-aasta moto on ”ROTARY NÄHTAVAKS”. Meie ülesanne on luua vahendeid selle moto elluviimiseks.
Tasub juba praegu mõelda, kuidas just teie klubis seda teemat käsitleda.

ROTARY-DOLLAR

Rotary-dollari kurss juulis on € 0,73

Head suve soovides
Birger Stjernberg
DG 2014-2015

Kuberneri kuukiri 1 – juuli 2013

Head rotariaanid!

Kuigi suur osa Soome rotariaanidest juulis alles „astub mööda aasa äärt“, on tõsiasi, et 1. juulil 2013 algas ametlik rotary-aasta 2013-2014. See päev on ülemaailmselt meie vaatenurgast lausa dramaatiline. Tuhanded RI, tsoonide, piirkondade ja klubide ametnikud kaotavad hetkega oma „tärnid“ ja nende kommunikatsiooniõigused katkestatakse samal momendil, kui uued inimesed võtavad ameti üle. Tuleb vaid loota, et vähemalt suurim osa neist teab oma tulevasi kohustusi, sest tegevuse ladus järjepidevus eeldab erioskusi ja laiaulatuslikke teadmisi meie organisatsiooni erinevatest valdkondadest.

Juuli on ka aeg saata poolaasta-aruanded (SAR) Zürichisse ja maksta RI per capita liikmemaksud vastavalt juhistele. Ülehomme algab minu jaoks klubivisiitide intensiivne periood. Esimene külastatav klubi on Ekenäs RK, kus juba mitmel aastal on visiidiring alguse saanud. Kokku külastame 74 klubi Soomes ja Eestis ning mu kalendris ei ole eriti palju päevi teisteks tegevusteks jäänud. Ootan innukalt kohtumisi ja vestlusi kõikides piirkonna klubides.
Kui heidan pilgu ajas tagasi, võin tõdeda, et õigupoolest algas rotary-aasta samaaegselt kalendriaastaga. Siis pidid olema organisatsioonid koos nii klubi- kui piirkonna tasandil, kiirustati eel-PETS-ide ja PETS-ide programmide koostamisega ja oldi valmistumas rahvusvaheliseks assambleeks San Diegos, kust naastes jätkasid nii DG kui DGE paralleelselt oma ametiülesannete täitmist nii, et kettide vahetuse ajaks olime ka tegelikult juba vahetuseks valmis. Samal ajal tegid AG-d tänuväärt valgustustööd järgmise aasta uute programmide ja organisatsioonide nimel, unustamata kõikide komiteede tööd vastavalt vastutusvaldkondadele.

Juba selle kirja keskel tahaksin avaldada veelkord tänu DG Harryle hästi toiminud koostöö eest, mis jätkub, kui hakkame koos tegelema Rotary Fondi küsimustega, Harry olles kolm järgmist aastat RF komitee esimees. Fondiga seotud küsimused on osutunud klubide seisukohast eriti praegusel üleminekuperioodil kõige problemaatilisemaks. Meil tuleb teha palju tööd kõrvaldamaks tõenäoliselt asjatud kartused projektide raskuste ees, et klubid hakkaksid lisaks kohalikele projektidele kas üksi või koos töötama välja ideid ja viima ellu suuremaid ja auahnemaid piirkonna või globaalse tasandi projekte.

Jaanipäev õnnestus niivõrd-kuivõrd veeta kodumaal, enne kui reisisime umbes 60 soome rotariaaniga Lissaboni konvendile. Sündmus oli igas mõttes ainulaadselt hästi korraldatud.

Esindas see ju RI presidentide Sakuji Tanaka ( 2012-2013) ja Ron Burtoni (2013-2014) ”ametikettide vahetust”. RIP Burtoni aastateemat on juba korduvalt tutvustatud. Hiilgava esinejana oskab Ron tuua ”Engage Rotary – Change Lives” teema välja kõige erinevates seostes. Teiselt poolt on sõnal engage inglise keeles üle 20 erineva tähenduse! Järgmine konvent on Sydneys ja saime oma inimestelt kindla lubaduse, et rahvusvahelise konvendi tähendus tehakse ühekorraga selgeks kõikidele rotariaanidele, et veel suurem hulk inimesi pääseks osalema sellele uskumatule sündmusele. Lissabonis oli 25 000 osalejat!

PDG Hedman tegi oma viimases kuukirjas ülevaate Eesti olukorrast. Minu enda hooaeg algas tormiliselt 4. juulil külaskäiguga Eestisse, kus kogunesid kõigi 15 klubi presidendid/esindajad, AG-d ja teised Rotaryga seotud inimesed asutama varasema infopunkti asemele Eesti Rotary keskust. Algatus, kuhu olid kaasatud kõik Eesti klubid, tuleb tõenäoliselt kasuks kogu piirkonnale 1420. Hoolega ette valmistatud põhikiri ja tegevusjuhised on saadetud ülevaatamiseks RI peakorterisse Evanstoni. Loodan, et võin veel oma ametiajal anda oma allkirja nimetatud keskuse loomisele ja Eestis muutub asjaajamine igakülgselt ladusamaks. Juuli esimene neljapäev – seekord siis 4. juuli – on tavapäraselt olnud Tallinna rotariaanidele aastavahetust tähistav pidupäev ja tänavu siis tavalisest pidulikum. Traditsioonikohaselt istutas iga klubi meist paljudele tuttavasse Kadrioru parki oma puu. peeti kõnesid, vahetati ametikette ja laulis koor. Olime ju Eestis. Uute klubide asutamisalgatused elavad ja selle kõrval ka suur unistus ühel päeval tekkivast oma piirkonnast.

Läänemeri oli teemaks, kui mu oma klubi, Helsinki Finlandia Hall RC osales oma meeskondadega Mommilanjärve sõudevõistlusel, mida korraldati juba 24. korda. Mul oli au olla kümne aerupaariga kirikupaadi tüürimeheks ja see oli lõbus. Sellest sündmusest saate kuulda veel ka teistest allikatest.

Suvi käib oma rada ja rotary-aasta on (minu jaoks) juba täies hoos. Soome suurima piirkonna, D1420 klubid on andnud teada mitmesugustest sündmustest, mida ei ole siin mõtet loetleda. Püüdke aktiivselt jälgida sündmuste kalendrit piirkonna kodulehelt ja üldiselt internetist. Ka teiste piirkondade sündmused on huvipakkuvad ning miski ei takista neis osalemast, juhul kui need on oma olemuselt kõikidele rotariaanidele mõeldud. Kuue piirkonna koostöö toimib optimaalselt. Järgmisel kevadel on kavatsus taotleda ühiste jõududega PR rahastust, mille abil saaks Rotary end kõikjal Soomes esitleda ühtsete materjalidega.

Alustame nüüd täies rahus sügisese programmiga. Lausa kohustuslik on tuletada meelde 26. oktoobril toimuvat piirkonnakoosolekut. Sellega seoses korraldatakse ka piirkonna juhtkonna seminar, mis peaks kuuluma kategooriasse „koolitus“. Koht on veel lahtine, kuid korralduskomitee on asunud asja kallale. Ametlike teemade ja koolituse kõrval saame loodetavasti ka midagi ajaviitelist!
Lõpuks veel paar COL-i ( Seadusandlik kogu) otsust: 1. Osalemiskohustust ei kaotatud. Küsimus jäi endiselt lauale. 2. Igas piirkonnas tuleb nimetada varukuberner. Ametisse on kutsutud ja selle on vastu võtnud PDG Mikael Kietz, Ekenäs RK. Teiste COL-i otsuste kokkuvõte on piirkonna kodulehel.

Rotary-dollari kurss on endiselt 0,77 €.

Alates 15. juulist saab juba teha ettepanekuid tulevase kuberneri kandidaatide kohta ehk DGN valimisaeg on ametlikult alanud. Klubid võivad saata oma ettepanekud piirkonna juhtkonnale (DG) vastavalt Rotary käsiraamatu 2010 protseduuridele.

Lõpuks: Palju edu kõikidele alanul rotary-aastal. Kaasake Rotary!
Ilkka Torstila,
Piirkonnakuberner

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.