Rotary Fond

Posted on by
Arch C. Klumph Courtesy of Rotary Images

Arch C. Klumph Courtesy of Rotary Images

Rotary Internationali Rotary Fond loodi 1917. aastal annetusi vastuvõtva rahastu kujul. Selle isaks peetakse RI kuuendat presidenti Arch Klumphi, kes mainitud aastal veenis Atlantas peetud konventi selles, et rotariaanid vajavad rahastut õpingu- ja abiprogrammide toetusteks, “et teha maailmas head”. 1928. aastal muutus nimetus ametlikult Rotary Fondiks (Rotary Foundation) ning kaks aastat hiljem määrati esimene abiraha invaliidistunud laste aitamiseks.

Juba algusest peale rõhutati sellise fondi vajadust, mille abil Rotary organisatsioon suudaks parandada oma ühiskonna teenimise võimalusi. Rotary Fondi programm ongi saanud  kogu maailmas enneolematu lugupidamise osaliseks. Selle finantside abil on viidud ellu tuhandeid ja tuhandeid projekte, mis muidu oleksid ilmselt jäänud teostumata. Rotary Fondi abi on eriti väärtuslik ka seetõttu, et peale ülemaailmsete pürgimuste kuulub selle tegevusprogrammi ka osalemine lugematus arvus piirkonna ja klubitasandi projektides. Kogu maailmas on tavaks kutsuda fondi rotary-liikumise  lipulaevaks.

Rotary Fondi tegutsemispõhimõte on maailma rahvaste vahelise üksteisemõistmise ja sõpruse edendamine toetades konkreetseid ja aktiivseid projekte, mis on üldkasulikud, humanitaarsed, pedagoogilised või muul viisil innustavad. Rotary Fond (The Rotary Foundation of Rotary International) on registreeritud USA Illinoisi osariigi seaduste kohaselt kui mittetulundusühing. Selle haldamise eest vastutab Rotary Internationali juhatuse poolt tähtajaliselt ametisse nimetatud hooldekogu (Board of Trustees), kuhu alati kuuluvad mitmed varasemate aastate RI presidendid, kelle hulgast valitakse hooldekogu esimees.

Rotary Fondi praegune majanduslik olukord ja finantside kasutamine

Rotary Fondil on suurepärased eeldused märkimisväärseteks saavutusteks – ta on rikkuselt maailma 6-8 suurima fondi hulgas. 1998.-99. eelarveaasta lõpuks oli fondi kogukapital on 587 miljonit USA dollarit.

Fondi varad jagunevad kolme allfondi: iga-aastaste programmide fond (Annual Programs Fund) – 393,5 miljonit USD, püsiv fond (Permanent Fund) – 105,2 miljonit USD ja PolioPlus’i fond – 88,3 miljonit USD. Iga-aastaste programmide fondist finantseeritakse fondi programme, püsivast fondist kasutatakse vaid selle kasumit ja ülejäänuga kindlustatakse fondi tulevast tegevust.

Piirkondade ja neisse kuuluvate klubide projekte toetatakse nn SHARE süsteemi abil. See tähendab, et 60% fondile tehtud iga-aastastest annetustest tagastatakse ärast kolme-aastast investeerimist piirkondade käsutusse ja seda saab kasutada erinevateks fondi programmideks. Nii sünnib nn. piirkondlik fond, mille kasutamise üle otsustavad kubernerid (past, present ja nominee) ja Rotary Fondi komitee esimees. Tuleb rõhutada, et piirkondlikku fondi ei siirata finantse vaid antakse otsustamisõigus raha suunamise üle Rotary Fondi poolt heaks kiidetud sihtotstarbel. Ülejäänud osa, 40% säilib Rotary Fondis ning sellest jagatakse taotletavaid ja üldisi abirahasid.

juuni 2018 teade:

Nüüd on varasemast lihtsam teha oma klubi või klubi liikmete nimel annetusi Internetis. Logi sisse  My Rotary lehele ja kliki “Give”, mille järel jõuad Donate lehele, kus on erinevad valikud.  Annetada saab ka mobiiltelefoni või tahvelarvuti kaudu. 

Juurdepääs on kättesaadav järgmistele klubiametnikele:

  • President
  • I sekretär
  • II sekretär
  • Varahoidja
  • Rotary Fondi esimees
  • Liikmelisuse komitee esimees

Enne annetuse tegemist internetis on oluline sisse logida My Rotary lehele.  Annetada saab ka sisse logimata, kuid sel juhul ei saa te seda teha oma klubi või klubi liikmete nimel.

Külastage annetuste lehte Donate, veendumaks, kui kiire ja lihtne on anda oma panus.  Tänan teid kõiki, et toetate Rotary Fondi.