Ants Piip 140

Posted on märts 1, 2024

Ants Piip 140

 

 

 

 

 

 

 

Ants Piibu 140nda sünniaastapäeva puhul avas Tallinna Rotary Klubi ja Eesti Vabariigi välisminister Margus Tsahkna mälestustahvli ja esitleti monograafiat “Ants Piip – rahvusvaheline mees”

Ants Piip oli Eesti esimene riigivanem, 5-kordne välisminister, Eesti esimene suursaadik Ameerika Ühendriikides, rahvusvahelise õiguse õppetooli rajaja Tartu Ülikoolis, Tartu linnavolikogu liige ja juht. Tema roll Eesti riigi iseseisvumisel oli oluline ja ilmunud monograafia toob seda hästi esile. Talle kuulub tsitaat aastast 1912, kus ta ütles: “võimatuid asju peame kätte püüdma!”. Eesti iseseisva riigina oli sellel perioodil just üks selline justkui võimatu eesmärk. 

Lisaks sellele, et Ants Piip oli Eesti diplomaatia üks rajajatest, oli ta ka rotariaanluse maaletooja. Ants Piip võis kuulda Rotary liikumisest saadikuna Londonis, sest seal asutati esimene Rotary klubi juba 1911. aastal. Veel enam võis tal vastavaid
kokkupuuteid olla Rotary sünnimaal USAs aastatel 1923–1925 Eesti saadikuna tegutsedes. Ta oli Tallinna Rotary klubi loomise juures ja selle järjekorras teine president Johan Laidoneri järel. Tema Tartu perioodil seisis ta Tartu Rotary Klubi loomise eest ja oli sealse klubi patrooniks. 

Mälestustahvel avati Tallinnas Pikk 36 maja ees, kus Ants Piip oma Tallinna perioodil elas. 

Monograafia koostasid Tartu Ülikooli ajaloolased. Lisaks neile kirjutas raamatusse peatüki Ants Piibu seosest Rotary liikumisega Tallinna Rotary Klubi liige vend Viktor Hütt

Kirjastaja Andres Adamson ütles oma esinemises, et pea 500-leheküljelisest raamatust jäi palju materjali välja. Ta rõhutas, et Ants Piibu olulisust Eesti riigi iseseisvumisel on tema hinnangul vähe välja toodud. Eesti tunnustamise Inglismaa poolt ja Inglismaa sõjalaevastiku ilmumine Tallinna reidile olid kriitilise tähtsusega sündmused ja nende toimumise taga oli just Ants Piip. 

Mälestustahvli avamisel rõhutas Tallinna Rotary Klubi president Gunnar Toomemets Ants Piibu sihikindlust, teotahet, aktiivsust, koostöövõimet ja soovi õppida ning areneda. Oluline on meil seda mäletada ja au sees pidada nii eestlaste kui ka rotariaanidena. Eriti nüüd, kus Urkaina rahvas võitleb oma iseseisvuse eest. Oluline on jätta erimeelsused selja taha ja seista meie riigi eest. 

Tallinna Rotary Klubi poolt oli Ants Piibu 140nda sünniaastapäeva ettevõtmiste vedajaks vend Rein Volt, kes sai selle eest ka Kuberner Elect Aune Pasti poolt piirkonna tänukirja. 

Ettevõtmised said teoks Riigikantselei ja Tartu Rotary Klubi abiga. 

Fotod: Egert Kamenik