Projektid

Rotary ametlik moto on “Service Above Self” ja sellele lisaks võib kasutada “He Profits Most Who Serves Best”.
Eesti keelde võib neid tõlkida kui ” Ühiskonna teenimine kõrgemale isiklikest huvidest” ja “Suurima kasu saab see, kes teenib ühiskonda kõige paremini”.

Tallinna Rotary Klubi valib iga-aastaselt välja projekti, mis teenib Rotary ametlikku eesmärki – loob ühiskonnale väärtust.