Olulisemad sündmused

Eesti rotary-liikumise ja Tallinna Rotary Klubi olulisemad sündmused:

 

13.12.1929 – loodi Tallinna Rotary Klubi organiseerimiskomitee

04.07.1930 toimus klubi inauguratsioon USA ja Soome rotary-klubide delegatsioo­nide osalemisel. Rotary Internationali liikmeks taotlemise avalduses on see kuupäev kui klubi organiseerimise ja 24-liikmelise charternimekirja sulgemise päev.

02.08.1930 – Tallinna Rotary Klubi võetakse Rotary Inter­na­tionali liikmeks

23.01.1931 – toimus Tallinna Rotary Klubi charterpidu Seltskondlikus Majas Tallinnas. Charter-kirja andis üle Rotary Internationali esindajana Paul Thorwall, asutajaklubi Helsinki Rotary Klubi charter-sekretär ja Paul Harrise sõber

1931 – Soome-Eesti Rotary päevad Helsingis

15.02.1932 – USA konsul ja Tallinna RK organiseerimiskomitee liige, asutajaliige Harry E.Carlson sai Eestile osutatud humanitaarsete teenete eest Punase Risti II järgu I astme teenetemärgi

19.-20.08.1932 – Eestit külastas Rotary asutaja Paul Harris. Peatus Laidoneri mõisas Viimsis. P.Harris istutas 19.08. tamme Kanuti aia parki

19.-20.11.1932 – Rootsi rotary-klubide kongressil osales Tallinna RK liige Helmut Schulmann

20.02.1933 – Helsinki Rotary Klubi president Paul Thorwallile omistati Valgetähe teenetemärgi V klassi medal

03.03.1933 – klubi koosolekul kantakse ette klubile saabunud Paul Harrise Euroopa reisi aruanne, kus märgitakse Eesti ja Tallinna külastuse häid muljeid

24.06.1933 – Eesti-Soome-Läti rotary-päev Tallinnas samaaegselt X üldlaulupeoga. Tervitus Tallinna RK president Joakim Puhkilt, Riia RK president P.Schubertilt, turu RK president K.Toivonenilt, Tartu RK sekretär Hans Männikult, Honorary Comissioner Paul Thorwallilt ettekanne Rotary sihtidest ja praegustest ülesannetest

19.01.1934 – Tartu Rotary Klubi võetakse Rotary Inter­na­tionali liikmeks

24.02.1934 – Eesti Vabariigi ja Rotary aastapäeva bankett. Tervitussõnad Klaus Scheelilt, vabariigi aastapäeva kõne „Riiklik iseseisvus ja vaimne kultuur” Gottlieb Neylt, Rotary 29-nda aastapäeva kõne Nikolai Nurmistelt, inglise-keelne tervitus banketti kaunistavaile daamidele Georg Toferilt, Ilmar Tannebaum kannab ette Honorary Commissioner Paul Thorwalli tervitustelegrammi.Järgneb ball klubis „Centum”

.29.-30.04.1934 – toimus Tartu Rotary Klubi charterpidu Vanemuise teatris. Asutajaklubiks on Tallinna RK

01.-03.06.1934 – osalemine Põhjamaade Rotary kongressil Helsingis

22.-23.04.1936 – Eestit külastas RI president Edward R. Johnson koos abikaasa, tütre ja pojaga ning RI Euroopa sekretäri Alex O. Potteriga. Vastuvõtjaks oli Tallinna Rotary Klubi eesotsas president A. Jürmaniga. RI presidendile anti üle Valgetähe teenetemärgi V klassi medal ja Euroopa sekretärile Eesti Punase Risti II järgu I astme teenetemärk

23.-24.05.1936 – Eesti-Läti-Leedu Rotary konverents Kaunases
17.10.1936 – Rootsi klubide kuberner Trolle külastab Tallinna

01.02.1937 – USA konsul ja Tallinna RK organiseerimiskomitee liige, asutajaliige Harry E.Carlson lahkub Eestist Balti ekspressiga, kell 19 on Tartu RK liikmete hüvastijätt Tartu raudteejaamas

16.06.1938 – 5. Balti rotary-kongress Riias. Eesti esindajaks oli Tallinna Rotary Klubi presidendiaastat alustav Karl Kornel. Arutati ühise piirkonna ja rotary-ajakirja võimalusi

21.01.1938 – Nõmme Rotary Klubi võetakse Rotary Inter­na­tionali liikmeks

09.04.1938 – toimus Nõmme Rotary Klubi charter-pidu. Rotary Internationali esindas Juhan Kukk kui värske Rotary Internationali peaesindaja Balti riikides. Asutajaklubiks on Tallinna RK

02.-04.09.1938 – osalemine Rotary Euroopa piirkondlikul konverentsil Stockholmis

10.-11.09.1938 – Eestit külastas RI president Georg C. Hager abikaasaga. 10.09. kell 9 saabumine lennukiga Helsingist, Kehtna Majapidamiskooli külastamine ja lõunasöök, kell 22 õhtusöök Eesti rotariaanidega „Kuld Lõvis”. 11.09. tutvumine Tallinaga, kell 17 kellaviietee „Kuld Lõvis” koos daamidega, kell 21.30 ärasaatmine Balti jaamast

10.06.1939 – Balti rotary-päevad Kaunases üheaegselt Balti nädalaga

18.-23.06.1939 – Tallinna Rotary Klubi liige Paul Kogerman osales Rotary Internationali konvendil Clevelandis, USA

04.-05.11.1939 – Balti rotary-klubide presidentide ja sekretäride konverents Liepajas. Eesti klubisid esindas Tartu Rotary Klubi president prof Ludvig Puusepp

10.12.1939 – Tallinna Rotary Klubi 10.-ndat aastapäeva tähistav pealelõuna tee „Kuld Lõvis”

18.-24.02.1940 – Rotary Internationali 35.-ndat aastapäeva tähistav ürituste nädal

07.09.1940 – Tartu sisekaitseülema Paul Vihalema otsus nr 2064 Tartu-Valga prefekti 30.08. ettekande nr 46 põhjal Tartu Rotary Klubi ja teiste Tartu organisatsioonide sulgemise kohta. Nende tegutsemine on vastuolus töötava rahva huvidega või tegevuse jätkamine uues olukorras osutub ülearuseks. Suletud organisatsioonide vara likvideeriti. Sarnaselt lõpetati ka teiste klubide tegevus.

11.12.1984 – Looduskaitse Seltsi Keskkonnakaitse Klubi 31 liiget kirjutas alla klubi alusdokumendile – “Mõte”

31.12.1984 – aastavahetus kohvikus Maiasmokk
21.-23.06.1985 – jaanipidu Ruhnul
31.12.1985 – aastavahetus kohvikus Gnoom
20.-22.06.1986 – jaanipidu Kessulaiul
31.12.1986 – aastavahetus Väänas
26.-27.06.1987 – jaanipidu Saare järve ääres
06.1988 – jaanipidu Hobulaiul
31.12.1988 – aastavahetus Pirital laeval “Ukko Pekka”

09.04.1989 – igal neljapäeval kell 19.00 hakkasid restoranis “Reeder” toimuma asutatava rotary-klubi tasemel koosolekud ja alates 13. juulist tänaseni on meie kogunemised neljapäeviti kell 16.00

23.-25.06.1989 – jaanipidu Vormsil

01.12.1989 – RI president 1989-90 Hugh M.Archer, RI president 1980-81 Rolf Klärich ja RI Euroopa ja Aafrika Zürichis asuva büroo juhataja Per Brönner kohtusid Kadrioru lossis kahe potentsiaalse rotary- klubi liikmetega

22.-24.06.1990 – jaanipidu Kessulaiul

05.03.1991 – Tallinna Rotary Klubi võetakse Rotary Internationali liikmeks , millega faktiliselt taastati Rotary liikumine Eestis. Charter-presidendiks on Raivo Hellerma

05.05.1991 – Tallinna Rotary Klubi charter-pidu toimus kell 17.00 restoranis “Astoria”. Charter-kirja andis charter-president Raivo Hellermale üle RI president Paolo V.C. Costa. Peo külaline oli Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees Arnold Rüütel abikaasaga. RI presidenti saatis piirkonna 142 kuberner Jorma Lampén abikaasaga. Asutajaklubiks oli taas Helsinki Rotary Klubi. Asutajaklubi poolne nn ristiisa oli Mikko Mannio. Samas rollis oli esimese klubi asutamisel Mikko isa Niilo Mannio (Helsinki klubi president 1931-32).

04.02.1992 – Tartu Rotary Klubi võetakse Rotary Internationali liikmeks. Charter-president on Rein Kermes

05.02.1992 – Saaremaa Rotary Klubi võetakse Rotary Internationali liikmeks. Charter-president on Tarmo Pikner

24.03.1992 – Tallinna Inner Wheel Klubi võetakse International Inner Wheel liikmeks. Charter-president on Anne Hütt

21.05.1992 – Tartu Inner Wheel Klubi võetakse International Inner Wheel liikmeks. Charter-president on Tiia Karelson

23.-24.05.1992 – klubi liikmed abikaasadega Helsinki Koillinen RK külalisena Helsingis

26.-28.06.1992 – jaanipidu Hiiumaal Orjakul

13.-25.09.1992 – üheksa gümnaasiumiealist noort Riho Nittimi ja Laur Sarve juhtimisel tutvumas Newenti RK kutsel Inglismaa majanduse ja ärieluga

14.11.1992 – Tallinna Inner Wheel Klubi charter-pidu Burmanni villas

30.12.1992 – Viljandi Rotary Klubi võetakse Rotary Internationali liikmeks. Charter-president on Raivo Mändmaa

31.12.1992 – aastavahetus Burmanni villas

1993 – loodi Tallinna Rotaract Klubi

28.01.1993 – esimene klubi nädalakoosolek hotelli “Palace” restoranis “Leonardo”

23.-26.05.1993 – RI konvendist Melbourne’s Austraalias osales esimese Eesti klubi esindajana Saaremaa RK charter-president Tarmo Pikner. Ta saabus RI presidendi Clifford L. Dochtermani kutsel ja esitas ettekande rotary-liikumisest Ida-Euroopas

16.-17.06.1993 – Tallinna saabus RI president Clifford L. Dochterman, RI direktor 1983-85 H. William Ives abikaasa Mary Louise’ga, piirkonna 1420 kuberner Matti Lappalainen abikaasa Kirstiga. 16. juuni programm oli väga tihe: enne lõunat Toompea külastus, rotariaani kodu külastus ja lõunasöök, kohtumine president Lennart Meriga presidendi lossis Kadriorus, kell 16.00 Intercity Meeting Eesti klubidele hotellis “Palace” ja õhtul Eesti Panga presidendi Siim Kallase vastuvõtt Maardu mõisas.

22.06.1993 – Haapsalu Rotary Klubi võetakse Rotary Internationali liikmeks. Charter-president on Urmas Sukles

25.-27.06.1993 – jaanipidu Pranglil
31.12.1993 – aastavahetus Suurupis

16.02.1994 – Pärnu Rotary Klubi võetakse Rotary Internationali liikmeks. Charter-president on Kalle Lahe

11.-17.06.1994 – kuus Newenti RK (Inglismaa) liiget klubi külalistena Tallinnas. Nad olid klubi poolt Eesti Kaubandus- ja Tööstuskojas korraldatud seminari esinejateks

13.06.1994 – Rapla Rotary Klubi võetakse Rotary Internationali liikmeks. Charter-president on Kalle Talviste

22.-24.06.1994 – jaanipidu Seasaarel

15.07.1994 – Mustamäe Haigla kardio-vaskulaarkirurgia keskusele (juhataja dr Toomas Sulling) antakse üle Cupertino RK (California, USA) poolt 60 000$ maksumusega 18-kohaline südame- ja veresoonkonna seisundi jälgimisseadmete komplekt. Tehnika tõi kohale, paigaldas ja juhendas 10-liikmeline delegatsioon eesotsas klubi presidendi 1993-94 Bruce Ullmanni ja endise tallinlase Vardy Shteiniga, kes juhtis klubis ka Eesti komitee tegevust. Tegemist on Matching Grant projektiga.

16.08.1994 – Põlva Rotary Klubi võetakse Rotary Internationali liikmeks. Charter-presidendiks on Kalju Albert

29.09.1994 – seoses reisilaeva Estonia hukuga Mayday fondi loomine toetamaks laevaõnnetuses hukkunute laste ja ülalpeetavate õpinguid

13.10.1994 – San Jose RK (USA) stažeerimisprojekti raames sõitis sinna kaheks nädalaks Tallinna politseiprefekt Aadu Luberg

31.12.1994 – aastavahetus hotellis Ranna Pärnus

1995 – esimese Eesti esindajana sõidab GSE rühma koosseisus USA-sse Tallinna Lastehaigla arst Kairit Joost

1995 – Marika Põldes kolm kuud Saksamaal keeleõpingutel Eiderstedti RK stipendiaadina

19.01.1995 – klubi koosolekul anti Tartu Ülikooli Maarjamõisa haigla närvikliiniku neurointensiivravi osakonna juhatajale Enno Grossile ja Tallinna Mustamäe Haigla peakirurgile Jaan Teppile üle uued pulssoksümeetrid koos lisavarustuse ja abistava videomaterjaliga. Seadmed võimaldavad pidevalt jälgida korraga kuni nelja rasket haiget ja mõõta vere hapnikusisaldust. Viis aparaati läks Tallinnasse, neli Tartusse ning Pärnu ja Põlva haiglasse kummassegi üks. See oli osa Cupertino projektist

23.02.1995 – pidulik klubi koosolek abikaasadega Rotary Internationali 90.a. tähistamiseks

06.04.1995 – Türi Rotary Klubi võetakse Rotary Internationali liikmeks. Charter-president on Raivo Raamat

14.-15.04.1995 – toimus Haapsalus esimene rotary – korvpalliturniir Haapsalu RK korraldusel. Võitjaks tuli Tallinna RK meeskond. Toimuvad igal aastal tänaseni

28.04.1995 – ühine õhtusöök restoranis Tiina Bonn-Süd-Bad Godesbergi RK liikmetega

05.1995 – klubi külalisena viibis Eestis Mila Myrsep RI Euroopa ja Aafrika büroost Zürichist. M.Myrsep otsis Lõuna-Eestis jälgi oma esivanematest

06.05.1995 – toimus esimene PETS (President Elect Training Seminar) Eestis, kus neid korraldatakse Eesti klubidele tänaseni. Toimumiskohaks Pärnu hotell Strand

15.06.1995 – Peep Aaviksoo sõitis San Josesse (USA) sealse San Jose RK tulevaste presidentide koolituse projekti raames

18.05.1995 – klubi külastas 20 Tapiola RK liiget abikaasadega

20.-26.05.1995 – kolme klubi liikme koos abikaasadega visiit Sundsvalli Sundsvall Skön RC külalisena

08.06.1995 – klubi külastas 21 Ida-Helsinki RK liiget

11.-14.06.1995 – RI konvent Nizzas Prantsusmaal, milles osaleb Kalle Tenno

23.-25.06.1995 – jaanipidu Kihnul

21.09.1995 – klubilõunal antakse Kalle Tennole esimese Eesti rotariaanina üle Paul Harris Fellow (PHF) regaalid

31.12.1995 – aastavahetus laeval Tallink

1996– 2004 – kestis igaaastane EBS üliõpilaste rotary-stipendiumi projekt aastasummas 12 000-16 000 SEK-i. Rahastajaks Rootsi D2360 Borås RK

04.1996 – ilmub kõigi aegade esimene eestikeelne rotary- raamat “Rotary põhitõed”. 1993.a Soomes ilmunud raamatut parandas ja täiendas D1420 kuberner 1995-96 Aarno Palm, tõlkis Anne Hütt

11.04.1996 – klubis tegi ettekande Rootsi Kuningriigi suursaadik Kathariin Brodin

19.-20.04.1996 – toimus PETS Tartus hotellis “Taru”

06.1996 – Rootsi Perstorp RK saatis suure partii koolipinke, milles klubi jaotas neljale Eesti koolile ja Riia Eesti koolile

22.-24.06.1996 – jaanipidu Saaremaal Ninase puhkekülas

27.06.1996 – Nõmme-Tallinn Rotary Klubi võetakse Rotary Internationali liikmeks. Charter-president on Kaido Hääl

14.-17.07.1996 – Riiast saabuva ja Stokholmi lahkuva Long Island Youth Orchestra (USA) Eestis viibimise korraldamine koos Pärnu RK-ga

08.08.1996 – Esto-päevade raames Tallinna RK-s eestlastest rotariaanide World Meeting

28.09.1996 – Nõmme-Tallinn Rotary Klubi charter-pidu Rotermanni soolalaos. Peol osaleb 1939.aastast klubisse kuulunud Bruno Wingisar. Asutajaklubiks on Tallinna RK koos Helsinki-Lauttasaari Rotary Klubiga

05.10.1996 – Tallinna Rotaract Klubi võetakse International Rotaract liikmeks

04.11.1996 – Türi Inner Wheel Klubi võetakse International Inner Wheel liikmeks. Charter-president on Milvi Aun

29.11-01.12.1996 – Kopenhaageni Rotary Klubi ja Taani rotary-liikumise 75. aastapäeva pidustustel osales Eesti esindajana Viktor Hütt. 29.11. Langelinie Pavillonen’s toimunud klubi koosolekul anti Eesti, Leedu ja Läti esindajatele üle uute spetiaalse radiatsiooniseire aparatuuriga varustatud džiipide võtmed (auto läks Keskkonnaministeeriumi kasutusse). 30.11. toimus juubelipidu Royal Theatre’s

31.12.1996 – aastavahetus Kolga mõisas

1997-98 – Triin Märtson Paul Harrise stipendiaadina Kansai Ülikoolis Osakas (Jaapan)

25-26.04.1997 – toimus PETS Haapsalus

25.05.1997 – klubi külastas Stokholm Västra RK delegatsioon

15.-18.06.1997 – RI konvent Glasgow’s Šotimaal, milles osalevad Peep Aaviksoo, Raivo Hellerma, Veiko Paalma ja Alar Tamkivi

22.-24.06.1997 – jaanipidu Pädaste mõisas Muhumaal

01.07.1997 – 30.06.2000 – Eesti klubid kuuluvad ühte paljudest üle maailma moodustatud Special Extension Area’sse (SEA), mida juhib Presidential Extension Administrator (PEA). RI presidendi ülesandel täidab PEA kohustusi 1997-99 Aarno Palm (D1420 kuberner 1995-96)

17.07.1997 – klubi esindus Asikkala RK 1954.aastast korraldataval noodapüügil Etela-Päijase järvel

19.-20.07.1997 – toimus Haapsalus esimene rotary tenniseturniir Haapsalu RK korraldusel, mis toimub tänaseni igal aastal. Üksikmängu võitja Vello Kuhi ja paarismängus Vello Kuhi/Hannes Danilov (Haapsalu RK).

01.11.1997 – klubi liikmed abikaasadega teatrivisiidil Viljandis. Koos Viljandi RK –ga teatris “Ugala” “Tim Thaleri” etendusel

08.12.1997 – moodustati PEA Aarno Palmi kinnitusel Eesti Rotary Juhtkond (Leadership Committee of Rotary in Estonia) koosseisus Aarno Palm – esimees, Viktor Hütt (Tallinna RK) – aseesimees ja PEA eriesindaja, Jüri Kärner (Tartu RK) – PEA eriesindaja, Raivo Mändmaa (Viljandi RK) – klubiteenistus, Riho Nittim (Tallinna RK) – eriala- ja ühiskonnateenistus, Verni Loodma (Tartu RK) (1999.a algusest Kaljo Mitt)– rahvusvaheline teenistus ja noorsoovahetus, Raivo Pink (Türi RK) – Rotary Fondiga seonduv

31.12.1997 – aastavahetus Haapsalus tervise- ja puhkekeskuses Fra Mare

1998-99  – Janne Sakla RI stipendiaadina Senshu Ülikoolis Tokyos

31.01.1998 – Eesti Rotary Juhtkonna otsusel loodi Eesti Rotariaanide Infopunkt Tegevust alustati aadressil Raekoja plats 14 Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühinguga ühistes ruumides. Sekretäriks tänaseni Evelin Tomson

12.02.1998 – rekonstrueeritud J.Laidoneri Viimsi mõisa ja rotary-ekspositsiooni avamine

03.-04.04.1998 – toimus PETS Mändjalas Saaremaal

17.04.1998 ­– klubis tegi ettekande Venemaa suursaadik Aleksei Gluhhov, kes ka ise on rotariaan

02.05.1998 – Tallinna RK korraldusel Eesti rotariaanide ball “Estonia” teatris

30.06.1998 – klubi liikmete ja sõprade perepuude istutamine Kadrioru parki

01.07.1998 – Tartu Toome Rotary Klubi võetakse Rotary Internationali liikmeks. Charter-president on Vello Peedimaa

18.10.1998 – kasutusel Eesti rotary interneti koduleht www.rotary.ee

31.12.1998 – aastavahetuspidu Tallinna linnavalitsuse Vabaduse tänava residentsis

15.03.1999 – Tallinn Vanalinn Rotary Klubi võetakse Rotary Internationali liikmeks. Charter-president on Kaido Ehasoo

26.03.1999 – Tallinna RK korraldusel Eesti rotariaanide ball “Estonia” teatris

16.-17.04-1999 – toimus PETS Paides

05.-06.05.1999 – viibisid Eestis RI direktor 1999-2001 Mario Grassi ja RI direktor 1998-2000 Finn Johannessen uurimaks Special Extension Area Estonia tegevust ja tulevikunägemusi. 6.mail toimus nende osalusel Eesti Rotary Juhtkonna laiendatud koosolek klubide presidentide ja tulevaste presidentide osalusel

12.06.1999 – Tallinn Vanalinn Rotary Klubi charter-pidu Maardu mõisas. Asutajaklubiks on Tallinna RK

16.06.1999 – loodi Pärnu Rotaract klubi

22.-24.06.1999 – jaanipidu Hiiumaal Malvastes

30.06.1999 – kolme Tallinna rotary-klubi piknik Kadriorus puude istutamisega. Alguse sai tänaseni kestev rotary-aasta lõpetamise tava ja klubide presidentide ametiregaalide üleandmine järglasele

07.-08.11.1999 – Presidential Districtin Workshop Budapestis RI presidendi Carlo Ravizza juhtimisel ja RI presidendi 1994-95 Bill Huntley osalusel. Põhiküsimuseks Special Extension Area (SEA) tulevik. Eestit esindasid RI kutsel Viktor Hütt, Jüri Kärner ja Raivo Pink

31.12.1999 – aastavahetuse eelne Meremuuseumis Paksus Margareetas

20.03.2000  klubiannetas Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond 11 175 krooni Terttu ja Juhani Pelanne Fondi põhikapitali suurendamiseks.

30.03.2000 – viibis klubikoosolekul ja kahel järgmisel päeval Viljandi lähistel toimunud PETS-l Leena Frischknet – RI Euroopa ja Aafrika büroost Zürichist. L.Frischknet on meie vahetu kontaktisik ja abiline

31.03.-01.04.2000 – toimus PETS Viljandimaal Kivi turismitalus

15.04.2000 – Tartu RK korraldusel Eesti rotariaanide ball “Vanemuise” teatris koos eelneva Frankfurti Raadio Sümfooniaorkestri kontserdiga

05.10.2000 – loodi Tartu Rotaract Klubi

31.12.2000 – aastavahetus Laitse lossis

2001 – alates 2001.a premeerib Tallinna RK parimat koerajuhti-koera, konstaablit ja

narkopolitseinikku aukirjaga ja rahalise preemiaga a’ 5000 krooni. 2005.a.lisandus

preemia parimale naispolitseinikule, mille pani välja Stockholmi Västra RK

sooviga osaleda projektis ka edaspidi

01.2001 – esimene Eestis komplekteeritud GSE grupp Hans Sittnikowi juhtimisel kuu aega Texases USA-s (District 5890). Grupp osales muuhulgas ANIS (A New Indipendent States) konverentsil Huostonis

05.03.2001 – Eesti Rotariaanide Infopunkti uus asukoht aadressil Nunne 8 Tallinn

08.03.2001 – klubi 10. aastapäeva tähistamine pidulikul nädalakoosolekul abikaasade ja D1420 kuberneri Lars Nysténi, D142 kuberneri 1990-91 ja RI direktori 2000-02 Jorma Lampéni, Helsinki RK presidendi 1990-91 Veikko Löyttyniemi ning Eesti klubide esindajatega

06.-07.04.2001 – toimus PETS Pärnus

16.-21.05.2001 – klubi võttis vastu GSE rühma Havailt

18.-20.05.2001 – klubi võttis vastu GSE rühma Hustonist (Texas, USA)

18.-20.05.2001 – esimest korda piirkonna 1420 konverents ja nõupidamine Eestis (hotellis “Olümpia”) koos kuberneri balliga teatris “Estonia”. Umbes 400 osavõtjaga ürituse korraldus pälvis üldist heakskiitu

13.09.2001 – klubi külastas 10 Saksamaa Tecklenburgi RK liiget abikaasadega

10.2001 – klubi poolt anti Paul Harris Fellow Lennart Merile

2002 – Tallinna Rotary Klubi toetas 10 000.- krooniga Eesti Skautide Ühingut, mille eest trükiti kõige noorematele skautidele mõeldud  “Hundude Taskuteatmik”

2002 – Matching Grant projekti nr 16739 raames kahekordistas Rotary International Eckernfoerde RK (Saksamaa) 2500 USD ja Tallinna RK 1000 USD. Saadud 7000 USD anti traumeeritud laste terapeutilise laagri (leinalaager) korraldamiseks 2002.a. suvel. Estonia hukust tõuke saanud leinalaagris olid vanemad kaotanud lapsed. Läbiviijaks oli MTÜ Eesti Laste ja Noorte Kriisiprogramm Maire Riisi juhtimisel

05.-06.04.2002 – toimus PETS Tartus hotellis “Pallas”

16.04.2002 – klubiliikmed külastasid Narva Elektrijaama ja Eesti Põlevkivi kaevandust

25.04.2002 – klubi külastas kaks delegatsiooni – Gävle RK Rootsist (21 inimest) ja Kopenhageni RK (25 inimest)

17.05.2002 – saabus Eestisse RI presidendi Richard D. King abikaasaga. RI president abikaasaga oli Eesti Vabariigi presidendi Arnold Rüütli vastuvõtul presidendi lossis Kadriorus. Teda saatsid Andres Sauter ja Hans Sittnikow abikaasadega. Kell 18.00 algas Tallinna RK ruumides Grand Hotell Tallinnas RI presidendi vastuvõtt Eesti rotariaanidele, kus ta andis Raivo Hellermale üle klubi poolt annetatud Paul Harris Fellow

30.05.2002 –viimane klubilõuna Hotelli “Palace” restoranis “Leonardo”

06.06.2002 – esimene klubilõuna hotellis Grand Hotell Tallinn

22.-24.06.2002 – jaanipidu Nõmme Tallinn RK-ga Saaremaal Pilguse mõisas

05.09.2002 – Tartu Rotaract Klubi võetakse International Rotaract liikmeks

05.09.2002 – klubi külastas 25 Tibro Karlsborg RK liiget Rootsist

28.09.2002 – klubi Metsavenna talus Võrumaal

21.12.2002 – õhtusöök Olde Hansas Peterburi RK liikmetega

2003 – toimus PETS Mändjalas Saaremaal

06.-08.06.2003 – klubi visiit Peterburi Peterburi RK kutsel

22.-24.06.2003 – jaanipidu Kolga lähedal Raudsillal

2004 – toimus PETS Tallinnas

06.03.2004 – toimus Perona Bowlingu saalis esimene iga-aastane bowlingu turniir Pärnu Rotary Klubi rändkarikale. Võitjaks tuli Viljandi RK meeskond

04.2004 – ilmus järjekorras teine eestikeelne rotary-teemaline raamat “Rotary. Organisatsioon ja tegevus”, kui eelmise raamatu struktuuri järgiv uus kaasaegsem ja mahukam teos. Koostas D1420 kuberner 1995-96 ja RI Presidential Extension Administrator Eestis 1997-99 Aarno Palm. Tõlkis Anne Hütt

13.05.2004  – klubi külastas kümme Kauniainen Grankulla RK liiget

10.06.2004 – klubi külastas kolmteist Tapiola RK liiget

29.06.2004 – Tartu Hansa Rotary Klubi võetakse Rotary Internationali liikmeks. Esimene klubi Eestis, kus liikmeteks ainult naised. Charter-president on Ellen Tohvri

29.06.2004 – Tallinn International Rotary Club võetakse Rotary Internationali liikmeks. Charter-president on Robert J.Pefferly Jr

19.08.2004 – klubilõunal anti Viktor Hüttile üle klubi poolt annetatud Paul Harris

Fellow

02.09.2004 – juhatus tervitas Rootsi Värmdö Skeppslag RC liikmeid Eiffel klubis

28.10.2004 – klubi külastas kuus Saxmundhami RK (Inglismaa) liiget abikaasadega

11.11.2004 – klubi liikmed abikaasadega ooperietendusel Nõidkütt Estonia teatris, tutvumine teatriga ja arutelu Talveaias

22.01.2005 – klubi esindus RI 100. aastapäeva tähistamisel Finlandiatalos Helsingis

12.02.2005 – Tartu Hansa RK charter-pidu ja Rotary Internationali 100. aastapäeva ball

23.02.2005 – Rotary Internationali 100. aastapäeva puhul väljastas Eesti Post juubeliteemalise postmargi

08.-09.04.2005 – toimus PETS Pärnus

12.05.2005 – klubi nädalakoosolek Toompeal Riigikogus. Riigikogu ruumide ja Pika Hermanni torni külastus. Tervitus Riigikogu spiikrilt Ene Ergmalt

26.05.2005 – klubi külastas Hollandist kaheksa Helmondi RK liiget

02.06.2005 – klubi korralisel koosolekul anti Politseiametile eesotsas peadirektor Robert Antropoviga üle must emane siledakarvaline retriiverikutsikas. Koera eest tasusid kokku 16000-. krooni Helmondi RK Hollandist (D1550) ja Tallinna RK.

10.06.2005 – Tallinna Golfiklubis Niitväljal toimusid Tallinna RK korraldusel Eesti I rotary-klubide meistrivõistlused golfis. Osales 17 rotariaani kuuest klubist – Tallinna RK, Tallinn Vanalinn RK, Türi RK, Saaremaa RK, Tartu Hansa RK, Pärnu RK. Võitjaks osutus Urmas Isok (Tallinna RK)

04.-06.08.2005 – RI presidendi 2005-06 Carl-Wilhelm Stenhammari visiit Eestisse. 04.augustil õhtusöök Tallinna linnapea Tõnis Paltsi kutsel. 05.augustil Eesti Vabariigi presidendi Arnold Rüütli vastuvõtt presidendi lossis Kadriorus, lõunasöök Eesti Vabariigi peaministri Andrus Ansipi kutsel ja rotary-juubeli tähistamine Kadrioru lossis

04.08.2005 – RI presidendi 2005-06 Carl-Wilhelm Stenhammar koos abikaasa Monicaga Tallinna RK koosolekul, millest osalesid Rotary klubi piirkonna 1420 kuberner 2002-03 Kari Tallberg koos abikaasa Tuulikkiga ja piirkonna 1420 kuberner 2005 -06 Börje Thorström koos abikaasa Evaga. Brasiiliast saabunud vahetusõpilane Triin Puskai rääkis enda kogetust ning andis üle Brasiilia klubide vimplid. Tallinna Rotaract Klubi tutvustas oma tegevust ja Raivo Järvi meie klubi ajalugu

05.08.2005 – RI president 2005-06 Carl-Wilhelm Stenhammar oli Eesti Vabariigi presidendi Arnold Rüütli vastuvõtul presidendi lossis Kadriorus. RI president andis Arnold Rüütlile üle organisatsiooni ühe väärikaima autasu — Award of Honor, mida omistatakse vaid riigipeadele ja kõrgeimatele võimukandjatele. Rüütel pälvis autasu esimese eestlasena ja samuti esimese riigipeana Põhjaregioonis isikliku panuse eest rotary-liikumise taastamisse 1991. aastal. Riigipea on osalenud Saaremaa Rotary Klubi loomisel ja on selle auliige. Varem on president Rüütlile omistatud Rotary liikumise teenetemärk. Autasu üleandmise pidulikul tseremoonial osalesid ka Rotary klubi piirkonna 1420 kuberner 2002-03 Kari Tallberg, piirkonna 1420 kuberner 2005 -06 Börje Thorström, Tallinna Rotary Klubi charter-president 1991 – 1992 Raivo Hellerma ning piirkonna 1420 Eesti esindaja Andres Sauter.

05.08.2005 – Tallinna Rotary Klubi ja Eesti rotary-liikumise 75. aastapäeva tähistamine Kadrioru lossis RI presidendi 2005-06 Carl-Wilhelm Stenhammari ja Eesti Vabariigi presidendi Arnold Rüütli osalusel

21.09.2005 –RI president 2005-06 Carl-Wilhelm Stenhammar allkirjastas Tallinna Rotary Klubi uue sertifikaadi, millel on klubi asutamiskuupäevaks märgitud 02.august 1930.a RI presidendi Almon E. Roth’i presidentuuri ajal.

04.10.2021 – Eesti Rotary klubide ühisprojektina on valmib film “Eesti Rotary lugu”, mis valgustab rotariaanlust ja selle tekkimist maailmas ning Eestis. Samuti annab see suurepärase ülevaate paljudest olulistest ajaloolistest sündmustest, rotariaanidest ja nende panusest maailma paremaks muutmisel. Filmis kuuleme lugusid, mis panevad südame põksuma ja tekitavad tahtmise olla veelgi rohkem kohal.Filmi režissöör on Elo Selirand, kes on Eesti dokumentalistikamaailma vaieldamatult parim tegija. Faktide ja lugude loomesse andis suurepärase energia meie vend Viktor Hütt ja meie hea õde Aune Past. Film: EESTI ROTARY LUGU – YouTube