Tallinna Rotary klubi tunnustas parimaid noori politseinikke

Posted on mai 11, 2018

Tallinna Rotary klubi tunnustas parimaid noori politseinikke

Tallinna Rotary klubi autasustas 10ndal mail nelja parimat noort politseinikku ja koerajuhti, kes on silma paistnud turvalisuse loomisel. Preemiate andmise traditsioon noortele politseinikele sai alguse 18 aastat tagasi.

Parima noore turvalisuse looja tiitli pälvivad tänavu Jõhvi patrullpolitseinik Sofia Islevskaja, Võru patrullpolitseinik Kristo Lindsalu, Ida-Harju patrullpolitseinik Henri Rauk ja Ida prefektuuri narkokuritegude uurija Mari Kraav. Parimaks koerajuhiks nimetatakse Rakvere koerajuht Tarmo Nukka koos belgia lambakoeraga Nitro.

PPA 052018

PPA peadirektori Elmari Vaheri sõnul aitab noorte politseinike tunnustamine luua tuleviku Eesti turvalisust. „Nutikad noored, kes tahavad inimesi aidata ning otsivad ise uusi lahendusi, on politsei ja kogu Eesti tuleviku võti. Kogenud professionaalidel on palju, mida alustavatele politseinikele õpetada, noorte värske pilk ja tagasiside aitab aga vanematel kolleegidel ajaga kaasas käia. Mul on hea meel, et Rotary klubi noorte kolleegide panust esile tõstab ning hoiab tunnustamise pikaajalist traditsiooni,“ ütles Vaher.

Tallinna Rotary klubi presidendi Veiko Paalma sõnul vajab Eesti samaaegselt kolme elementi – turvalisust, inspiratsiooni ja järjepidevust. „Ilma nende kolme eesmärgi poole liikumata ei saa me kujuneda jätkusuutlikeks. Igaühel on selles oma roll. Meie tänastes peategelastes peegelduvad need kolm eesmärki täht-tähelt igapäevatöö väärtustena ja kõnelevad inimliku hinge visadusest,“ sõnas Paalma.

Kolleegid on tänavusi parimaid noori politseinikke iseloomustanud järgmiselt:

·         Jõhvi patrullpolitseiniku Sofia Islevskaja jaoks ei ole politseinikuks olemine pelgalt amet, vaid elustiil. Ta peab turvalisust ja õiglustunnet väga tähtsaks ning on oma töösse suhtumisega paljudele eeskujuks. Ta on hea kuulaja ning oskab end konfliktsetes situatsioonides kehtestada. Lisaks on ta abiks välijuhile meeskonnatunde loomisel ja juhendab hea meelega praktikal olevaid kadette.

·         Võru patrullpolitseinik Kristo Lindsalu lähtub väljakutsete lahendamisel inimlikkusest ja otsib alati lahendusi, et kogukond jääks politseitööga rahule. Ta teeb oma tööd nii hästi, et talle usaldatakse ka välijuhi asendamine. See on suur tunnustus kolleegile, kellel on tööstaaži alla kolme aasta. Kristo on avatud uutele võimalustele ja väljakutsetele. Sel põhjusel on ta ka politsei regionaalse tugiüksuse liige, mis tähendab, et ta on valmis lisaks töö ajal tehtavale patrullimisele ka igal ajahetkel oma vabast ajast välja tulema, kui olukord seda temalt nõuab.

·         Ida-Harju politseijaoskonna patrullpolitseinik Henri Rauk on uuendusmeelne, kiire õppija ja väga hea tehnilise taibuga. Sageli saavad kolleegid temalt abi küsimustes, mis jääksid muidu IT-abi pärusmaale. Henri näitab head eeskuju liiklusjärelevalve tegemisel. Näiteks on ta viimase 11 kuu jooksul aidanud liiklusest eemaldada 35 kriminaalses joobes sõidukijuhti. Henri tunneb põhjalikult ka kiirusmõõturite hingeelu ja koolitab selles vallas ka teisi töökaaslasi.

·         Ida prefektuuri narkokuritegude uurija Mari Kraav annab igapäevaselt oma panuse, et Ida-Virumaal oleks turvaline elada. Mari oskused on väga mitmekülgsed ning tal on hea analüütiline mõtlemine. Mari tuli Ida-Virumaale tööle pärast õigusteaduskonna õpinguid Tartu Ülikoolis, kus ta jätkab magistrantuuris. Mari õppis selgeks vene keele ning temast on saanud lühikese ajaga narkokuritegude menetlemisel tõeline professionaal.

PPA 052018_1

·         Rakvere koerajuht Tarmo Nukka ja 6aastane belgia lambakoer Nitro moodustavad tugeva meeskonna, kellel on head töötulemused nii jäljeajamistel, läbiotsimistel, kadunud inimeste otsimistel kui ka narkootikumide avastamisel. Koos on nad osalenud teenistuskoerte kutsemeisterlikkuse võistlustel, kus on saavutanud auhinnalisi kohti. Samuti on nad esindanud Politsei- ja Piirivalveametit rahvusvahelistel võistlustel. 

Palju õnne tunnustuse saanutele!