Tallinna Rotary klubi jagas preemiaid

Posted on mai 6, 2019

Tallinna Rotary klubi jagas preemiaid

Tallinna Rotary klubi parima turvalisuse looja igakevadised preemiad pälvisid Tallinna Ida-Harju patrullpolitseinik Gerrith Pungas, Põhja prefektuuri uurija Marten Niinepuu, Tartu politseijaoskonna uurija Reelika Ratassepp ja Narva politseijaoskonna uurija Aida Zeinalova. Parimaks koerajuhiks nimetati Põhja prefektuuri koerajuht Tõnis Land koos belgia lambakoeraga Niki.

Tallinna Rotary klubi alustas tegevust Eestis juba 1930-ndal aastal. See on olnud pikk teekond ning kannab endiselt õilist ühiskonda teenivat eesmärki. Meie klubi president Ulf Rosen ütles, et meil on au kanda edasi ka politseinike tunnustamise traditsiooni ning ootab põnevusega juba järgmist kohtumist, sest siis ootab meid ees parimate noorpolitseinike tunnustamise kahekümnes juubeliaasta. Tal on hea meel, et politseinikud teevad oma tööd südamega ja soovib järgmiseks aastaks kindlasti midagi suurt ja põnevat välja pakkuda. Ulf lisas ka, et selle aastased kandidaadid olid väga tugevad ja valikute tegemine ei tulnud kergelt – kõik on ära märkimist väärt.

Kolleegid on tänavusi parimaid politseinikke iseloomustanud järgmiselt:

Reelika Ratassepp on Lõuna prefektuuri Tartu politseijaoskonna uurija, kelle juriidilised teadmised ja professionaalne suhtumine on viinud ta vägivallakuritegude lahendamiseni. Alati korrektselt vormistatud materjal ning julgus võtta ise vastu kaalukaid otsuseid ei jäänud märkamata. Noore uurijana suudab ta väga hästi teha koostööd nii vanemate kolleegide kui prokuratuuriga. Eriti hinnatakse tema oskust jääda kõigi osapoolte suhtes inimlikuks – suhtlus on tema trump. Reelika on täpselt see inimene, kes tõestab oma tööga inimestele, et politsei on nende jaoks olemas ja aitab, tõstab kõigi turvatunnet.

Põhja prefektuuri narkokuritegude uurija Marten Niinepuu on üsnagi lühikese politseis töötatud ajaga suutnud luua head suhted abipolitseinike, korrakaitse- ja kriminaalpolitseinikega. Loodud võrgustiku koostöö, osava suhtluse ja analüüsi abil on Marten leidnud viisi, kuidas saada seaduserikkujatelt kätte oluline informatsioon. Ta on silmapaistvalt töökas, kolleegidega suheldes tähelepanelik, õpihimuline ja iseseisev. Ammutab teadmisi kogenud töökaaslastelt, samas leidnud juba ka talle omase lähenemise keerukate menetluste lahendamiseks ja kurjategijate tabamiseks. Hea tööga on tabatud suurtes kogustes erinevaid narkootilisi aineid, eelkõige noorte hulgas tihemini tarvitatavad kanep ja ecstasy. Siiski on kogustest veelgi olulisem noortele uimasteid vahendavate isikute võrgustike lõhkumine ja uimastite noorte jaoks võimalikult raskesti kättesaadavaks tegemine – ka sellega on Marten näidanud märkimisväärseid töötulemusi.

Tallinna Ida-Harju patrullpolitseinik Gerrith Pungas ei mõtle sellele, kuidas saaks töövahetuse võimalikul kiiresti mööda saata. Ta on ametnik, kes on vabatahtlikult valmis võtma enda kanda ka kõige raskemaid väljakutseid enne vahetuse lõppu. Viimasel poolaastal on patrullides lisaks tabatud ja juhtimiselt kõrvaldatud narko- ja alkoholijoobes juhtidele avastatud ka narkootilisi ained ja varastatud esemeid. Gerrith on pädev süüteomaterjalide vormistamisel ja mõistab hästi nende olulisust hilisematel süütegude tõendamisel. Enesetäiendamine, aktiivsus ja meeletu abivalmidus teiste üksuste suhtes on see, miks kaasatakse Gerrithit noortele tutvustama ka noorsoo politseinike tööd. Vaatamata noorele vanusele on Gerrithile juba usaldatud juhendada praktikante ning on omale saanud ka omamoodi mentori staatuse uute abipolitseinike politseitööga tutvustamisel. Kiidusõnu ja head tagasisidet kuuleb kõigilt.
PPA2019
Narva politseijaoskonna uurijal Aida Zeinaloval on pealehakkamist ja nutikust. Aida soovis näha oma kodulinna turvalise paigana ning alustas abipolitseinikuna. Hiljem sai patrullpolitseinikuks ja jäi aktiivsusega silma ennetus- ja menetlustalitluse ametnikele. Nüüdseks juba I astme kuritegude lahendajana paistab välja tema tohutu tahtejõud ja järjepidevus. Ta ei vannu alla ja leiab viisi, kuidas tõendada ka talle vastu töötavate kahtlusaluste süüd. Kolleegid hindavad kõrgelt tema suhtumist, et pole olemas minu-sinu tööd, vaid on meie kõigi ühine töö ja eesmärgid. Ta ei ütle kellelegi ei ning leiab alati viisi kolleegide aitamiseks. Lisaks positiivsele ellusuhtumisele on Aida suureks eeskujuks, sest on suutnud nakatada spordipisikuga ka kolleege.

PPA2019_2

Põhja prefektuuri vanemkoerajuht Tõnis Land ja 8-aastane belgia lambakoer Niki. Koerajuhina on Tõnisel staaži 17 aastat ning tema käe all on välja koolitatud mitmeid teenistuskoeri. Tema praegune partner Niki on patrullkoer, kelle põhiliseks tööülesandeks on inimese lõhnajälje ajamine, nende lõhnaga esemete otsimine ja isikute kinnipidamine. Suuri töövõite jagub mõlemal ning alles hiljuti sai kahtlusalused kinni peetud „kuumadel jälgedel“ vahetult peale kuritegu Lasnamäel. Politseiametnikuna on Tõnisel endiselt motivatsiooni end arendada ja seetõttu kandideeris eelmisel aastal ka edukalt Euroopa Liidu agentuuri Frontex teenistuskoerte instruktorite koolitusprogrammi. Ta on avatud inimene, kellel on soov teha asju paremini. Kolleegid hindavad tema rahulikkust ning oskust argumenteerida, jagada ideid ja teha ettepanekuid. Ühtlasi käib Tõnis Nikiga üldhariduskoolides ennetusüritustel lastele esinemas.

19 aastat tagasi kinkis Rotary klubi politseile koera, kellest sai esimene teenistuskoer. Nüüdseks on traditsiooniks saanud iga-aastane tunnustuste jagamine, millega soovitakse esile tõsta noori lootustandvaid ametnikke ja innustada neid jätkama valitud teel. Tänavused preemiad anti üle Tallinnas Ädala territooriumil toimunud tänuüritusel.

Palju õnne, nutikat meelt ning suuri kordaminekuid kõigile, keda esile tõsteti!