ERK Üldkoosolek toimub 09. märtsil 2018

Hea klubi president ja sekretär

ERK üldkoosolek toimub reedel, 09. märts 2018 algusega kell 15:30, Original Sokos Hotel Viru, Viru väljak 4, 10111 Tallinn.
Koosolekule on oodatud klubide presidendid ja president-electid, lisaks muud klubi ametnikud, kes soovivad osaleda.
Hääletamisprotsessis on igal klubil üks hääl.
Palume, et klubist oleks esindatud seaduslik esindaja vastavalt klubi kehtivale põhikirjale (vajadusel volitusega ning vastavalt klubi Äriregistri b-kaardile). Volikiri võib olla ka digitaalselt saadetud.
15:30 Sissejuhatus
ERK üldkoosoleku päevakava:
1. Kohalolijate kontroll, volituste kontrollimine (seda alustatakse osalejate saabumisest);
2. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;
3. Koosoleku avamine ja kvoorumi tuvastamine.
4. ERKi tulevik (arutelu)
5. Eesti Rotary Keskus MTÜ (ERK) juhatuse liikmete valimine/tagasi kutsumine;
6. Üldkoosoleku lõpetamine.
17:00 Koosoleku lõpp
Muu info:
1. Klubidel on soovi korral võimalus teha ettepanekuid päevakava täiendamiseks;
2. Päevakavasse võib tulla muudatusi vastavalt teemade päevakorda kerkimisega;
Palun registreerida hiljemalt 06.03.2018.
***
ERK General meeting will be held on Friday, March 9th 2018 at 15:30 in the Original Sokos Hotel Viru, Viru väljak 4, 10111 Tallinn.
Tallinn. Presidents and President-elects are invited. In the case of interest other club officer are also invited.
Each club has one vote. Please make sure that club would be represented by a legal representative in accordance with the statutes of the club (if necessary letter of attorney in accordance with the Business Register’s card B). The power of attorney may also be sent digitally.
15:30 Introduction
ERK general meeting agenda:
1. The attendance verification, verification for credentials/starts at the arrival of participants);
2. Election of general meeting manager and secretary;
3. Opening of the meeting and establishment of quorum;
4. ERK future plans (discussion);
5. ERK MTU Board Members;
6. Closing of the general meeting.
17:00 Ending
Additional information:
1. The clubs have the possibility to make proposals to supplement the agenda;
2. There may be changes according to the agenda of the topics on the agenda for upheaval;
Please register before 06.03.2018.