Esinejad/ Speakers

Programm/ Ohjelma

Registeeri/ Sign Up/ Ilmoittaudu

ESINEJAD / SPEAKERS

WORLD TODAY: Changes in us, the community and the world

Johanna-Maria Lehtme

Chairperson of the NGO Slava Ukraini, 2022 European of the Year

ROTARY TODAY: Imagine Rotary

Urmas Kaarlep

District 1420 Governor, Tallinn Rotary Club, Estonia

Lena J. Mjerskaug

RI Director 2022-24 Enebakk Rotary Club, Norway

Projekti tutvustus Soomest


Presentation of the project from Estonia and Finland

ROTARY TOMORROW: Rotary and youth

Karlis Bankvics

Director of Rotaract Europe

Karen Kaarlep

President of Rotaract Tallinn International, Estonia

Rotary vahetusõpilased meie piirkonnas


Rotary exchange students in our area

Ruth Oltjer ja Gretta Oltjer-Timberg

Tallinn Reval Rotary Club, Eesti

PIIRKONNAKONVERENTS “IMAGINE”

District Conference “Imagine”

Piirikonferenssi “Imagine”

PANE END KIRJA / SIGN UP / ILMOITTAUDU

Marko Mihkelson

Foreign Affairs Committee at Parliament of Estonia 

Kui suures sõjas me tegelikult oleme?

Venemaa agressioon Ukraina riigi ja rahva hävitamiseks muudab nii või teisiti Euroopa poliitilist kaarti.
Kas see viib läänemaailma domineeritud maailmakorra lagunemisele või saab hoopis vaba Euroopa võimaluse taastada rahu viisil, mida ajalugu ei mäleta?


How big of a war are we really in?

Russia’s aggression to destroy the country and people of Ukraine will change the political map of Europe one way or another.
Will it lead to the disintegration of the world order dominated by the Western world, or will free Europe instead have a chance to restore peace in a way that history does not remember?

Marina Kaljurand

Euroopa Parlamendi liige, endine välisminister, Päikeselaagri matroon

Kas Euroopa Liit jääb ühtseks kriiside lahendamisel

Euroopa Liidu ees seisavad keerulised ajad. Tegeleda tuleb mitme kriisi ja väljakutsega, alustades sõjast Ukrainas ja lõpetades energiakriisiga. Lähiajal ootavad vastu võtmist migratsiooni puudutavad otsused ja rohe- ning digipööretega seonduv. Otsustamise ja tegutsemise teevad keerulisemaks mittedemokraatlikud arengud mõnes EL liikmesriigis. Kuidas saab Euoopa Liit hakkama mitme kriisiga korraga? Kas Euroopa Liit suudab jääda ühtseks? Millist rolli mängib Eesti Euroopa Liidus?


Will the European Union remain united in solving crises?

The European Union is facing difficult times. There are several crises and challenges to deal with, starting with the war in Ukraine and ending with the energy crisis. In the near future, decisions regarding migration and those related to green and digital revolutions await adoption. Decision-making and action are made more difficult by undemocratic developments in some EU member states. How can the European Union deal with several crises at once? Can the European Union remain united? What role does Estonia play in the European Union?

Kaspar Kaarlep

Energy Technologist and Innovator, 2021 Top 100 Innovators in Australia

Sustainability in Action: Ethical Implications and Challenges in Transitioning to Renewable Energy.

  • What does a systemic perspective on the transition from fossil fuels to renewables mean.
  • How our current values and ethics around energy are shaping the future for generations to come.
  • Balancing global goals and local realities.

Martti Sjölund

District 1410 Governor Martti Sjölund, Laitila Rotary Club, Finland

Kuinka luodaan menestyvä rotaryklubi


How to create a successful Rotary Club

All Rotary clubs in our part of the world are struggling with memberships. Yet, many clubs have been able to grow and get new, more diverse members. How this can happen, and how I could make it happen in my club.

Marina Pilv

Tallinn Reval Rotary Club, Charter member, Past President 2017-2018, Board Member. LEADELL Pilv Law Office Administrative and Financial Manager

Tallinn Reval Rotary Klubi heategevusprojekt “Päikeselaager”

Tallinn Reval Rotary Klubi heategevusprojekt „Päikeselaager“ on ellu kutsutud ja suunatud solidaarsuse ja tolerantsuse suurendamisele ühiskonnas, pakkudes Eesti vähekindlustatud perede lastele nädal aeg kestvat tasuta suvelaagrit imekaunis Lainela Puhkekülas, Käsmus.
Lapsed, vanuses 9-12 aastat, jõuavad meie programmi koostöös kohalike omavalitsuste lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatega ning Lasterikaste Perede Liiduga. See annab kindlustunde, et abi jõuab just nende lasteni, kes seda kõige enam vajavad. Kaheksa aasta jooksul on laagrirõõmudest osa saanud enam kui 1500 last. Ees on ootamas 2023 suvelaager 145 lapsele.
Lastelaagrit korraldab Tallinn Reval Rotary Klubi, kes tagab professionaalsed kasvatajad, nõuetele vastava laagrikoha, laste registreerimis, traspordi laagrisse ja tagasi, põneva ja hariva laagriprogrammi läbiviimise, heade toetajate kaasamise, et pakkuda lastele elamusterohket suvelaagrit.
Päikeselaagri toetuseks korraldab Tallinn Reval Rotary Klubi igal aastal heategevuslikku galaõhtut „Päikesegala“, kuhu on oodatud ligi 220 külalist ja mille oksjoni tulu suunatakse Päikeselaagri Fondi.

Meie klubi liikmetel on suur rõõm olla igal suvel nädal aega Päikeselaagris, et kinkida lastele imeline laagrisuvi, palju uusi sõpru, lahedaid elamusi ja uusi kogemusi!


Tallinn Reval Rotary Club’s charity project, “Päikeselaager”

Tallinn Reval Rotary Club’s charity project “Päikeselaager” is launched and aimed at increasing solidarity and tolerance in society by offering a week-long free summer camp for children from underprivileged Estonian families in the beautiful Lainela Puhkeküla, Käsmus.
Children aged 9-12 reach our program in cooperation with child protection and social workers of local governments and the Union of Child-Rich Families. This ensures that the help reaches the children who need it the most. Over eight years, more than 1,500 children have enjoyed the joys of the camp. 2023 summer camp for 145 children awaits.
The children’s camp is organised by the Tallinn Reval Rotary Club, which ensures professional educators, a campsite that meets the requirements, registration of children, transport to and from the camp, conducting an exciting and educational camp program, and involving good supporters to offer children a summer camp full of experiences.
In support of the Sun Camp, the Tallinn Reval Rotary Club organises a charity gala evening, “Päikesegala”, every year, where nearly 220 guests are expected and whose auction proceeds are directed to the Sun Camp Fund.

Our club members have the great pleasure of being at the Sun Camp for a week every summer to give children a wonderful camp summer, many new friends, cool experiences and new experiences!

Karen Kaarlep

President of Rotaract Tallinn International, Estonia

Kuidas luua rotaract klubi? Miks noored tahavad olla Rotaracti liikmed?*

– Tallinn International Rotaract klubi loomise võlud ja valud.
– Mida Rotaract annab noortele.
– Mida Rotaracti liige ootab Rotary organisatsioonilt ja rotariaanidelt?
– Mida Rotaractor tahab vastu anda?
– Millised on Rotaract klubi tulevikuvariandid?


How to start a Rotaract club? Why do young people want to be Rotaract members?*

– The charms and pains of creating the Tallinn International Rotaract club.
What Rotaract gives to young people.
– What does a Rotaract member expect from Rotary and Rotarians?
– What does Rotaractor want to give back?
– What are the future options for the Rotaract club?

*present a topic together with Sandra Kallas

Sandra Kallas

President-Elect of Rotaract Tallinn International, Estonia

Kuidas luua rotaract klubi? Miks noored tahavad olla Rotaracti liikmed?*

– Tallinn International Rotaract klubi loomise võlud ja valud.
– Mida Rotaract annab noortele.
– Mida Rotaracti liige ootab Rotary organisatsioonilt ja rotariaanidelt?
– Mida Rotaractor tahab vastu anda?
– Millised on Rotaract klubi tulevikuvariandid?


How to start a Rotaract club? Why do young people want to be Rotaract members?*

– The charms and pains of creating the Tallinn International Rotaract club.
What Rotaract gives to young people.
– What does a Rotaract member expect from Rotary and Rotarians?
– What does Rotaractor want to give back?
– What are the future options for the Rotaract club?

*present’s a topic together with Karen Kaarlep