Koolijuhid saavad tulevikus välismaal kolleegidelt õppida

Koostööleppe allkirjastamine
Koostööleppe allkirjastamine
Täna allkirjastasid Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Eesti Koolijuhtide Ühendus ja Eesti Rotary Keskus koostöö kokkuleppe Eesti koolijuhtide arenguprogrammiks, mis viib igal aastal vähemalt viis koolijuhti välisriikidesse stažeerima.
Programm „Toetus Eesti kooliuuendusele“ pakub koolijuhtidele stažeerimisvõimalusi maailmas tähelepanu ja tunnustust leidnud koolides, kus kasutatakse innovaatilisi õpetamis- ja juhtimismudeleid. Riigi, erasektori ja ülikoolide kokkulepe annab võimaluse avardada Eesti koolijuhtide rahvusvahelist kompetentsi ja väärtustada neid kooliuuenduse eestvedajana.

Programm käivitatakse Eesti Rotary klubisid ühendava Eesti Rotary Keskuse ettepanekul. Keskus võimaldab aastatel 2015-2020 iga-aastaselt vähemalt 5 stipendiumit. Ülikoolide ülesanne on pakkuda välja stažeerimiskohad ja viia läbi eelnev koolitus. Samuti pakuvad ülikoolid välismaal viibimise ajaks koolijuhile mentortuge. Eesti Koolijuhtide Ühendus aitab kaasa kontaktide leidmisele läbi oma rahvusvahelise võrgustiku ning korraldab programmis osalenute kogemuse jagamise teiste koolijuhtidega. Haridus- ja Teadusministeerium koostab põhimõtted programmis osalevate koolijuhtide valikuks ning katab ülikoolide poolt läbiviidava koolituse kulud.

Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski sõnul on koolijuhi roll haridusuuendustes määrava tähtsusega. „Koolijuhist sõltub, kas kool väärtustab, motiveerib ja toetab õpilast ja võimaldab tema potentsiaalil välja areneda, kas õpetajate professionaalset arengut toetatakse, kas kool teeb tulemuslikku koostööd lapsevanemate ja kogukonnaga. Loodav programm on hea näide riigi ja erasektori koostööst selle nimel, et Eesti koole juhiksid pädevad ja motiveeritud koolijuhid,“ ütles minister Ossinovski.

„Üleilmastumine ja kiirelt arenev digimaailm on esile kutsunud kultuurinihke, mis vajab uut moodi õpikäsitust. Tuleviku haridus ja kool võiks selles hoovuses, millega paratamatult kaasa liigume, toimida pigem juhendaja ja vaimse kompassina, kui ainult range tuupimise ja äraõppimise keskkonnana. Võtmeroll vajalikus kooliuuenemises on eelkõige koolijuhtidel,“ ütles loodava arenguprogrammi juhtkomitee liigeTallinna Ülikooli professor Mati Heidmets. „Ülikoolid saavad Eesti kooliuuendusele kaasa aidata maailmas juba kasutusel olevate  innovaatiliste koolipraktikate koondamise, kriitilise läbikaalumise ning Eesti õpetajaskonnale kättesaadavaks tegemisega. Kõiki jalgrattaid ei pea ise leiutama, maailmas on neid juba õige mitmeid olemas.“

„Eesti Rotary klubid on meie riigi iseseisvuse taastamise järgselt panustanud paljudesse ettevõtmistesse, mis on lisaks abivajajatele eelkõige seotud noorte ja haridusega. Käesolev arenguprogramm „Toetus Eesti kooliuuendusele“ on aga esmakordne, kus klubid üheskoos panustavad Eesti tuleviku hüvanguks. Vajalik uus õpikäsitus ja muutused koolis ei ole ainult haridusteema, vaid see on väljakutse kogu meie ühiskonnale,“ kommenteeris juhtkomitee liige ja Eesti Rotary ühisprojektide juht Peep Mühls. „Arvestades Eesti varasemat baasi on just üldharidusvaldkond see, kus meil on võimalik oma lastele ja tulevastele põlvkondadele pakkuda õpikeskkonda, mis on üheks parimaks mitte ainult Euroopas, vaid ka maailmas.“

Programmi kandideerimine kuulutatakse välja käesoleva aasta kevadel ning koolitustegevus on kavas käivitada 2015/2016 õppeaastal. Haridus- ja teadusministeeriumil on kavas koolijuhtide täiendusõppe raames aastatel 2015-2020 viia läbi ka täiendavaid programme koolijuhtide järelkasvu toetamiseks.

Rotary liikumine on maailma üks suuremaid ja vanemaid heategevusele ja ühiskonna teenimisele pühendunud organisatsioone, kuhu kuulub üle 1,2 miljoni rotariaani enam kui 34 tuhandes klubis ning mis käesoleval aastal tähistab oma 110. aastast sünnipäeva. Rotary liikumine Eestis sai alguse 1930. aastal kui asutati esimene klubi Tallinnas. Käesoleval ajal tegutseb Eesti erinevates linnades 16 klubi enam kui pooletuhande rotariaaniga.

Lisamaterjal: uhiste_kavatsuste_protokoll

Lisainfo:
Olavi Otepalu*
Eesti Rotary Keskuse ühisprojekti juht
Tel: 5682 9331*
*uuendatud nov. 2015

Pille Slabina
TLÜ Haridusinnovatsiooni Keskuse juhataja
Tel: 5629 8058

Äli Leijen
Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudi juhataja
Tel: 5390 4516

Toomas Kruusimägi
Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse esimees
Tel:  646 1306

Kristi Mikiver
Haridus- ja Teadusministeeriumi õpetajaosakonna juhataja
Tel: 735 0280

Allikas: https://www.hm.ee/et/uudised/koolijuhid-saavad-tulevikus-valismaal-kolleegidelt-oppida
26. jaanuar 2015 – 13:19

Kuberneri kuukiri – jaanuar-veebruar 2015

Head rotariaanid!

Uus kalendriaasta on hoogsalt alanud. Jaanaur, mis oli rotaryteadmiste kuu, on juba möödunud. Loodan, et kõik tutvusid selle teema raames meie rotaryteatmiku algusosaga, kus on ammendamatu hulk Rotary põhitõdesid. Nende lehtede sirvimise ja materjaliga tutvumisega võib alustada igal ajal, kasvõi veebruaris!

Veebruar on rahvusvahelise üksteisemõistmise kuu. Tundub, et nüüd on enam kui kunagi varem põhjust avada oma silmad ja süda peale enda kultuuri ka teiste omade mõistmisele. Meie, rotariaanid oleme osa ülemaailmsest organisatsioonist, kus on 1,2 miljonit liiget u 200 riigist. Meil on kõikjal samad reeglid ja juhised, mille Rotary International on meile andnud. Sellele vaatamata oleme kõik erinevad ja näeme oma keskkonda omal viisil. Meil kõigil on oma taust, oma keel ja omad kombed.

Rahvusvaheline üksteisemõistmine tähendab kannatlikkust ja paindlikkust. Rahvuslik üksmeel, mida tabavad samuti vahetevahel katsumused, eeldab sama. Rotariaanide kaudu saame näidata praktikas, et me hoolime üksteisest ning austame üksteise kombeid ja traditsioone. Meie riigis on kuus piirkonda, mille arvukates klubides on meil võimalik käia tutvumas teiste traditsioonidega ja viia ellu Rotary ideaale. Tasub pidada meeles, et meie enda piirkonda kuulub ka Eesti. Üldiselt võib öelda, et rotariaanlus avab meile peaaegu lõpmatud võimalused üksteisemõistmise idee teostamiseks, muuhulgas ka selle kaudu, et RI korraldab iga- aastase rahvusvahelise konvendi erinevates maailma riikides. Sinna on kõik rotariaanid alati teretulnud.

Ma ei saa jätta esile tõstmata noorsoovahetust, mis on üks Rotary olulisimaid teenistusliine. Need ligi 8 500 õpilast, kes elavad oma vahetusaasta jooksul kodunt kaugel, rotariaanide kaitse all, on elav näide hiilgavast rahvusvahelisest koostööst. Nemad tutvuvad erinevate kultuuride mõistmisega läbi perede, kes võtavad õpilase koju omaks lapseks. Aasta jooksul kasvavad nad paindlikeks ja rahvusvahelisteks noorteks, kellel on sõpru igal pool maailmas.

Light Up Rotary – Let´s do it!

RI presidendi Huangi moto Rotary nähtavaks on kogu rotaryaasta 2014-2015 teema. Meie ülesanne on levitada enda ümber infot Rotary kohta. Meil on veel viis kuud aega viia ellu ”valgustusülesannet” nii klubides kui neist väljaspool.
23. veebruaril tähistame Rotary 110. aastapäeva. Oleme osa suurepärasest organisatsioonist, mis on nende aastate jooksul teinud uskumatult palju abistavat ja humanitaarset laadi tööd erinevates maailma nurkades. Seda tööd tuleb meil jätkata, sest abivajadus ei ole maailmas kahjuks vähenenud.

Informatsiooni jagamine ja teavitamine on tänapäeva ühiskonnas kesksel kohal. Meedia võim on peadpööritav ning selle mõju ei maksa alahinnata. Kui sind ei ole näha, pole sind olemas. See väljakutse tuleb meil vastu võtta, soovime seda või mitte. Ka selles küsimuses vajame üksteist. Iga klubi saab omaltpoolt mõelda, millised on tema võimalused olla nähtav ja avaldada mõju.

Uued liikmed

Sügiseste klubikülastuste ajal olen – nagu mu eelkäijadki – võtnud jutuks uute liikmete värbamise. Liikmete arv klubides on olnud kahanev juba mitmeid aastaid. Kui president Huangi eesmärk on peadpööritav 100 000 lisanduvat liiget, peame ka meie midagi ära tegema! Suur potentsiaal liikmeskonna täiendamiseks on loomulikult Kaug-Idas, kuid meiegi peame andma oma panuse. Tuleb mõelda, miks olen rotariaan ja miks võiks keegi teine olla huvitatud meie tegevusega liituma.

Vaadake enda ümber, leidke uutele rotariaanidele ülesandeid ja olge tegusad hea eeskuju näitamisel. Olge uhked oma Rotary-märgi üle!

Rotary ja Ühinenud Rahvaste Organisatsioon

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, ÜRO, tähistab tänavu oma 70. aastapäeva. ÜRO peakorteris  tähistati Rotary ja ÜRO ühist teekonda 2014. a novembri esimesel nädalavahetusel. Päev oli pühendatud aastakümneid toimunud koostööle, mille algatasid 49 rotariaani ÜRO asutamisdokumendi allkirjastamisega aastal 1945. President Huang on juhtinud tähelepanu sellele, et Rotary on kui ÜRO väike mudel. Oleme ühinenud rotaryklubid, mille ühine eesmärk on ühiskonna teenimine. Rahu nimel toimuva töö tegijatena on meid maininud muuhulgas USA president D. Eisenhower. Rotariaanidel on rahvusvaheliselt hea maine, mida me peame säilitama ja kindlustama.

Üleskutse

Vantaa RK korraldab korjanduse Vantaa jõe puhastamise toetuseks. Klubi kutsub üles ettevõtteid, ühinguid ja üksikisikuid annetama suusapäeval toimuval korjandusel ühe euro suuskadel läbitud kilomeetri kohta. Suusapäev on 1.3.2015 kell 12-15 Vantaa Hakunila suusastaadionil.
Rotarydollar on endiselt 0,80 €

Birger Stjernberg
DG

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.