Haapsalu Väikelastekodule laste invaatraktsioonide püstitamine

Haapsalu Rotary Klubi allkirjastas partneritega uue projekti lepingu.
Projekti eesmärgiks on Haapsalu Väikelastekodule (http://www.lastekodu.ee/) laste invaatraktsioonide püstitamine. Projekti käigus paigaldatakse üks turvanõuetele vastav ratastoolikiik ja üks pesakiik.
Lepingu partnerid on Rotary klubid Rootsist – Eskilskunta, Eskilstunta Kloster, Eskilstunda Rekarne ning Eskilstunta Torshälla ja kogu Eskilskunta Rotary Piirkond D 2370. Kogu kogutud raha kahekordistab Rotary Matching Grant fond. Kokkuvõttes kogunes projekti fondi veidi üle 14 000 euro.
Tänaseks projekt lõpetatud ja siin ka lugu mänguväljaku avamisest: http://www.laanlane.ee/article/err-haapsalu-rotary-klubi-kinkis-lastekodule-turvalised-kiiged

lastekodu


 

 

Assistance to Large Tallinn Families in Need in 2011

For the third year in a row, the Club decided to assist large families in need – this time in Tallinn.  Again, the Ottawa Rotary Club made a contribution, as did the Tallinn firm Gildhall, and other private contributors.  Estonia adopted the Euro on January 1, 2011 and this time the budget voted by the members for the project was in Euros – 5000.00.

Again, the Committee members visited the families that had been found with the assistance of the city’s social welfare office.  As a consequence, 10 families purchased footwear and winter clothes for their children (total of 31 children).  The same shoe store that had cooperated with the Club previously, gave a generous discount as did Prisma from whom the clothes were purchased.  Other families were assisted with payments made for either rent, Kindergarten fees, extra-curricular activities, household items (most of them were donated by the Club members, as were a computer and printer).


 

Donating Bikes

A Zwolle (Netherlands) Rotarian who does business in Estonia and is associated with our Club arranged in 2010 for bicycles to be donated by the National Park De Hoge Veluwe to our Club for distribution to youth.

The Club paid for the transportation of the bikes to Tallinn and found the young people in the city who were glad to have them.   In 2011, another shipment of bikes donated by the Park was accepted and to date, the town of Tõrva, located in southern Estonia, has received a dozen of them for distribution to area youth.

image760


 

Kuberneri kuukiri 6 – detsember 2011

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

INFO PIIRKONNA PROJEKTIDE KOHTA

Oma klubivisiitidel olen märganud, et klubid osalevad aktiivselt mitmetes projektides. Ilmselt on olukord siiski selline, et paljudes klubides puudub info teiste klubide projektide kohta ning seetõttu saavad rotariaanid osaleda ainult oma klubide projektides. Kannatavad ka klubide võimalused kaasata teisi klubisid oma projektidesse.

Piirkonna projektide kohta olemasoleva info kättesaadavuse parandamiseks oleme otsustanud lisada piirkonna veebilehele rubriigi, kust kõik saaksid lugeda piirkonnas käimasolevate projektide kohta, kaasa arvatud lühike projektikirjeldus ja kontaktandmed. See annab kõikidele piirkonna kodulehe külastajatele võimaluse tutvuda ja osaleda koostöös projekti vedava klubiga. Soovime jõuda niikaugele, et see loetelu kataks kõik olemasolevad projektid ning projekte juhtivad klubid peavad andmed ajakohasena,  saates info muutuste või projekti lõppemise kohta piirkonna sekretärile.

Seega kutsun üles kõiki piirkonna klubisid saatma e-postiga hiljemalt 15.1.2012 piirkonna sekretärile mikko.suotsalo(at)pp.fi ja info(at)rotary.ee järgmised andmed:

– Projekti juhtiva klubi ja projekti nimi
– Lühike (maksimaalselt 5 rida) kirjeldus projekti sisu ja kestuse kohta
– Projekti eest vastutava inimese kontaktandmed

Piirkonna kõikide projektide loetelu avaldatakse piirkonna kodulehel kohe, kui oleme saadud materjali töödelnud sobivasse vormi.

ROTARY IN ACTION – 1420

Tuletan meelde, et piirkonna kõikidele rotariaanidele mõeldud iga-aastane koolitus peetakse Helsingis Kalastajatorppa hotellis neljapäeval, 12.1.2012. Enne koolitust on meil võimalus osaleda Munkkiniemi Rotaryklubi korralisel koosolekul ja nautida buffet einet. Lähemat infot leiate lisa olevast programmist.

Koolitus pakub suurepärase võimaluse õppida midagi uut, tutvuda piirkonna rotariaanidega ja tunda end hästi parimas võimalikus seltskonnas.  Palun klubide juhtkondi kanda hoolt selle eest, et sündmusel osaletaks igast klubist rohkearvuliselt.

PETS 2012

President Elect Training Seminar (PETS) toimub kevadel 2012 varasemast erinevalt kahes osas.
Palun teid tutvuda lisatud infoga ja kindlustada, et klubi oleks asjakohaselt esindatud.

LÕPUKS

Lõpuks tahan teid kõiki tänada lõppenud aasta eest ning soovida teile häid jõule ja õnnelikku uut aastat.

Meie piirkonna klubid ja nende liikmed on tänavu taas näidanud, et meie liikmeskonnas on nii soovi kui suutlikkust saavutada Rotary-tegevuse kõrged eesmärgid, mille hulgas nii  tutvussuhete loomisel ja hoidmisel, ühiskonna teenimisel ja eetiliste väärtuste kõrgelhoidmisel kui rahu ja sallivuse edendamisel on keskne positsioon.

Mikael Kietz
DG 2011 – 2012

Teadmiseks:
Maksude maksmisel RI-le või Rotary Fondile on oktoobris dollari kurss 1 USD = 0,74 EUR.

Kuberneri kuukiri 5 – november 2011

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

KUU TEEMA: ROTARY FOND

November on nimetatud Rotary Fondi kuuks. Rotary Fond on rotary-tegevuse oluline osa ning ilma selleta jääks suurim osa Rotary rahvusvahelistest humanitaarprojektidest ellu viimata; sama kehtib ka paljude kohalike projektide kohta. Samas on hea pidada meeles, et ilma rotariaanide rahalise panuseta ei suudaks Fond varasid koguda ega humanitaarprojekte toetada. Juuli kuukirjas tõin välja oma seisukohad selle kohta, kuidas tuleks tänavu Rotary Fondile mõeldud klubide toetus suunata (Annual Programs Fund või PolioPlus programm). Palun teid tutvuda ka ülalnimetatud kuukirja lisas oleva selgitusega, eriti juhul kui teie klubis puudub selge arvamus, millisesse Rotary Fondi osasse rahad suunata.
Iga-aastase fondi toetamine on meie piirkonnas käesoleval rotary-aastal aeglaselt käivitunud. Nagu me kõik teame, tagastatakse pool klubide poolt iga-aastasesse fondi suunatud rahadest kolme aasta pärast piirkonnale. Tagastatava rahaga toetatakse klubide kohalikke humanitaarprojekte. Et alates 2013. aastast meie piirkonnas kehtima hakkav Future Vision Plan rõhutab ka kohalike projektide tähtsust, võib vähene toetus iga-aastasele fondile  tekitada probleeme, sest sellega vähenevad piirkonna võimalused kohalike projektide toetamiseks kolme aasta pärast.
Samas olen sügava rahuloluga pannud tähele, et klubid on üpris aktiivselt osalenud PolioPlus programmi rahade kogumises, osaledes näiteks End Polio Now komitee korraldatud korjanduses. Ise võtsin nimetatud korjandusest osa koos Espoo Rotaryklubiga kaubanduskeskuses Sello ja olin tõesti meeldivalt üllatunud rahva suurest soovist korjanduses osaleda. Korjandus on lisanud suurel määral ka Rotary nähtavust avalikkuse silmis, samal ajal kui projekt on ühendanud meie klubide liikmeid.

Õnnitlen kõiki piirkonna rotariaane ja klubisid omakasupüüdmatu töö eest Rotary eesmärkide saavutamisel.

Rotary Fondiga seoses teatan veel, et üleriigiline Rotary Fondi piirkondadevaheline seminar toimub laupäeval, 24. märtsil 2012 Tamperes ning selle peamine teema on Future Vision Plan. Eelinfo leiate selle kuukirja lisast.

PIIRKONNA KOOLITUSMME

Meie piirkond korraldab neljapäeval, 12. jaanuaril 2012 alates kella 18.00 koolitussündmuse Helsingi Kalastajatorppas, mis on jätkuks eelmisel rotary-aastal käivitunud koolitusele ja kus keskse tähelepanu all on liikmete teadlikkuse suurendamine Rotaryga seotud küsimustes. Sündmus on mõeldud kõikidele piirkonna rotariaanidele ning seal keskendutakse rotary-tegevusele, mida viiakse ellu rahvusvaheliselt ja osalt väljaspool meie klubisid.
Et rotary-teadmiste suurendamine on oluline selleks, et meie liikmed tunneksid end klubides paremini, kutsun kõiki piirkonna klubide liikmeid koolitusel osalema. Kuukirja lisas on eelteatena vormistatud kutse sündmusele. Lõplik kutse saadetakse klubidesse hiljem, kuid juba nüüd tasub sündmust klubides liikmetele tutvustada.

PIIRKONNA ORGANISATSIOON 2012–2013

Kuukirja lisas leiate teadaande, milles DGE Harry Hedman otsib uusi soovijaid seal mainitud piirkonnaorganisatsiooni ametitesse rotary-aastaks 2012-13.

Teated

1. Maksude maksmisel RI-le või Rotary Fondile on oktoobris dollari kurss 1 USD = 0,74 EUR.

Head sügise jätku soovides,

Mikael Kietz
DG 2011 – 2012

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.