Kuberneri kuukiri – november 2010

Head klubide presidendid ja sekretärid, austatud rotariaanid

Rotary Internationali kuu teema

November on nimetatud Rotary Fondi  kuuks.  Rotary olulisimaks sihiks on juba kaua olnud lastehalvatuse hävitamine kogu maailmast.  Selle ülesande täitmine on olnud edukas, kuid osa tööd on veel ees ootamas.  Oleme siiski saavutamas oma unistust lastehalvatusevabast maailmast ning projekti viimase etapi nimigi on sellele vastav: End Polio Now.

Rotary Fond on selle töö läbiviimise juures väga oluline töövahend.

Siinkohal oleks kohane rääkida mõni sõna lastehalvatusest kui haigusest. Lastehalvatus on viiruslik nakkushaigus, mis levib väljaheidete ja õhus olevate tolmuosakeste kaudu. Nakatunutest alla 1 % saab halvatust põhjustava haigusvormi. Umbes 79-l % halvatusega kaasnevatest haigusjuhtumitest piirdub halvatus jäsemetega, tavaliselt jalgadega. Halvimal juhul võib haiguse tagajärjeks olla hingamiselundite halvatus.

Haigusesse nakatumise tõenäosus on lastel u 600 korda suurem kui täiskasvanutel. Elatustaseme tõustes oli inimeste loomulik immuunsus nõrgenenud ning  lastehalvatuse epideemiad ründasid Indias, Aasias ja Aafrikas. (Wikipedia).

Pingutagem veel, et täituks Rotary 200 miljoni USD suurune eesmärk. Usun, et nii suure panusega  täidame oma eesmärgi kindlasti!

Kuberneri klubivisiidid

Oktoobri lõpu seisuga olen külastanud kokku 65 klubi, neist 14 Eestis. Üheksa klubikülastust on veel ees. Visiidid on nii huvitavad ja annavad tohutult palju, nii et kardan saada pärast nende lõppemist ”võõrustusnähtusid”. On sündinud palju põnevaid mõtteid rotary-tegevuse edendamiseks ning suhtun Rotary tulevikku lootusrikkalt. Samas on vaja teha palju tööd, et võiksime säilitada oma elujõulisust ja olla ka tulevikus ahvatlev alternatiiv teistele organisatsioonidele.

26.10. külastasin Verkkorotary klubi (Rotary Internetiklubi) koosolekut, mis seekord oli nn terra-koosolek.

Soovitan ka teile tutvuda interneti-rotariaanidega aadressil  http://www.verkkorotary.fi/vieraile-klubissamme. Hea oleks alustuseks vaadata mõnd koosoleku lindistust. Väga huvitav!

Koolituspäevad

Piirkonna korraldatud uute rotariaanide koolituspäevad lähenevad. Klubidele ja 1-2 aastat klubides olnud liikmetele on saadetud isiklik kutse. Loodan, et üritustel osaleb märkimisväärne hulk rotariaane,  ka juba pikemalt liikmete ridades olnuid, kes tunnevad vajadust suurendada rotary-teadmisi.

Kui jälgida liikmeskonna arengut Soome Rotary tasandil, on märgata, et eriti 1-2 aastat klubi liikmeina olnud rotariaanid ei osale pärast esimest tutvumisperioodi enam aktiivselt koosolekutel, muutuvad passiivseteks ja neid ähvardab tõsiselt klubi liikme staatusest lahkumine. Loodan, et koolituspäevad aitavad leida Rotary olemust ning sütitada soovi aidata ja teenida ühiskonda. Lisas leiate statistikat liikmeskonna arengute kohta Soome piirkondades.

Liikmeskonna kasv

Aasta esimese  kolmandiku liikmeskonna kasv on piirkonnas -24.  Eestis on liikmete arv säilinud muutumatuna.  Vähenemine on toimunud seega meie piirkonna Soome klubides. Uute liikmete värbamisel tuleb olla endisest aktiivsem! Võtkem eesmärgiks pöörata liikmeskond kasvuteele!

Soome Rotary käsutuses oleva veebiplatvormi kasutamine

Lisan sellele kirjale informatsiooni klubide võimalusest kasutada ülalmainitud platvormi. Soome Rotaryl on teenusepakkuja kompetentsi ja teenuse kvaliteedi osas positiivsed kogemused.

Meeldetuletusi

Klubide sekretäridele on saadetud arve Soome Rotary ry ja meie piirkonna aastamaksude kohta, mis tuli maksta 15. oktoobriks. Osa makse on veel puudu!

Septembri lõpus oli veel 19 klubil maksmata 1.7 tähtajaga poolaastamaksud Rotary Internationalile ning RI-le ei ole jõudnud ka kõik poolaastaraportid. Selle asjaga on vaja kohe tegeleda!

 

Rotary-dollari

Rotary-dollari kurss novembris on 1 USD = 0.72 EUR.

Soovin teile eriti head novembrit.

Hannu Ervamaa

DG 2010-2011

Aid to Large Families 2010

In 2010, the Ottawa Rotary Club again contributed 20,000.00 EEK toward our Club’s Assistance Large Families project, as did Honorary Rotarians Sven Ottesen and Ellen Lande. Two of our own club members made designated contributions and the rest of the budget consisted of the funds raised at the 2009 and 2010 spring balls. The club voted to focus on Võru County, located in southeastern Estonia, and the Committee members made a two-day fact-finding trip there, visiting 21 families.

At the recommendation of the Committee, the Club paid for 88 pairs of children’s footwear, school supplies for 95 children, four months’ kindergarten fees for 18 children, stipends for five families experiencing extraordinary hardship, beds were puchased for two families, and one child received custom-made orthopedic shoes.

Additionally, organizations in Norway sent to our Club clothes – from infant sizes to adult – in excellent condition for distribution. The Club sent them to the visited families in Võru County, delivered to their homes by DHL.

Knopka (office supplies store) and Suurtüki (shoe store) had already cooperated with the club in the carrying out of the project in Valga County, and they did the same in Võru County, giving the families also a generous discount as they made their purchases in the store.

image589


 

Elisabet – liikumispuudega laste heaks

Tere austatud rotariaanid Eestimaal,

Viljandi Rotary klubi on otsustanud praeguses majandussurutises koos meie sõprusklubiga Houstonist/USA(Willowbrook RC) toetada projekti „Elisabet – liikumispuudega laste heaks“ Matching Grant projekti toel järgmisel aastal, vaadake lisatud presentatsiooni!

Kuna tegemist on väga mahuka ettevõtmisega- kogusummas 75 000 EUR (kõnnitallad lastele + visuaalne programm), mis ei ole ainult Viljandi maakonna hüvanguks, vaid kogu Eestit hõlmav, palume Teil kõigil kaaluda võimalust selles projektis osaleda ning aidata leida kontakte oma sõprusklubidega mujal maailmas!

lokomat_A4_uue_tekstiga

Ette tänades ja edu soovides,

Marge Tirgo
E-mail: marge.tirgo(at)sveba-dahlen.ee
Viljandi Rotary Klubi president 2009/10


 

Pärnu Rotary Klubi Noortefondi eesmärk ja toetamise põhimõtted

Pärnu Rotary Klubi Noortefond on loodud andekate laste õppetegevuse, spordi- ja loometegevuse toetamiseks. Noortefondi eesmärgiks on tekitada noortes soov oma annete maksimaalseks realiseerimiseks ning luua selleks materiaalsed võimalused.

Noortefond annab välja erinevaid stipendiume noorte õppetegevuse ja loomingulise tegevuse toetamiseks ning õpinguteks välismaal. Fond toetab peamiselt Pärnumaal elavaid noori.

Noortefond eraldab stipendiume vastavalt sinna kogunenud rahalistele vahenditele, milleks on annetused, heategevusüritustest laekuv tulu ja muu tulu. Fondi haldamine toimub heategevuslikus korras, seega jaotatakse stipendiumitena välja kõik fondi kogunenud rahalised vahendid.

SA Pärnu Rotary Noortefond on Vabariigi Valitsuse korraldusega nr. 474-k 01.07.2004 kantud „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja“, mis tähendab seda, et annetustelt Noortefondi ei tule tasuda täiendavaid makse ning samuti on maksuvabad fondi väljamaksed stipendiaatidele.

Pöördume teie poole palvega toetada Pärnumaa andekaid noori. Nii loome üheskoos noortele materiaalsed võimalused nende annete maksimaalseks realiseerimiseks.
Toetussumma palume kanda meie arveldusarvele nr. IBAN EE681010220036771018 SEB Eesti Ühispangas. TÄNAME!

Kontaktid:
Sihtasutus Pärnu Rotary Noortefond
Mere puiestee 7, Pärnu
foundation(at)parnurotary.ee
http://www.noortefond.parnurotary.ee


 

 

Rotary hoiab ja hoolib – Maarja Küla

Lõuna-Eestis Kiidjärve lähistel kauni Taevaskoja radadel asub Maarja küla. See pole mingi tavaline küla. Endise Haavassaare talukompleksi kuus hektarit on koduks 32’le intellektipuudega noorele vanuses 18-30 eluaastat. Siin proovivad nad erinevalt passiivsetest hooldekodudest aktiivselt iseseisva eluga toime tulla. Hooldatavate ja hooldajate asemel võib Maarja küla seltskonda nimetada sõpruskonnaks.

Lugu sai alguse 7. aprillil 2001. aastal, kui Tartu Maarja Kooli lapsevanemad, õpetajad ja Tartu Toome Rotary Klubi koos hulga toetajatega asutasid Sihtasutuse Maarja Küla, mille peaeesmärgiks seati Eesti intellektipuudega noortele kodu – Maarja Küla – rajamine. Praegu veel rajamisjärgus Maarja külas on siiani valmis ehitatud viis peremaja, kus iga kuueliikmelise majapidamise eest hoolitseb koostöös püsielanikega majavanem. Soov on rajada lisaks veel kolm maja nii, et elanike arv kokku kasvaks lausa viiekümne inimeseni. Maarja küla kontseptsiooni juurde kuuluvad ka noorte arengut ergutavad erinevad töökojad, mille praegused kitsad olud vajavad samuti parandamist. Ka puudega noored tahavad tööd teha ja kasulikud olla.

Maarjakyla_pilt_122
Pilte Maarja Külast

Maarja küla on eriline, sest me usume, et intellektipuudega noortel on võime ise hakkama saada ja potentsiaal, mida ei tohi unarusse jätta. Kui selline laps jõuab täiskasvanuikka, siis jääb ta tavaliselt eluks ajaks vanemate juurde, kes tema eest kõik ette-taha ära teevad. Maarja külas saavad nad aga areneda, neile antakse väljaõpet, neid harjutatakse kohustusi täitma ja rõhutatakse, et nad on nüüd täiskasvanud ja elavad ilma ema-isata oma elu. Kuigi paljud käivad tihti kodus, on nende oma pereks Maarja küla pere.

Arenduskeskuse käivitamine
Arenduskeskuse käivitamine

Siin käib elu nagu kõigi teiste „tavaliste” inimeste maailmas. Pärast hommikusööki rutatakse igapäevaste tegevuste juurde – kes Räpina Aianduskoolis avatud erivajadustega noorte kursusele õppima, kes välitöödele küttepuude või aia eest hoolitsema. Oma aia- ja põllumaal kasvatades küla tarbeks puu-, juur- ja köögiviljad ise. Räpinas saavad kõik, kes tahavad ja suudavad, omandada abitöölise kutse aianduse, kokanduse või (ehituse) puutöö vallas.

Olympic Casino talgupäev ja Niki
Olympic Casino talgupäev ja Niki

Pärast päevatöid nokitsetakse koos tegevusjuhendajatega töökodades, õhtuti vaadatakse telesaateid ja filme ning peetakse pidusidki. Maarja külas käivad muusikaterapeut ja kunstiõpetaja ning igal nädalal käiakse ka Põlvas ujumas. Samuti kutsutakse külla erinevaid esinejaid. Oluliseks peetakse külas ka hipoteraapiat. Kontakt hobustega õpetab intellektipuudega inimesi end tunnetama ja usaldama, sest enamasti puudub neil suhtlemis- ja elukogemus.

Pilte Maarja Külast
Pilte Maarja Külast

Eesti maja on valmis ning sellele aitasid oma annetustega kaasa Lyons klubid Eestist ca 1 milj krooniga, Olympic Casiino ca 1 milj Eesti krooniga ja Tartu Toome Rotary Klubi liikmed ja nendega seotud firmad ca 1,5 milj krooniga ning Maarja Küla ise oma tegevusega ca 400 tuhande krooniga. Külas on Rootsi -, Skandinaavia -, Saksa -, Eesti – ja Sõbramaja. Lisaks sellele vana külakeskuse hoone, uus külakeskuse hoone ja arengumaja ehk kus mitmesugused töötoad: Kudumistuba, puutöötuba, ajandus- ja kodumajandus töötuba jne.
Praegu elab Marja kulas ca 32 elanikku. Lisaks sellele vabatahtlikud ja abipersonal.

Pilte Maarja Külast
Pilte Maarja Külast

Kui soovid Maarja Küla toetada

Hea sõber, oleme oma töös kogenud, kuidas iga hea sõna, julgustav naeratus, asjalik nõuanne ning pisimgi materiaalne abi on hindamatu väärtusega. Ainult oma toetajate ja sõprade abiga saame me muuta paremaks intellektipuudega noorte tulevikku Eestis.

Sihtasutuse Maarja Küla arveldusarvenumbrid:
Swedbankis: 221016750806
Nordea Pangas: 17000304964

Erivajadusega noorte tööleasumise toetusteks on avatud erikontod:
Swedbankis: 221026292820 (NB! annetuskeskkond!)
Nordea pangas: 17000304964

Meid saad toetada helistades numbritel:
900 6200 – 2 eurot

Maarja Küla koduleht!
Tutvu Maarja küla käimasolevate projektidega!

maarja

www.tartutoome.ee


 

Viljandi Rotary Klubi Õpilaspreemia statuut

1.       Viljandi Rotary klubi rahalise õpilaspreemia suuruse otsustab klubi iga uue rotary-aasta algul ning selle kinnitab klubi üldkoosolek.
2.       Õpilaspreemia antakse Viljandi linna koolis õppivale õpilasele, kes jooksval rotary-aastal oli kutsutud Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi poolt korraldatud aineolümpiaadide lõppvooru ning  saavutas seal  parima koha.
3.       Kui eelmises punktis esitatud tingimustele vastab rohkem kui üks õpilane, siis saab preemia noorema klassi õpilane.
Vajadusel arvestatakse osalemist mitme aine olümpiaadil, samuti tulemusi maakonnavoorudes.
4.       Õpilane, kes lõppvooru tulemuste põhjal osales rahvusvahelisel olümpiaadil, on preemia saamisel eelistatud.
5.       Kui ühtki õpilast olümpiaadi lõppvooru ei kutsutud, siis võib klubi antud aastal jätta preemia välja andmata.
6.       Ühele õpilasele üle ühe korra preemiat ei määrata.
7.       Informatsiooni õpilaste esinemisest olümpiaadidel kogub klubi noorsooteenistuse esimees. Preemia määramine otsustatakse klubi juhatuse koosolekul. Lahkarvamuste korral langetab otsuse klubi president.
8.       Preemia annab üle klubi president kevadel klassi- või koolikollektiivi ees.

www.viljandirotary.ee


 

 

Supporting the private children’s home „Maria and children“

Supporting the private children’s home „Maria and children“ has been our club’s principal project since 2005. The home is located at Tudulinna in East Virumaa where Maria with her daughter Merike provide a home to more than a dozen children whose parents have been deemed to be unfit to raise them. The children’s number fluctuates as some are adopted, but also new ones arrive.

TIRC bears in mind all of the children on their birthday with a cake, it assists with transportation costs to the summer camp, and it distributes clothes and toys to the children. The children visited Tallinn one weekend, staying overnight with our club members. The visit included a trip to the zoo, Rocca al Mare Open Air Museum, theatre, McDonald’s and Kuldne Notsu restaurants. We have bought the home a semi-industrial strength washing machine and a dryer, music center and a TV set. Every year the club organizes for the children a small Christmas party in Tallinn, where Santa Claus distributes presents to them. The children are asked in advance to write to Santa Claus, telling him what kind of present he or she would like to have and Santa listens.

Our largest project to date is the purchase and installation of a playground in 2007. The home is located on almost two hectares of land and there is no problem with space. Among the items, picked so that activities are provided for children of different age, are three different kinds of swings, a slide, a sandbox, indoor climbing rope, a sandbox and gym ladder.

maria1_1 maria2 maria3

www.tallinnirc.com


 

See sait kasutab küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust. Seda veebisaiti sirvides nõustute küpsiste kasutamisega.