ERK üldkoosolek / ERK General meeting 17.11.2017

ERK üldkoosolek toimub reedel, 17. novembril 2017 algusega kell 09:30, Estonian Business School’i ruumides aadressil A. Lauteri 3 Tallinn, 10114.

Hääletamisprotsessis on igal klubil üks hääl.
Palume, et klubist oleks esindatud seaduslik esindaja vastavalt klubi kehtivale põhikirjale (vajadusel volitusega ning vastavalt klubi Äriregistri b-kaardile). Volikiri võib olla ka digitaalselt saadetud.

10:00 Sissejuhatus
ERK üldkoosoleku päevakava:
1. Kohalolijate kontroll, volituste kontrollimine (seda alustatakse osalejate saabumisest);
2. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;
3. Koosoleku avamine ja kvoorumi tuvastamine.
4. 2016-2017 majandusaruande tutvustamine ja kinnitamine;
5. Eesti Rotary Keskus MTÜ (ERK) liikmed;
6. Tallinna Rotary Klubi poolt Eesti Rotary Klubide presidentidele edastatud informatsioonist piirkond 1420 terviklikkusest;
7. Üldkoosoleku lõpetamine.

Muu info:
1. Klubidel on soovi korral võimalus teha ettepanekuid päevakava täiendamiseks;
2. Päevakavasse võib tulla muudatusi vastavalt teemade päevakorda kerkimisega;

Palun registreerige ennast hiljemalt 15. novembriks 2017 järgmise viite kaudu: https://goo.gl/forms/DImi27bkNd1Lb4qt2

***
ERK General meeting will be held on Friday, November 17th 2017 at 09:30 in the Estonian Business School address A. Lauteri 3 Tallinn, 10114.

Each club has one vote. Please make sure that club would be represented by a legal representative in
accordance with the statutes of the club (if necessary letter of attorney in accordance with the Business Register’s card B). The power of attorney may also be sent digitally.

10:00 Introduction
ERK general meeting agenda:
1. The attendance verification, verification for credentials/starts at the arrival of participants);
2. Election of general meeting manager and secretary;
3. Opening of the meeting and establishment of quorum;
4. 2016-2017 Annual Raport Presentation and Approval;
5. ERK MTU Members;
6. From the information provided by the Tallinn Rotary Club to the Presidents of Estonian Rotary Clubs, the area of ​​1420s integrity.
7. Closing of the general meeting.

Additional information:
1. The clubs have the possibility to make proposals to supplement the agenda;
2. There may be changes according to the agenda of the topics on the agenda for upheaval;

Please register no later than by 15 of November 2017, registration link: https://goo.gl/forms/DImi27bkNd1Lb4qt2

Dokumendid: