MTÜ Eesti Rotary Klubid

Posted on by

ERKi ülesanded tänasel päeval:

 • Aidata kaasa info vahetusele piirkonna juhtorganite, klubide ja rotariaanide vahel;
 • Tagada rotary-liikumise areng Eestis, kavandades ja ellu viies seda toetavaid tegevusi ja programme;
 • Edendada Eesti Rotary klubide vahelist ühistegevust;
 • Juhtida ja korraldada Eesti Rotary klubide noorsoovahetuse alast tegevust;
 • Kavandada klubide ühisüritusi ja koordineerida nende korraldamist;
 • Koguda Eesti Rotary klubide liikmemaksud;
 • Vahendada klubidele Rotary sümboolikat (rinnamärgid jm);
 • Levitada klubidele D1420 kuberneri eesti keelde tõlgitud kuukirja ning muud piirkonnast tulevat infot;
 • Koguda ja säilitada klubide tegevuseks vajalikku abistavat informatsiooni;
 • Hallata eestikeelset veebilehte kui infopanka;
 • Anda kolmandatele osapooltele adekvaatset informatsiooni Rotary liikumise kohta Eestis.

mm

Sekretär

Marit Mikson
Tallinn Hansa Rotary Klubi

Suur-Karja 7, 10140 Tallinn
Telefon (+372) 614 1901
Mobiil: (+372) 52 444 56
Faks (+372) 614 1900
E-mail: info (att) rotary.ee

 


Allalaaditud fail
Ühiskonna teenimine kõrgemale isiklikest huvidest.