Eesti Rotary Klubide ühisprojekt (Pärnu)

Pärnumaal said arvutid Pärnu Tugikodu Maarja (30 000 krooni), Kaelase Kool (45 030 krooni), Pärnu Lastekodu (54 280 krooni). Pärnu koolide peale kokku oli toetussumma 129 310 krooni. Eesti koole toetati kokku 623 000 krooniga. Aasta 2000.

www.parnurotary.ee